Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GORDANA BRIŠEVAC IMPRIĆ Na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. i 57/22.) donosim KOMENTAR JAVNE BILJEŽNICE RANKE SPEVEC- kolegica zbog tehničke pogreške nije uspjela staviti komentar pa isti dostavljam u njezino ime. Stavljam primjedbu na čanak 1 i članak 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi po osnovi komparacije s odvjetničkom tarifom i porastom troškova poslovanja. Naime, obzirom da bilježnici i odvjetnici u jednom segmentu tj. izradi ugovora rade isti posao, da javni bilježnici plaćaju na svaki obavljeni posao pdv i državnu pristojbu kojom država uprihodi znatan iznos , da imaju velike troškove koji su izazvani uvjetima poslovanja propisanih zakonom i to od veličine i kvalitete poslovnog prostora, opremljenosti, programa to je nerazumljiv ovakav mačehinski odnos prema javnim bilježnicima, koji ima za posljedicu pravo na nerazmjerno manji iznos naknade od one koju imaju odvjetnici za isti posao. Izmjena Pravilnika prilika je da se izmijeni vrijednost boda od 10 kuna koja je uvedena prije 30 godina, odnosno izmijeni na 15,00 kuna tj. 2 eur-a. Davne 1995 godine kada smo počeli raditi prosječna neto plača je bila 1.800 kuna, a danas je 6.763 ( prema državnom zavodu za statistiku), dakle, da se uzme samo cijena radnika je tri puta veća. Usporedne podatke za papir, struju, tonere nisam tražila ali sam sigurna da su viši nego 3 puta. Unatoč svemu tome zakonodavac vrijednost boda zadržava na razini od 1995, odnosno 1,33 eur-a. Uz napomenu da je navedeni iznos u to vrijeme uključivao samo ovjeru potpisa, a danas uz to uključuje i dodatne poslove ( npr. Pri ovjeri potpisa ugovora obvezno je skeniranje istog te dostavljanje nadležnim poreznim upravama). Niže navodim podatke iz javnobilježničke i odvjetničke tarife iz koje proizlazi broj bodova i nagrada, kako slijedi: JAVNI BILJEŽNICI ODVJTNICI 25 BODOVA (OD 0-663,61 EUR-A) 25 BODOVA( 0-331,00 EUR) 50 BODOVA (663,62- 1.327,23 EUR-A) 50 BODOVA (331,00- 664,00 EUR) 75 BODOVA (1.327,24- 6.636,14 EUR-A) 75 BODOVA (664,00- 1.327,00 EUR) 100 BODOVA (6.636,15- 9954,21 EUR-A 100 BODOVA (1.327,00-13.273,00 EUR) Od 100 do 250 bodova je nemoguća usporedba jer odvjetnička tarifa za razliku od javnobilježničke ne poznaje razred od 125 bodova,150 bodova ,175 bodova,200 bodova i 225 bodova. 250 BODOVA (39.816- 46.452,00 EUR-a) 250 BODOVA (13273-33.182,00 EUR) 500 BODOVA na iznos od 318.534,76 EUR-A 500 BODOvA ( 33.182,00- 66.365,00 EUR) Kod javnih bilježnika iznad iznosa od 53.089,13 eura ( 300 bodova) povećava se nagrada za 5 bodova za svakih započetih 6.636,14 eura tj. 1 bod za svakih 1.327,22 eura. Za razliku odvjetnicima tek iznad iznosa 66,365,00 eura ( 500 bodova) raste nagrada za 1 bod i to za svakih 1.000,00 kuna tj. 132,7 eura. Budući da je 1 bod po prijedlogu izmjene javnobilježničke tarife 1,33 eura ( dakle kao i prije 30 godine), a 1 bod po odvjetničkoj tarifi od 28.10.2022. iznosi 15 kuna tj 2 eur-a ) to bi kalkulacija izgledala ovako: Ukoliko sačinjavate kupoprodajni ugovor čija je vrijednost 660 eura, platit će te kod odvjetnika 100.00 eur-a (50 bodova) ako je ugovor o diobi ili slično, a ako je kupoprodajni ili darovni ugovor 25% više tj, 125 ,00 eura, a ukoliko kod bilježnika sačinjavate bilo