Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DARIO MILIĆ Na temelju članka 478. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ 2023. donosi, Članak 2. Poštovani, ovim putem, ispred Zagrebačke banke d.d., dostavljamo komentar vezano uz odredbe čl. 2. i 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja. Člankom 2. Pravilnika je predloženo da se članak 7. mijenja i glasi: „Izdavatelj je obvezan podatke iz članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika (upitnike) za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Hanfi najkasnije do 30. travnja tekuće kalendarske godine.“ te je člankom 6. izdavatelj „obvezan sastaviti i dostaviti te podatke za kalendarsku godinu koja počinje 1. siječnja 2022. godine.“ Predlažemo da se zbog objektivno kratkog vremenskog perioda između datuma predloženog roka za dostavu podataka i datuma kada je ista upućena u javno savjetovanje, članak 6. izmijeni na način da je izdavatelj „obvezan sastaviti i dostaviti te podatke za kalendarsku godinu koja počinje teći 1. siječnja 2023. godine.“ Naime, predložena promjena da se podaci dostave za godinu koja počinje teći 1.siječnja 2022. godine nije u skladu s općim pravnim načelom prema kojem odredbe pravnih akata, osobito one koje propisuju strože, odnosno nepovoljnije uvjete za obveznike, ne bi smjele imati povratni učinak u primjeni. Također, imajući u vidu da su izdavatelji zaokupljeni izradom financijskih izvještaja, pripremama za održavanje redovne glavne skupštine itd., a sve to uz primjenu nove valute, smatramo da bi bilo oportuno da se ova izmjena odnosi na kalendarsku godinu koja počinje teći 1. siječnja 2023. godine. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća, na radionici je bilo naglašeno da će to vrijediti već od ove godine. Svake godine izdavatelji imaju isti rok za GFI i svake godine rade ESEF, nema razlike ove godine u odnosu na sljedeću
2 CROATIA osiguranje d.d. Na temelju članka 478. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ 2023. donosi, Članak 2. Nastavno na novi prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja, u kojem je u članku 2. predloženo da se članak 7. mijenja se i glasi: „Izdavatelj je obvezan podatke iz članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika (upitnike) za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Hanfi najkasnije do 30. travnja tekuće kalendarske godine.“ te je člankom 6. izdavatelj obvezan sastaviti i dostaviti te podatke za kalendarsku godinu koja počinje 1. siječnja 2022. godine. Iako je na edukativnoj radionici HANFA-e, 14.12.2022. najavljena izmjena roka dostave na 30.4. (uz ne preciziranje od koje kalendarske godine će vrijediti predložena izmjena), predlažemo da se zbog kratkog roka izmjena roka odnosi tek na kalendarsku godinu koja počinje 1. siječnja 2023. godine. Naime, s obzirom da su izdavatelji zaokupljeni opsežnim obujmom aktivnosti povezanih uz zatvaranje godine, izradu godišnjih izvještaja u ESEF formatu uz obvezu tagiranja bilješki, izradu prvih tromjesečnih izvještaja za 2023. godinu u novoj valuti itd., smatramo da bi bilo korisno da se ova izmjena prolongira na kalendarsku godinu koja počinje 1. siječnja 2023. godine. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća, na radionici je bilo naglašeno da će to vrijediti već od ove godine. Svake godine izdavatelji imaju isti rok za GFI i svake godine rade ESEF, nema razlike ove godine u odnosu na sljedeću
3 DARIO MILIĆ Na temelju članka 478. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ 2023. donosi, Članak 4. Poštovani, ovim putem, ispred Zagrebačke banke d.d., dostavljamo komentar vezano uz odredbe čl.4. i 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja, kojima je propisano da se u Prilogu II. (u redovima rbr. 13.1., 13.1.1.,13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.4. i 13.4.1.) i Prilogu III. (u redovima rbr. 10.1., 10.1.1.,10.2., 10.2.1., 10.3., 10.3.1., 10.4. i 10.4.1.) riječ „sklopio“ zamjenjuje riječju „ostvario“. Ovdje se vjerojatno radi o omašci, jer riječ „sklopio“ nije ni navedena u naprijed spomenutim redovima Priloga II. i III. trenutno važećeg Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja odnosno u naprijed navedenim redovima Priloga II. i III. važećeg Pravilnika navedena je riječ „ostvario“. Prihvaćen Prihvaćeno, ispravljeno
4 DARIO MILIĆ Na temelju članka 478. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ 2023. donosi, Članak 5. Poštovani, ovim putem, ispred Zagrebačke banke d.d., dostavljamo komentar vezano uz odredbe čl.4. i 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja, kojima je propisano da se u Prilogu II. (u redovima rbr. 13.1., 13.1.1.,13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.4. i 13.4.1.) i Prilogu III. (u redovima rbr. 10.1., 10.1.1.,10.2., 10.2.1., 10.3., 10.3.1., 10.4. i 10.4.1.) riječ „sklopio“ zamjenjuje riječju „ostvario“. Ovdje se vjerojatno radi o omašci, jer riječ „sklopio“ nije ni navedena u naprijed spomenutim redovima Priloga II. i III. trenutno važećeg Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja odnosno u naprijed navedenim redovima Priloga II. i III. važećeg Pravilnika navedena je riječ „ostvario“. Prihvaćen Prihvaćeno i ispravljeno
5 DARIO MILIĆ Na temelju članka 478. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj __ 2023. donosi, Članak 6. Poštovani, ovim putem, ispred Zagrebačke banke d.d., dostavljamo komentar vezano uz odredbe čl. 2. i 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja. Člankom 2. Pravilnika je predloženo da se članak 7. mijenja i glasi: „Izdavatelj je obvezan podatke iz članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika (upitnike) za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Hanfi najkasnije do 30. travnja tekuće kalendarske godine.“ te je člankom 6. izdavatelj „obvezan sastaviti i dostaviti te podatke za kalendarsku godinu koja počinje 1. siječnja 2022. godine.“ Predlažemo da se zbog objektivno kratkog vremenskog perioda između datuma predloženog roka za dostavu podataka i datuma kada je ista upućena u javno savjetovanje, članak 6. izmijeni na način da je izdavatelj „obvezan sastaviti i dostaviti te podatke za kalendarsku godinu koja počinje teći 1. siječnja 2023. godine.“ Naime, predložena promjena da se podaci dostave za godinu koja počinje teći 1.siječnja 2022. godine nije u skladu s općim pravnim načelom prema kojem odredbe pravnih akata, osobito one koje propisuju strože, odnosno nepovoljnije uvjete za obveznike, ne bi smjele imati povratni učinak u primjeni. Također, imajući u vidu da su izdavatelji zaokupljeni izradom financijskih izvještaja, pripremama za održavanje redovne glavne skupštine itd., a sve to uz primjenu nove valute, smatramo da bi bilo oportuno da se ova izmjena odnosi na kalendarsku godinu koja počinje teći 1. siječnja 2023. godine. Nije prihvaćen Vidjeti odgovor na prethodne komentare