Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK NAČIN DOSTAVE, Smatra se da je obveznik izrade nadzornih izvještaja iz članka 3. ovog Pravilnika dostavio izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja. Pojedine banke - članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima pri HGK mišljenja su kako je iz navedene odredbe nejasno na koji će se način prikazivati imovina/obveze (da li predznak...ili?), nadalje treba li za izvedenice izvijestiti i ugovorenu vrijednost "notional", te da li u izvještaj ulaze i derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite a ako da u kojoj poziciji? Prihvaćen Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) prihvaća u cijelosti komentare i primjedbe, te što se tiče pitanja na koji način će se prikazivani imovina/obveze (da li predznak ili…), valja istaći da se sve stavke izražavaju kao pozitivni brojevi budući da se u opisnom dijelu svake stavke navodi njihova ekonomska suština (detaljnije u Tehničkoj uputi koja će biti dostupna na internetskoj stranici Agencije po stupanju Pravilnika na snagu). Vezano uz pitanje da li za izvedenice treba izvijestiti i ugovorenu vrijednost „notional“, naglašava se da se po točkom 5.1. u Obrascu VP-Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva, iskazuje ukupna nominalna vrijednost izvedenica na izvještajni datum. Kada se govori o tome da li u izvještaj ulaze i derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite i ako da u kojoj poziciji, Agencija daje pozitivan odgovor. Agencija predlaže da se Obrazac VP-Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva, koji je sastavni dio ovog Pravilnika nadopuni analitikom podataka u svezi izvedenica (točka 5. Obrasca VP) gdje će biti prikazano više obilježja izvedenica koja su korisna zbog njihovog naknadnog vrednovanja i izvještavanja.