Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ksandra Sinožić PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
2 IVANA ŠIPIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupovima ishoda učenja te načinu rada i imenovanju povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
3 Tea Kompar Jerković PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
4 Tina Parać PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju i podržavam ga. Lijep pozdrav, Tina Parać Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
5 Željka Grobenski Senjan PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupovima ishoda učenja te načinu rada i imenovanju povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
6 Sanja PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju. S poštovanjem, Sanja Jazvec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
7 Katarina Kokan PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju. Smatram da je dobar u ovakvom obliku. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
8 SUZANA MATKOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju. S poštovanjem! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
9 Vesna Plenča PRAVILNIK Poštovani, prijedlog Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju je dobar i primjenjiv, ne vidim neke zamjerke te ga podržavam. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
10 Vedran Lakovic PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju. Srdačan pozdrav. Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
11 Irena Žiger PRAVILNIK, Članak 1. Vezano na članak 3. koji govori da se vanjsko vrednovanje vrši u skladu sa standardima kvalitete utvrđenim u smjernicama za provedbu vanjskog vrednovanja. Mislimo da je ovdje potrebno barem ugrubo navesti koja su to područja provjere ustanove, koji su standardi i kriteriji kvalitete prema kojima će se vrednovati ustanove. Ustanovama će biti lakše pripremiti se za provjeru kvalitete u svrhu vrednovanja ako budu unaprijed znale što ta provjera sve obuhvaća, napr. provjeru prostora, programa, dnevnih nastavnih priprema, način realizacije programa u nastavi, evidenciju o održanim satima programa i prisutnosti polaznika, promatranje nastave u svrhu načina komunikacije, adekvatnosti pristupa i metoda; internu i eksternu komunikaciju u ustanovi, usklađenost objavljenih informacija s praksom, evidenciju kontinuiranog razvoja nastavnika; održati razgovor s polaznicima programa učenja, nastavnicima i upravom ustanove, itd. itd. Mislim da bi ovaj članak Pravilnika barem generalno trebao naznačivati podrčja i način provjere. Smjernice, naravno, sve to trebaju detaljnije definirati. Nije prihvaćen Predloženo će se propisati Smjernicama i Protokolom.
12 MORANA JUGOVIĆ PRAVILNIK, Članak 9. Učilište Profokus podržava komentar g. Miroslava Dujmovića da bi se rok za prigovor u čl.9. stavak 2. trebao povećati sa 3 dana na 7 dana. Nije prihvaćen U cilju efikasnijeg provođenja vanjskog vrednovanja i zadržavanja optimalnog broja dana cjelokupnog procesa smatramo da je propisani rok od 3 dana dostatan za ulaganje prigovora ustanove Agenciji na sastav Stručnog povjerenstva za provedbu vanjskog vrednovanja.
13 Miroslav Dujmović PRAVILNIK, Članak 9. Poštovani, podržavam Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju. Smatram da je dobar u ovakvom obliku. Promijenio bih broj dana u članku 9., stavak 2 sa 3 dana na 7 dana. Članak 9. (2) Ustanova ima pravo uložiti prigovor Agenciji na sastav Stručnog povjerenstva za provedbu vanjskog vrednovanja u roku 7 dana od dana zaprimanja odluke iz stavka 1. ovoga članka. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen U cilju efikasnijeg provođenja vanjskog vrednovanja i zadržavanja optimalnog broja dana cjelokupnog procesa smatramo da je propisani rok od 3 dana dostatan za ulaganje prigovora ustanove Agenciji na sastav Stručnog povjerenstva za provedbu vanjskog vrednovanja.
14 Irena Žiger PRAVILNIK, Članak 10. Vezano na članak 10. stavak (1), smatramo da je potrebno tekst dopuniti: 'Ustanova je dužna u roku od 30 dana od zaprimanja odluke iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika, a najkasnije 30 dana prije datuma planirane provjere ustanove, dostaviti Agenciji izvješće o samovrednovanju.' Smatramo kako je povjerenstvu potrebno vrijeme da prouči detalje o ustanovi prije same provjere na licu mjesta, kako bi se stvorila sveobuhvatna slika o ustanovi. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
15 Irena Žiger PRAVILNIK, Članak 11. Vezano na članak 11. Smatramo da je potrebno definirati vrijeme trajanja provjere ustanove posjetom, tako da bi stavak (1) trebalo dopuniti tekstom: '... u trajanju od najmanje jednog (1) radnog dana.' U svrhu pomoći ustanovama na podizanju kvalitete potrebno je dopuniti stavak (6) članka 11. '...zapisnik o vanjskom vrednovanju s detaljnim opisom nalaza, prema područjima provjere i kriterijima te s preporukama za eventualna moguća poboljšanja u radu ustanove.' Na taj način bi vanjsko vrednovanje imalo i savjetodavnu ulogu, a ne samo ocjenivačku. Vezano na članak 12., stavak (1), na kraju predlažemo da se doda rečenica: 'Ustanovi se može dati rok od 8 dana da ispravi manje nesukladnosti u odnosu na zadane kriterije te da o tome obavijesti Povjerenstvo (obično se radi o manjim materijalnim nedostacima koji se mogu brzo ispraviti i dokazi poslati). Nije prihvaćen Trajanje posjeta ovisi o specifičnosti ustanove i bit će propisano Protokolom. Ustanova će na upit Povjerenstva moći dopunjavati potrebnu dokumentaciju tijekom trajanja posjete ustanovi.
