Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Autonomna ženska kuća Zagreb Javnost Registra, Članak6. S obzirom na detaljno iskomuniciranu problematiku otkrivanja adrese skloništa i sa resornim Minisatarstvom i sa Gradom Zagrebom u proteklih 6 godina, ove je godine izmjenjena odredba čl. 163. Zakona o socijalnoj skrbi te je u stavku 3 propisano (3) Adresa pružatelja usluga smještaja ili organiziranoga stanovanja za žrtve nasilja i žrtve trgovanja ljudima je klasificiran podatak označen stupnjem tajnosti »tajno«. Molimo stoga da se riječ iz stavka 2 ovog Pravilnika "adresama pružanja" promijeni u riječ: "adrese pružatelja" jer se radi o bitno i faktičnoj promjeni koja je A) u skladu sa Zak. o soc. skrbi i B) omogućuje održavanje tajnosti adrese skloništa generalno. Iz tog je razloga i izvršena promjena pa na adekvatan način treba biti unesena u podzakonske akte. Prihvaćen Prihvaća se