Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o žitaricama i proizvodima od žitarica

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Žitozajednica d.o.o. PRAVILNIK O ŽITARICAMA I PROIZVODIMA OD ŽITARICA  Kukuruzni miješani kruh-mora sadržavati više od 20% kukuruznog brašna ili drugih kukuruznih mlinskih proizvoda treba glasiti članak 33. pod c) . 30% je povećanje u odnosu na važeći Pravilniku kojem stoji 20% te se time nepotrebno poskupljuje proizvod Nije prihvaćen Poštovani, na sjednici Povjerenstva za izradu Pravilnika o žitaricama i proizvodima od žitarica, na kojoj je kao član sudjelovao i predstavnik udruženja Žitozajednica d.o.o., raspravljalo se o tome kako bi se zahtjev za udjelom kukuruznog brašna ili drugih kukuruznih mlinskih proizvoda u miješanom kukuruznom kruhu trebao povisiti sa 20 % na više od 30 %, u cilju osiguranja kvalitetnog proizvoda, odgovarajućih senzorskih svojstava za takvu vrstu proizvoda. Odluka o povećanju vrijednosti donesena je velikom većinom glasova prisutnih članova Povjerenstva te na istoj nisu izneseni protuargumenti zašto se navedeni zahtjev ne bi trebao prihvatiti. Takva odluka donesena je i uzimajući u obzir propisane udjele drugih mlinskih proizvoda u ostalim vrstama kruha kao i propisanim zahtjevima za miješani kukuruzni kruh država u okruženju. Smatramo da propisani novi zahtjev većeg udjela kukuruznog brašna ili drugih kukuruznih mlinskih proizvoda u miješanom kukuruznom kruhu ne bi trebao biti razlog poskupljivanju proizvoda, s obzirom da je subjekt u poslovanju s hranom dužan ponuditi potrošačima proizvod u skladu s traženim senzorskim svojstvima te da je na tržištu cijena kukuruznog miješanog kruha ionako već viša od cijene pšeničnog kruha.
2 Žitozajednica d.o.o. 2.PROIZVODI OD ŽITARICA, Članak 27. Udio soli treba povisiti na 1,5% u gotovom proizvodu te propisati upute za inspekcijski nadzor budući se radi o nezapakiranom proizvodu koji stajanjem na prodajnom mjestu gubi vlagu te se udio soli u gotovom proizvodu time povećava Nije prihvaćen Udio soli u kruhu definiran je temeljem Znanstvenog mišljenja o učinku smanjenog unosa kuhinjske soli u prehrani ljudi, kojeg je izradila Hrvatska agencija za hranu, a koje je i poslužilo kao znanstveni i stručni temelj za donošenje Strateškog plana za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015.-2019. Cilj Strateškog plana je postupno smanjivati unos kuhinjske soli u općoj populaciji Republike Hrvatske za prosječno 4 % godišnje, odnosno sa sadašnjih 11,6 g dnevno na 9,3 g do 2019. godine. To bi bio doprinos ostvarenju plana WHO-a i UN-a o smanjenju unosa kuhinjske soli za 30 % do 2025. godine. Radi postizanja dogovorenog cilja, a s obzirom da se najveći udio soli u organizam unosi putem pekarskih proizvoda, odlučeno je da treba regulirati udio soli u kruhu kroz Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica. Preporuka je udio kuhinjske soli u kruhu i pekarskim proizvodima postupno snižavati zbog navikavanja potrošača na manje slani okus, te je stoga propisan udio od 1,4 % soli u gotovom kruhu. Naime, prvotno je bilo predviđeno da se u prvoj fazi udio soli u kruhu smanji za 10 % u odnosu na trenutno stanje, što bi iznosilo 1,3%. Propisivanjem udjela soli od 1,5%, kao što predlaže Žitozajednica d.o.o. ne bi predstavljalo smanjenje u odnosu na postojeći udio soli, odnosno značilo bi neprovođenje ciljeva navedene Strategije. Također, smatramo da kruh unutar nekoliko sati koliko stoji na prodajnom mjestu ne može izgubiti znatni udio vlage koji će mijenjati njegov udio soli. Postupanje inspekcije se ne može propisati u ovakvoj vrsti Pravilnika; postoje propisi, upute i smjernice koji uređuju područje postupanja inspekcije.