koji ugovor, uključujući kupoprodaji platit će te 33,25 eur-a ( 25 bodova) tj. 4 puta manje ili 400 posto manje. Ukoliko sačinjavate kupoprodajni ugovor čija je vrijednost 1.300,00 eura, platit će te kod odvjetnika 150.00 eur-a, (75 bodova) ako je ugovor o diobi ili slično, a ako je kupoprodajni ili darovni ugovor 25% više tj, 187 ,00 eura, ukoliko pak radite kupoprodaji ugovor kod bilježnika platit će te 66,36 eur- a (50 bodova) tj. novčano 2 do 3 puta ili 200 do 300 posto manje. Ukoliko sačinjavate kupoprodajni ugovor čija je vrijednost 6.500,00 eura, platit će te kod odvjetnika 200, eur-a, (100 bodova) ako je ugovor o diobi ili slično, a ako je kupoprodajni ili darovni ugovor 25% više tj, 250 ,00 eura, a ukoliko sačinjavate kupoprodaji ugovor kod bilježnika platit će te 99,54 eur-a (75 bodova) tj. 2 puta manje ili 200 posto manje. Dakle, nerazmjerno je velika razlika u broju bodova za istu vrijednost pravnog posla kao i vrijednosti samog boda. Na iznos od 66.365,00 eur-a odvjetnik će naplatiti 1.000 eur-a ( 500 bodova) odnosno ili 1250 eur-a 625 bodova, dok će javni bilježnik za isti pravni posao biti nagrađen sa 305 bodova ili 418,09 eur-a tj dva do tri puta manje) Da bi javni bilježnik mogao zaraditi 500 bodova, a time iznos od 670,41 EUR-a mora izraditi ugovor na iznos od 318.534,76 eura. Takav isti ugovor na iznos od 318.534,76 eura kod odvjetnika bi iznosio 500 bodova plus 1899 bodova tj 2399 bodova odnosno 4.776,00 eura ( bez uvećanja boda za 25 % kod kupoprodajnih ugovora) Mislim da je izneseno dovoljno komparacija iz kojih je vidljiv neprihvatljiv nesrazmjer, a zbog kojeg bi trebalo u javnobilježničkoj tarifi povisiti vrijednost boda na 2 eura, te izraditi nove bodovne razrede. Prvenstveno, one razrede koji su obuhvaćeni manjim brojem bodova npr. da 50 bodova pripada za pravni posao iznosa iznad 331 eur-a ( kao kod odvjetnika), umjesto na iznos preko 663,62 EUR-a. Također, iako ovim izmjenama Pravilnika nisu mijenjane druge odredbe Pravilnika koristim priliku da skrenem pažnju da je 30. listopada 2015. godine javnim bilježnicima ukinuo pravo na sve troškove, pa javni bilježnik nema pravo na trošak fotokopiranja. Tako, npr. ako dođe stranka da ovjeri potpis na knjizi od 100 stranica, platit će 30 kuna za ovjeru, a ako želi istovremenu presliku te knjige, platit će te još 10 kuna. U navedenih 10 kuna uključena je uz ovjeru i vrijednost utrošenog papira i tonera za 200,00 kopiranih stanica, što ne pokriva trošak radnika i toner, a kamo li papir. Tako da bi izmjenom pravilnika trebalo vratiti pravo na naknadu troškova za papir. Ovo tim više što su cijene papira i tonera strašno porasle, a izmjenama ovršnog zakona samo javni bilježnici, za razliku od ostalih sudionika u postupku ovrhe ( ovrhovoditelj, sud…) rade, ne samo u digitalnom već i papirnatom obliku te printaju velike količine dokumentacije koje šalju ovršeniku putem pošte. Javni bilježnik također ima obvezu otići na teren radi ovjere potpisa izvan javnobilježničkog ureda, a nema pravo na trošak benzina niti amortizaciju. Ponekad pri tome pređe 30 do 40 kilometara, za što nema pravo na nikakvu naknadu troškova. U svrhu predlaganih izmjena zakona prilikom usklađenja zemljišnih knjiga javni bilježnik će još više morati izlaziti na teren, a nema plaćen benzin niti