16 Lea Ljuba Kocijan PRAVILNIK, Članak 11. Poštovani, prijedlog Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju čini se dobar i primjenjiv u praksi. Budući kako ne primjećujem manjkavosti, podržavam ga. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
17 Irena Žiger PRAVILNIK, Članak 14. Vezano na članak 14. stavak (4), mislimo da nije korektno objavljivati ocjenu ustanove na mrežnim stranicama Agencije (svojevrsna rang lista), jer nam se to čini diskriminatornim i nimalo poticajnim u smislu podizanja kvalitete ustanove, u slučaju da ocjena ne bude baš dobra. Vremenski perid do sljedeće provjere radi vanjskog vrednovanja je jako dugačak (7 godina) i ustanova bi unatoč povećanim naporima na podizanju kvalitete mogla biti godinama u lošem položaju. Usporedbe radi, NCVVO ne objavljuje rang listu škola prema uspjehu njihovih učenika na ispitima državne mature. Nije prihvaćen Javna objava ocjene kvalitete ustanove jedan je od ciljeva transparentnosti postupka vanjskog vrednovanja ustanova u koje se ulažu značajna sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Sukladno članku 25., stavku 17. Zakona o obrazovanju odraslih ustanova može zatražiti ponovno vanjsko vrednovanje i prije isteka roka iz članka 25. Stavka 13. Zakona.
18 VALENTINA ĐUKIĆ PRAVILNIK, Članak 14. Smatram kako je potrebno ovim Pravilnikom jasnije definirati koji su kriteriji prema kojima se jednoj ustanovi ocjena dodjeljuje na 5 godina, a drugima na 6 ili 7 godina. Nije prihvaćen Razdoblje od 5 do 7 godina ne odnosi se na kriterije za ponovno vrednovanje ustanove, nego na razdoblje u kojem je Agencija obvezna pokrenuti ponovni postupak vrednovanja ustanove. Sukladno članku 25., stavku 17. Zakona o obrazovanju odraslih ustanova može zatražiti ponovno vanjsko vrednovanje i prije isteka roka iz članka 25. Stavka 13. Zakona.
19 Ana-Marija Stošić PRAVILNIK, Članak 14. Predlažem definiranje kriterija prema kojima se jednoj ustanovi ocjena razine kvalitete dodjeljuje na 5 godina, a drugoj na 6 ili 7 godina. Nije prihvaćen Razdoblje od 5 do 7 godina ne odnosi se na kriterije za ponovno vrednovanje ustanove, nego na razdoblje u kojem je Agencija obvezna pokrenuti ponovni postupak vrednovanja ustanove. Sukladno članku 25., stavku 17. Zakona o obrazovanju odraslih ustanova može zatražiti ponovno vanjsko vrednovanje i prije isteka roka iz članka 25. Stavka 13. Zakona.
20 PETRA KONTIĆ PRAVILNIK, Članak 14. Predlažem definiranje kriterija prema kojima se jednoj ustanovi ocjena razine dodjeljuje na 5 godina, a jednoj na 7, odnosno na 6 godina. Nije prihvaćen Razdoblje od 5 do 7 godina ne odnosi se na kriterije za ponovno vrednovanje ustanove, nego na razdoblje u kojem je Agencija obvezna pokrenuti ponovni postupak vrednovanja ustanove. Sukladno članku 25., stavku 17. Zakona o obrazovanju odraslih ustanova može zatražiti ponovno vanjsko vrednovanje i prije isteka roka iz članka 25. Stavka 13. Zakona.
