Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o održavanju ročišta na daljinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nada Badurina Na temelju članka 115. stavka 6. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08.,123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14.,70/19. i 80/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi Mislim da u Pravilniku nedostaju odredbe o tonskom snimanju rasprava u slučajevima održavanja ročišta na daljinu. Možda predlagatelj o tome misli pisati kada se steknu uvjeti za početak primjene tonskog snimanja,. Čini mi se da bi trebala barem jedna odredba biti i u ovom Pravilniku jer je buduće tonsko snimanje bitno i važno je kako će se primijeniti kod ročišta na daljinu. Nije prihvaćen U vezi s tonskim snimanjem ročišta, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 80/22.; dalje u tekstu: ZID ZPP/22) člankom 17. mijenja se članak 126.b koji izmijenjen u stavku 2. propisuje da tehničke uvjete i način snimanja, način pohrane i pristupa tonskoj snimci, kao i druga pitanja vezana za tonsko snimanje ročišta uređuje se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa. Također, u odnosu na održavanje ročišta na daljinu, člankom 11. ZID ZPP/22 u članku 115. dodaje se stavak 6. koji propisuje da način održavanja ročišta na daljinu uz korištenje odgovarajućih audiovizualnih uređaja i tehnološke platforme za komunikaciju na daljinu ili izvođenje pojedinog dokaza na taj način uređuje se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa. Dakle, posebnim pravilnikom propisat će se odredbe o tonskom snimanju ročišta koje će se primjenjivati i na ročište koje se održava na daljinu.
2 ivo bakalić Poziv i priprema za ročište na daljinu, Članak 6. Ivo Bakalić sudac Trgovačkog suda u Splitu Uz ovaj članak mislim da je potrebno voditi računa kako postoje i suci koji imaju problema sa sluhom pa je radi jednakosti sudionika u postupku i uopće ustavne jednakosti građana potrebno predvidjeti da i suci koji imaju problema sa sluhom nisu dužni održavati ročišta na daljinu. Ovo bi bilo potrebno propisati kako se suci s takvim problemima ne bi trebali bilo kome pravdati zbog čega ne održavaju takva ročišta. Ovo tim više što ministarstvo i u ovom trenutku povremeno traži izvješća o broju održanih takvih ročišta pa se na suce koji to ne provode gleda kao na "crne ovce". S poštovanjem. Nije prihvaćen U svrhu modernizacije i digitalizacije parničnog postupka propisana je mogućnost održavanja ročišta na daljinu te ista mora biti jednako dostupna svim strankama i ostalim osobama koje sudjeluju u postupku. Navedeno je osigurano i korištenjem audiovizualnih uređaja koji svojim tehničkim karakteristikama omogućuju svima, pa tako i sucima, uspješno sudjelovanje u ročištima koja se provode na daljinu.