amortizaciju. Mislim da su javni bilježnici jedina profesija u kojoj ne postoji pravo na naknadu realnog troška. Kolege odvjetnici imaju pravo na „za upotrebu vlastitog automobila na nagradu u visini 30 posto cijene bezolovnog benzina od 98 oktana za svaki prevaljeni kilometar“. Nadalje, javnim bilježnicima je za utrošeni sat na terenu priznata naknada od 160 bodova, dok je odvjetnicima 250 bodova. Kako je cijena rada prisjednika koji može obaviti posao van javnobilježničkog ureda ili zamijeniti javnog bilježnika za vrijeme odsustva iz ureda narasla više od dva puta unatrag 20 godina, to bi javnobilježničku nagradu bilo nužno povisiti i u tom dijelu. U smislu navedenog predlažem da se ovom izmjenom odredi kao vrijednost boda 2 eur-a, te da se nagrada javnih bilježnika približi nagradi odvjetnika, razumijevajući okolnost da iste trebaju biti niže jer je u cijeni javnobilježničke usluge uključena uz pdv i državna pristojba. Nije prihvaćen Prijedlozi se primaju na znanje i razmatrat će se kod donošenja nove Javnobilježničke tarife. Predmet predloženih izmjena Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi prvenstveno je zamjena iznosa propisanih u kunama iznosima u eurima.
2 GORDANA BRIŠEVAC IMPRIĆ Na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. i 57/22.) donosim Slažem se s kolegom da javnobilježničke nagrade treba prilagoditi hrvatskoj stvarnosti i općenito stanju javnobiljženičke službe, a imajući u vidu da veći dio javnih bilježnika živi od „redovnih javnobilježničkih poslova“ poput ovjera potpisa, preslika isprava, podnošenja prijedloga za upis u zemljišne knjige, ovrha, jednostavnih ugovora (koje u manjim sredinama-osim Zagreba i možda još dva ili tri grada- stranke ne žele raditi u javnobilježničkim uredima zbog previsokih cijena). Nadalje, ovaj prijedlog usmjeren je i na mijenjanje negativnog stava javnosti o javnobilježničkoj službi, koji je takav upravo zbog visine nagrada za solemnizacije i izrade javnobilježničkih akta, a sigurno ne cijena ovjere potpisa, podnošenja prijedloga za upis u zemljišne knjige i sl. Javnobilježnički akti se u većini slučajeva odnose na pravne poslove vezane uz nekretnine i trgovačka društva, a radi se o jednostavnijim aktima čija je cijena za veliku većinu građana i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj previsoka, zbog čega se događa da stranke u većini slučajeva ne žele da im javni bilježnici rade ugovore. Slijedom navedenog, ovaj prijedlog ide u smjeru da troškovi za javnobilježničke akte za složenije poslove budu u okviru dosadašnjih, a troškovi za javnobilježničke akte za jednostavnije poslove znatno niži od dosadašnjih. S druge strane, nagrade za redovne poslove poput ovjera potpisa, podnošenja prijedloga za upis u zemljišne knjige, ovršnih postupaka su podcijenjeni. Primjerice službenik koji radi samo na ovjerama potpisa i podnošenju prijedloga za upis u zemljišne knjige, ne može uprihoditi iznos koji bi bio dovoljan za isplatu njegove plaće i troškova radnog mjesta. Recimo u Republici Sloveniji je taj problem riješen na način da cijena ovjere potpisa ovisi o vrijednosti pravnog posla. Stoga ovaj prijedlog ide u smjeru da bi, ili trebalo izmijeniti cijeli Pravilnik o privremenoj javnobiljženičkoj tarifi, ili ukoliko se držimo promjena samo predloženih