Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama Pravilnika o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor