Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PP Orahovica d.o.o. Na temelju članka 101. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 57. stavka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 57/22 i 88/22) ministrica poljoprivrede donosi, PRAVILNIK O NAČINU USKLAĐENJA I REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO   NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE Predloženim Pravilnikom prekoračene su ovlasti koje je zakonodavac odredio člankom 50. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Članak 50. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 20/2018., 115/2018., 98/2019., 57/2022. (1) Ugovorom o zakupu ugovorit će se usklađivanje visine zakupnine na više za vrijeme trajanja ugovora radi očuvanja vrijednosti zakupnine. Pravilnik je podzakonski propis koji smije sadržavati samo odredbe kojima se razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene. Pravilnikom se ne smiju nametati obveze izvan zakonskog okvira, a to je ovdje slučaj. Predmetnim člankom 50. Zakona određeno je ugovorno usklađivanje visine zakupnine radi očuvanja vrijednosti zakupnine. Istovremeno ta odredba ne predviđa ostvarivanje dodatnog prihoda za Republiku Hrvatsku, što se u ovom slučaju događa. Niti je takvo postupanje zakonito. Očuvanjem vrijednosti zakupnine ne može se zvati izračun temeljem kojeg se zakupnina u nekim slučajevima povećava i preko 50%. Postoje modeli koji se uobičajeno koriste s ciljem očuvanja vrijednosti zakupnine, primjerice primjenom indeksa potrošačkih cijena, pa se postavlja pitanje zašto se donositelj Pravilnika nije poslužio takvim relevantnim indeksom? Osim što je nesukladno sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, ovakvo će rješenje izračuna revalorizacije izazvati ozbiljan financijski udar na poslovanje poljoprivrednih proizvođača zakupnika ili korisnika koncesije, u ionako otežanim gospodarskim uvjetima u RH. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru
2 Mario Zaccaria PRAVILNIK O NAČINU USKLAĐENJA I REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO   NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE,        Članak 1. Trebali biste u cijenu uključiti i to da ćete dati u zakup većinom obrašćenu parcelu u koju treba uložiti uklanjanje vegetacije i nedajbože panjeva. U zamjenu za taj posao koji košta mogli biste predvidjeti da mali OPG bude oslobođen od zakupa do plaćene cijene čišćenja terena. E tada ima smisla pričato o "revalorizaciji" jer ono što vi podvaljujete je oranica i pašnjak zarastao u beskorisnu "graju". Nije prihvaćen Zakupnina iz ugovora za obraslo poljoprivredno zemljište umanjena je za troškove krčenja i privođenja namjeni te se revalorizira samo dio zakupnine koji je, sukladno ugovoru o zakupu, zakupnik dužan plaćati za vrijeme trajanja ugovora.
3 Urban PRAVILNIK O NAČINU USKLAĐENJA I REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO   NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. Zašto se revalorizacija provodi samo, ako je zakupnina manja od revalorizirane zakupnine?? Zašto ne i ako je veća?? Zašto se uopće revalorizacija provodi ?? Svi parametri koji utječu na veličinu revalorizirane zakupnine, mogu biti veći ili manji, povoljniji ili nepovoljniji od prošle godine, pa bi stoga i revalorizirana zakupnina mogla biti veća ili manja, i kao takva se treba provesti !! Ovakvo jednostrano određivanje da se nešto provodi samo kad ide njima u korist je neprihvatljivo, to je lopovluk!! Trebali bi javno objaviti autore i nalogodavce koji ovakvo što puštaju u javnu raspravu!! Nije prihvaćen Revalorizacija se provodi radi očuvanja vrijednosti zakupnine
4 Urban PRAVILNIK O NAČINU USKLAĐENJA I REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO   NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 8. Opet gurate prijedlog da se "Postupci revalorizacije započeti u skladu s Pravilnikom o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 65/19) dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.", a je li to pravilno, pravedno i PRAVNO u redu!? Nije !!! Ako što započeto, još uvijek nije završeno, to je zato što se neželi i neće postupiti prema važećim zakonima i pravilnicima, nego administracija čeka povoljnije uvjete, a to je ovaj pravilnik! Niste ništa radili prema važećem pravilniku, zato što je nepovoljan za administraciju, sad namještate da još više oštetite poljoprivrednike i da omogućite da kasnije netko dobije državno zemljište, a administracija da stavi masnu proviziju u svoj džep!! To je veleizdaja, izdaja nacionalnih interesa, ako ne i ratno profiterstvo!! Vjerujte, za sva svoja nedjela, nečinjenja u najboljoj vjeri, sve što radite protiv malog čovjeka, sve čime štetite ovom narodu, odgovarat ćete na sve moguće i nemoguće načine, i to prije nego mislite!! Nije prihvaćen Pravilnik je usklađen sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Člankom 58. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.(N.N., br. 57/22) propisano je: “Postupci revalorizacije započeti u skladu s Pravilnikom o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 65/19.) dovršit će se po odredbama članka 25. ovoga Zakona. “
5 Danijela PRAVILNIK O NAČINU USKLAĐENJA I REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO   NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Tablica 1. Cijena zakupnine na području Dubrovačko-neretvanske županije za K.O. Kobiljača, Opuzen, Opuzen I, Opuzen II, Otrić-Seoci, Slivno, Baćina, Komin, Pasičina, Plina, Ploče i Rogotin je najviša u Hrvatskoj. Cjenovna razlika visokovrijednih zemljišta u Republici Hrvatskoj s cijenom navedenih katastarskih općina je prevelika, neprihvatljiva i nepravedna. Nije prihvaćen Zakupnina za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH propisana je Uredbom o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 89/2018
6 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PRAVILNIK O NAČINU USKLAĐENJA I REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO   NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Tablica 1. Nije prihvatljiva činjenica, da je poljoprivredno zemljište na području K.O. Opuzen, Opuzen I i Opuzen II, najskuplje - najvrijednije poljoprivredno zemljište u Republici Hrvatskoj, gdje pojedine čestice zemalja plave u zimskom periodu te nije moguće napraviti meliorativni zahvat zbog kanala i površina uz kanale pod upravom Hrvatskih voda (konkretno K.O. Opuzen I čestice 500/1, 500/2 i 500/3). Dok vrijednost na ovome području iznosi 224,43€, naša najplodnija tla na istoku države, tzv. černozem ima vrijednost maksimalno 154,89€. Molimo vas da uskladite vrijednosti po kvaliteti tla, a zemljištima na području doline Neretve smanjite vrijednost barem na razinu najkvalitetnijih tala u Republici Hrvatskoj. Nije prihvaćen Zakupnina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH propisana je Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 89/2018