Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mario Brčić ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) Poštovani, iz tablice izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar cestovnog prometa (140324) nisu vidljive promjene nastavnih predmeta. Druga stvar, nije mi jasno ako ste gore napisali da se Ekologija u prometu u prvom razredu zamjenjuje nastavnim predmetom Psihologija rada zašto piše u tablici Izborni strukovni moduli da se psihologija rada izvodi u 2. razredu, a komunikologija u 3. razredu? Prvo se odlučite za promjenu, zatim napišite kako spada i na kraju objavite na e-savjetovanju. Lp, Mario Brčić, mag. ing. traff. Prihvaćen Prihvaća se komentar te će u prijedlogu izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma biti ispravljena godina obrazovanja izvođenja nastavnih predmeta Psihologija rada u 1. razred i Komunikologija u 2. razred.
2 Andreja Koščak Lacković IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324), 2.1.3.Izborni strukovni moduli Poštovani, želim Vas upozoriti da Vam se u ovome članku 2.1.1. Izborni strukovni moduli, potkrala pogreška u dijelu gdje su navedeni Nastavni predmeti koji se izvode u ovome modulu: pa piše da se Psihologija rada uči u 2. razredu, 2 sata, 4 boda, umjesto 1. razred, 2 sata, 4 boda. Inače se slažem sa predloženim promjenama. LP Prihvaćen Prihvaća se komentar te će u prijedlogu izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma biti ispravljena godina obrazovanja izvođenja nastavnog predmeta Psihologija rada u 1. razred.
3 VEDRAN ŠARAC ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, slažem se sa izmjenama, dopunama i uvođenjem izborni strukovnih modula koji su nadgradnja strukovnih sadržaja i nadopuna stečenih strukovnih znanja. S poštovanjem, Vedran Šarac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
4 Blaženka Markota ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa u obrazovnom sektoru Promet i logistika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 Luka Marijanić ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, II. Poštovani, smatram uvođenje predmeta Psihologija rada korisnim, no mislim da nije dobro ukinuti predmet Ekologija. Također, smatram da bi svaki srednjoškolski učenik morao završiti svoje obrazovanje polaganjem Prometnih propisa i sigurnosnih pravila te Prve pomoći i da bi predmeti takvog sadržaja trebali biti uvedeni kao obavezni u kurikulume srednjoškolskog obrazovanja. Predlažem smanjenje satnice obveznog predmeta Povijesti, Likovne umjetnosti i Glazbene umjetnosti i povećanje Tjelesne i zdravstevene kulture. Lp, Luka Marijanić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dobivenim razmišljanjima i prijedlozima. U tijeku je modernizacija strukovnih kurikuluma te će vaši prijedlozi svakako biti uzeti u razmatranje. Izmjene i dopune strukovnog kurikuluma koje se ne odnose na nastavni predmet Psihologija rada nisu predmet ovih izmjena. Nastavni predmeti Propisi u cestovnom prometu, Ekologija u prometu i Prva pomoć u cestovnom prometu obvezni su predmeti u okviru modula sigurnost cestovnog prometa predmetnog strukovnog kurikuluma.
6 Katarina Hrgović ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, u potpunosti podržavam predložene izmjene i dopune postojećeg kurikuluma. Lijep pozdrav! Katarina Hrgović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
7 Jasminka Ančić ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, slažem se sa izmjenama, dopunama i uvođenjem novog nastavnog predmeta Psihologija. Lp, Jasminka Ančić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
8 Laura Dujmović ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, slažem se s uvođenjem predmeta Psihologija rada u kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa, ali ujedno smatram da se treba uvesti uz predmet Ekologija u prometu,a ne umjesto njega. S poštovanjem, Laura Dujmović Primljeno na znanje Nastavni predmet Ekologija u prometu zadnjim izmjenama strukovnog kurikuluma postao je obvezni predmet te je sastavni dio modula sigurnost cestovnog prometa.
9 Lana Forko ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, u potpunosti se slažem s odlukom o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar cestovnog prometa u obrazovnom sektoru promet i logistika. Srdačan pozdrav, Lana Forko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
10 Tina Parać IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324), 4. Kadrovski uvjeti Poštovani, podržavam ovaj prijedlog. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
11 Željka Grobenski Senjan ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, podržavam uvođenje predmeta Psihologija rada u strukovni kurikulum Tehničar cestovnog prometa. Isto tako, smatram da treba nastaviti s ekološkim obrazovanjem. Mislim da je Psihologija rada vrlo važan predmet sa dobrim modulima za učenje. Nastavne teme su zanimljive i bitne za učenike u njihovom danjem školovanju. Primljeno na znanje Nastavni predmet Ekologija u prometu zadnjim izmjenama strukovnog kurikuluma postao je obvezni predmet te je sastavni dio modula sigurnost cestovnog prometa.
