Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mreža mladih Hrvatske PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU S obzirom da je stipendija namijenjena isključivo studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa, naznačiti to i u nazivu pravilnika. Nije prihvaćen Jedna od kategorija državnih stipendija je kategorija E za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa. U ostalim kategorijama socio-ekonomski status je jedan od kriterija.
2 Tea Tomac PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU Deficitarna zanimanja već imaju dovoljno prednosti gdje ostali slabo mogu konkurirati, kao što su općinske, gradske i druge stipendije. Ovo bi trebala biti stipendija za slabijeg ekonomskog statusa kako i je. Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.
3 Dora Šarić PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU Mislim da bi se studentima koji studiraju deficitarna područja trebala dati mala prednost (200 bodova) u E-kategoriji, kao što je to slučaj kod natječaja za studentski dom u Zagrebu. Ulaganje u te kadrove isplativije je za državu i stimulativnije za studente deficitarnih područja. Primljeno na znanje Natječaj za dodjelu stipendija za redovite studente na studijima koji su navedeni na listi deficitarnih struka i zanimanja provodi Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu.
4 KRISTINA PREZELJ PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU Postoje već stipendije za izvrsnost (sveučilišna stipendija), a također postoje i privatne stipendije koje se dodjeljuju prema određenim područjima te postoji stipendija za djecu branitelja. Za one koji se žele o tome informirati, imaju portal stipenedije.info ili nešto slično. Ovo je stipendija namijenjena onima slabijeg socioekonomskog statusa i za invalide, kao što je navedeno. Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.
5 Kristian Arambašić PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU Uvesti stipendije za izvrsnost, a broj stipendija po fakultetima i smjerovima uskladiti sa trenutnim i budućim potrebama tržišta rada. Za kriterije postaviti omjer prosječne ocjene studenta tijekom studija i zbirne prosječne ocjene svih studenata koji su upisani na taj studij te nagrade, priznanja i uključenost u razne projekte na matičnom fakultetu, ali i u inozemstvu. Prihvaćen Sredstva za stipendije za izvrsne studente osiguravaju se u državnom proračunu, ali kriterije donose i natječaj provode sama javna sveučilišta, veleučilišta i visoke škole.
6 Mreža mladih Hrvatske PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 4. Mlade osobe koje dolaze iz sustava alternativne skrbi (mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi) predstavljaju specifičnu te posebno ranjivu skupinu. Smatramo da je tu skupinu potrebno posebno izdvojiti kao zasebnu kategoriju za dodjelu državnih stipendija te osmisliti dodatne mehanizme za bodovanje studenata/ica koji dolaze iz te skupine. Djelomično prihvaćen Kategorija stipendija P za poslijediplomske studije u konačnom prijedlogu Pravilnika proširena je i na studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu dodjeljuje stipendije redovitim studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi na preddiplomskoj i diplomskog razini. Svi komentari vezano uz navedenu kategoriju studenata bit će proslijeđeni Zakladi.
7 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 4. Dodati posebnu kategoriju koja se odnosi na tražitelje azila, azilante i osobe pod supsidijarnom zaštitom. ‎Vlada Republike Hrvatske priprema plan integracije navedene skupine u hrvatsko društvo s posebnim ‎naglaskom na integraciju u obrazovni sustav te je nužno isti operacionalizirati kroz direktne oblike pomoći ‎poput državnih stipendija. S obzirom na recentna događanja te očekivani povećani broj osoba koje će ‎zatražiti azil u RH, potrebno je kreirati posebnu kategoriju financijske pomoći sa specifičnim setom kriterija ‎prilagođenima navedenoj skupini, a s ciljem njihove uspješne integracije u visokoobrazovni sustav te ‎posljedično i društvo. Ne ograničavati pristup mehanizmima financijske pomoći samo na osobe s riješenim ‎pravnim statusom tj. koje imaju odobren azil/supsidijarnu zaštitu, već ga otvoriti i osobama koje su ‎pokrenule postupak za dobivanje azila. Treba slijediti primjer dobre prakse određenih europskih zemalja ‎‎(poput Njemačke) koja postupak otvara i za „recognized asylum seekers“ jer sam postupak utvrđivanja ‎uvjeta i dodjeljivanja azila u RH zna trajati do godinu i šest mjeseci stoga treba osigurati da se već i u tom ‎periodu započne proces aktivne integracije. ‎ Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.
