Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o izmjeni Uredbe o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sindikat Porezne uprave Hrvatske Na temelju članka 90. stavka 6.Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ 2023. godine donijela Napredovanje je poticajna mjera i za razvoj karijere službenika i pomlađivanje državne službe, jer mladi su ambiciozni i školuju se, ali je na žalost zakašnjela. Evidentan je odljev službenika iz državne službe zbog onemogućavanja napredovanja i diskriminatornog „diskrecijskog prava“ rukovoditelja uskraćivanja napredovanja, bez utemeljenja u realnosti. Samo Ministarstvo uprave i pravosuđa tumači da je „napredovanje mogućnost, a ne pravo službenika“ što potvrđuje tezu da je napredovanje prepušteno volji nadređenih službenika, a ne temeljem jasnih i unaprijed postavljenih jednakih kriterija. Primljeno na znanje Napredovanje je propisano kao mogućnost, a ne pravo, jer se ne napreduje automatizmom - ispunjenjem propisanih uvjeta, nego napredovanje ovisi o potrebi službe, osiguranim sredstvima i stručnom znanju državnog službenika.
2 Sindikat Porezne uprave Hrvatske Na temelju članka 90. stavka 6.Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ 2023. godine donijela, Članak 1. Podržavamo prijedlog u dijelu kojim se omogućava napredovanje državnog službenika s višim stupnjem obrazovanja od propisanog za radno mjesto na kojemu radi na radno mjesto za koje je propisan viši stupanj obrazovanja, ukoliko je stekao dvostruko više radnog iskustva u nižoj stručnoj spremi od radnog iskustva koje je uvjet radnog mjesta na koje bi napredovao. Kako je najmanji radni staž koji se traži 1 godina radnog iskustva te je dvostruko više 2 godine, držimo nepotrebnim propisivanje dodatnog uvjeta neprekidnog rada u istom državnom tijelu najmanje 2 godine. Službenik je mogao raditi na zamjenama tijekom 2 godine u različitim državnim tijelima, ocjenjivan je za svoj rad, što je jedan od kriterija za napredovanje, a ovaj dodatak bi mu onemogućio napredovanje pod istim uvjetima. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer se želi omogućiti izvanredno napredovanje državnih službenika koji rade određeno vrijeme u državnom tijelu, a ne odmah nakon prijma u državnu službu putem javnog natječaja. Mogućnost izvanrednog napredovanja osobe bez potrebnog radnog iskustva na odgovarajućim poslovima odmah po prijmu u državnu službu bila bi protivna svrsi napredovanja.
3 Sindikat Porezne uprave Hrvatske Na temelju članka 90. stavka 6.Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ 2023. godine donijela, OBRAZLOŽENJE Zbog kroničnog nedostatka službenika i sustavnog uskraćivanja popunjavanja sistematiziranih radnih mjesta službenici nižeg stupnja obrazovanja obavljaju poslove više složenosti od onoga na mjesto kojega su raspoređeni, što traje godinama jer „posao mora biti obavljen“. Zakonom o državnim službenicima je također propisano pravo na jednaku plaću za rad iste vrijednosti, stoga bi u opisima radih mjesta trebalo dodati da službenici temeljem dugogodišnjeg radnog iskustva mogu biti raspoređeni i napredovati na radna mjesta za jedan stupanj više kategorije kako bi se vrednovala složenost poslova koje zaista obavljaju. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvatljiv jer je jedan od općih zakonom propisanih uvjeta za prijam u državnu službu i raspored na radno mjesto propisani stupanj obrazovanja.
