Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2023. GODINU, 3. MJERE PROGRAMA Sektor agrumarstva je postao iznimno osjetljiv na klimatske promjene i u ovakvim agroekonomskim prilikama i sa trenutnom agrarnom politikom neodrživ. Traži pomoć i zaštitu svih, od lokalne, regionalne do nacionalne vlasti. Predlažemo, uz navedene mjere u Program dodati mjeru: 'prerada plodova mandarina u sok'. Na ovaj način bi se dodatno potaknula prerada mandarina u sekundarne proizvode, smanjio bi se pritisak primarnog proizvoda na zasićeno tržište i stvorila dodatna vrijednost i novo zapošljavanje. Ostavljamo slobodnim nadopuniti mjeru sa možda i drugim sekundarnim proizvodima. Napominjemo da prerada mandarina u sok, džem i druge proizvode, traži plodove I klase, bez oštećenja i bilo kakvih znakova početka kvarenja, za razliku od ploda jabuke gdje se za preradu obično koristi tzv. industrijska jabuka. Nije prihvaćen Zbog ograničenih sredstava iz državnog proračuna za provedbu Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu proširenje Programa na druge sektore ne bi dalo pozitivne učinke koji se provedbom mjera iz Programa žele ostvariti. Potpore koje se odnose između ostalog i na sektor voćarstva bilo je moguće koristiti u okviru drugih programa potpore iz državnog proračuna, kao što su Program potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini te Programa potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva. Također, potpore za poticanje prerade poljoprivrednih proizvoda moguće su unutar mjera iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. te intervencija iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027. Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima unutar kojeg su prihvatljiva ulaganja u opremu i objekte za preradu objavljen je 22.12.2022. godine, a prijave su moguće od 6.2.2023. do 4.5.2023. godine. Predlažemo da pratite mrežnu stranicu Ministarstva poljoprivrede https://poljoprivreda.gov.hr/ i Programa ruralnog razvoja https://ruralnirazvoj.hr/ na kojoj će biti objavljen indikativni plan objave natječaja u 2023. godini.
2 Hrvatska poljoprivredna komora PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2023. GODINU, 5. IZNOS POTPORE Poštovani, Ovim putem ukazujemo na iznimno izazovnu proizvodnu godinu duhana, gdje su cijene plina i električne energije naglo porasle. Predlažemo da se u članku 5., u tablici 2., redak treći - potpora za proizvodnju virginijskog duhana po kilogramu, predloženi jedinični iznos (0,83 €/kg) poveća za maksimalni iznos od 1,16 €/kg. Duhan je jedina poljoprivredna kultura koja za svoj finalni proizvod, mora koristiti plin kao energent za sušenje u sušnicama tijekom ljetnih mjeseci. Sektor proizvodnje duhana ne može koristiti mjere RR nit je mogao koristiti niti jednu mjeru Covid-19, a potrebne su investicije za daljnji razvoj. HPK smatra kako je poželjno pomoći sektoru duhana u smanjenju troškova proizvodnje. Proizvođačima duhana ovo je jedina omotnica unutar državnih potpora, dok svi drugi sektori mogu sudjelovati i u ostalima, stoga i potpore za duhan trebaju biti veće. Ključno je nastaviti poticati proizvodnju duhana, jedinu poljoprivrednu kulturu s kojom Hrvatska zauzima značajnije mjesto u europskoj poljoprivrednoj statistici. Prihvaćen Prijedlog prihvaćen.
3 Hrvatski duhani d.d. PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2023. GODINU, 5. IZNOS POTPORE Hrvatski duhani d.d. (član British American Tobacco Grupe) kao najveći organizator proizvodnje u Republici Hrvatskoj podržavaju komentare naših proizvođača duhana predstavnika Udruge proizvođača duhana Podravine i Slavonije – Tabacum i Udruge hrvatskih proizvođača duhana Krupan list Ovim putem ponovno ukazujemo na iznimno izazovnu proizvodnu godinu, gdje smo imali kontinuirani rast troškova, posebno cijene plina i električne energije, čija se cijena, prema zadnjim računima gotovo utrostručila. Želimo Vas izvijestiti da prema objedinjenom izračunu troškova u proizvodnji za 2022. godinu u odnosu na prethodnu godinu, prosječno povećanje ukupnih troškova u proizvodnji duhana iznosi skoro 40% Na razini svakog pojedinog proizvođača troškovi proizvodnje po hektaru duhana su povećani radi utjecaja povećanih cijena zaštitnih sredstava i gnojiva (50-60%), cijene radne snage (20-30%), kao i cijene energenata - koji su i uz državnu potporu kroz vaučere za plin i Uredbom o potpori opskrbe električne energije, za gotovo 150% veći po kilogramu duhana te iznose čak 42% svih troškova proizvodnje duhana u odnosu na prijašnjih 29%. Duhan je jedina ratarska kultura iz Republike Hrvatske koja s čak 6% sudjeluje u europskoj poljoprivrednoj proizvodnji, a od čega se preko 80% izvozi, molimo Vas da i Ministarstvo poljoprivrede poduzme odgovarajuće mjere koje bi doprinijele daljnjem jačanju proizvodnje duhana u Republici Hrvatskoj, naročito bitnom kulturom za poljoprivredu u Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj županiji. Ključno je nastaviti poticati proizvodnju duhana, jedinu poljoprivrednu kulturu s kojom Hrvatska zauzima značajnije mjesto u europskoj poljoprivrednoj statistici te ostvaruje značajan pozitivan utjecaj na gospodarstvo u čak pet hrvatskih županija u kojima se proizvodi. BAT Hrvatski duhani d.d. (član British American Tobacco Grupe) Prihvaćen Prijedlog prihvaćen.