8 Andreja Zuber PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 4. 4. N- studenti koji ostvaruju rezultat 10% najboljih studenata na godini pojedinog studija, odnosno za 1. godinu preddiplomskog studija 10% najbolje plasiranih brucoša rangiranih temeljem upisne liste, a neovisno o drugim kategorijama temeljem kojih će se određivati rang lista dodjele stipendija. Nije prihvaćen Stipendije za izvrsnost se već financiraju iz državnog proračuna, ali se natječaji provode na samim visokim učilištima.
9 Andreja Zuber PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 4. Predlažem da se kroz zasebnu kategoriju obuhvate studenti koji spadaju među 10% najboljih studenata na godini, odnosno za 1. godinu predplomskog studija 10% najbolje plasiranig brucoša rangiranih temeljem upisne liste, a neovisno o drugim kategorijama temeljem kojih će se određivati rang lista dodjele stipendija. Nije prihvaćen Stipendije za izvrsnost se već financiraju iz državnog proračuna, ali se natječaji provode na samim visokim učilištima.
10 Marta Slunjski PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 4. Poštovani, u 3.P kategoriju studenata s invaliditetom trebali bi biti uključeni svi studenti s invalidnošću, bez obzira na godinu studija ili vrstu učilišta. LP Nije prihvaćen Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu provodi natječaje za redovite studente sa invaliditetom za prve dvije razine studija.
11 Martina Pučak PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 4. Poštovani, smatram kako bi u kategoriju D-1 trebalo uključiti i studente koji su djeca ratnih vojnih invalida, tj. uključiti i Članak 5. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata s obzirom na to da se broj stipendija koje Ministarstvo branitelja dodjeljuje za tu kategoriju iz godine u godinu smanjuje, baš kao i iznos same stipendije. Tako je za akademsku godinu 2012./2013. dodijeljeno 8689 stipendija (300,00 kn za učenike te 700,00 kn za studente), za akademsku godinu 2013./2014. taj broj pada na 7107 stipendija (300,00 kn za učenike te 700,00 kn za studente), dok je za akademsku godinu 2014./2015. dodijeljeno tek 4270 stipendija (200,00 kn mjesečno za učenike te 500,00 kn mjesečno za studente) - podaci su pribavljeni sa stranica www.stipendije.info i branitelji.gov.hr. Dodatno, ovakvom međusobnom podjelom kategorija između dva ministarstva koja dodjeljuju stipendije djeci vojnih invalida, kao i njima samima, ukazuje se na nejednako vrednovanje i tretiranje osoba koje pripadaju ovim kategorijama, a na što upućuju razlike u iznosima dviju stipendija. Nije prihvaćen Kriteriji natječaja za stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo branitelja su različiti od natječaja za E kategoriju, a studenti djeca ratnih vojnih invalida se mogu javiti na natječaj za E kategoriju. Ukoliko ostvare pravo na stipendiju na oba natječaja, mogu izabrati stipendiju koja im više odgovara.
12 Marko Fresl PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 4. Poštovanje, U potpunosti se slažem da se stipendije dodijeluju prema određenim kategorijama koje su gore navedene. Međutim moja osobna preporuka bi bila da se doda i određena količina bodova za uspjehe studenata kroz fakultet Primljeno na znanje Uspjeh u studiju se već vrednuje kroz uvjet o minimalno 45 ECTS bodova u prethodnim godinama studija.
13 Kruno Topolski PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 4. Zbog svojih specifičnosti trebali bi mlade iz alternativne skrbi (mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi) odvojiti kao posebnu skupinu. Osim toga ukoliko postoje mladi iz alternativne skrbi koji uspisuju poslijediplomske sveučilišne studije trebalo bi isto tako njima omogućiti da se mogu prijaviti na natječaj. Prihvaćen Prihvaćen je prijedlog da se kategorija P za poslijediplomski studij proširi i na studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
14 Mreža mladih Hrvatske PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 5. Smatramo ovu odredbu diskriminatornom jer se status EU državljana odnosno stranca na stalnome boravku u RH odnosi samo na strance koji najmanje 5 godina neprekidno imaju zakoniti boravak u RH i k tome su državljani EU. Pravilnik se donosi s ciljem da regulira na koji način studenti mogu ostvariti pravo na stipendiju te u skladu s time, druge odredbe nebi smjele redovitim studentima biti prepreka u ostvarivanju toga prava. Pored toga što se na ovaj način isključuje sve državljanje koji ne dolaze iz EU a imaju zakoniti boravak u Hrvatskoj manje od 5 godina, ta odredba također isključuje i azilante, tražitelje azila i strance pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom. Predlažemo usklađivanje Pravilnika s Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Čl. 70. toga zakona propisuje pravo azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom na osnovno, srednje i visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatskim državljaninima. Primljeno na znanje Obzirom na činjenicu da se na azilanate i strance pod supsidijarnom zaštitom ne bi mogli primjenjivati jednaki kriteriji, razmotrit će se mogućnost da se izdvoje kao posebna kategorija stipendija u Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu.
15 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 5. Potrebno je proširiti mogućnost prijave i na izvanredne studente. Naime, prema EUROSTUDENT izvještajima ‎‎(objavljenima u 2011. i 2015. godini) izvanredni studenti u Hrvatskoj su u većoj mjeri izjednačeni u radnom ‎opterećenju i studijskim obvezama s redovitim studentima. Prema istim izvještajima, izvanredni studenti ‎spadaju u skupinu koja ima ozbiljne financijske teškoće u podmirivanju troškova studija, stoga i njima treba ‎omogućiti da se natječu.‎ Nije prihvaćen Trenutno ne postoji zakonska osnova da se ovim pravilnikom definiraju uvjeti na način ostvarivanja prava izvanrednih studenata na državnu stipendiju.
16 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 5. Dodati u ČL.5., St. 2: [...da imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj] ili ‎akreditiranom inozemnom visokom učilištu... Hrvatski studenti koji studiraju na inozemnim visokim učilištima nemaju pristup niti jednom mehanizmu ‎nacionalne financijske pomoći. Iako su ti studenti u određenoj mjeri korisnici inozemnih stipendija ‎‎(određenih zaklada, samog visokog učilišta, nacionalnih stipendija druge države) ti oblici financijske pomoći u ‎manjoj mjeri pokrivaju sve troškove studija koje studenti imaju. Stoga bi se ti studenti trebali moći natjecati i ‎za državnu stipendiju u svim kategorijama koje ona propisuje, a posebice u kategoriji E. ‎ Primljeno na znanje MZOS razmatra uvođenje posebne kategorije za studente hrvatske državljane koji studiraju na inozemnim akreditiranim visokim učilištima, ali zbog specifičnosti procesa prijave natječaj za tu kategoriju, ukoliko se uvede, bi se provodio kroz Nacionalnu zakladu.
17 Dora Šarić PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 5. Mislim da nije u redu da se studenti hrvatski državljani koji studiraju u inozemstvu, a imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ne mogu natjecati za dodjelu državne stipendije E-kategorije. Primljeno na znanje MZOS razmatra uvođenje posebne kategorije za studente hrvatske državljane koji studiraju na inozemnim akreditiranim visokim učilištima, ali zbog specifičnosti procesa prijave natječaj za tu kategoriju, ukoliko se uvede, bi se provodio kroz Nacionalnu zakladu.
18 Andreja Zuber PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 6. (5) N- kategorija uz sljedeća dva uvjeta : 1) upis na preddiplomski, diplomski ili stručni studij, što se dokazuje potvrdom visokog učilišta koje provodi sveučilišni studij 2) potvrdu fakulteta da student spada među 10% najboljih studenata na godini, odnosno za 1. godinu preddiplomskog studija 10% najbolje plasiranih brucoša rangiranih temeljem upisne liste Nije prihvaćen Stipendije za izvrsnost se već financiraju iz državnog proračuna, ali se natječaji provode na samim visokim učilištima.
19 Željana Popović PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 6. I mene također zanima što će ulaziti u prosječna mjesečna primanje? Da li samo dohodak koji je ostvaren u protekloj godini ili neoporeziva primanja ( stipendija ili socijalna pomoć)? Ne bi imalo smisla da stipendija koju je netko dobio prošle godine ulazi mu ove godine u izračun mjesečnih primanja i da zbog toga ove godine ne ostvari pravo na stipendiju. Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dogovorit će sa studentskim predstavnicima koji će neoporezivi prihodi i u kojoj mjeri ulaziti u prihod po članu obitelji. U natječaju će biti objavljene i točne stavke koje ulaze u obračun.
20 KRISTINA PREZELJ PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 6. Što će se gledati kao prihodi? Socijalna primanja, druge stipendije, rad preko student servisa? A što je s studentima čiji su roditelji u Hrvatskoj prijavljeni na burzi, a ustvari rade vani i zarađuju jako puno? Moram pitati što je s nama koji smo bili pod skrbi države (dom za napuštenu djecu, stambena zajednica)? Hoće li se nama gledati kao prihod socijalna primanja, koja nisu dovoljna za samostalni život? Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dogovorit će sa studentskim predstavnicima koji će neoporezivi prihodi i u kojoj mjeri ulaziti u prihod po članu obitelji. U natječaju će biti objavljene i točne stavke koje ulaze u obračun. Za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi objavljuje se poseban natječaj za stipendije u Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu.
21 Mreža mladih Hrvatske PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 7. U Pravilnik potrebno uvrstiti barem približan period kada će natječaj za stipendije biti objavljen te striktno odrediti za koji period će se dobivati stipendije. Npr. Natječaj će se objaviti početkom akademske godine i svi studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju početi će je primati već u akademskoj godini u kojoj je natječaj objavljen godini ili npr. Natječaj će se raspisati u drugom semestru akademske godine a svi studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju početi će je primati s početkom nove akademske godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, ali ove godine MZOS implementira u proceduru prijave povezivanje sa podacima Porezne uprave, e-matice i sl., pa zbog toga nije moguće u Pravilniku definirati točan rok.
22 Mreža mladih Hrvatske PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 7. Čl.7.st.2. - Spuštanje granice položenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godina na 40 ECTS-a. Nemaju svi fakulteti ujednačene kriterije za uvjet za upis u višu godinu, a 40 skupljenih ECTS-a predstavlja 2/3 ukupnog broja ECTS bodova u akademskoj godini što smatramo kao dovoljan i razuman indikator uspješnosti na fakultetu. Inzistiranjem na većem broju položenih ECTS bodova ide se na štetu osobama osobama slabijeg socio-ekonomskog statusa s obzirom da je upravo ta skupina često primorana raditi plaćene poslove preko Student servisa tijekom akademske godine kako bi financirali vlastito školovanje. Zbog toga im je u startu ograničeno vrijeme koje mogu posvetiti studijskim obavezama, a postavljanjem visokog praga im se dodatno otežava situacija. Primljeno na znanje Sa predstavnicima studenata je dogovoreno da, s obzirom na ograničena sredstva iz državnog proračuna, ostane granica 45 ECTS bodova, ali kada se bude raspisivao natječaj iz sredstava Strukturnih fondova, granica bi trebala biti spuštena na 40 ECTS bodova.
23 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 7. Čl 7. St.1. Smanjiti ograničenje na 40 ECTS bodova zbog neusklađenosti uvjeta za upis više godine na ‎različitim visokoobrazovnim ustanovama u RH. Također, razmisliti o dodatnoj fleksibilizaciji ovog kriterija za ‎studente koji se natječu za stipendiju u kategoriji E. Kao što su pokazala dva nacionalna EUROSTUDENT ‎izvještaja (objavljena u 2011. i 2015. godini), studenti slabijeg socio-ekonomskog statusa su podzastupljeni u ‎visokom obrazovanju te, ukoliko studiraju, imaju ozbiljne financijske teškoće u podmirivanju svih troškova ‎studija. Nadalje, oba izvještaja pokazuju da su ti studenti oni koji u većoj mjeri rade tj. obavljaju plaćene ‎poslove za vrijeme trajanja studija kako bi podmirili financijske troškove studiranja, zbog čega imaju manje ‎vremena koje mogu posvetiti studijskim obavezama. ‎ Primljeno na znanje Sa predstavnicima studenata je dogovoreno da, s obzirom na ograničena sredstva iz državnog proračuna, ostane granica 45 ECTS bodova, ali kada se bude raspisivao natječaj iz sredstava Strukturnih fondova, granica bi trebala biti spuštena na 40 ECTS bodova.
24 Andreja Zuber PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 7. 5) studenti prve godine preddiplomskog studija izuzeti su stavaka 1) i 2) ovoga članka. Nije prihvaćen Stipendije za izvrsnost se već financiraju iz državnog proračuna, ali se natječaji provode na samim visokim učilištima.
25 Patricija Grgošić PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 7. Poštovani, ovom odredbom diskriminirani su studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu gdje ECTS sustav bodova nije usklađen te svi ispiti nose 8 ECTS bodova. Prag bi se trebao spustiti na 44 ECTS boda kako bi svi koji smo redovni studenti (što je i uvjet iz članka 3. ovog Pravilnika) imali jednake šanse pri ostvarenju državne stipendije. Unaprijed se zahvaljujem. Primljeno na znanje Sa predstavnicima studenata je dogovoreno da, s obzirom na ograničena sredstva iz državnog proračuna, ostane granica 45 ECTS bodova, ali kada se bude raspisivao natječaj iz sredstava Strukturnih fondova, granica bi trebala biti spuštena na 40 ECTS bodova.
26 Marina Jaković PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 7. Poštovani, nikako se ne slažem s ograničenjem ostvarenih ects bodova u prethodnoj akademskoj godini. Na mom fakultetu (Prehrambeno-tehnološkom u Osijeku, koji se ubraja u jedne od najtežih), je dovoljno ostvariti 42ECTS boda za upis u višu godinu. Studentica sam koja prema prihodima pripada u manje od 500kn po članu i sada se nemam pravo prijaviti za stipendiju.. Igrom slučaja živim u gradu koji zbog velike krize ne raspisuje natječaj za stipendije, kao što ni županija nije raspisala natjacaj u prosloj akademskoj godini. Ako već postoji točka u kojoj je naglašeno da se prijaviti mogu na natječaj redoviti studenti onda ovo ograničenje nije potrebno. Ta točka će zakinuti mnoge kojima ova stipendija znači sve jer jednostavno nemaju čime financirati studij. Nadam se da ćete uvažiti moju primjedbu i unaprijed Vam se zahvaljujem. Primljeno na znanje Sa predstavnicima studenata je dogovoreno da, s obzirom na ograničena sredstva iz državnog proračuna, ostane granica 45 ECTS bodova, ali kada se bude raspisivao natječaj iz sredstava Strukturnih fondova, granica bi trebala biti spuštena na 40 ECTS bodova.
27 Sandra Tica PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 7. Na nekim fakultetima većina predmeta nosi 8 i 6 ECTS bodova te je uvjet za upis u iduću akademsku godinu 44 ECTS boda. Mislim da bi bilo u redu da izmijenite st.2. čl.7. te ne dopustite da zbog jednog boda ostanu zakinuti studenti koji su dali uvjet i upisali tekuću akademsku godinu. Hvala! Primljeno na znanje Sa predstavnicima studenata je dogovoreno da, s obzirom na ograničena sredstva iz državnog proračuna, ostane granica 45 ECTS bodova, ali kada se bude raspisivao natječaj iz sredstava Strukturnih fondova, granica bi trebala biti spuštena na 40 ECTS bodova.
28 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 8. Ubaciti sljedeće kriterije u bodovanje: stupanj obrazovanja roditelja (oba nacionalna EUROSTUDENT ‎izvještaja su pokazala da su studenti manje obrazovanih roditelja podzastupljeni u visokom obrazovanju u ‎odnosu na populaciju. Konkretno, to se prvenstveno odnosi na studente kojima jedan od roditelja ima ‎maksimalno završenu osnovnu školu); pripadnici romske nacionalne manjine; prebivalište u jedinici lokalne ‎samouprave koja pripada u I i II. skupinu po Indeksu razvijenosti (tj. čija je vrijednost indeksa razvijenosti do ‎maksimalno 75% prosjeka RH); ‎ Primljeno na znanje Za pripadnike romske nacionalne manjine već se raspisuje poseban natječaj za stipendije u okviru Nacionalne zaklade, ostala dva uvjeta uzet će se obzir u definiranju kriterija za stipendije iz Strukturnih fondova
29 Joshua Anić PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 8. Predlažem, da ne gledate zarade ostvarene preko Studentskog Centra! Primljeno na znanje Sa predstavnicima studenata dogovorit će se u kojoj mjeri i na koji način će zarada od studentskog rada ući u izračun prihoda.
30 Tea Tomac PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 8. Ne znam zašto nigdje nije obuhvaćeno da se provjerava profit obitelji ukoliko imaju poduzeće ili OPG. Često u poreznim izvadcima imaju upisane samo plaće koje si uplaćuju, a neki od njih ostvaruju milijunske iznose ili posjeduju nekoliko nekretnina, dok su neki studenti sa svojim obiteljima podstanari ili nemaju nikakvo ostvarivanje velikih profita. Smatram da se to ne bi trebalo jednako gledati u E kategoriji. Primljeno na znanje Porezna uprava od ove godine dostavlja podatke za sve oporezive i neoporezive prihode, što daje daleko bolji uvid u socijalno ekonomski status pojedinca nego prethodnih godina.
31 Dragutin Soldo PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 8. Po nekakvom socijalnom statusu se smatra da roditelj treba biti zaposlen. Mislim da bi se trebali dati i bodovi na nezaposlenost oca ili majke koji su nosioci zajedničkog kućanstva. A možda i na nezaposlenost nekog od članova zajedničkog kućanstva, tj. braće i sestara. Jer u današnje vrijeme takvih obitelji je mnogo. Primljeno na znanje Nezaposlenost člana kućanstva vrednuje se kroz prihod po članu kućanstva.
32 Sonja Carić PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 8. Potrebno je precizirati kojim će se dokumentima dokazivati istinitost pojedinih navoda iz točaka 1-8, kao što je to bilo navedeno u tekstovima Natječaja prethodnih godina. U članku 13., stavak 3. i 4. navedeno je da se prijavnom obrascu prilaže "propisana dokumentacija". To nije točno, ono što je člankom 8. propisano je način bodovanja određenih uvjeta, no dokumentacija kojom se istinitost rečenog potvrđuje ovakvom formulacijom nije propisana. Djelomično prihvaćen Ispravljeno u Pravilniku, s tim da će se dokumentacija propisati u natječaju. MZOS radi na povezivanju različitih baza podataka, tako da bi već za natječaj za ovu akademsku godinu broj dokaza koji se prilažu bio značajno smanjen (potvrde Porezne uprave, dokazi o školovanju braće i sestara, domovnice, osobne...).
33 Erika Zimprich PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 8. Bilo bi u redu dobivati bodove i na nezaposlenu braću. Primljeno na znanje Nezaposlenost člana kućanstva vrednuje se kroz prihod po članu kućanstva.
34 Kruno Topolski PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 9. Mladi iz alternative skrbi (mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi) često imaju velikih problema vezanih uz adresu prebivališta na koju su prijavljeni. Često su prijavljena na određene adrese samo kako bi mogli napraviti osobne dokumente. Zbog izuzetno specifične skupine molim da se za ovu skupinu dopusti i prijava dohotka na temelju njihova boravišta . Molim vas da se mladima iz alternativne skrbi daju dodatni bodovi ili prednost prilikom prijave na natječaj. Zbog nepovoljnih uvjetima jako mali broj iz ove posebno ranjive skupine upisuje fakultete. Osim toga još puno manji broj mladih iz ove ranjive skupine i završava fakultete, a najčešće su to problemi financijske prirode jer se moraju sami brinuti o sebi. Prihvaćen Kategorija stipendija P za poslijediplomske studije u konačnom prijedlogu Pravilnika proširena je i na studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu dodjeljuje stipendije redovitim studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi na preddiplomskoj i diplomskog razini. Svi komentari vezano uz navedenu kategoriju studenata bit će proslijeđeni Zakladi.
35 Mreža mladih Hrvatske PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 11. U Pravilnik potrebno uvrstiti barem približan period kada će natječaj za stipendije biti objavljen te striktno odrediti za koji period će se dobivati stipendije. Npr. Natječaj će se objaviti početkom akademske godine i svi studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju početi će je primati već u akademskoj godini u kojoj je natječaj objavljen godini ili npr. Natječaj će se raspisati u drugom semestru akademske godine a svi studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju početi će je primati s početkom nove akademske godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, ali ove godine MZOS implementira u proceduru prijave povezivanje sa podacima Porezne uprave, e-matice i sl., pa zbog toga nije moguće u Pravilniku definirati točan rok.
36 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 11. Čl.11., St.1. Dodati „Najkasnije do 10. u mjesecu u kojem se isplaćuje stipendija.“ Kategorijama studenata na ‎koje državna stipendija cilja je iznimno važna predvidljivost i stabilnost financijskih prihoda.‎ Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nastoji isplatiti stipendije što ranije u mjesecu, ali tako određeni rok nije moguće definirati zbog određenih provjera i izmjena koje zahtijeva procedura.
37 Marko Fresl PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 11. Poštovani, na ugovoru piše za državnu stipendiju da se dodjeljuje od 1.siječnja određene godine do 30.rujna iste godine. To ispada 10 mjeseci a Vi isplaćujete stipendiju 9 mjeseci. Kako bi se i većina složila samnom bilo bi uredu da isplate stipendija budu kroz 10 mjeseci a ne 9 kako je do sada bilo Nije prihvaćen Period od 1.siječnja do 30.rujna je punih 9 mjeseci.