21 Dunja Skender Kuna PRAVILNIK, Članak 14. Predlažem definiranje kriterija po kojima se rješenja o ocjeni razine kvalitete ustanove donose na različita razdoblja (od pet do sedam godina). Nije prihvaćen Razdoblje od 5 do 7 godina ne odnosi se na kriterije za ponovno vrednovanje ustanove, nego na razdoblje u kojem je Agencija obvezna pokrenuti ponovni postupak vrednovanja ustanove. Sukladno članku 25., stavku 17. Zakona o obrazovanju odraslih ustanova može zatražiti ponovno vanjsko vrednovanje i prije isteka roka iz članka 25. Stavka 13. Zakona.
22 Jelena Tanacković PRAVILNIK, Članak 14. Rješenje o ocjeni razine kvalitete ustanove donosi na razdoblje od pet do sedam godina. Predlažem da se ovim Pravilnikom definira koji su kriteriji prema kojima se jednoj ustanovi ocjena dodjeljuje na 5 godina, a drugima na 6 ili 7 godina. Nije prihvaćen Razdoblje od 5 do 7 godina ne odnosi se na kriterije za ponovno vrednovanje ustanove, nego na razdoblje u kojem je Agencija obvezna pokrenuti ponovni postupak vrednovanja ustanove. Sukladno članku 25., stavku 17. Zakona o obrazovanju odraslih ustanova može zatražiti ponovno vanjsko vrednovanje i prije isteka roka iz članka 25. Stavka 13. Zakona.
23 SNJEŽANA THES PRAVILNIK, Članak 14. Člankom 14 stavkom 3. određeno je da se rješenje o ocjeni razine kvalitete ustanove donosi na razdoblje od pet do sedam godina. Obzirom razlika od 2 godine nije mala, predlažem da se ovim Pravilnikom definira koji su kriteriji prema kojima se jednoj ustanovi ocjena dodjeljuje na 5 godina, a jednoj na 7, odnosno na 6. Nije prihvaćen Razdoblje od 5 do 7 godina ne odnosi se na kriterije za ponovno vrednovanje ustanove, nego na razdoblje u kojem je Agencija obvezna pokrenuti ponovni postupak vrednovanja ustanove. Sukladno članku 25., stavku 17. Zakona o obrazovanju odraslih ustanova može zatražiti ponovno vanjsko vrednovanje i prije isteka roka iz članka 25. Stavka 13. Zakona.
24 Ana Šumiga PRAVILNIK, Članak 14. Predlažemo da se definira koji su kriteriji prema kojima se jednoj ustanovi ocjena dodjeljuje na 5 godina, a jednoj na 7, odnosno na 6 godina Nije prihvaćen Razdoblje od 5 do 7 godina ne odnosi se na kriterije za ponovno vrednovanje ustanove, nego na razdoblje u kojem je Agencija obvezna pokrenuti ponovni postupak vrednovanja ustanove. Sukladno članku 25., stavku 17. Zakona o obrazovanju odraslih ustanova može zatražiti ponovno vanjsko vrednovanje i prije isteka roka iz članka 25. Stavka 13. Zakona.
25 VALENTINA ĐUKIĆ PRAVILNIK, Članak 18. Smatram kako je potrebno jasnije definirati nad kojim polaznicima/pristupnicima će vršiti vanjsko vrednovanje i sukladno kojem kriteriju? Nije prihvaćen Iz članka 18. stavka 1. Pravilnika proizlazi da se vanjsko vrednovanje može provoditi nad polaznicima/ pristupnicima koje je ustanova prijavila Agenciji.
26 VALENTINA ĐUKIĆ PRAVILNIK, Članak 18. Smatramo kako je potrebno točno definirati za koje sve programe je Ustanova dužna prijaviti Agenciji termine i popis kandidata jer je termin ,,formalni programi'' širok pojam. Ako se misli na sve formalne programe, molimo da se to jasno i navede. Pravilnikom je potrebno utvrditi kako će se određivati na koje završne provjere dolazi povjerenstvo za vanjsko vrednovanje te javlja li se ranije ustanovi dolazak povjerenstva i koliko dana ranije jer plan provedbe vanjskog vrednovanja za razdoblje od 12 mjeseci (članak 16., stavak 3) nije adekvatan obzirom kako ustanove kontinuirano moraju prijavljivati završne provjere i obrane završnih radova. Nije prihvaćen Formalni programi obrazovanja definirani su Zakonom o obrazovanju odraslih. Detalji provedbe vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja bit će definirani protokolom.
27 Ana-Marija Stošić PRAVILNIK, Članak 18. Pravilnikom bi se trebalo definirati kako se određuje na koje završne provjere dolazi povjerenstvo za vanjsko vrednovanje te nad kojim će se polaznicima/pristupnicima vršiti vanjsko vrednovanje i prema kojem kriteriju Nije prihvaćen Detalji provedbe vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja bit će definirani protokolom.
