Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II. 10. „AKVAKULTURA KOJA OSIGURAVA USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA“ PRIJEDLOG dodati: "Prijelazne i završne odredbe Ove izmjene i dopune pravilnika primjenjuju se na sve postupke u kojima do stupanja na snagu izmjena i dopuna nije doneseno pravomoćno rješenje o dodjeli sredstava." OBRAZLOŽENJE: U prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika nedostaju prijelazne i završne odredbe koje bi prema nomotehničkim pravilima svaki propis koji se mijenja morao imati. Uostalom, prijelazne i završne odredbe sadržavale su i prethodne izmjene i dopune Pravilnika (čl. 20. navedenih izmjena i dopuna). Prijelaznim odredbama se uspostavlja odnos između novoga propisa i propisa koji se mijenja odnosno dopunjuje i to glede njegova djelovanja na slučajeve, situacije i odnose koji su nastali za vrijeme dok je bio na snazi prijašnji propis. Kada se izmijenjenim propisom na drukčiji način uređuju materijalnopravni odnosi i postupak za ostvarivanje pojedinih prava, odnosno izvršavanja obveza, prijelaznim odredbama treba utvrditi po kojem će se propisu dovršiti postupak koji je pokrenut prema odredbama prijašnjeg propisa, a nije dovršen do dana stupanja na snagu novoga propisa. S obzirom na navedeno predlažemo da se nacrt izmjena i dopuna Pravilnika dopuni s prijelaznim i završnim odredbama kako je gore predloženo. Djelomično prihvaćen Prihvaća se primjedba o dopuni Pravilnika sa prijelaznim odredbama, ali se ne prihvaća predloženi tekst odredbe. Naime, Pravilnik je dopunjen na način da se prijelaznim odredbama propisuje da će se postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“ („Narodne novine“, broj 46/20 i 86/21), dovršiti po odredbama toga Pravilnika. Slijedom navedenoga, Pravilnik je dopunjen i odredbom kojom se definira početak postupka, a u skladu sa Zakonom o akvakulturi te je definirano da se postupci smatraju započetim donošenjem rješenja iz članka 11. stavka 2. točke a) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“ („Narodne novine“, broj 46/20 i 86/21).