Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK Na temelju članka 106.a stavka 8. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08.,123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14.,70/19. i 80/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi Uvođenjem obveze elektroničke komunikacije za obrtnike smatramo u ovom trenutku neprovedivim obzirom nisu ispunjene osnovne tehničke pretpostavke pa ne mogu svi obrtnici biti uključeni. Nije prihvaćen Način na koji je propisana dodjela prava pristupa sustavu za fizičke osobe (obrtnike, liječnike i dr.) koje obavljaju registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti, a to je da samostalno ostvaruju pravo pristupa sustavu upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti, je takav da ne postoje posebne tehničke pretpostavke koje bi bile razlog za nemogućnost uključivanja.
2 MARINA OSMANČEVIĆ Na temelju članka 106.a stavka 8. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08.,123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14.,70/19. i 80/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi U pravilniku, ali i u samom sustavu "e-komunikacija" nedostaje odredba/mogućnost koja bi uredila korištenje odnosno nekorištenje sustava e-komunikacija za vrijeme trajanja godišnjeg odmora. Mi odvjetnici koji radimo sami u vlastitom uredu nemamo apsolutno nikakvih opcija za nesmotano odmoriti u tih nekoliko tjedanaa godišnjeg odmora, a da kontinuirano ne strepimo od onoga što nas može zateći u pretincu. To vodi svakodnevnom provjeravanju e-maila pa samim time i nepostojanju odmora za vrijeme trajanja godišnjeg "odmora". Trebalo bi omogućiti da odvjetnici samostalno ili pak putem HOK-a mogu "zalediti" korisnički nalog u određenom periodu, a kada im osim primanja ne bi bilo omogućeno niti slanje pošiljki, dok bi pošiljke uredno čekale u pretincu umjesto da iste budu automatski uručene protekom 15. dana. Godišnji odmor je jedno od prava iz radnog odnosa koje je, osim Zakonom o radu , utemeljeno i čl. 56. st. 3. Ustava Republike Hrvatske. Prema tome, pravo na godišnji odmor ne bi trebalo biti samo formalnost. Nije prihvaćen Zakonom o parničnom postupku uređen je način dostave pismena, dakle, uređena je i dostava pismena elektroničkim putem. Sud putem informacijskog sustava šalje adresatu u njegov sigurni elektronički poštanski pretinac pismeno, koje adresat mora preuzeti u roku od 15 dana od dana kad je pismeno pristiglo u njegov sigurni elektronički poštanski pretinac, inače nastupaju posljedice da se dostava smatra obavljena istekom 15 dana od dana kada je pismeno pristiglo u sigurni elektronički poštanski pretinac, ako adresat u tom roku ne potvrdi primitak pismena. Pri tom valja istaknuti kako je člankom 348. stavkom 5. Zakona o parničnom postupku propisano da od 1. do 15. kolovoza ne teku rokovi za podnošenje žalbe protiv presude donesene u prvom stupnju, a temeljem članka 381. stavka 1. Zakona o parničnom postupku isto se primjenjuje i na žalbu protiv rješenja.
3 HOK Na temelju članka 106.a stavka 8. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08.,123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14.,70/19. i 80/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Članak 1. Predlaže se brisati dio u članku 6. stavku 1. podstavku 1.: „te fizičke osobe (obrtnici, liječnici i dr.) koje obavljaju registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti” jer smatramo u praksi neprovedivim obzirom nisu ispunjene osnovne tehničke pretpostavke pa ne mogu svi obrtnici biti uključeni. Propisivanjem obveze korištenja sustava, bez da su za to osigurani nužni preduvjeti znači uzrokovanje štete za sve kod kojih ti preduvjeti nisu ispunjeni, nesrazmjerno veće od koristi. Nije prihvaćen Način na koji je propisana dodjela prava pristupa sustavu za fizičke osobe (obrtnike, liječnike i dr.) koje obavljaju registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti, a to je da samostalno ostvaruju pravo pristupa sustavu upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti, je takav da ne postoje posebne tehničke pretpostavke koje bi bile razlog za nemogućnost uključivanja.
4 HOK Na temelju članka 106.a stavka 8. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08.,123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14.,70/19. i 80/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Članak 3. Predlaže se brisati dio u članku 8. stavku 1. „uključujući fizičke osobe (obrtnici, liječnici i dr.) koje obavljaju registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti,” jer smatramo u praksi neprovedivim obzirom nisu ispunjene osnovne tehničke pretpostavke pa ne mogu svi obrtnici biti uključeni. Propisivanjem obveze korištenja sustava, bez da su za to osigurani nužni preduvjeti znači uzrokovanje štete za sve kod kojih ti preduvjeti nisu ispunjeni, nesrazmjerno veće od koristi. Nije prihvaćen Način na koji je propisana dodjela prava pristupa sustavu za fizičke osobe (obrtnike, liječnike i dr.) koje obavljaju registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti, a to je da samostalno ostvaruju pravo pristupa sustavu upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti, je takav da ne postoje posebne tehničke pretpostavke koje bi bile razlog za nemogućnost uključivanja.
5 Ratimir Komarica Na temelju članka 106.a stavka 8. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08.,123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14.,70/19. i 80/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Članak 3. U stavku 2 ovog članka meni je nejasno o kojim povjerenicima se radi. Mislim da je nelogično da piše: "stečajni upravitelji, povjerenici i povjerenici u postupku . . .". Da li postoje dvije vrste povjerenika?? Ako postoje 2 vrste, mislim da se mora navesti koja je to vrsta, npr.: "stečajni upravitelji, povjerenici iz popisa stečajnih upravitelja, i povjerenici u postupku stečaja potrošača". Ako ne postoje 2 vrste povjerenika, tekst treba biti: "stečajni upravitelji i povjerenici u postupku stečaja potrošača" Nije prihvaćen Obvezni sudionici elektroničke komunikacije propisani su Zakonom o parničnom postupku, dok je Pravilnik kao provedbeni propis donesen temeljem članka 106.a stavka 8. Zakona o parničnom postupku. Kao provedbeni propis ovaj Pravilnik propisuje pretpostavke za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku pred sudovima, dostavu u elektroničkom obliku, oblike zapisa podnesaka u elektroničkom obliku (formate) te organizaciju i djelovanje informacijskog sustava za elektroničku komunikaciju.
6 HOK Na temelju članka 106.a stavka 8. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08.,123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14.,70/19. i 80/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Članak 4. Predlaže se brisati dio u članku 9. iza stavka 11. st.14. koji glasi: „(14) Pravo korištenja sustava fizičkoj osobi (obrtniku, liječniku i dr.) koja obavlja registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti u određenom predmetu prestaje kad joj prestane svojstvo sudionika u tom predmetu.“ jer smatramo u praksi neprovedivim obzirom nisu ispunjene osnovne tehničke pretpostavke pa ne mogu svi obrtnici biti uključeni. Propisivanjem obveze korištenja sustava, bez da su za to osigurani nužni preduvjeti znači uzrokovanje štete za sve kod kojih ti preduvjeti nisu ispunjeni, nesrazmjerno veće od koristi. Nije prihvaćen Način na koji je propisana dodjela prava pristupa sustavu za fizičke osobe (obrtnike, liječnike i dr.) koje obavljaju registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti, a to je da samostalno ostvaruju pravo pristupa sustavu upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti, je takav da ne postoje posebne tehničke pretpostavke koje bi bile razlog za nemogućnost uključivanja.