Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o statističkim standardima osiguranja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju odredbe članka 202. stavka 2. i članka 77. stavka 2. točke 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __________ donijela je , PRILOZI Obrazac 33 . SP_004_01_R Statistički podaci o pridjeljivim troškovima po ugovorima o osiguranju (troškovi pribave – provizija) - EU - Treba ispraviti nazive priloga . – R na kraju naziva treba zamijeniti s EU Prihvaćen Prihvaća se.
2 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju odredbe članka 202. stavka 2. i članka 77. stavka 2. točke 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __________ donijela je , PRILOZI Obrazac 27. SP_003_02_02 Statistički podaci o statutarnim tehničkim pričuvama – model raspodijele premije (PAA), tip 02 - Formula za zadnji stupac treba biti 7=-3+4-5+6, a ne 7=3-4+5-6 Prihvaćen Prihvaća se
3 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju odredbe članka 202. stavka 2. i članka 77. stavka 2. točke 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __________ donijela je , PRILOZI Obrazac 24 . SP_003 Statistički podaci o statutarnim tehničkim pričuvama - EU - Treba ispraviti nazive priloga – nedostaje EU na kraju naziva, Prihvaćen Prihvaća se.
4 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju odredbe članka 202. stavka 2. i članka 77. stavka 2. točke 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __________ donijela je , PRILOZI Obrazac 17. SP_002_02 Statistički podaci o izvorima prihoda iz ugovora o osiguranju – životna osiguranja - Prihod iz ugovora o osiguranju - Model mjerenja putem modela raspodijele premije (PAA) mora biti raspisan na isti način kao za neživotna osiguranja u SP_002_01 jer PAA nema nikakve posebne zahtjeve ovisne o vrsti osiguranja. Stavke koje čine Prihod iz ugovora o osiguranju - Opći model mjerenja (GMM) i Prihod iz ugovora o osiguranju - Model mjerenja putem varijabilne naknade (VFA) potrebno je detaljno definirati jer, iako je trenutni prijedlog direktni prijevod Članka 106 Standarda, nije sasvim jasno što bi trebalo iskazati u kojem elementu. Dodatnu zabunu može izazvati tekst u zagradi u opisu stavki 1 i 3 „Iznosi koji se odnose na promjene obveze za preostalo pokriće (promjena LRC)“ jer se sumiranjem 1.1 – 1.4, odnosno 3.1 – 3.4 ne može dobiti ukupna promjena LRC-a. Prihvaćen Prihvaća se.
5 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju odredbe članka 202. stavka 2. i članka 77. stavka 2. točke 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __________ donijela je , PRILOZI Obrazac 16. - SP_002_01 Statistički podaci o izvorima prihoda iz ugovora o osiguranju – Prihod iz ugovora o osiguranju - Opći model mjerenja (GMM) mora biti raspisan na isti način kao za životna osiguranja u SP_002_02 jer GMM nema nikakve posebne zahtjeve ovisne o vrsti osiguranja. Prihvaćen Prihvaća se.
6 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju odredbe članka 202. stavka 2. i članka 77. stavka 2. točke 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __________ donijela je , PRILOZI Obrazac 7. SP_001_03 Statistički podaci o broju šteta - U odnosu na dosadašnje izvještavanje povećana je i frekvencija (s godišnje na tromjesečnu) i granularnost izvještavanja (s vrsta osiguranja na vrste rizika). Ne vidimo razlog ni za jedno od toga. Prijedlog: godišnje izvještavanje po linijama poslovanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. HANFA uvodi izmjenu u ovom segmentu izvješatavanja obzirom na recentna nadzorna iskustva u kojima se pokazala potreba za frekventnijim izvještajima o broju šteta na traženim razinama granularnosti.
7 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju odredbe članka 202. stavka 2. i članka 77. stavka 2. točke 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __________ donijela je , PRILOZI PRILOZI - Tehničke pričuve mogu biti obveza ili imovina te za obrasce SP_003, SP_003_R, SP_003_EU , SP_003_01 , SP_003_02_01 ,SP_003_02_02 nije jasno kako se trebaju popuniti kada su tehničke pričuve imovina Prihvaćen Prihvaća se
8 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Prijelazne i završne odredbe, Članak 5. Članak 5. Stavak (5) alineja 1 - Predlažemo izvještajno razdoblje za datum 31.3.2023 preskočiti, budući je tako u većini EU zemalja koje primjenjuju IFRS 17 kao lokalni standard. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uvedena je odgoda za izvještavanje u trajanju od 6 tjedana u odnosu na redovni datum izvještavanja.
9 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Prijelazne i završne odredbe, Članak 5. Članak 5. Stavak (3) - Pretpostavljamo da je riječ o pogrešci jer se članak 3. stavak 2. odnosi na podružnice stranih društava, a iz konteksta bi se dalo naslutiti da se radi o članku 3. stavku 3. u kojem se definira način dostave podataka. Prihvaćen Prihvaća se
10 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Rokovi i način dostave izvještaja, Članak 3. Članak 3. Stavak (19) alineja 1 - Produljiti rok za siječanj 2023 budući će Pravilnik stupiti na snagu kasnije u siječnju 2023, Hanfa treba izdati nove sheme a Društva trebaju napraviti prilagodbu u svojim informacijskim sustavima te se to ne može stići u tako kratkom roku. Prihvaćen Prihvaća se.
