Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ - „POLJOPRIVREDNICI“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mirjana Kovaček NATJEČAJ primarna djelatnost nam je uzgoj cvijeća u zaštićenim prostorima kao i na otvorenom.Gdje su cvjećari u toj priči? Zakinuti smo 2020.kad je bila korona kriza, bacali smo cvijeće prodaja nam je bila stopirana mjesec dana!2022.invazija na Ukrajinu uzrokovala nam je u vrlo kratkom periodu drastičan rast ulaznih troškova od 70 do 100%.Kolege cvjećari počinju zatvarati svoja gospodarstva.Molim da nas se uvrsti kao prihvatljive korisnike za ovu mjeru. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini.
2 MESTINJAK D.O.O. NATJEČAJ Već po drugi puta raspisuju se Natječaji za stočare, a koji su vezani za M-10 i M-11 i za zemlju. To su Podmjera 3.2 i sada M-22. Što je sa stočarima koji nemaju zemlje. Upravo su ti najveće žrtve ove agresije. Plaćaju najskuplju hranu, podnose najveću žrtvu j nemaju prava ni na što. Napominjem, već se to događa drugi put. Svi proizvođači imaju evidenciju o količini i cijeni nabavljene hrane, kao i svojim ostalim troškovima koji i nisu vezani za sudjelovanje u M-10,11,..zemlja. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14. Među navedenim kategorijama TPG-14, nalaze se i: • Mesno govedarstvo; • Svinjogojstvo i peradarstvo, • Mljekarstvo, • Stočarstvo – kombinirano, • Ovčarstvo i kozarstvo.
3 Ivan Vedriš NATJEČAJ Korisnici smo mjere 10 i mjere 11 u voćarstvu. Osim toga bavimo se stakleničkom proizvodnjom cvijeća koji nam čini veći dio prihoda. U Prilogu 1 (Tablica 1) ne vidimo našu šifru tipa gospodarstva koja je "212 - Uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja u zaštićenim prostorima". Rast cijena energenata i vode u najvećoj mjeri je pogodio upravo nas s proizvodnjom u plastenicima koji ne možemo bez grijanja i navodnjavanja. Je li se za korisnike M10 i M11 sa stakleničkom proizvodnjom cvijeća zaboravilo? Jesmo li mi prihvatljivi za ovo mjeru? Primljeno na znanje U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14. Među navedenim kategorijama TPG-14, nalazi se i proizvodnja cvijeća koja je obuhvaćena kategorijom “Povrćarstvo, cvjećarstvo i ukrasno bilje”.
4 Krunoslav Matan NATJEČAJ Poštovani, ovom potporom ste isključili dobar dio proizvođača mlijeka,koji su ujedno i proizvođači biljne proizvodnje a nisu korisnici mjera 10. i mjere 11. Najveći postotak potpore dajete kombinaciji stočarske i biljne proizvodnje,stoga nebi trebali uvjetovati prihvatljivost korisnika nikakvim podmjerama,posebno ne proizvođače mlijeka koji su opstali u ovoj krizi i kojih je sve manje. Primljeno na znanje U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14. Među navedenim kategorijama TPG-14, nalazi se i proizvodnja mlijeka koja je obuhvaćena kategorijom “Mljekarstvo”.
5 Milan Radovanović NATJEČAJ Poštovani, predlažem da se u točki 2.1 Uvjeti prihvatljivosti korisnika (k) Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva izmijeni ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva > 2.000 EUR SO. Veliki broj malih OPG-a ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva manje od 3.000 EUR ima potrebu za izvanrednu privremenu potporu poljoprivrednicima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu. S poštovanjem, Nije prihvaćen Zahvaljujemo na predloženom uz naznaku kako se kategorija OPG-a definira kao organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji, a čija je ekonomska veličina (EVPG) veća od 3.000 eura. Dodatno, kategorija ispod ekonomske veličine 3.000 eura odnosi se na samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) definirana kao fizička osoba poljoprivrednik koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju i kojoj obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova kućanstva. Navedeni parametri su uzeti u obzir prilikom programiranja M22, uključujući i definiranje prihvatljivih korisnika.
