Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt pravilnika o izmjenama Pravilnika o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga hrvatskih mjenjača NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠTAVANJU UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KUNA I VEĆOJ, Članak 3. Predlažemo da se korigira tekst u dijelovima koji pojašnjavanju popunjavanje poglavlja C.1. i poglavlja D.1. Obrasca za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj u smislu da se riječ „sumnjive“ zamijeni riječju „gotovinske“ jer se radi o prijavi gotovinske, a ne sumnjive transakcije. Također je potrebno korigirati tekst u dijelu koji pojašnjava popunjavanje poglavlja E. Obrasca za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj u smislu da se riječi „zahtijeva sumnjiva“ zamijene riječima „zahtijevana gotovinska“ jer se radi o prijavi gotovinske, a ne sumnjive transakcije. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen zbog očite omaške prilikom pisanja teksta Nacrta pravilnika.