Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POLJOPRIVREDNIM I PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, POKVARLJIVIM TE PROIZVODNO I TRŽIŠNO OSJETLJIVIM POLJOPRIVREDNIM I PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, Članak 1. Iz zapisnika: 'J.O. je dodatno obrazložio predloženu izmjenu kojom će se do daljnjega prolongirati primjena pojedinih odredbi Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17. i 52/21.) (dalje u tekstu: Zakon) koje su imale ograničeno razdoblje primjene, a koje se odnose na formiranje cijene i akcijske proizvode za proizvodno i tržišno osjetljive poljoprivredne i prehrambene proizvode. S.M. se složila s predloženim nacrtom uz prijedlog dopune i uvrštavanje skupine proizvoda oznake KN 2936 (vitamini) u Tablicu iz Priloga I.' Zašto se i dalje prolongira potpuna implementacija ZNTP i zaštita od podređenog položaja poljoprivrednih proizvođača? Smatramo da prijedlog nije prihvatljiv te članak 1. treba u potpunosti ukloniti iz ovoga prijedloga. Primljeno na znanje Odredbe kojima se utječe na pravo kupca u slobodi određivanja minimalnih prodajnih cijena prema krajnjem potrošaču, odnosno kojima se utječe na načela koja su uređena propisima o zaštiti tržišnog natjecanja u planiranom opsegu su planirane i propisane radi monitoringa tržišnih ponašanja u ograničenom trajanju primjene od 30 mjeseci. Nakon stupanja na snagu Zakona, nastale su vanredne tržišne okolnosti poput COVID-19 krize, rata u Ukrajini, iznimnoga rasta cijena energenata uslijed kojih su se izmijenile tržišne okolnosti i nije bilo primjenjivo u predviđenom trajanju provoditi monitoring tržišnih ponašanja (prodaje proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ispod krajnje prodajne cijene, te ograničavanja prodaje proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na akcijama po prodajnoj cijeni koja za krajnjeg potrošača ne može biti niža za više od 34 % od krajnje prodajne cijene).