6 Željko Sović NATJEČAJ Poštovani, moj prijedlog je da se ovim natječajom obuhvate i poljoprivredni proizvođači koji su korisnici mjere 13. Na područjima sa prirodnim ograničenjima je veći rizik i otežana je poljoprivredna proizvodnja. Smatram da je invazija na Ukrajinu, te poskupljenje repromaterijala više utjecalo na primarne proizvođače hrane nego na poljoprivrednike koji imaju ekološke travnjake, ili naprimjer mjeru očuvanja trajnih travnjaka visoke vrijednosti. Stoga bi bilo dobro da ova mjera pomogne onima koji su stvarno osjetili poskupljenje pri kupnji repromaterijala i goriva. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14.
7 Urban NATJEČAJ, 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI Iznos sredstava ove mjere je nedostatan, čak samo za sve one, koji prema prijedlogu jesu prihvatljivi korisnici, a kamoli za sve koji bi trebali biti, ili koji trpe posljedice invazije na Ukrajinu, a da bi osjetno bili pomognuti ! Da bi svi imali koristi od ove mjere trebalo bi povećati alokaciju za 100 puta. S druge pak strane, ovo je jedini prijedlog mjere u kojemu se pomaže baš ekološkoj proizvodnji. Svi drugi sektori poljoprivrede su imali ili imaju već svoje specifične mjere po kojima mogu ostvariti potpore, od proizvodno vezanih plaćanja, dodatnih drugih mjera koje isključuju ekološku proizvodnju, pa do spomenutih mjera ruralnog razvoja! Primljeno na znanje Iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj određen je u skladu s raspoloživim sredstvima Programa ruralnog razvoja.
8 Folio d.o.o. NATJEČAJ, 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI Također predlažemo da se uključe i korisnici mjere M13 jer su ta područja vrlo izazovna za obradu, ali i mjere M14 zbog teškog stanja u stočarstvu, dok u isto vrijeme stočari rijetko sudjeluju u podmjerama 10.1 i 11, osim u slučaju ugroženih i zaštićenih pasmina. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14. Među navedenim kategorijama TPG-14, nalaze se i: • Mesno govedarstvo; • Svinjogojstvo i peradarstvo, • Mljekarstvo, • Stočarstvo – kombinirano, • Ovčarstvo i kozarstvo.
9 Iva Grgić NATJEČAJ, 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI Prihvatljivi korisnici trebali bi biti i korisnici mjere M13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima jer su i oni pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu. Područja uključena u mjeru 13 izazovna su sama po sebi tako da nije jasan valjan razlog zašto se korisnici te mjere isključuju. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14.
10 Pčelarska udruga "Bagrem" Pitomača 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Smatram da bi trebalo proširiti uvjete prihvatljivosti i na pčelare ili barem na mjeru 13, jer jedino bi se pčelari donekle mogli naći u toj mjeri 13, jer znamo da pčele obično najviše obitavaju u tim rijetko naseljenim krajevima sa posebnim zemljišnim ograničenjima, u tim gorsko - planinskim područjima, te tamo gdje je onemogućeno ili otežano bavljenje poljoprivredom, ali zato pčele u tim krajevima nekako najbolje opstaju i zimuju, jer nema toliko špricanja i otrova. Pa smatram da bi bilo dobro da se kao prihvatljiv uvjet za mjeru 22 stavi i točka; c) mjera 13, pa da poljoprivrednici, pčelari, koji sudjeluju u mjeri 13 budu također prihvatljivi korisnici po mjeri 22. Posebice je važno uključiti pčelare, makar kroz mjeru 13, jer mjere 10.1. i 11 su agro-okolišne i ekološke mjere, a svi dobro znamo da zapravo su pčele te najviše pridonose agro okolišu i ekologiji, jer su oprašivači koji najviše od svih sudjeluju u očuvanju bio raznolikosti i potrebno ih je očuvati. A povrh svega pčelari su posebno pogođeni učinkom Ruske invazije na Ukrajinu, jer je med možda i najviše pogođeni poljoprivredni proizvod kojemu je 2022. godine, u odnosu na 2021. godinu, cijena pala u veleotkupu u prosjeku od 20 do 50 %, s tim da ga je i otežano plasirati, jer su carinske kvote za izvoz/uvoz Ukrajinskog meda ukinute. A Ukrajina je jedna od 5 najvećih proizvođača i izvoznika meda u SVIJETU, i ukidanjem kvota na uvoz/izvoz Ukrajinskog meda, na europskom tržištu je došlo do viškova meda i pada cijene meda, dok su troškovi održavanja, hranjenja i liječenja pčela porasli. Srdačno se nadam se da ćete uvažiti ovu sugestiju za dobrobit pčela i svih onih koji imaju indirektnu korist od pčela, te omogućiti povrat dijela uloženog novca, jer u protivnom pčelarstvo će postati samo skup sport i hobi. Sa poštovanjem. Dražen Jakupec Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14 koje uključuju i pčelare.
