Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor