Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Spektar NACRT PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOÐENJA KNJIGE GOSTIJU I POPISA GOSTIJU Nama je obveza imanja Popisa gostiju za iznajmljivače potpuno besmislena i nepotrebna uopće. U durgim zemljama po našim saznanjima (recimo njemačka kod vlasnika FerineWohnunga) nije propisana obveza prijave gostiju, a kamoli nekog popisa gostiju. Popis gostiju može služiti samo iznajmljivaču da ukoliko bude imao problema s gostima da može pokrenuti daljnje korake. Koga je briga koja osoba je meni poimence odsjela u apartmanu, zašto je bitno to ime i prezime? Zašto je bitan podatak ako je eki direktor tvrtke bio s ljubavnicom u mom apartmanu? Dakle smatramo da se obveza popisa gostiju treba potpuno ukinuti za iznajmljivače, kompletan popis, čak i potreba ispisa prilikom provjere inspektora i slično. roz eVisitor država može raspolagati podacima kako želi. U drugim državama vlasnici turističkih stanva ne prijavljuju goste, to čine samo hoteli i tvrtke. Nije prihvaćen Uspostavom sustava eVisitora, od 1. siječnja 2016. godine, knjigom gostiju smatra se i Popis turista koji se vodi za pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u ugostiteljskom objektu odnosno popisom gostiju smatra se i popis turista koji se vodi za pojedinu fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Prijava gostiju kroz sustav eVisitor oslobađa obveze vođenja popisa gostiju odnosno knjige gostiju. Sustav eVisitor će u provedbi najvjerojatnije biti dograđivan u smislu da će upisivanje nekih podataka biti dano kao opcija. Uspostavom eVisitora svi podaci će se upisivati samo jednom, i za potrebe ugostitelja, turističke zajednice i Ministarstva unutarnjih poslova. Popis gostiju služi i za kontrolu naplate usluga i plaćanje boravišne pristojbe kroz inspekcijski nadzor.
2 TZG Crikvenice II. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN VOÐENJA KNJIGE GOSTIJU, Članak 2. Vrijeme dolaska i odlaska u objekt je nebitan podatak, kao i adresa prebivališta! Nije prihvaćen Vrijeme dolaska i odlaska bitno je radi točne naplate usluge, kao i obveze prijave i odjave gostiju u roku od 24 sata od dolaska odnosno odlaska. Adresa prebivališta potrebna je radi preciznije identifikacije gosta, kako radi potreba ugostitelja (npr. odlazak gosta bez plaćanja usluge, smrt gosta u ugostiteljskom objektu), a i radi mogućnosti da gost zaboravi stvar u ugostiteljskom objektu, pošiljka za gosta stigne nakon što je gost odjavio boravak i sl.). I prema sada važećem Pravilniku isti podaci upisuju se u knjigu gostiju, pa navedeno ne predstavlja novinu.
3 Maja Cvitaš II. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN VOÐENJA KNJIGE GOSTIJU, Članak 2. Mislim da je vrijeme dolaska i odlaska predetaljan podatak, dovoljano je datum dolaska. Ne vidim ni svrhu napomene. Nije prihvaćen I prema važećem Pravilniku ti se podaci traže; vrijeme dolaska i odlaska je bitno radi naplate usluge kao i obveze prijave gostiju u roku od 24 sata. I prema sada važećem Pravilniku isti podaci upisuju se u knjigu gostiju, pa navedeno ne predstavlja novinu.
4 Kresimir Tonkovic II. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN VOÐENJA KNJIGE GOSTIJU, Članak 2. Slijedeci podaci su nepotrebni za bilo kakve statistike, identifikaciju, te nepotrebno zadiru u privatne podatke gostiju: - država i datum rođenja, - prebivalište (boravište) i adresa Nije prihvaćen Vrijeme dolaska i odlaska je bitno radi naplate usluge kao i obveze prijave gostiju turističkoj zajednici u roku od 24 sata. Adresa prebivališta potrebna je radi preciznije identifikacije gosta, kako radi potreba ugostitelja (npr. odlazak gosta bez plaćanja usluge, smrt gosta u ugostiteljskom objektu), a i radi mogućnosti da gost zaboravi stvar u ugostiteljskom objektu, pošiljka za gosta stigne nakon što je gost odjavio boravak i sl.). I prema sada važećem Pravilniku isti podaci upisuju se u knjigu gostiju, pa navedeno ne predstavlja novinu.
5 Maja Cvitaš II. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN VOÐENJA KNJIGE GOSTIJU, Članak 3. Pretpostavljam da se Knjiga gostiju koja se vodi u obliku uvezane knjige također vodi za kalendarsku godinu (popunjenost se pretpostavljam odnosi na sve upisane goste u toj kalendarskoj godini) Da li treba iz e-Visitora generirati ispis i čuvati ga isto najmanje dvije godine ili je dovoljno da se podaci čuvaju na razini e-Visitora Primljeno na znanje Sustav eVisitora ne traži ispis i čuvanje podataka njihovim ispisivanjem, jer su svi podaci koji se vode u sustavu u svakom trenutku dostupni na mrežnim stranicama. Dakle, ne postoji obveza ispisa po uspostavljenom eVisitoru, ali ugostitelj to može ukoliko želi imati ispisane podatke o svojim gostima.
6 Spektar NACRT PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOÐENJA KNJIGE GOSTIJU I POPISA GOSTIJU, III. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA I NAČIN VOÐENJA POPISA GOSTIJU Smatramo da nema potrebe da iznajmljivači vode ikakve popise gostiju, to mogu samostalno sebi za evidenciju voditi. Što inspektor relano čini kada provjerava popis gostiju? Provjerava samo imate li ga ili ne, ne provjerava podatke i ne uspoređeuje ih s nekim službenim stanjem, nego tek ovlaš prolista. Smatramo da obvezu popisa gostiju treba potpuno izbaciti iz Zakona te to ukinuti kao obvezu iznajmljivačima. Isto tako, što se tiče prijave gostiju, u drugim zemljama goste prijavljuju samo hoteli i tvrtke, vlasnici ferienwohnunga recimo u njemakoj koji su fizičke osobe a ne pravne, ne prijavljuju nikakve goste i ne vode popise gostiju. Nije prihvaćen Uspostavom sustava eVisitora, od 1. siječnja 2016. godine, knjigom gostiju smatra se i Popis turista koji se vodi za pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u ugostiteljskom objektu odnosno popisom gostiju smatra se i popis turista koji se vodi za pojedinu fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Prijava gostiju kroz sustav eVisitor oslobađa obveze vođenja popisa gostiju odnosno knjige gostiju. Sustav eVisitor će u provedbi najvjerojatnije biti dograđivan u smislu da će upisivanje nekih podataka biti dano kao opcija. Uspostavom eVisitora svi podaci će se upisivati samo jednom, i za potrebe ugostitelja, turističke zajednice i Ministarstva unutarnjih poslova. Popis gostiju služi i za kontrolu naplate usluga i plaćanje boravišne pristojbe kroz inspekcijski nadzor.
7 Maja Cvitaš NACRT PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOÐENJA KNJIGE GOSTIJU I POPISA GOSTIJU, III. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA I NAČIN VOÐENJA POPISA GOSTIJU Predlažem izbacivanje iz obrasca vremena dolaska/odlaska .... taj se podatak upisuje proizvoljno, čemu služi tako detaljan podatak Nije prihvaćen Vrijeme dolaska i odlaska bitno je radi točne naplate usluge, kao i obveze prijave i odjave gostiju u roku od 24 sata od dolaska odnosno odlaska. I prema sada važećem Pravilniku isti podaci upisuju se u knjigu gostiju, pa navedeno ne predstavlja novinu. Podaci o dolasku i odlasku gosta ne bi smjeli biti proizvoljni, jer o njima ovisi naplata usluge smještaja (broj noćenja) i obračun boravišne pristojbe.
8 PORTUN d.o.o. TA Istra Line Poreč NACRT PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOÐENJA KNJIGE GOSTIJU I POPISA GOSTIJU, III. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA I NAČIN VOÐENJA POPISA GOSTIJU U dosta dokumenata gostiju nema datuma rođenja već samo godina rođenja , nema prebivališta i adrese stanovanja , pa je nemoguće iste unijeti u popis, te smatramo da za potrebe statistike nisu prijeko potrebni pa ih treba izostaviti , poglavito iz razloga što to nisu podaci koja koristi MUP. U dosadašnjem popisu nije trebalo upisivati toliko podataka te smatramo da je dosadašnji popis sadržavao sve osnovne podatke koje Ministarstvo turizma i Turistička zajednica treba za svoje statističke programe , odnosno Inspektorat kod kontrola broja gostiju u smještajnom objektu Nije prihvaćen Datum rođenja je bitan podatak za identifikaciju gosta, za plaćanja boravišne pristojbe (oslobađanje od plaćanja, plaćanje umanjene boravišne pristojbe). Uspostavom eVisitora svi podaci će se upisivati samo jednom, i za potrebe ugostitelja, turističke zajednice i Ministarstva unutarnjih poslova.