11 OPG Bejuk Kristina 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Podmjera 10.1 i mjera 11 su okolisne mjere i ne mogu biti kriterij za prihvatljivost u mjeri 22. Mjera 22 je dio sveobuhvatne pomoci hrvatskom drustvu od 21 mlrd kn kao odgovor na posljedice dogadjanja u Ukrajini. Te posljedice su prije svega energetske i gospodarske a ne okolisne. Paket mjera je rujnu 2022 prezentirao premijer, rekavsi da je on snazan, pravedan i sveobuhvatan te da nitko nece ostati po strani. Izuzetno je bitno da sluzbe koje rade u provedbi tog paketa paze da se isporuci ono sto je premijer obecao- to je fundament europskih demokratskih drustava. Molim naslov da uskladi tekst ovog natjecaja sa tada objavljenim smjernicama, na nacin da pomogne svim poljoprivrednim proizvodjacima a osobito s obzirom na okolnost trenutne visoke likvidnosti hrvatskog proracuna. U protivnom mjera 22 ne postize svoju svrhu i svodi se na probir oko 17-20 000 subjekata, sto cini oko 10% onih kojima je mjera obecana hvala Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14.
12 OPG MI-HA 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, smatram da bi ovaj natječaj trebao obuhvatiti i korisnike mjere 13 i mjere 14, jer na ovaj način su ti poljoprivrednici bespotrebno diskriminirani te vas molim da u natječaj ubacite i poljoprivrednike koji su korisnici i tih mjera. Cijena struje, plina, plavog dizela, smjese, repromaterijala i ostalog je skočila višestruko za sve poljoprivrednike a ne samo za pojedine. Uz sve navedeno godina je bila sušna što je dodatno unazadovalo većinu poljoprivrednika. Stoga još jedan apel da svi poljoprivrednici budu uključeni u ovaj natječaj kao prihvatiljivi korisnici ili ga nemojte ni raspisivati za pojedince. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14.
13 Željko Sović 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, moj prijedlog je da se ovim natječajom obuhvate i poljoprivredni proizvođači koji su korisnici mjere 13. Na područjima sa prirodnim ograničenjima je veći rizik i otežana je poljoprivredna proizvodnja. Smatram da je invazija na Ukrajinu, te poskupljenje repromaterijala više utjecalo na primarne proizvođače hrane nego na poljoprivrednike koji imaju ekološke travnjake, ili naprimjer mjeru očuvanja trajnih travnjaka visoke vrijednosti. Stoga bi bilo dobro da ova mjera pomogne onima koji su stvarno osjetili poskupljenje pri kupnji repromaterijala i goriva. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14.
14 IVICA RAĐA 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Predlažem da se mjerom obuhvate i svi ostali korisnici iz razloga poremećaja cijena repromaterijala na tržištu. Lp Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14.
