Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetovanosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Biom PRAVILNIK O UVJETOVANOSTI, PRILOG II. Kod GAEC8 u zadnjoj rečenici predlažemo da se promijeni izričaj na način da rečenica glasi: "Ove će se biljne vrste uklanjati mehaničkim postupcima ili primjenom herbicida tamo gdje primjena herbicida nije zabranjena ili ograničena drugim GAEC ili SMR odredbama." Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
2 Udruga Biom PRAVILNIK O UVJETOVANOSTI, SMR3.: Standardi 3. za očuvanje divljih ptica Cilj odredbe "U Natura 2000 području HR1000029 Cetina i HR1000031 Delta Neretve košnju močvarne vegetacije uz kanale i vodotoke ne provoditi u razdoblju gniježđenja od 1. travnja do 31. srpnja te ne provoditi istodobno na obje strane obale, već naizmjenično u razmaku od najmanje jedne, po mogućnosti i dvije godine" je da se spriječi negativan utjecaj na ptice močvarice koje nisu cilj očuvanja samo u navedena dva POP-a već i u drugim područjima ekološke mreže pa predlažemo da se tekst promijeni na način da piše: "U Natura 2000 područjima HR1000001 Pokupski bazen, HR1000002 Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje, HR1000004 Donja Posavina, HR1000005 Jelas polje, HR1000009 Ribnjaci uz Česmu, HR1000010 Poilovlje s ribnjacima, HR1000011 Ribnjaci Grudnjak i Našice, HR1000012 Taložnice Virovitičke šećerane, HR1000013 Dravske akumulacije, HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje, HR1000023 SZ Dalmacija i Pag, HR1000025 Vransko jezero i Jasen, HR1000026 Krka i okolni plato, HR1000029 Cetina i HR1000031 Delta Neretve košnju močvarne vegetacije uz kanale i vodotoke ne provoditi u razdoblju gniježđenja od 1. travnja do 31. srpnja te ne provoditi istodobno na obje strane obale, već naizmjenično u razmaku od najmanje jedne, po mogućnosti i dvije godine." Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
3 Udruga Biom PRAVILNIK O UVJETOVANOSTI, SMR3.: Standardi 3. za očuvanje divljih ptica Smatramo kako je ova odredba trebala obuhvatiti sva Područja očuvanja za ptice u kojima su ciljevi očuvanja ptice močvarice. Predlažemo da izričaj bude: "U Natura 2000 području HR1000024 Ravni kotari nije dopušteno paljenje vegetacije u pojasu 200 m oko drvoreda topola. U Natura 2000 područjima HR1000001 Pokupski bazen, HR1000002 Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje, HR1000004 Donja Posavina, HR1000005 Jelas polje, HR1000009 Ribnjaci uz Česmu, HR1000010 Poilovlje s ribnjacima, HR1000011 Ribnjaci Grudnjak i Našice, HR1000012 Taložnice Virovitičke šećerane, HR1000013 Dravske akumulacije, HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje, HR1000023 SZ Dalmacija i Pag, HR1000025 Vransko jezero i Jasen, HR1000026 Krka i okolni plato, HR1000029 Cetina i HR1000031 Delta Neretve potrebno je očuvati višegodišnje tršćake te spriječiti njihovo paljenje. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
4 Udruga Biom PRAVILNIK O UVJETOVANOSTI, SMR3.: Standardi 3. za očuvanje divljih ptica Obveznik ne smije smanjiti ili oštetiti stanište pojedine populacije zavičajne divlje ptičje vrste do te mjere da ta populacija postane ugrožena. - smatramo da ovu odredbu nije moguće ne ispuniti jer je preširoko zadana. Predlažemo da se doda dio koji će se odnositi da se ne smije ugroziti populacija ptica koje su cilj očuvanja unutar POP-a u kojem se nalazi poljoprivredna površina za koju se planira koristiti neka od intervencija. Predlažemo da izričaj glasi: "Obveznik ne smije smanjiti ili oštetiti stanište pojedine populacije zavičajne divlje ptičje vrste do te mjere da ta populacija postane ugrožena, a oni obveznici koji se nalaze unutar područja očuvanja za ptice POP ne smiju smanjiti ili oštetiti stanište pojedine populacije zavičajne divlje ptičje vrste do te mjere da ta populacija postane ugrožena unutar tog POP-a . Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
5 Udruga Biom PRAVILNIK O UVJETOVANOSTI, SMR 2.: Standardi 2. za nitrate Predlažemo da se odredba "Prijelazno razdoblje za izgradnju odgovarajućih spremnika je 4 godine od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji" izbaci iz pravilnika jer je taj rok već prošao ili da se preformulira na način da piše "Prijelazno razdoblje za izgradnju odgovarajućih spremnika bilo je 4 godine od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji." Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.