članaka Pravilnika, uvažiti naše primjedbe. Ukoliko se držimo promjena predloženih članaka predlaže se primjerice: 1/ uvesti dvije vrste bodova, npr. bodove za javnobilježničke akte i bodove za ostale javnobilježničke poslove. Vrijednost boda za javnobilježničke akte iznosi predloženih 1,33 eura dok bi vrijednost boda za ostale javnobilježničke poslove trebala iznositi 2,00 eura. 2/Sastavljanje javnobilježničkih akta podijeliti na dvije grupe, recimo javnobilježničke akte za jednostavne poslove i javnobilježničke akte za složenije poslove. PRIMJERI USPOREDBI PRIJEDLOGA I VAŽEĆE TARIFE PRIMJER 2/ Prema sadašnjoj tarifi za ugovor o kupoprodaji nekretnine u vrijednosti od 20.000 eura javnobilježnička nagrada iznosila je 232,26 eur, prema objavljenom prijedlogu iznosila bi 232,75 eura, a prema našem prijedlogu iznosila bi 133,00 eura. PRIMJER 1/ Prema sadašnjoj tarifi za ugovor o kupoprodaji nekretnine u vrijednosti od 50.000 eura javnobilježnička nagrada iznosila je 398,17 eura, prema objavljenom prijedlogu iznosila bi 399,00 eura, a prema ovom prijedlogu iznosila bi 199,50 eura. Iz navedenog proizlazi da za ugovor o kupoprodaji nekretnine vrijednosti od 50.000,00 eura, stranka kod javnog bilježnika treba platiti ukupni iznos od 577,00 eura, tj. polovicu prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Od navedenih 577,00 eura; iznos od 398,17 eura odnosi se na javnobilježničku nagradu, pristojba je 79,63 eura, a PDV 99,54 eura. Zbog navedenog ozbiljno bi trebalo razmotriti i da li uopće plaćati pristojbe na javnobilježničke akte i druge radnje ili barem ozbiljno reducirati iznose istih. To čak ne bi uvelike utjecalo na prihode državnog proračuna jer kada strankama kažemo cijenu ugovora, ne žele da ga mi radimo, već odlaze odvjetnicima ili ga pokušavaju sami napraviti. PRIJEDLOG TARIFE ZA AKTE 1/ ZA SASTAVLJANJE JAVNOBILJEŽNIČKIH AKATA KOJI SE TIČU UOBIČAJENIH POSLOVA VEZANIH UZ NEKRETNINE, JEDNOSTAVNIH UGOVORA KOJI SE TIČU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH JEDNOSTAVNIH UGOVORA KOJI SU STANDARDIZIRANI ILI UOBIČAJENI U JAVNOBILJEŽNIČKOM POSLOVANJU VRIJEDNOST U EURIMA BROJ BODOVA 0-10.000 50 10.001-25.000 100 25.001-50.000 150 50.001-100.000 200 Ako vrijednost predmeta službene radnje prelazi iznos od 100.000,00 eura javni bilježnik ima pravo pored nagrade od 200 bodova i na dodatnu nagradu od 5 bodova za svakih započetih 10.000,00 eura, ali ne više od 2.000,00 bodova 2/ ZA SASTAVLJANJE JAVNOBILJEŽNIČKIH AKATA KOJI SE ODNOSE NA SLOŽENE UGOVORE KOJI PO SVOM SADRŽAJU IZLAZE IZ OKVIRA UOBIČAJENIH JEDNOSTAVNIH PRAVNIH POSLOVA ODNOSNO KOJI PO SVOM SADRŽAJU NISU STANDARDIZIRANI ILI UOBIČAJENI U PRAKSI JAVNOM BILJEŽNIKU PRIPADA NAGRADA VRIJEDNOST U EURIMA BROJ BODOVA 0-10.000 100 10.001-25.000 150 25.001-50.000 250 50.001-100.000 300 Ako vrijednost predmeta službene radnje prelazi iznos od 100.000,00 eura javni bilježnik ima pravo pored nagrade od 300 bodova i na dodatnu nagradu od 10 bodova za svakih započetih 10.000,00 eura, ali ne više od 4.000 bodova Nije prihvaćen Prijedlozi se primaju na znanje i razmatrat će se kod donošenja nove Javnobilježničke tarife. Predmet predloženih izmjena Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi prvenstveno je zamjena iznosa propisanih u kunama iznosima u eurima.
