Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK PRAVILNIK, Članak 1. Uz članak 1.: Predlažemo kroz ove izmjene propisati sljedeće razrede paušalnog oporezivanja: „1. u iznosu 1.695,00 eura što je razlika između primitka u iznosu 11.300,00 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak do 11.300,00 eura 2. u iznosu 2.295,00 eura što je razlika između primitka u iznosu 15.300,00 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 11.300,01 eura do 15.300,00 eura 3. u iznosu 3.000,00 eura što je razlika između primitka u iznosu 20.000,00 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 15.300,01 eura do 20.000,00 eura 4. u iznosu 4.650,00 eura što je razlika između primitka u iznosu 31.000,00 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 20.000,01 eura do 31.000,00 eura 5. u iznosu 5.972,53 eura što je razlika između primitka u iznosu 39.816,85 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 31.000,01 eura do 39.816,85 eura.“ Smatramo da se predloženi iznosi mogu korigirati u korist obrtnika jer će se takvim propisivanjem iznosa smanjiti administrativno opterećenje obrtnika zbog olakšanih svih vrsta obračuna. Ujedno, smatramo da upravo zaokruženi iznosi predstavljaju pojednostavljenje zakonodavnog okvira poslovanja jer olakšavaju obrtnicima uvjete njihova poslovanja te lakše snalaženje budućim obrtnicima. Zakon o uvođenju eura kao službene valute nije propisao zabranu zaokruživanja u korist građana te obrtnika i poduzetnika. Nadalje, ako bi se u potpunosti primjenjivala propisana odredba preračunavanja uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, tada bi u potpunosti „nestali“ razredi paušalnog oporezivanja te molimo da se uvaži navedeni prijedlog. Također, smatramo da se navedenim povećanjima neće bitno utjecati na fiskalne mogućnosti, te zahtjev smatramo opravdanim. U slučaju neprihvaćanja navedenog prijedloga molimo da se korigiraju iznosi sljedećih paušalnih razreda: 2. u iznosu 2.289,47 eura što je razlika između primitka u iznosu 15.263,12 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 11.281,44 eura do 15.263,12 eura 3. u iznosu 2.976,31 eura što je razlika između primitka u iznosu 19.842,06 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 15.263,12 eura do 19.842,06 eura 5. u iznosu 5.972,53 eura što je razlika između primitka u iznosu 39.816,85 eura i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 30.526,25 eura do 39.816,84 eura.“ Sukladno čl.14 Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisano je da se preračunavanje izvršava primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije zaokruživanjem dobivenog iznosa na dvije decimale, na temelju treće decimale. Uz članak 2.: Uz stavak 1. predlažemo izmijeniti razrede oporezivanja navedene na obrascu PO-SD, sukladno našem prijedlogu uz čl. 1. Predlažemo izmjenu u stavku 2: Odredbe Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine, br. 1/20, 1/21) i pripadajući mu propisani obrasci primjenjuju se u poreznim postupcima zaključno za 2022. godinu. Nije prihvaćen U skladu s načelom neutralnosti, novčani iznosi preračunavaju se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije te sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje propisanima člankom 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22-Ispravak; dalje: Zakon o uvođenju eura). Stoga predloženi način preračunavanja i zaokruživanja (zaokruživanje na cijeli broj na više) nije u skladu s tim Zakonom. Koristeći Opća pravila za preračunavanje i zaokruživanje propisanih člankom 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, kako se ne bi porezne obveznike dovelo u nepovoljniji položaj propisani iznos godišnjih primitaka iz članka 1. točke 2. i 3. zaokružuje se na veću decimalu tj. prvu veću jedinicu.