28 Dunja Skender Kuna PRAVILNIK, Članak 18. Predlažem jasnije definiranje na koje završne provjere ili obrane završnog rada dolazi povjerenstvo za vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja te najavljuje li se dolazak ustanovi i koliko ranije jer plan provedbe vanjskog vrednovanja za razdoblje od 12 mjeseci (članak 16., stavak 3.) nije adekvatan s obzirom da ustanove kontinuirano moraju prijavljivati završne provjere i obrane završnog rada. Nije prihvaćen Detalji provedbe vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja bit će definirani protokolom.
29 PETRA KONTIĆ PRAVILNIK, Članak 18. Molimo da se jasno definira kako se određuje na koje završne provjere dolazi povjerenstvo za vanjsko vrednovanje te javlja li se ranije ustanovi i koliko jer plan provedbe vanjskog vrednovanja za razdoblje od 12 mjeseci (članak 16- stavak 3) nije adekvatan obzirom ustanove kontinuirano moraju prijavljivati završne provjere i obrane. Nije prihvaćen Detalji provedbe vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja bit će definirani protokolom.
30 Jelena Tanacković PRAVILNIK, Članak 18. Pravilnik bi trebao jasnije definirati kako se određuje na koje završne provjere dolazi povjerenstvo za vanjsko vrednovanje. Molimo da se jasnije definira nad kojim polaznicima/pristupnicima će vršiti vanjsko vrednovanje i prema kojem kriteriju. Nije prihvaćen Detalji provedbe vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja bit će definirani protokolom.
31 SNJEŽANA THES PRAVILNIK, Članak 18. Molimo da se jasno navede kako se određuje na koje završne provjere dolazi povjerenstvo za vanjsko vrednovanje te javlja li se ranije ustanovi i koliko jer plan provedbe vanjskog vrednovanja za razdoblje od 12 mjeseci (članak 16- stavak 3) nije adekvatan obzirom ustanove kontinuirano moraju prijavljivati završne provjere i obrane. Nije prihvaćen Detalji provedbe vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja bit će definirani protokolom.
32 Ana Šumiga PRAVILNIK, Članak 18. Predlažemo da se točno definira za koje sve programe je Ustanova dužna prijaviti Agenciji termine i popis kandidata.  Termin formalni programi je podosta širok, pa ukoliko se misli na sve formalne programe, molimo da se to jasno i navede. Molimo da se jasno navede kako se određuje na koje završne provjere dolazi povjerenstvo za vanjsko vrednovanje te javlja li se ranije ustanovi i koliko jer plan provedbe vanjskog vrednovanja za razdoblje od 12 mjeseci (članak 16- stavak 3) nije adekvatan obzirom ustanove kontinuirano moraju prijavljivati završne provjere i obrane. Molimo da se jasnije definira nad kojim polaznicima/pristupnicima će vršiti vanjsko vrednovanje i sukladno kojem kriteriju. Nije prihvaćen Formalni programi obrazovanja definirani su Zakonom o obrazovanju odraslih. Detalji provedbe vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja bit će definirani protokolom.
33 MORANA JUGOVIĆ PRAVILNIK, Članak 18. Učilište Profokus zanima, obzirom da je ustanova obvezna prijaviti kandidate i termine završne provjere u roku od 15 dana prije održavanja samog roka, što u slučaju kada kandidat u tom periodu odustane? U istom članku stavku 4., smatramo nepotrebnim dostavljanje odobrenog programa obrazovanja ili vrednovanja jer se isti nalaze u NISOO-u sustavu, a uvjeti o provedbi vrednovanja za ustanove su jasno definirani u članku 16. stavak 4. Zakona o obrazovanju odraslih. Nije prihvaćen Uzimajući u obzir da se programi obrazovanja kontinuirano usklađuju s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, potrebno je imati zadnju usklađenu verziju programa obrazovanja po kojem se polaznik/pristupnik vrednuje. Program obrazovanja po kojem se polaznik/pristupnik vrednuje ustanova šalje elektroničkim putem. S obzirom da obrazac prijave ne sadrži veliku količinu podataka, prilaganje programa obrazovanja omogućava Povjerenstvu lakše praćenje procesa vrednovanja.