3 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. i 57/22.) donosim PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIVREMENOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ TARIFI OPĆENITO Hrvatska javnobilježnička komora (dalje: Komora) je vrlo iznenađena da je ovakav prijedlog uopće podnesen u proceduru e-savjetovanja prvenstveno jer za isti nije zatraženo prethodno mišljenje Komore, a koje je bilo nužno zatražiti sukladno čl. 116. Zakona o javnom bilježništvu. Nadalje, budući da uz prijedlog nije priloženo nikakvo obrazloženje za isti nije niti sasvim jasno što se istim želi postići iako se može naslutiti da je primarna svrha prijedloga da se Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi uskladi sa činjenicom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Ako je doista to svrha ovog prijedloga, usklađenje sa eurom, onda je komentar Komore da je isti apsolutno zakasnio. Ako već nije bilo vremena da se donese nova tarifa propisana čl. 161. do čl. 168. Zakona o javnom bilježništvu ili da se postojeća tarifa uskladi sa eurom do 1. siječnja 2023.g. onda se trebalo suzdržati od bilo kakvih izmjena do donošenja nove i suvremene javnobilježničke tarife. Javni bilježnici već više od mjesec dana obračunavaju i naplaćuju svoje usluge (kao i pristojbe) u eurima primjenjujući pravila o preračunavanju propisanih Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i apsolutno nitko nije oštećen takvom naplatom, stoga su ovakve hitne i čak niti polovične intervencije u postojeću tarifu jednostavno beskorisne. Nije prihvaćen Prethodno mišljenje Komore na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi zatražit će se sukladno odredbi članka 161. Zakona o javnom bilježništvu prije donošenja predmetnog Pravilnika.
4 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. i 57/22.) donosim, Članak 1. Članak 1. Preračunavanjem postojećih razreda vrijednosti iz kuna u euro ispravno je primijenjen tečaj preračunavanja određen Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i na sam matematički izračun Komora nema primjedbi. Međutim kada se vidi rezultat takvog određivanja razreda vrijednosti iz istog je razvidno da tarifa postaje vrlo teško razumljiva čak i onima koji bi po njoj trebali ubirati prihod, a kamo li onima koji bi po njoj trebali snositi neke troškove. Kod određivanja razreda vrijednosti ili iznosa nekih naknada ili pristojbi nekim zakonom, pravilnikom ili nekim drugim propisom treba voditi računa da iznosi koji se propisuju budu jasni, logični i što je moguće elegantnije određeni, ukratko sve što ovaj prijedlog nije, a sa ciljem da adresatima koji će ili ostvarivati određeni prihod odnosno snositi troškove po tim propisima bude što moguće jasnije o kojim iznosima se radi. Predlaže se Predlagatelju da se pri određivanju razreda vrijednosti inspirira sa vlastitim prijedlogom Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice gdje je napušteno načelo čisto mehaničkog preračunavanja iznosa i gdje su se iznosi u eurima propisali vrlo elegantno i logično i u skladu sa stvarnim životnim potrebama. Nije prihvaćen Prijedlozi se primaju na znanje i razmatrat će se kod donošenja nove Javnobilježničke tarife. Predmet predloženih izmjena Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi prvenstveno je zamjena iznosa propisanih u kunama iznosima u eurima.
