Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o priređivanju zabavnih igara i tehnički uvjeti ispravnosti automata za zabavne igre

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tia Banožić Pravilnik o priređivanju zabavnih igara i tehnički uvjeti ispravnosti automata za zabavne igre, Članak 2.  Poštovani, smatram kako je postavljanje automata za zabavne igre u raznim javnim objektima pozitivna i poželjna ideja. Smatram kako bi bilo korisno postaviti automate za zabavne igre u javnim objektima poput čekaonica (to ne podrazumijeva automate koji reproduciraju glazbu), u velikim trgovačkim centrima, na gradskim trgovima (igre u kojima bi morao biti uključen veći broj osoba potaknuo bi ljudsku interakciju). Lp Tia Banožić Primljeno na znanje Pravilnikom o priređivanju zabavnih igara i tehnički uvjeti ispravnosti automata za zabavne igre već je propisano da se zabavne igre mogu priređivati u javnim objektima i drugim javnim prostorima.
2 TIHOMIR KLEMENT Pravilnik o priređivanju zabavnih igara i tehnički uvjeti ispravnosti automata za zabavne igre, Članak 15. Ispraviti i nadopuniti čl 15. Troškove tehničkog pregleda snosi priređivača zabavnih igara (5) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako Porezna uprava zatražiti izvanredni tehnički pregled ispravnosti pojedinog automata koji je trenutno u uporabi, a zapisnikom se ne utvrde bilo kakve nepravilnosti, onda troškove snosi porezna uprava ili ministarstvo financiija. Nije prihvaćen Porezna uprava u primjeni propisa iz svoje nadležnosti ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti izvanredni tehnički pregled automata u slučaju bilo kakve sumnje na ispravnost ili vlasništvo automata i takav se pregled unaprijed naplaćuje priređivaču od strane ovlaštene atestne kuće, te nije moguća nadoknada troškova od strane Porezne uprave.