15 Milan Radovanović 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, predlažem da se u točki 2.1 Uvjeti prihvatljivosti korisnika (k) Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva izmijeni ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva > 2.000 EUR SO. Veliki broj malih OPG-a ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva manje od 3.000 EUR ima potrebu za izvanrednu privremenu potporu poljoprivrednicima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu. S poštovanjem, Nije prihvaćen Zahvaljujemo na predloženom uz naznaku kako se kategorija OPG-a definira kao organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji, a čija je ekonomska veličina (EVPG) veća od 3.000 eura. Dodatno, kategorija ispod ekonomske veličine 3.000 eura odnosi se na samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) definirana kao fizička osoba poljoprivrednik koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju i kojoj obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova kućanstva. Navedeni parametri su uzeti u obzir prilikom programiranja M22, uključujući i definiranje prihvatljivih korisnika.
16 Pčelarska udruga "Bagrem" Pitomača 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, kako pčelari nisu istovremeno i ratari, i ne obrađuju zemlju, i samim time ne mogu ni sudjelovati u mjeri 10.1., a za sudjelovanje u mjeri 11 su hendikepirani, jer ne mogu zadovoljiti proceduralne administrativne kriterije izoliranog držanja pčela van poljoprivrednih parcela, iako je svima znano da naš med prolazi po analizama pod ekološki proizvod, i samim time što to nema smisla, jer pčele obavljaju ključnu i hvale vrijednu ulogu oprašivanja i povećanja prinosa svih poljoprivrednih kultura, potrebno je za pčelare, koji su također zbog povećanja cijene energije i poremećaja u sustavu dobave i opskrbe, imali povećane troškove što plavog dizela, što šećera, odnosno hrane za pčele, te im obavezno osigurati mogućnost apliciranja za mjeru 22. Povrh svega ključno je uvrstiti pčelare u mogućnost ostvarivanja prava po mjeri 22 zbog dodatnog razloga; jer je šećer izostavljen iz novog sustava potpora u pčelarstvu i samim time što pčelari neće moći za trošak obavljenog skupog jesenskog liječenja i prihrane pčela dobiti povrat sredstava, nužno je nastale povećane troškove pokušati refundirati preko ove mjere 22. Sa štovanjem. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14 koje uključuju i pčelare.
17 Siniša Novosel 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, ja ne predlažem ništa jer znam da nitko neće ni razmatrati prijedloge.Osim toga svi koji komentiraju vuku vodu na svoj mlin i predlažu mjere koje sami koriste. Kada bih ipak nešto predlagao, onda bi predložio da se ukljuće poljoprivrednici koji prvenstveno proizvode hranu,meso,mlijeko,povrće,voće....bez obzira na sudjelovanje u mjerama.Znam da svu tu hranu imamo odakle uvesti,i da ima tko će je uvesti, a da leptiri,ptice Kosci,živice,suhozidi,cvjetne trake,ekološki orasi koji ne rode i ostalo iz predloženih mjera uvelike pridonose ljepšem životu stanovništva.Ipak, kad hrana zbog svih ovih kriza postane preskupa i nedostupna većini, a utjehe ne bude u leptirima i cvjetnim trakama, dobro će nam doći svaki OPG koji bude opstao i u mogučnosti proizvoditi.Zato bi bilo dobro da obuhvatite sve koji su pogođeni krizom ili nikoga. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14.
18 Bitoraj 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Predlažemo da uvijet prihvatljivosti bude; MJERA13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14.
19 Green Field j.d.o.o. 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Bilo bi dobro uključiti barem mjeru 14 sa konkretnim provizvodnjama jer se puno korisnika, sa također velikim porastom troškova, izbacuje trenutnim uvjetima. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14.
20 Marko Petrović 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, postavljanjem uvjeta isključivo na mjere 10 i 11 nema smisla i pravednosti prema ostalim poljoprivrednicima koji su istom ako ne i većem problemu kao i poljoprivrednici korisnici mjere 10 i 11. U ovoj priči stočari su daleko najviše ugroženi, a pogotovo oni koji zbog agroekoloških čimbenika nemaju moćunost proizvodnje vlastite hrane. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14. Među navedenim kategorijama TPG-14, nalaze se i: • Mesno govedarstvo; • Svinjogojstvo i peradarstvo, • Mljekarstvo, • Stočarstvo – kombinirano, • Ovčarstvo i kozarstvo.
