Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ivo bakalić POGLAVLJE I., PARNIČNI I OVRŠNI POSTUPAK Ivo Bakalić, sudac Trgovačkog suda u Splitu Povodom objavljenog savjetovanja u svezi Uredbe o tarifi sudskih pristojbi slobodan sam dostaviti svoje primjedbe i prijedloge koje su na tragu primjedbi u svezi izmjene tarife iz ožujka 2019. jer i dalje primjećujem da se predlagatelj čvrsto drži postavki iz postojeće tarife bez namjere da se tarifa iskoristi kao dodatno sredstvo za sprječavanje ili obeshrabrivanje obijesnog parničenja koje je i dalje sveprisutno u radu sudova. Moje mišljenje je da tarifne brojeve 1 do 3 treba konceptualno postaviti na potpuno drugačiji način kako bi se kvalitetnije oživotvorilo ustavno načelo prava na pristup sudu i ustavno pravo na žalbu. Prijedlog tarife je na tragu dosadašnje tarife u odnosu na koju se sadržajno ništa ne mijenja. Stoga, kako bi se na kvalitetniji način oživotvorilo spomenuto ustavno načelo i ustavno pravo predlažem da se smanje pristojbe iz Tarifnog broja 1. jer pristojba tužbe ne bi smjela onemogućavati na bilo koji način ustavno pravo na pristup sudu. Mislim da mi je dobro ostalo u sjećanju da je npr. u SAD ulazna pristojba na saveznim sudovima za sve vrste tužbi 180 USD, ali je zato pristojba revizijske odluke Vrhovnog suda SAD 10.000 USD. Na istom tragu je i prijedlog da se u Tarifnom broju 3. stavak 1. pristojba žalbe i prijedloga za dopuštenje revizije ne uvećava za 100% jer je pravo na žalbu (pravni lijek općenito) ustavno pravo i sudska pristojba žalbe ne bi smjela biti prepreka ostvarenju tog prava. Međutim ono u odnosu na što predlažem temeljitu promjenu je Tarifni broj 2. koji propisuje pristojbe za odluke za koje se pristojba naplaćuje samo za pojedine prvostupanjske odluke. Osobno držim da stranke u ogromnom broju postupaka pred sudom znaju sve odlučne činjenice temeljem kojih mogu procjenjivati svoj uspjeh u sporu, a parničenje se koristi samo kao onemogućavanje ostvarenja legitimnih prava suprotne strane. U pojedinim vrstama predmeta kao što su napr. Povrv predmeti, temeljem svog dugogodišnjeg iskustva i statističkih pokazatelja držim da u preko 90% slučajeva tuženik točno zna i može procijeniti da će izgubiti spor, a pravni lijekovi se koriste samo kao odgoda plaćanja na tragu obijesnog parničenja. Upravo iz tog razloga držim da pristojba odluke mora poslati jasnu poruku stranci da je izgubila spor i da to mora platiti. U postojećoj tarifi i u prijedlogu nove tarife propisuje se pristojba samo za prvostupanjsku odluku, dok pristojbi za odluke viših sudova uopće nema zbog čega je moj prijedlog slijedeći: - Za prvostupanjsku presudu plaća se trostruki iznos pristojbe iz tarifnog broja 1. - Za drugostupanjsku presudu plaća se peterostruki iznos pristojbe iz Tarifnog broja 1. - Za odluku revizijskog suda povodom prijedloga za dopuštenje revizije plaća se peterostruki iznos pristojbe iz Tarifnog broja 1., ukoliko se prijedlog odbije. - Za odluku revizijskog suda povodom podnesene revizije plaća se desetorostruki iznos pristojbe iz Tarifnog broja 1. sukladno uspjehu u revizijskom postupku. Na ovaj način stranci bi se poslala poruka da je nepotrebnim angažiranjem različitih sudskih instanci prouzročila troškove rada sudova, koje troškove u konačnici mora i platiti. Na ovaj način bilo bi očuvano ustavno načelo prava na pristup sudu i ustavno pravo na pravni lijek jer visina pristojbi ne bi bila prepreka ostvarenju tog prava, a stranka bi putem pristojbi presuda shvatila da joj se nepotrebno parničenje više ne isplati. Nije prihvaćen Konceptualne izmjene Tarife sudskih pristojbi nisu planirane kroz ovaj Prijedlog Uredbe, već se njime prvenstveno provodi prilagodba ovog propisa uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj radi lakšeg praćenja iznosa pristojbenih obveza svim sudionicima sudskih postupaka, a uz navedeno samo su pojedini tarifni brojevi usklađeni s izmjenama propisa te preuzetim obvezama od zadnje izmjene Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi.