Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o dodatnim uvjetima za pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu i neprofesionalnim korisnicima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT Predmet Pravilnika, Članak 1. PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O DODATNIM UVJETIMA ZA PESTICIDE NAMIJENJENE PROFESIONALNIM KORISNICIMA ZA PROFESIONALNU PRIMJENU I NEPROFESIONALNIM KORISNICIMA Prije svega nedostaje tumačenje i definicija što i tko je profesionalni korisnik, a tko je neprofesionalni korisnik i što ih definira. Da li je je profesionalni korisnik poljoprivrednik koji se profesionalno bavi poljoprivredom i upisan je u upisnik i ima položeni ispit za korištenje i primjenu pesticida ili je to neka druga kategorija. Odnosno što je neprofesionalni korisnik, Neprofesionalni hobi korisnik ionako u poljoprivrednoj apoteci bez iskaznice niti nemože dobiti bilo kakvi pesticid čak ni modru galicu ili močivi sumpor. Primljeno na znanje Definicija profesionalnog korisnika i neprofesionalnog korisnika navedena je u članku 4. stavku 1. podstavcima 1. i 3. Zakona o održivoj uporabi pesticida (Narosne novine, br 46/2022). Navedene definicije glase: Profesionalni korisnik je osoba koja koristi pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti u poljoprivredi i drugim djelatnostima, uključujući primjenitelje, tehničare, poslodavce i samozaposlene. Neprofesionalni korisnik je osoba koja koristi pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima, kao što su korisnici amateri. Jednostavnije rečeno, profesionalni korisnici su poljoprivrednici koji koriste sredstva za zaštitu bilja koja su prema rješenju o registraciji namijenjena profesionalnim korisnicima, a neprofesionalni korisnici su oni koji koriste sredstva za zaštitu bilja koja su rješenjem o registraciji namijenjena korisnicima materima. Kriteriji za ova amaterska sredstva će se propisati ovim pravilnikom.
2 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA PRAVILNIK O DODATNIM UVJETIMA ZA PESTICIDE NAMIJENJENE PROFESIONALNIM KORISNICIMA ZA PROFESIONALNU PRIMJENU I NEPROFESIONALNIM KORISNICIMA, Pesticidi namijenjeni za uporabu profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu Podržavamo da u čl. 3 (6) i čl. 4 (6) ostane oznaka H360FD, bez navođenja oznaka H360F i H 360D, kako je i prvotno zamišljeno. Naime, treba imati na umu da je RH jedna od rijetkih EU država koje imaju čak 3 kategorije korisnika: 1. neprofesionalni korisnici, 2. profesionalni korisnici, 3. profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu, dok većina ostalih EU država ima samo kategorije: 1. neprofesionalni korisnici i 2. profesionalni korisnici. Samim time se dostupnost pojedinih SZB profesionalnim korisnicima u RH ograničava u odnosu na neke druge EU države te nema potrebe dodatno zaoštravati kriterije. Obzirom da sva registrirana SZB prolaze intenzivan postupak ponovne ocjene, predlažemo da se ovaj pravilnik primijeni na njih kada budu u samom postupku ponovne ocjene, a ne ranije, kako bi se spriječila disrupcija na tržištu. Nije prihvaćen H360FD bi značilo da se kriterij odnosi na sredstva za zaštitu bilja označena sa H360, ali samo ako su istovremeno štetna i za plodnost (F - fertility) i za razvoj ploda (D - development), ali ne ako su štetna za plodnost (H360F) ili za razvoj ploda (H360D), zasebno. Time bi se značajno umanjila zaštitna i preventivna funkcija članka 4. koji se odnosi na ne-profesionalne korisnike kod kojih je ova opasnost znatno veća nego za profesionalne korisnike obzirom da se radi o općoj populaciji u reproduktivnoj dobi koja ne koristi zaštitnu opremu. Zapravo vrlo mali broj pesticida djeluje istovremeno na obje reproduktivne funkcije tako da bi se usvajanjem ove izmjene opasno proširila i liberalizirala uporaba reproduktivno toksičnih tvari. Stoga će se, kao kriterij za ne-odobravanje pesticida ne-profesionalnim korisnicima, zadržati oznaka H360 (F/D/FD), kako bi se obuhvatilo i štetnost za plodnost (H360F) i za razvoj ploda (H360D), pojedinačno ili zajedno.