Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2023. za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Milan Maleš VREMENSKA OGRANIČENJA, Članak 5. Proširiti dozvoljeni period ribolova tune u rekreacijskom ribolovu od 15.04. do 31.12. i time ga približiti dozvoljenom periodu ribolova tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu. Obrazloženje: Godine 2019. napisao sam komentar: „Izjednačiti dozvoljeni period ribolova tune u športskom i rekreacijskom te gospodarskom ribolovu udičarskim alatima.” i dobio odgovor: “Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru. Ipak, zbog pravne sigurnosti, predviđeno je da sezona športskog i rekreacijskog ribolova u 2019. godini počne kao i prethodnih godina – 16. lipnja, obzirom da u trenutku izrade ovog akta nije provedena transpozicija odredbi ICCAT Preporuke u dijelu koji regulira sezonu ribolova različitim alatima na razini Europske unije. Ipak, kako bi se novo uspostavljeni sustav u sportskom i rekreacijskom ribolovu trebao zadržati kroz duži period, svakako ćemo Vaš prijedlog razmotriti za buduće sezone.” Godine 2020. godine napisao sam komentar: „Ponavljam prošlogodišnji komentar: Izjednačiti dozvoljeni period lova tune udičarskim alatima u gospodarskom i rekreacijskom ribolovu.” i dobio odgovor: “Nije prihvaćen Poštovani, Razdoblje rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka započinje 1. svibnja obzirom da istom prethodi postupak objave javnog natječaja, instalacija VMS-a na plovila i potpisivanje Ugovora.” Godine 2021. godine napisao sam komentar: „Ponavljam prošlogodišnji i pretprošlogodišnji komentar: "Izjednačiti dozvoljeni period lova tune udičarskim alatima u gospodarskom i rekreacijskom ribolovu." iz razloga što nalazim prošlogodišnje očitovanje cit. :"Poštovani, Razdoblje rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka započinje 1. svibnja obzirom da istom prethodi postupak objave javnog natječaja, instalacija VMS-a na plovila i potpisivanje Ugovora." nelogičnim. Postupak objave javnog natječaja, instalacija VMS-a na plovila i potpisivanje Ugovora postoje i u službi su rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka, a ne obratno.” i dobio odgovor: “Nije prihvaćen Poštovani, Europska komisija je zadužena objedinjeni Plan ribolova i kapaciteta za 2021. godinu svih država članica proslijediti do 15. veljače ICCAT-u. Nakon odobravanja Plana potrebno je provesti proceduru javnog natječaja kao i ostale radnje koje rezultiraju izdavanjem odobrenja za plovila koja sudjeluju u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka. Dakle, proceduru nije moguće započeti prije 15. veljače, a ribolov ne može započeti prije završetka kompletnog postupka.” Godine 2022. godine sam podlegao malodušju i nisam pisao komentar. Prihvaćam dio odgovora iz 2021. godine koji objašnjava početak ribolova uvjetovan nizom birikratskih procedura koje mu prethode mada smatram da bi se to možda moglo odraditi do 15.04. (iako zadržavam mišljenje da se birokracija treba prilagoditi ljudskim aktivnostima kako na državnoj, tako i europskoj pa i svjetskoj razini a ne da se ljudske aktivnosti prilagođavaju birokraciji, na primjer; planiranje raspolaganjem stokom tune moglo bi se vršiti godinu unaprijed bez potrebe za "birokracijskim lovostajem" (ova opaska ide na račun europskim i svjetskim organizacijama)), međutim ustrajem na stavu da bi završetak perioda ribolova tune u rekreacijskom ribolovu trebao biti 31.12. čime bi se izjednačio sa završetkom perioda ribolova tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu, a za čije neprihvaćanje Predlagatelj nikad nije dao obrazloženje. Nije prihvaćen Poštovani, početku ribolovne sezone prethodi opsežna administrativna procedura stoga pomicanje sezone na travanj nije prihvatljivo. Osim toga, rezultati analize tijeka dosadašnjih ribolovnih sezona odnosno ukupne iskorištenosti kvote upućuju na zaključak da je trajanje ribolovne sezone od 1. svibnja do 1. studenog u ovim okolnostima prikladno.
2 IVAN HORŽIĆ PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2023. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus), PRILOG 1. 2022.godine firma Kali tuna d.o.o nije uhvatila cjelokupnu kvotu. Mjesec Listopad Grčka pravi kolaps na tržištu s 100 tona plavoperajne tune ulovljene u tri ribolovna dana ! Kvota Grčkoj je dodjeljena od Republike Hrvatske s potpisom jednog pomocnika ministra BESLATNO ! Pametnom dosta. Primljeno na znanje Poštovani, kvota kojom raspolaže Republika Hrvatska predstavlja dio kvote dodijeljene Europskoj uniji. Republika Hrvatska kao i sve druge države članice ima obvezu osigurati preduvjete da se ona u potpunosti iskoristi na nacionalnoj razini, no ako to nije slučaj, koristi dostupne mehanizme za razmjenu ribolovnih mogućnosti s drugim državama članicama kako bi se kvota iskoristila na razini Europske unije. Razmjena ribolovnih mogućnosti između država članica predstavlja legitiman mehanizam koji je na raspolaganju u sklopu zajedničke ribarstvene politike, a koji omogućava fleksibilnost u upravljanju resursima unutar Unije koja čini širu cjelinu.
3 Milan Maleš PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2023. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus), PRILOG 1. Dodijeliti veći dio kvote rekreacijskom ribolovu. Obrazloženje: U 2023. godini ukupna Državna kvota raste za 11.33%, a udio kvote dodijeljen rekreacijskom ribolovu ovim prijedlogom Pravilnika pada s 1.315% na 1.181% ukupne kvote. To je sramotno mali dio ukupne kvote. Godine 2021. na Natječaju za pakete „Kvote za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka” od 500kg bilo je 77 ponuda (82 s onima koji ne udovoljavaju uvjetima), a 2022. godine 41 ponuda (68 s onima koji ne udovoljavaju uvjetima) u nadmetanju za 25 paketa. Naizgled smanjen interes 2022. godine može se pripisati Pravilniku o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune NN 53/2022, 06.05.2022., Članak 4, stavak (4) (zbog njega sam ja zgubio interes). Dakle interes višestruko nadmašuje broj ponuđenih paketa Kvote. Treba dodijeliti rekreacijskom ribolovu veći dio ukupne Državne kvote što bi omogućilo razvoj rekreacijskog ribolova i sportskoribolovnog turizma, aktivnosti korisnih Državnom proračunu. Nije prihvaćen Poštovani, analizirajući dinamiku i uspješnost prethodnih sezona za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune zaključeno je da je alokacija kvote za ovaj segment ribolova prikladna.