Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Kodeksa strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Javna ustanova NP "Krka" II. NAČELA I PRAVILA, Članak 8. /Čl.8. st.2 a / - "dužan je obavljati samo one poslove unutarnje revizije za koje ima potrebno znanje, vještine i iskustvo;" Nejasno definirano i može značajno ograničiti djelokrug revizije. Prema kojim kriterijima netko ima ili nema potrebno znanje, vještine i iskustvo.... Smatram da tekst članka (stavka) treba otvarati mogućnost, a ne ograničavati djelovanje unutarnje revizije" ili pojam stručnosti ( potrebno znanje, vještine i iskustvo) dodatno pojasniti... Prihvaćen Komentar se prihvaća, te će se isto kod konačnog teksta Kodeksa na odgovarajući način doraditi.