21 Ivana Sarić 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poljoprivrednici koji su u mjeri 11 i mjeri 10.1 nisu ništa više ugroženi od nas koji tu nismo. Osobno sam u mjeri 13 i mjeri 14 i proizvodim mlijeko na krškom području gdje nemam vlastitu proizvodnju hrane. Balu sijena plaćam 500 kn (prije je bila max 300 kn), smjesa mi je na mjesečnoj bazi skočila za 20 000 kn, o energentima ne trebam ni pričati. Stoga mi objasnite kako ja osobno kao i drugi poljoprivrednici nisu ugroženi ili su manje ugroženi od onih u mjeri 10 i 11. Uz to zbog ovog teškog stanja pratim medije i ministrica je u više navrata obećala ovu pomoć i poljoprivrednicima u mjeri 14. Primljeno na znanje U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14. Među navedenim kategorijama TPG-14, nalazi se i proizvodnja mlijeka koja je obuhvaćena kategorijom “Mljekarstvo”.
22 Dario Tišljar 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Zašto se uvjetuje sudjelovanje u podmjeri 10.1. i 11. za 2022. g.? Mislim da je manji broj poljoprivrednika koji sudjeluju u tim mjerama. Primljeno na znanje U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14.
23 OPG Pavichland 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Prvi dan svakog mjesecu je dan obračuna u poreznoj tako da se baš na taj dan skoro uvijek ima koja lipa, kuna duga zbog kamate koja se javi čisto iz razloga (samo primjerice) jer dok knjigovođa pošalje joppd obrasce i mi uplatimo se odmah tekuće obaveze, zna proći i tri radna dana do primitka uplate na uplatne računa...bilo bi bolje uzeti bilo koji drugi dan, a ne prvi u mjesecu ili priznati do 200 kn duga na poreznoj radi ovakvih manjih sitnica koje ne ukazuju na to da je osoba dužnik već radi noramlnog tijeka poslovanja zna doći do navedenoga. Prihvaćen Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske na dan 10. veljače 2023. godine.
24 IVICA RAĐA NATJEČAJ, 3.IZRAČUN POTPORE Predlažem da se pod točkom 2.1 obuhvate i svi ostali korisnici zbog poremećaja na tržištu repromaterijala. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici koji sudjeluju u podmjeri 10.1 i/ili 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini. U sklopu uvjeta prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika, definirane su kategorije prihvatljivih korisnika – TPG -14.
25 Ivana Grgić NATJEČAJ, 3.IZRAČUN POTPORE Poštovani, predlažemo da se ovom mjerom također uključe i SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA i sav ostali repromaterijal(ambalaža itd...) uz ulazne troškove iz mjere koje ste naveli (troškovi gnojiva, hrane za životinje i energije). Koja su u voćarskim i povrtlarskim , redovito deficitarnim proizvodnjama RH, jedni od najvećih troškova, te bi bilo primjereno da se i to uključi u mjeru. Ugodan dan, Ivana Nije prihvaćen Prihvatljivi korisnici (primarni poljoprivredni proizvođači) kao i izračun potpore za ovu mjeru bazirani su na posebnim troškovima: • Gnojiva, • Hrana za preživače, • Hrana za svinje i perad, • Energija. U sklopu ovoga Natječaja nije moguće redefinirati navedene posebne troškove.
26 OPG Bejuk Kristina 7.IZDAVANJE ODLUKA, 7.4Isplata potpore Molim naslov da odredi proljece 2023 a ne 15.10.2023 kao krajnji rok za isplatu potpore. Premijer je na prezentaciji paketa mjera u rujnu rekao da ce omoguciti mirnu i predvidljivu jesen i zimu. Pritom je mislio na jesen i zimu 2022. Kako je tekst natjecaja za mjeru 22 objavljen tek 4 mjeseca nakon sto je najavljen paket mjera, jasno je da se u odnosu na poljoprivredne proizvodjace, premijerovo obecanje nece ispuniti, no barem se moze umanjiti steta i ubrzati realizacija tako da poljoprivrednicima sredstva budu dostupna u proljece -biljnim proizvodjacima tada pocinje sezona i krecu troskovi hvala Nije prihvaćen Konačni rok za isplatu potpore određen je Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.).