38 Kruno Topolski PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 11. Zbog izrazite specifičnosti mladih iz alternativne skrbi molim vas da se razmotri prijedlog da se mladima osigura stipendija i tijekom ljetnih mjeseci. Kako mladi najčešće nemaju nikakvu podršku obitelji ili svojih bližih jer su zbog toga i bili odvojeni iz primarne obitelji mladi preko ljeta nemaju nikakva primanja pa se dešava da tijekom ljetnih mjeseci nemaju novca za prehranu i osnovne životne uvjete. Molim vas da se razmotri da se mladima iz ove posebno ranjjive skupine odobri stipendija preko ljeta. Primljeno na znanje Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu dodjeljuje stipendije redovitim studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi na preddiplomskoj i diplomskog razini. Svi komentari vezano uz navedenu kategoriju studenata bit će proslijeđeni Zakladi.
39 Joshua Anić PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 12. Smatram da bi se natječaj slijedećih godina trebao donijeti još prije, čak po završetku školske godine (početak 10-og mjeseca). Sve to u svrhu da bude dovoljno vremena za provedbu svih potrebnih akcija da bi studenti dobili prvu ratu stipendije stvarno u siječnju, jer mnogi ovise o tom prihodu, plaćaju dom, financiraju si školovanje, knjige i sve ostalo što ide uz školovanje. Primljeno na znanje Ove godine zbog povezivanja sa bazama podataka Porezne uprave i ostalih, nije bilo moguće ranije provesti natječaj, ali od sljedeće godine natječaj bi trebao ići ranije. Naravno, treba uzeti u obzir i vrijeme u kojem studenti još mogu ostvariti određen broj ECTS bodova i ispuniti uvjete za prijavu.
40 mr.sc. Ivan Šprajc PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 12. Imajući u vidu dužnost javnog djelovanja tijela javne vlasti smatram da bi sastav Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu državnih stipencija trebalo objaviti kao sastavni dio natječaja. Prihvaćen Prihvaćeno.
41 Mreža mladih Hrvatske PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 13. Omogućiti elektronsku prijavu za sve tri kategorije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ove godine MZOS implementira u proceduru prijave povezivanje sa podacima Porezne uprave, e-matice i sl., pa bi obrada stipendija trebala biti kraća.
42 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 13. Uspostaviti digitalni online sustav predaje ukupne dokumentacije koristeći postojeće resurse (ISVU, CARNET, ‎SRCE i sl.) za sve kategorije.‎ Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ove godine MZOS implementira u proceduru prijave povezivanje sa podacima Porezne uprave, e-matice i sl., pa bi obrada stipendija trebala biti kraća.
43 Sonja Carić PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 13. Zašto se postupak prijave ne može u cijelosti obavljati internetskim putem; bilo preko AAI@EduHr sustava, ISVU sustava ili sustava webObrasci? Takav postupak bi bio od koristi prvenstveno studentima koji se u toku roka za prijave na Natječaj nalaze primjerice na studijskom boravku u inozemstvu (primjerice Erasmus+ ili ErasmusMundus, CEEPUS studijski boravak) te koji zbog istog nisu u mogućnosti fizički biti na fakultetu, potpisati obrazac i predati ga u referadu na ispunjavanje i provjeru dijela obrasca koji se odnosi na podatke o studiju. Zbog čega, dakle, nije omogućen 100% online postupak prijave, u kojem bi se - uz elektronički ispunjen obrazac - ostatak traženih dokumenata (potvrde porezne uprave, kopija osobne iskaznice, itd.) skenirano (u .pdf obliku) učitao ("upload") na neku od navedenih platformi, kao što je to praksa na brojnim inozemnim institucija? Naravno, to znači da bi studentske referade provjeru točnosti podataka također obavljale online, što je zasigurno već moguće. Ovakvim bi se postupkom uštedilo vrijeme studentima i zaposlenicima studentskih referada te bi se osiguralo lakši način prijave za studente na studijskom boravku u inozemstvu, koji su postojećim načinom prijave u podređenom položaju u odnosu na kolege. Prihvaćen Prihvaćeno. MZOS dogovara sa Ministarstvom pravosuđa proceduru potvrđivanja ugovora koja bi se mogla provesti većim dijelom elektronski.