4 Damjan Robić Na temelju članka 90. stavka 6.Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ 2023. godine donijela, OBRAZLOŽENJE Ne podržavam Uredbu o izmjeni uredbe o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika iz više razloga koje ću navesti u nastavku. Kao prvo u suprotnosti je sa ciljem poboljšanja sposobnosti javne uprave da se efikasno prilagođava i odgovara na nove izazove koje joj nameće stalno mijenjajuća okolina. Naime opće je poznato da državna odnosno javna služba u cjelini podkapacitirana kvalitetnim kadrom, da se i na natječaje rijetko javi traženi broj ljudi i sad se dodatnom restrikcijom od 2 godine rada u ISTOM državnom tijelu želi spriječiti „zlouporaba“. Zlouporaba čega? Zakonskog i ljudskog prava na napredovanje i stimuliranje profesionalnog i osobnog rasta? Dakle, u situaciji kad se treba zapitati kako stimulirati službenike na profesionalno usavršavanje i stjecanje novih znanja, vještina i višeg stupnja obrazovanja, predlaže se uvesti dodatne restrikcije kako bi se zapravo sanirao nedostatak kvalitetnog upravljanja ljudskim potencijalima. Inicijator ove izmjene - Ministarstvo pravosuđa i uprave se treba zapitati zašto im ljudi toliko silno žele otići i pronaći načina da ih motiviraju za dobrovoljni ostanak što je srž uspješnog upravljanja ljudskim potencijalima, a ne kroz restrikcije jer prisilno zadržavanje neće uroditi nikakvim plodom, odnosno takvi službenici sigurno neće biti motivirani i produktivni. U odnosu na termin „zlouporaba“ koji se koristi u obrazloženju prijedloga Uredbe o izmjeni uredbe o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika, a koji smatram uvredljivim, bilo bi dobro da Ministarstvo pravosuđa i uprave javno objavi prikupljena mišljenja drugih tijela državne uprave i Odbora za zakonodavstvo a koje je dužno prikupiti, pa da vidimo da li se druga tijela slažu s time da se kroz korištenje instituta napredovanja na način na koji je do sada reguliran radi o „zlouporabi“ ili je njima takav (dosadašnji) sustav napredovanja prihvatljiv, odnosno da li postoji koordinacija između svih tijela državne uprave ili Ministarstvo pravosuđa i uprave ovakvom izmjenom rješava svoje interne kadrovske probleme sa posljedicama po cijelu državnu upravu? Naposljetku, želim istaknuti da predloženu novelu Uredbe o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika smatram i diskriminatornom u odnosu na sve one službenike koji u tijelu u kojem rade ne mogu napredovati a u međuvremenu su (za vrijeme trajanja državne službe) stekli viši stupanj obrazovanja. Ovo govorim iz vlastitog iskustva kao (bivši) ovlašteni zemljišnoknjižni referent na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, koji nakon 15 godina radnog staža i bezbrojnih riješenih spisa, nakon završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave u Zagrebu u svom matičnom tijelu nisam mogao napredovati, baš kao niti mnogo drugih kolega, jer naprosto ne postoji radno mjesto na koje bih mogao napredovati, i jedini način za napredovanje (budući da mi u nekoliko navrata nije bio odobren premještaj u drugo državno tijelo) je bio da se javim na natječaj i dam otkaz. Na natječaj se sa novostečenim stupnjem obrazovanja mogu javiti jedino kao vježbenik – čime mi je napredovanje na neku savjetničku ili više savjetničku poziciju odgođeno za 3 do 4 godine ILI za neko radno mjesto više stručne spreme pa nakon određenog vremena koje nije zakonski definirano (minimalno probni rok) mogu napredovati. I sad se to smatra „zlouporabom“. Dakle nakon mojih 15 godina radnog iskustva i mjerljivih rezultata te stjecanja višeg stupnja obrazovanja (o svom trošku – nije institucija u kojoj radim uložila baš ništa u mene), nemogućnosti napredovanja unutar tijela u kojem sam bio zaposlen, ja bih, (uz kriterij dvostrukog iskustva na višoj stručnoj spremi od onog propisanog za visoku) još morao 2 godine raditi u novom tijelu kako bih napokon mogao napredovati? A tom tijelu potrebne su baš sada moje novostečene kvalifikacije i poprilično iskustvo akumulirano kroz godine. Odnosno sutra će to biti neko drugo tijelo u potrazi za nekim drugim jer nitko ne zna što sutra nosi i kakvi se problemi mogu staviti pred upravu. Dakle, po mom mišljenju cilj izmjene Uredbe o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika nije nikakvo sprečavanje „zlouporaba“ već vatrogasna mjera sprečavanja odljeva ljudi zbog dugogodišnje loše kadrovske politike i takva mjera urodit će inertnijom upravom punom nemotiviranih i neproduktivnih službenika, a cilj je državne uprave brzo prilagođavanje novoj dinamičnoj okolini i izazovima koje ona stavlja pred javnu upravu. Očekuju se rezultati privatnog sektora a primjenjuju se kadrovske metode jednog bivšeg sistema. Osobno smatram, a pretpostavljam da i druga državna tijela smatraju (neka me demantira inicijator ove novele uredbe) da je kriterij dvostrukog radnog iskustva dovoljan indikator nečije sposobnosti za rad, motiviranost je iskazana kroz dodatno obrazovanje i to je samo po sebi dovoljno za napredovanje, a drugi problemi neka se rješavaju na odgovarajući način kroz kvalitetnu politiku upravljanja ljudskim potencijalima. Primljeno na znanje Slučaj koji se opisuje ne može se riješiti Uredbom o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika. Napredovanje je raspored postojećeg državnog službenika na više radno mjesto, a u članku 90. Zakona o državnim službenicima propisani su uvjeti za napredovanje, između ostalog, slobodno radno mjesto propisano pravilnikom o unutarnjem redu, na koje se službenik u postupku napredovanja može rasporediti. Vezano za prigovor o nemogućnosti napredovanja u državnom tijelu jer ne postoji slobodno radno mjesto propisano pravilnikom o unutarnjem redu, na koje se službenik u postupku napredovanja može rasporediti napominje se da je takav uvjet propisan u članku 90. Zakona o državnim službenicima i ne može se uredbom isključiti. Prijedlogom uredbe želi se omogućiti napredovanje državnih službenika koji rade određeno vrijeme u državnom tijelu, a ne odmah nakon prijma u državnu službu putem javnog natječaja. Mogućnost izvanrednog napredovanja osobe bez potrebnog radnog iskustva na odgovarajućim poslovima odmah po prijmu u državnu službu bila bi protivna svrsi napredovanja.