4 UHPD "KRUPAN LIST" PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2023. GODINU, 5. IZNOS POTPORE Poštovani, u cilju zajedničkog očuvanja proizvodnje ove iznimno važne poljoprivredne kulture za Podravinu i Slavoniju, podržavamo prijedlog Udruge “Tabacum” te također predlažemo da se u članku 5., u tablici 2., redak treći - potpora za proizvodnju virginijskog duhana po kilogramu, predloženi jedinični iznos (0,83 €/kg) poveća za 0,33 €/kg na maksimalni iznos od 1,16 €/kg. S obzirom da se potpora odnosi na preradu virginijskog duhana, gdje se koristi izuzetno velika količina plina za sušenje duhana tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci, napominjemo da otprilike oko 4 mln m³ iznosi potrošnja plina na razini svih proizvođača koji su predali osušeni list našem organizatoru proizvodnje – Hrvatskim duhanima u berbi 2022. Prošle godine zbog Covid-19 situacije, a ove godine uglavnom izazvane ratom u Ukrajini, glavni troškovi (energija i rad) koji čine 80% ukupnog troška porasli su za skoro 40% i temeljem toga smatramo opravdanim gore navedeni prijedlog. Sektor proizvodnje duhana ne može koristiti mjere RR, nije mogao niti jednu mjeru/potporu Covid-19, a potrebne su investicije za daljnji razvoj. Vjerujemo da je opravdano i poželjno barem da se na neki način pomogne sektoru u saniranju povećanih troškova proizvodnje. Duhansko gospodarstvo Hrvatske danas pridonosi državnom proračunu s gotovo 6 milijardi kuna na godišnjoj razini, zapošljava što direktno, što indirektno 10 tisuća ljudi, uz servisne djelatnosti i više od 15 tisuća. Malo je poljoprivrednih sektora koji u tolikom iznosu pune proračun RH. Duhan Virginija jedina je poljoprivrednu kultura u RH koja ostvaruje 6% europske proizvodnje, a duhanu kao izuzetno važnoj poljoprivrednoj kulturi je ovo jedina omotnica unutar državnih potpora koju može koristiti, dok svi drugi sektori mogu sudjelovati i u ostalima. Prihvaćen Prijedlog prihvaćen.
5 Udruga proizvođača duhana Podravine i Slavonije - Tabacum PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2023. GODINU, 5. IZNOS POTPORE Poštovani, predlažemo da se u članku 5. u tablici 2. redak treći, potpora za proizvodnju virginijskog duhana po kilogramu, predloženi jedinični iznos (0,83 €/kg) poveća za 0,33 €/kg na maksimalni iznos od 1,16 €/kg. S obzirom da se potpora odnosi na preradu virginijskog duhana, koja je u ovom obliku uvedena 2017. godine, te povećana za 1 kn/kg u 2020-oj godini kada su troškovi iste bili znatno manji, napominjemo da je duhan jedina poljoprivrednu kultura koja za svoj finalni proizvod – osušeni list, mora koristiti plin kao energent za sušenje u sušnicama tijekom ljetnih mjeseci. U međuvremenu, prošle godine zbog Covid-19 situacije, a ove uglavnom izazvane energetskom krizom, osnovni troškovi u proizvodnji duhana (energija i rad), koji čine 80% ukupnog troška porasli su za 37% i temeljem toga smatramo opravdanim gore navedeni prijedlog. Sektor proizvodnje duhana ne može koristiti mjere RR, nije mogao niti jednu mjeru Covid-19, a potrebne su investicije za daljnji razvoj. Vjerujemo da je opravdano i poželjno barem da se na neki način pomogne sektoru u saniranju povećanih troškova proizvodnje. Duhansko gospodarstvo Hrvatske danas pridonosi državnom proračunu s gotovo 6 milijardi kuna na godišnjoj razini, zapošljava što direktno, što indirektno 10 tisuća ljudi, uz servisne djelatnosti i više od 15 tisuća. Malo je poljoprivrednih sektora koji u tolikom iznosu pune proračun RH. Duhan tipa Virginija jedina je kultura u RH koja ima 6% europske proizvodnje dok su sve ostale u rangu statističke pogreške (mlijeko 0,012%, svinjogojstvo 0,006%, maslinarstvo 0,001% i dr.). Proizvođačima duhana ovo je jedina omotnica unutar državnih potpora, dok svi drugi sektori mogu sudjelovati i u ostalima, stoga i potpore za duhan trebaju biti veće. Zalažemo se da svi sektori budu adekvatno poticani, svaki sektor zbog svojih specifičnosti jednako je važan za gospodarstvo RH. Prihvaćen Prijedlog prihvaćen.