Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt pravilnika o izmjenama Pravilnika o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠTAVANJU UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA, SREDSTVIMA I OSOBAMA Predlažem vam da prilikom ove izmjene Pravilnika o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama, ili barem u najskorije vrijeme, u Pravilnik ugradite odredbe kojima bi se na obavještavanje Ureda obvezalo telekom operatere. Naime, u vrijeme kada sam bio zaposlenik jednog telekom operatera i dok sam radio na praćenju zloporaba u telekomunikacijama, događali su se slučajevi koji su vrlo vjerojatno bili povezani s pranjem novca, kojom prilikom su korištene usluge s dodanom vrijednosti (06x). S pojedinih su pretplatničkih priključaka (brojeva) pozivane usluge s dodanom vrijednosti koje nitko drugi nije pozivao, a veze su trajale satima. Isti je broj pozivan odmah po završetku prethodne veze pa se može reći da su veze trajale danima, a mjesečni računi koji su iznosili više desetaka tisuća kuna plaćani su uredno i bez prigovora na račune. Pružatelji pozivanih usluga s dodanom vrijednosti nisu oglašavali svoje usluge iz čega se može zaključiti da usluge zapravo nisu postojale, a s obzirom na činjenicu da konkretne tzv. PRS brojeve nisu pozivali drugi korisnici, jedini mogući zaključak bio bi da se radilo o pranju novca. Možda je novac koji je tako legalno završavao na bankovnim računima dolazio od obavljanja nedozvoljenih djelatnosti kao što su prostitucija, prodaja narkortika, preprodaja ukradenih vozila… Možda se radilo i o scenariju ucjene, iznude ili plaćanja takozvanog reketa, kada primjerice zaposlenik neke tvrtke putem poziva na određenu uslugu s dodanom vrijednosti uplaćuje/ vraća dio svoje plaće... Po prirodi ugovaranja usluga s dodanom vrijednosti, dio ostvarenog prihoda zadržavaju telekom operateri i zato nemaju interes istraživati, a pogotovo sprječavati odvijanje izloženog scenarija. Naravno, na tako ostvarene usluge s dodanom vrijednosti obračunava se i naplaćuje se porez na dodanu vrijednost (PDV), ali Država takvu aktivnost ne bi smjela promatrati kao proračunski izvor prihoda. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena iz razloga što se podzakonskim aktom ne može propisati uvođenje nove obveze postojećim ili eventualno novim obveznicima.