34 Irena Žiger PRAVILNIK, Članak 19. Vezano na članak 19. stavak (1), potrebno je dopuniti tekst: 'Vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja provodi povjerenstvo koje se sastoji od tri člana koje imenuje Agencija, od kojih barem jedan mora biti stručnjak iz područja predmeta/stranog jezika iz kojeg se vrednuju skupovi ishoda učenja.' Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
35 VALENTINA ĐUKIĆ PRAVILNIK, Članak 19. Potrebno je jasnije definirati trebali se ili ne treba formirati povjerenstvo za završnu provjeru/obranu završnog rada u slučaju provođenja vanjskog vrednovanja te koje će povjerenstvo vrednovati određene dijelove obrazovnog procesa (vanjsko povjerenstvo - povjerenstvo Agencije - unutarnje povjerenstvo ustanove) Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
36 Filip Frančić PRAVILNIK, Članak 19. Molimo da se jasnije definira treba li se formirati povjerenstvo za završnu provjeru/obranu završnog rada prilikom provođenja vanjskog vrednovanja. Koje povjerenstvo u tom slučaju vrednuje koji dio obrazovnog procesa? Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
37 Dunja Skender Kuna PRAVILNIK, Članak 19. Predlažemo da se definira treba li se formirati povjerenstvo za završnu provjeru/obranu završnog rada i od strane ustanove, u slučaju kada se provodi vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja i već se radi vrednovanja formira povjerenstvo za vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja koje se sastoji od vanjskih neovisnih ispitivača i člana kojeg imenuje ustanova. Koje povjerenstvo u tom slučaju (vanjsko - Agencija, unutarnje - ustanova) vrednuje koji dio obrazovnog procesa? Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
38 SNJEŽANA THES PRAVILNIK, Članak 19. Molimo da se jasno definira trebali se ili ne formirati povjerenstvo za završnu provjeru/obranu završnog rada u slučaju kada će biti provođeno vanjsko vrednovanje, te koje povjerenstvo (vanjsko - Agencija, unutarnje - ustanova) u tom slučaju vrednuje koji dio obrazovnog proces. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
39 VALENTINA ĐUKIĆ PRAVILNIK, Članak 20. Potrebno je jasnije definirati tijek vrednovanja - prema napisanome, znači li to da vanjsko povjerenstvo nadgleda rad Ustanove povjerenstva imenovanog za završnu/obranu i kako će se to odnositi na primjenu članaka 19., stavka 1.? Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
40 Filip Frančić PRAVILNIK, Članak 20. Predlažem da se jasnije definiraju postupci vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja. Znači li to da vanjsko povjerenstvo nadgleda rad povjerenstva za završnu obranu/obranu završnog rada koje je imenovala ustanova? Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
41 Ana-Marija Stošić PRAVILNIK, Članak 20. Pravilnikom bi se jasnije trebao definirati tijek vrednovanja - nadgleda li vanjsko povjerenstvo rad povjerenstva za završnu/obranu koje je imenovala ustanova? Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
42 Dunja Skender Kuna PRAVILNIK, Članak 20. Predlažem jasnije definiranje postupka vanjskog vrednovanja skupova ishoda učenja. Znači li to da vanjsko povjerenstvo nadgleda rad povjerenstva za završnu obranu/obranu završnog rada koje je imenovala ustanova te kako se to odnosi na primjenu članka 19., stavka 1.? Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
43 PETRA KONTIĆ PRAVILNIK, Članak 20. Predlažem da se Pravilnikom jasnije definira tijek vrednovanja. Znači li to da vanjsko povjerenstvo nadgleda rad povjerenstva za završnu/obranu koje je imenovala ustanova, te kako se to reflektira na primjenu članaka 19 stavka 1. ? Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
44 Jelena Tanacković PRAVILNIK, Članak 20. Predlažem da se Pravilnikom jasnije definira tijek vrednovanja. Znači li to da vanjsko povjerenstvo nadgleda rad povjerenstva za završnu/obranu koje je imenovala ustanova? Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
45 SNJEŽANA THES PRAVILNIK, Članak 20. Molim jasnije definirati tijek vrednovanja. Znači li to da vanjsko povjerenstvo nadgleda rad povjerenstva za završnu/obranu koje je imenovala ustanova, te kako se to reflektira na primjenu članaka 19 stavka 1. sukladno prethodnom komentaru Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
46 Ana Šumiga PRAVILNIK, Članak 20. Molim jasnije definirati tijek vrednovanja. Znači li to da vanjsko povjerenstvo nadgleda rad Ustanove povjerenstva za završnu/obranu. Te kako se to reflektira na primjenu članaka 19 stavka 1. gubi smisao Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
47 MARIANNA JELICICH BUIĆ PRAVILNIK, Članak 20. Slažem se sa predloženim pravilnikom Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.