44 mr.sc. Ivan Šprajc PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 15. Prema Zakonu o općem upravnom postupku (ZUP) o prigovoru može odlučiti samo čelnik tijela. Zato je potrebno precizirati ovlasti Povjerenstva u st. 5. ovog članka Nacrta. Nije prihvaćen Povjerenstvo samo predlaže ministru način rješavanja prigovora. Ministar donosi konačnu odluku o prigovorima.
45 Sonja Carić PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 16. Do sada je praksa bila takva da su se ugovori između studenata i Ministarstva potpisivali u referadi matičnog fakulteta studenta dobitnika stipendije. Iako to ovim nacrtom Pravilnika nije specificirano, hoće li se i ove godine ugovori potpisivati na taj način? Niz institucija u inozemstvu studentima dobitnicima stipendija nudi mogućnost potpisivanja ugovora putem interneta, na način da studenti potpisani primjerak ugovora u obliku .pdf datoteke (scan) učitaju na određenu web platformu unutar propisanog vremenskog roka od objave konačne rang liste; na taj bi se način mogao iskoristiti primjerice sustav AAI. Prihvaćen Prihvaćeno. MZOS dogovara sa Ministarstvom pravosuđa proceduru potvrđivanja ugovora koja bi se mogla provesti većim dijelom elektronski.
46 Institut za razvoj obrazovanja PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 17. Čl.17., st.1. Dodati „iz javnih izvora“ nakon niti jednu drugu stipendiju. S obzirom na iznimno mali broj studenata (u odnosu na ukupan broj studenata u ‎RH) koji je pokriven nekim oblikom javne financijske pomoći, u trenutnim uvjetima smatramo opravdanim ‎ograničavanje primanja javnih stipendija na jednu kako bi financijska pomoć bila dostupna što većem broju ‎studenata. (No, to je privremeno rješenje u danim uvjetima – IRO se zalaže za redefiniranje nacionalnog ‎sustava financijske pomoći na načelu financijske pristupačnosti te financijskih potreba. Navedeno ‎podrazumijeva i povećanje ukupno dostupnih javnih stipendija kao mehanizma izravne pomoći ‎studentima ‎s ciljem da se poveća udio studenata koji primaju stipendije, kao i ‎povećanje iznosa mjesečnih stipendije.) ‎Prema tome, uzevši u obzir da državna stipendija iznosi 1.200 kn mjesečno, dok prosječni mjesečni troškovi ‎studenata u 2014. godini iznose 2.569 kn (prema izvještaju EUROSTUDENT), potrebno je ostaviti mogućnost ‎da studenti ostatak životnih troškova mogu pokriti stipendijama iz privatnih izvora (privatne tvrtke, zaklade ‎i sl.). Prema tome, javne i privatne stipendije ne bi trebale biti međusobno isključive. ‎ Nije prihvaćen S obzirom na ograničena sredstva za dodjelu stipendija potrebno je osigurati da stipendije dobiju studenti kojima su najpotrebnije.
47 KRISTINA PREZELJ PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 17. Meni se čini da vi ne shvaćate/odbijate znati troškove života u Hrvatskoj? Mnogi studenti nemaju financijsku potporu roditelja tako da ne možete očekivati da neko preživi od samo 1200 kn mjesečno i sasvim je očekivano da ljudi traže i primaju više stipendija ako mogu. Realni troškovi studenta koji živi van mjesta stanovanja, a koji nije dobio mjesto u studentskom domu je: 1000-1500 kn mjesečno za stanarinu i režije, hrana=700-1000 kn, higijenske potreštine 50-150 kn ( ovisno o spolu), što su nužni troškovi,a gdje su još novci za skripte, odjeću, obuću, izlasci itd. To su daleko veći iznosi od iznosa stipendije, tako da mnogi imaju više stipendija ili rade preko student servisa. Iznenadili bi se koliki broj ljudi ne prima ni kune od roditelja. Prihvaćen Roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se redovito školuje do 26. godine života, te stoga prihod po članu kućanstva i dalje ostaje glavni kriterij.
48 Andreja Zuber PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DRŽAVNU STIPENDIJU, Članak 19. 9a. potvrda fakulteta o plasmanu studenta tijekom dosadašnjeg uspjeha studiranja; odnosno broj bodova izračunatih prema prosjeku pojedinog fakulteta 9b za studente prve godine/brucoše potvrdu fakulteta o plasmanu prilikom upisa Nije prihvaćen Stipendije za izvrsnost se već financiraju iz državnog proračuna, ali se natječaji provode na samim visokim učilištima.