9 Iva Catipovic III. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA I NAČIN VOÐENJA POPISA GOSTIJU, Članak 4. Slažem se s mišljenjem da su dosada upisivani podaci bili dovoljni. Posebice mi se nepotrebnim čini upisivanje točnog vremena dolaska i odlaska, te države rođenja (taj podatak iz dokumenata često nije vidljiv). Vrsta usluge mi se također čini nepotrebna, barem za iznajmljivače koji imaju samo jednu jedinu vrstu usluge - uslugu smještaja Nije prihvaćen Vrijeme dolaska i odlaska bitno je radi točne naplate usluge, kao i obveze prijave i odjave gostiju u roku od 24 sata od dolaska odnosno odlaska. I prema sada važećem Pravilniku isti podaci upisuju se u knjigu gostiju, pa navedeno ne predstavlja novinu. Podaci o državi rođenja koristi se u statističke svrhe, kao i drugi podaci, a sustav e-Visitor će u svojoj provedbi najvjerojatnije biti dograđivan u smislu da će upisivanje nekih podataka biti dano kao opcija. Iznajmljivač pored usluge smještaja, može pružati i uslugu doručka, polupansiona i pansiona za svoje goste.
10 Kresimir Tonkovic III. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA I NAČIN VOÐENJA POPISA GOSTIJU, Članak 4. Slijedeci podaci su nepotrebni za bilo kakve statistike, identifikaciju, te nepotrebno zadiru u privatne podatke gostiju: - država i datum rođenja, - prebivalište (boravište) i adresa Nije prihvaćen Upisivanje podataka o državi i datum rođenja, prebivalištu (boravištu) gosta smatramo potrebnim radi preciznije identifikacije gosta, kako radi potreba ugostitelja (npr. odlazak gosta bez plaćanja usluge, smrt gosta u ugostiteljskom objektu), a i radi mogućnosti da gost zaboravi stvar u ugostiteljskom objektu, pošiljka za gosta stigne nakon što je gost odjavio boravak i sl.), a i radi statističke obrade radi pripreme turističkih proizvoda određene destinacije tako i usmjeravanja turističke ponude. I prema sada važećem Pravilniku isti podaci upisuju se u knjigu gostiju, pa navedeno ne predstavlja novinu.
11 Maja Cvitaš III. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA I NAČIN VOÐENJA POPISA GOSTIJU, Članak 5. Da li svaki iznajmljivač treba generirati knjigu gostiju ako goste prijavljuje kroz e-Visitor? Primljeno na znanje Nije primjedba/prijedlog vezan uz odredbe Pravilnika, nego upit vezano uz njegovu primjenu. - prijava kroz sustav eVisitor oslobađa obveze vođenja popisa gostiju odnosno knjige gostiju.
12 PORTUN d.o.o. TA Istra Line Poreč NACRT PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOÐENJA KNJIGE GOSTIJU I POPISA GOSTIJU, Obrazloženje: Dali pružatelj usluga nakon prijave gostiju u e-Visitora dužan krajem godine izlistati /pohraniti podatke o prijavljenim gostima ili će se to automatski pohraniti i čuvati u e-Visitors ? Kako će biti regulirana prijava gostiju od strane turističkih agencija za račun pružatelja usluga smještaja u domaćinstvu u e- Visitorsu i dali će pojedinačno svaki pružatelj usluga smještaja ipak morati voditi zasebnu knjigu imajući u vidu da velik broj njih radi sa više agencija i posrednika , kako se to misli regulirati odnosno dali će OIB građana biti regulator ? Primljeno na znanje Nije primjedba/prijedlog vezan uz odredbe Pravilnika, nego njegovu primjenu u praksi. Sustav eVisitora ne traži ispis i čuvanje podataka njihovim ispisivanjem, jer su svi podaci koji se vode u sustavu u svakom trenutku dostupni na mrežnim stranicama. Dakle, ne postoji obveza ispisa po uspostavljenom eVisitoru, ali ugostitelj to može ukoliko želi imati ispisane podatke o svojim gostima.