Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za odabir kompetencija potrebnih za rad, za odabir pružatelja usluga i za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA ODABIR KOMPETENCIJA POTREBNIH ZA RAD, ZA ODABIR PRUŽATELJA USLUGA I ZA DODJELU VAUČERA POLAZNICIMA FORMALNOG ILI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH Vaučeri kao mjera i s ozirom na financijranje iz javnog novca svakako bi trebao dati prednost kod dodjele polaznicima ustanovama formalnog obrazovanja i njiovim kompetencijama. Nije prihvaćen Trenutno se provedba sustava vaučera odnosi isključivo na formalne programe obrazovanja kojeg provide obrazovne ustanove. Ujedno je čl.17, stavak 8. Zakona o obrazovanju odraslih predviđeno financiranje neformalnih programa obrazovanja putem vaučera za obrazovanje.
2 Vatroslav Subotić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA ODABIR KOMPETENCIJA POTREBNIH ZA RAD, ZA ODABIR PRUŽATELJA USLUGA I ZA DODJELU VAUČERA POLAZNICIMA FORMALNOG ILI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH, Članak 2. Predlažem da se kao prihvatljivi programi obrazovanja za koje se mogu koristiti vaučeri uvrste i poslijediplomski specijalistički studijski programi, čime bi i osobe s visokim obrazovanjem imale mogućnost kvalitetnijeg korištenja vaučera. Nije prihvaćen Analiza dosadašnje provedbe ukazuje na visoki postotak korištenja vaučera od strane visoko obrazovanih osoba čime im je omogućeno stjecanje dodatnih znanja I vještina za potrebe tržišta rada što je ključni cilj dodjele vaučera. U koordinaciji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja I Agencijom za visoko obrazovanje usuglašena je provedba programa mikrokvalifikacija na tercijarnoj razini koji se mogu financirati putem vaučera.
3 CERANEO- Centar za razvoj neprofitnih organizacija PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA ODABIR KOMPETENCIJA POTREBNIH ZA RAD, ZA ODABIR PRUŽATELJA USLUGA I ZA DODJELU VAUČERA POLAZNICIMA FORMALNOG ILI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH, Članak 4. Podržavamo revidiranje skupine korisnika vaučera na način da uključuje i određene skupine korisnika mirovina. Međutim, smatramo da bi mogućnost korištenja vaučera trebali imati i korisnici mirovina koji koriste mogućnost rada na polovicu punog radnog vremena s primanjem cjelokupnog iznosa mirovine, odnosno i na one koji rade u cjelokupnom radnom vremenu uz primanje 50% svog odobrenog iznosa mirovine (ZMO, NN 119/22, čl. 37, st. 6). Naime, riječ je o osobama koje su i dalje dijelom tržišta rada koje se rapidno mijenja te se traže vještine koje osobe starije životne dobi moguće ne posjeduju (osobito se to odnosi na digitalne vještine). Zbog nedostatka navedenih vještina mogli bi ostati bez posla te bi bili prisiljeni povući se iz svijeta rada, a istu vještinu bi lako mogli steći pohađanjem određenih mikrokvalifikacija. Kako standard osoba koje primaju mirovinu nije visok te kako je pravo na ostvarivanje vaučera omogućeno zaposlenim osobama, smatramo da je diskriminacija što ova skupina navedeno pravo ne može ostvariti. Potičemo uključivanje navedenih osoba (ZMO, NN 119/22, čl. 37, st. 6) u korisnike vaučera. Vaučeri su pogodno tlo za poticanje takozvane Silver Economy. Naime, prilagođavajući se kretnjama na tržištu rada i kriterijima zapošljavanja pružaju se prilike starijim osobama čime se ostvaruje utjecaj na ekonomski rast i izazove vezane uz demografske promjene. Nije prihvaćen Dosadašnja provedba sustava vaučera pokazala je iznimnu zainteresiranost za obrazovanje kako nezaposlenih tako i zaposlenih osoba te će se sukladno analizama provedbe, ciljane skupine prilagoditi mogućnostima financiranja, potrebama tržišta rada I interesu građana. Trenutno navedena skupina nije iskazala interes za korištenjem te smatramo da ciljanu skupinu za sada nije potrebno širiti.
4 Tajana Peloza PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA ODABIR KOMPETENCIJA POTREBNIH ZA RAD, ZA ODABIR PRUŽATELJA USLUGA I ZA DODJELU VAUČERA POLAZNICIMA FORMALNOG ILI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH, Članak 4. Konačno ispravno definirano jer smo bili zakinuti za željeno obrazovanje od početka korištenja vaučera. Izgubilo se dosta mjeseci zbog nečijeg NE poznavanja tržišta rada i profila osoba prijavljenih na Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ipak rade se izmjene i dopune pravilnika nakon shvaćanja manjkavosti postojećeg Pravilnika te treba biti pozitivan i nadati se da će izmjene i dopune što prije stupiti na snagu! Primljeno na znanje primljeno na znanje.