Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o službenoj iskaznici i znački željezničkog inspektora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Agencija za sigurnost željezničkog prometa Prijelazne i završne odredbe, Članak 9. U navodu paragrafa članka 9. ukloniti razmak u riječi "Č lanak". U stavku 3. ukloniti razmak u riječi "č lanka". Primljeno na znanje Greška u sustavu
2 Agencija za sigurnost željezničkog prometa Izgled, oblik i sadržaj službene značke željezničkog inspektora , Članak 3. U nadnaslovu članka 3. ukloniti razmake ispred i iza dijakritičkih znakova u riječima: "sadr ž aj", "slu ž bene" i "ž eljezni č kog". U stavku 1. ukloniti razmake ispred i iza dijakritičkih znakova u riječima: "Slu ž bena" (na 2 mjesta), "zna č ka" (na 2 mjesta), "izra đ ena" (na 2 mjesta), "zna č ke" (na 5 mjesta), "veli č ine", "sredi š tu", "slu ž bene" (na 3 mjesta), "pozla ć enom", "kru ž noga", "izme đ u", "sredi š njega", "prote ž e", "djelomi č no" i "izbo č eni", te razmake iza znaka otvaranja navoda i ispred znaka zatvaranja navoda akronima "RH", te ispred znaka zatvaranja navoda iza riječi "INSPEKTOR". Primljeno na znanje Greška u sustavu
3 Agencija za sigurnost željezničkog prometa Izgled, oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice željezničkog inspektora, Članak 2. U stavku 1. ukloniti razmake u riječi "Slu ž bena". U stavku 3. alineji 3. ukloniti razmake u riječi "Ž ELJEZNI Č KOG" i ispred znaka zatvaranja navoda, a u alineji 4. iza znaka otvaranja navoda. Primljeno na znanje Greška u sustavu
4 Ana Štokalo PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ŽELJEZNIČKOG INSPEKTORA Potrebno je pravilnikom urediti uvjete za stjecanje službene iskaznice i značke inspektora odnosno donošenje programa stručnog osposobljavanja, uključujući provjeru stručnog znanja kao uvjeta za stjecanje ovlasti željezničkog inspektora te odrediti tijelo nadležno za postupak dodjeljivanja tog službenog svojstva. Prihvaćen Prihvaća se