5 Valentina Vujinović Na temelju članka 90. stavka 6.Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ 2023. godine donijela, OBRAZLOŽENJE Iako nije tema konkretno izmjene ove uredbe, ali je tema napredovanja, želim skrenuti pažnju na napredovanje mladih i izuzetno vrijednih (trenutno nezadovoljnih) zemljišnoknjižnih referenata u cijeloj RH, koji nakon polaganja posebnog stručnog ispita postaju ovlašteni zemljišnoknjižni referenti. Polaganje je definirano čl. 125. kao obveza u roku 3 godine od zapošljavanja i čl. 236. Zakona o zemljišnim knjigama NN 63/19, 128/22) za sve koji imaju višu stručnu spremu i tri godine radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta ili srednju stručnu spremu i pet godina radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta. S polaganjem posebnog ispita mogu napredovati u ovlaštene referente s većim koeficijentom i samostalno donositi odluke u izvanparničnim Z predmetima, međutim ne mogu biti i raspoređeni na navedena radna mjesta obzirom da od 2004. s navedenim zakonskim odredbama nije usklađen "Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima NN 55/2001, 156/04" čl. 4. koji propisuje duplo staža prema starom zakonu o zemljišnim knjigama. Slijedom tog propusta usklađenja, u praksi se dešava da službenici polože ispit, a da bi napredovali odnosno bili raspoređeni na više radno mjesto, a time ostvarili bolje prihode i samostalnost u radu, čekaju radi provedbenog propisa duplo godina. Napominjem, osim što su mladi ne motivirani za polaganje ispita, isto šteti i efikasnosti i učinkovitosti donošenja odluka u zemljišnoknjižnim predmetima, čime se gubi smisao da se kadar usavrši i svi koji mogu postanu samostalni ovlašteni zemljišnoknjižni referenti. Posebno ističem ovaj problem u odjelima u kojima je smjena generacija, a u bližoj budućnosti imati će ga svi zemljišnoknjižni odjeli. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predmet Uredbe o izmjeni Uredbe o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika, nego na primjenu posebnih propisa. U tijeku je priprema novog pravilnika o sudskim službenicima i namještenicima kojim će se utvrditi stručni uvjeti potrebni za raspored službenika na radna mjesta u sudovima. Pravilnik će biti usklađen sa Zakonom o zemljišnim knjigama i Pravilnikom o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata čime će se omogućiti raspored službenika na navedena radna mjesta neposredno nakon imenovanja za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta.
6 Valentina Vujinović Na temelju članka 90. stavka 6.Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ 2023. godine donijela, OBRAZLOŽENJE Zahvaljujem na prijedlogu ove izmjene i nadam se što hitnijem stupanju na snagu, mogu reći u ime voditelja odjela koji će od sad imati motiviranije službenike koji su zaista do sad razmišljali o odlasku iz državne službe te svih mladih državnih službenika koji su ranije stekli viši stupanj obrazovanja i prema ovim izmjenama će moći konačno napredovati, što je do sada bilo doista nepravedno. Do sad se dešavalo da za istu vrstu posla, a često i bolje rezultate, ove službenike je kočila ova uredba da napreduju, dok su drugi mogli napredovati iako su pojedini imali i slabije rezultate. Svi podržavamo izmjene i molimo što hitnije objavu izmjena u NN. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.