Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Stručnih smjernica za izradu mišljenja zdravstvenih radnika i psihologa o promjeni spola ili života u drugom rodnom identitetu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dubravka Pezelj Duliba STRUČNE SMJERNICE ZA IZRADU MIŠLJENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I PSIHOLOGA O PROMJENI SPOLA ILI ŽIVOTA U DRUGOM RODNOM IDENTITETU Budući da u RH za sada ne postoje niti jedne prihvaćene i od strane ministra nadležnog za zdravstvo donesene stručne smjernice za bilo koju medicinsku indikaciju, postupak ili slično, objavljene u Narodnim novinama, pa ne postoji iskustvo izrade potonjih, onda je taj nedostatak iskustva vidljiv i na ovom dokumentu. Tako samim njegovim iščitavanjem, ako se ne bi pročitao naslov, ne bi bila jasna niti njegova svrha. Međutim, upravo je naslov taj koji zbunjuje, jer dokument daje i smjernice za primjenu hormonalne terapije (s dozama!), a ne samo smjernice za "izradu mišljenja"... Prema uvodu dokumenta, "mišljenje" služi za nastavak tretmana, međutim onda se opisuje sam tretman (hormonalni), lijekovi, doze, nuspojave. Za ovaj dokument (ako mu je svrha dana naslovom) to je posve suvišno. Nadalje, u cijelom dokumentu ne govori se o tome tko bi trebao snositi troškove tretmana, jer dokument tome (kao) nije namijenjen, da bi se na kraju u primjeru informiranog pristanka stavilo: Prema trenutno važećim propisima nije predviđeno financiranje ovog vida hormonalne terapije iz sredstava HZZOa. Navedena izjava nije posve točna. Naime naš Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju jasno navodi slučajeve koje HZZO ne financira (članak 34 Zakona), a ovaj slučaj se ne navodi. S druge strane u tekstu ovih smjernica više puta se iznose pojmovi: medicinski nužan tretman, ili primjerice: Hormonalna terapija – medicinski nužna intervencija za mnoge transrodne osobe. Kako kod nas ne postoji jasno definirana "košarica usluga", smatra se da je obveznim zdravstvenim osiguranjem pokriveno sve što je medicinski indicirano i nužno. Dakle, ako je hormonalna terapija medicinski nužna, onda je prema hrvatskim propisima pokrivena obveznim zdravstvenim osiguranjem. Očito je (prema dokumentu) da prije same hormonalne terapije pacijent, odnosno osigurana osoba mora proći opsežnu psihijatrijsku i psihološku obradu, za koju se ne navodi ide li ili ne ide na teret obveznog zdravstvenog osiguranja. Uostalom, ako se u dokumentu ne spominje niti jednom riječju način financiranja, jer to nije predmet dokumenta - čemu onda prejudicirati PRIMJEROM informiranog pristanka da to HZZO ne financira. Pa ako je to samo "primjer" onda ustanova koja provodi hormonalno liječenje (naglasit ću LIJEČENJE, tako piše i u dokumentu) niti ne mora staviti tu "opasku" o financiranju od strane HZZOa. Dakle, sam dokument bi po meni trebalo doraditi, izbaciti hormonalno liječenje (jer onda su to smjernice za provođenje hormonalnog liječenja, a ne smjernice za izradu mišljenja), te se jasno odrediti što s financiranjem, a onda to urediti i zakonski, ili dio koji se tiče financiranja potpuno izbaciti iz dokumenta i iz informiranog pristanka. Prihvaćen Prihvaćaju se primjedbe o razdvajanju dijelova smjernica koje se odnose na davanje mišljenja, od dijelova koji se odnose na tretman. Prihvaća se da se iz dokumenta izostavi dio o financiranju.