12 MLADEN ZEC ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, smatram da je upoznavanje sa psihologijom rada iznimno važno u novim radnim i društvenim okolnostima. Slažem se sa navedenim izmjenama i dopunama. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
13 MELINA LOPAR ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, podržavam uvođenje nastavnog predmeta Psihologija rada u strukovni kurikulum Tehničara cestovnog prometa. Isto tako, smatram da bi trebalo zadržati i ekološko obrazovanje. Oba područja su jako važna i potrebna. Primljeno na znanje Nastavni predmet Ekologija u prometu zadnjim izmjenama strukovnog kurikuluma postao je obvezni predmet te je sastavni dio modula sigurnost cestovnog prometa.
14 NEVENKA PAPAC ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, u potpunosti se slažem s navedenim izmjenama i dopunama postojećeg strukovnog kurikuluma. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
15 GORAN ČIZMADIJA ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, podržavam predložene izmjene i dopune postojećeg kurikuluma. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
16 BOJAN PETRAN ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Slažem se s ponuđenim izmjenama i dopunama. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
17 MARINA MITER ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA U potpunosti se slažem sa pponuđenim izmjenama i dopunama. Marina Miter, mag.ing.cheming. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
18 Maja Balenović ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, u potpunosti se slažem sa izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa. Ishodi nastavnog predmeta Psihologija rada iznimno su važni učenicima za daljnje obrazovanje te za shvaćanje i snalaženje u budućoj radnoj okolini. Lijep pozdrav, Maja Balenović, mag.ing.traff. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
19 Igor Prašnikar ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani. Slažem se da se uvedu navedene promjene u strukovni kurikulum tehničara za cestovni promet jer je iznimno važno poznavanje psihlogije sudionika u prometu. Smkatram da je to važno sa stanoviša sigurnosti svih sudionika u prometu, jer smo svjedoci teških nemilih događanja na našim cestama. Istovremeno je i važno zadržati ekološko obrazovanje u strukovnom kurikulumu za prometnog tehničara, jer je ekologija u prometu danas važna odrednica ekološkog promišljanja i odgoja. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Nastavni predmet Ekologija u prometu zadnjim izmjenama strukovnog kurikuluma postao je obvezni predmet te je sastavni dio modula sigurnost cestovnog prometa.
20 JASENKA MARMILIĆ ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
21 KREŠIMIR UTOVIĆ ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovanje, Slažem se s predloženim izmjenama i dopunama. Lijepi pozdrav i ugodan dan. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
22 Darinka Zeba ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama. Lijepi pozdrav, Darinka Zeba Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
23 SARA BRALIĆ ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjena i dopuna. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
24 Andreja Koščak Lacković ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
25 Marijana Balić Lovrec ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
26 Suzana Ujčić IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324), 4. Kadrovski uvjeti Poštovani, slažem se s prijedlogom. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
27 TIHOMIR KLEMENT ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) Tablica je vrlo nepregledna te se ne daju porčitati detalji. Zaštita na rau svakako nedostaje ili je ne vidim. Primljeno na znanje Izmjene i dopune strukovnog kurikuluma koje se ne odnose na nastavni predmet Psihologija rada nisu predmet ovih izmjena. Sadržaji zaštite na radu sastavni su dijelovi nastavnoga predmeta Praktična nastava ovog strukovnog kurikuluma.
28 Goran Samardžić ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, podržavan izmjene i dopune. Srdačan pozdrav, Goran Samardžić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
29 Viktorija Mrđenović ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani! Slažem se sa izmjena i dopunama u potpunosti. L.P Viktorija Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
30 Ištvan Kerekeš ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama. Srdačan pozdrav, Ištvan Kerekeš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
31 Gabriela Feher ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, slažem sa s predloženim izmjenama i dopunama! Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
32 Gabriela Feher IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324), 4. Kadrovski uvjeti Poštovani, slažem se s dopunama! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
33 TAIDA VALENTIĆ ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Slažem se. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
34 RENATO VINKO ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
35 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
36 Stefanija Malović Žmegač ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Slažem se s predloženim izmjenama i dopunama. LP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
37 JOSIP GLAVIĆ ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
38 DARIO GEC ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Slažem se. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.