5 DORIJAN JAGAČIĆ Na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. i 57/22.) donosim, Članak 1. Javnobilježničke tarife treba prilagoditi hrvatskoj stvarnosti. Dakle predlažem sljedeće izmjene: Ako vrijednost predmeta službene radnje iznosi od eura do eura bodova 0 663,61 12 663,62 1.327,23 25 1.327,24 6.636,14 35 6.636,15 9.954,21 50 9.954,22 13.272,28 60 13.272,29 19.908,42 75 19.908,43 26.544,56 85 26.544,57 33.180,70 100 33.180,71 39.816,84 110 39.816,85 46.452,98 120 46.452,99 53.089,12 150 2. Ako vrijednost predmeta službene radnje prelazi iznos od 53.089,12 eura, javni bilježnik ima pravo, pored nagrade od 150 bodova i na dodatnu nagradu od 3 bodova za svakih započetih 6.636,14 eura u dijelu u kojem vrijednost predmeta službene radnje prelazi iznos od 53.089,12 eura.“. Nije prihvaćen Prijedlozi se primaju na znanje i razmatrat će se kod donošenja nove Javnobilježničke tarife. Predmet predloženih izmjena Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi prvenstveno je zamjena iznosa propisanih u kunama iznosima u eurima.
6 Konstantin Dika Na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. i 57/22.) donosim, Članak 1. Ministarstvo pravosuđa i uprave bi trebalo iskoristiti ovu priliku, kad ionako kasne sa usklađenjem javnobilježničke tarife, pa iznose na koje se VPS odnosi odrediti u okruglim, lako pamtljivim, ciframa/brojevima/iznosima. Dakle ne "do 663,61" nego "do 660" ili "do 700." Iskustvo je pokazalo da kad se radi sa strankama, pogotovo neukim strankama, njima je bitno da imaju jasni (koliko toliko) zaokruženi iznos o kojem trebaju misliti kad im bilježnik daje uputu i procjenu njihovih troškova. Dakle, predlažem da se "do eura" iznosi zaokruže zbog preglednosti i predvidivosti cijene javnobilježničke usluge za stranke, a da se "od eura" iznosi prilagode prethodnom "do eura" iznosu + 1 cent. Nije prihvaćen Prijedlozi se primaju na znanje i razmatrat će se kod donošenja nove Javnobilježničke tarife. Predmet predloženih izmjena Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi prvenstveno je zamjena iznosa propisanih u kunama iznosima u eurima.
7 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. i 57/22.) donosim, Članak 2. Članak 2. I u ovom članku Komora nema primjedbi na matematički izračun. 10,00 kuna doista iznosi 1,33 eura. Međutim ono što je razočaravajuće pa i pomalo zabrinjavajuće jest upravo činjenica da je bod određen u iznosu od 1,33 eura. To pogotovo kada je drugim pravnim profesionalcima odobreno značajno povećanje vrijednosti boda. Misli se naravno na odvjetnike. U ovom javnom savjetovanju Komora će samo podsjetiti Predlagatelja u vezi vrijednosti boda i još jednom upozoriti da će sa ovakvom vrijednosti boda vrlo brzo doći u pitanje uredno obavljanje javnobilježničke službe kao i obavljanje povjerenih poslova jer će javni bilježnici vrlo teško zadržati, a još teže zaposliti novi stručni kadar koji ne samo potreban već i nužan za obavljanje tih poslova. Nije prihvaćen Prijedlozi se primaju na znanje i razmatrat će se kod donošenja nove Javnobilježničke tarife. Predmet predloženih izmjena Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi prvenstveno je zamjena iznosa propisanih u kunama iznosima u eurima.
8 SNJEŽANA PLAVETIĆ ZRNIĆ Na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. i 57/22.) donosim, Članak 2. Vrijednost boda bi trebala biti barem 2,00 eura, obzirom na protek godina od donošenja Tarife i obzirom na brojne inflacije koje su naročito u zadnje vrijeme jako izražene. Nije prihvaćen Prijedlog se prima na znanje i razmotrit će se kod donošenja nove Javnobilježničke tarife. Predmet predloženih izmjena Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi prvenstveno je zamjena iznosa propisanih u kunama iznosima u eurima.