11 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Struktura i sadržaj statističkih izvještaja, Članak 2. Članak 2. Stavak (4) - Nejasno je što u vezi podataka potvrđuje imenovani ovlašteni aktuar. Nije prihvaćen Društvo u okviru statističkih izvještaja SP_003, SP_003_R, SP_003_EU, SP_003_01, SP_003_02_01, SP_003_02_02, SP_003_03 i SP_003_03_R iskazuje strukturu statutarnih tehničkih pričuva iskazanih u izvještajima o financijskom položaju u traženoj granularnosti i segmentaciji pri čemu imenovani ovlašteni aktuar potvrđuje da to što je iskazano je u skladu sa Zakonom o osiguranju, računovodstvenim propisima, drugim propisima te internim aktima Društva.
12 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Struktura i sadržaj statističkih izvještaja, Članak 2. Članak 2. Stavak (2) - Da li se može definirati ne neka granica materijalnosti za SP_002_EU, SP_003_EU i SP_004_01_EU Nije prihvaćen Ne prihvaća se definicija materijalnosti obzirom da je intencija izvještavanja prikupiti informacije o cjelokupnoj razini i izvorima prihoda, obveza i troškova na tržištu.
13 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Struktura i sadržaj statističkih izvještaja, Članak 2. Članak 2. Stavak (2) - SP_002_EU, SP_003_EU i SP_004_01_EU - Ukinuti ostaviti samo premiju i štete IFRS 17 pozicije nije moguće dati na toj dimenziji budući se isti radi po grupama ugovora: Subjekt utvrđuje portfelje ugovora o osiguranju. Portfelj sadržava ugovore koji su izloženi sličnim rizicima i kojima se upravlja zajedno. Očekivalo bi se da će ugovori u okviru određene linije proizvoda biti izloženi sličnim rizicima i da će, stoga, biti u istom portfelju ako se njima upravlja zajedno. Za ugovore iz različitih linija proizvoda ne bi se očekivalo da će biti izloženi sličnim rizicima te bi se stoga očekivalo da će biti u različitim portfeljima. Također je izračun tranzicije koji je već gotov te paralelna razdoblja 2022 napravljen bez toga. Geografska dimenzija nije predmet standarda i nije u skladu s istim te obrasce nije moguće na taj način popuniti budući se Račun dobiti i gubitka te sve relevantne IFRS 17 pozicije računaju i prezentiraju na bazi GICa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnikom i prilozima se propisuje način izvještavanja prema HANFA-i, ne i način samog izračuna IFRS 17 pozicija, za potrebe izvještavanja prema HANFA-i moguće je alocirati do tada definirane grupe ugovore na linije poslovanja koje služe kao izvještajna granulacija.
14 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Struktura i sadržaj statističkih izvještaja, Članak 2. Članak 2. Stavak (1) - Ne vidimo važnost i značaj obrasca SP_005 , tj koje bitne informacije on pruža Nije prihvaćen Ne prihvaća se definicija materijalnosti obzirom da je intencija izvještavanja prikupiti informacije o cjelokupnoj razini i izvorima prihoda, obveza i troškova na tržištu.
15 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Struktura i sadržaj statističkih izvještaja, Članak 2. Članak 2. Stavak (1) - Obrasce SP_002_01, SP_002_02, SP_002_03, SP_002_03_R, SP_002_04, SP_002_04_R, SP_003, SP_003_R, SP_003_01, SP_003_02_01, SP_003_02_02, SP_003_03, SP_003_03_R, SP_004, SP_004_01 i SP_004_01_R predlažemo na godišnjoj dinamici budući je kvartalna dinamika izuzetno zahtjevna jer proces obrade i izrade izvještaja po MSFI 17 traje u prosjeku mjesec i pol dana dulje nego što je to po trenutno važećem standardu odnosno u prosjeku dva i pol mjeseca. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnikom i prilozima se propisuje način izvještavanja prema HANFA-i, ne i način samog izračuna IFRS 17 pozicija, za potrebe izvještavanja prema HANFA-i moguće je alocirati do tada definirane grupe ugovore na linije poslovanja koje služe kao izvještajna granulacija.
16 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Struktura i sadržaj statističkih izvještaja, Članak 2. Članak 2. Stavak (1) - Predlažemo da navedeni obrasci SP_001_04 i SP_001_05 idu u primjenu od 1.1.2024 Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Radi s o relevantnim podacima o životnom osiguranju. Dodatno, s početkom prikupljanja ovih obrazaca ukinuti će se tromjesečno prikupljanje informacija o otkupima životnih osiguranja.
17 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Struktura i sadržaj statističkih izvještaja, Članak 2. Članak 2. Stavak (1) - Ukinuti SP_001 jer imamo dvostruko izvještavanje po mjesečnoj premiji i štetama, a SII lobove ovako i onako dostavljamo kvartalno kroz QRTove. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. HANFA je i u svojim prethodnim definiranim izvještajima zahtjevala izvještavanje na mjesečnoj razini za premiju i štete obzirom da se radi o relevantnim tržišnim pokazateljima. Na isti način se planira pratiiti ove veličine i prema novim zahtjevima izvještavanja.
18 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju odredbe članka 202. stavka 2. i članka 77. stavka 2. točke 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __________ donijela je , Struktura i sadržaj statističkih izvještaja U Pravilniku nisu pojašnjene određene pozicije u izvještajima pa je komentiranje samih izvještaja otežano npr. definicija nastalih šteta, ostali rashodi od pružanja usluga, odrađeni sati,... što bi znatno olakšalo razumijevanje i dostavljanje svrsishodnih komentara na predložene izvještaje. Prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnikom o statističkim standardima nije predviđeno pojašnjavati pozicije u izvještajima već će iste biti pojašnjene u posebnoj uputi za popunjavanje objavljenoj od strane HANFA-e.