Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima prestaje služba

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ANTUN ČIČAK ODLUKU O VISINI OTPREMNINE ZA DJELATNE VOJNE OSOBEKOJIMA PRESTAJE  SLUŽBA, III. Točkom II. Odluke o izmjeni odluke o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu (NN 121/2016) utvrđeno je slijedeće: Točka V. mijenja se i glasi: »Djelatnim vojnim osobama iz točaka I., II., III. i IV. ove Odluke koje imaju priznat status hrvatskog branitelja uvećava se otpremnina ovisno o vremenskom razdoblju sudjelovanja u Domovinskom ratu na način da se za svaki puni mjesec dana sudjelovanja u Domovinskom ratu otpremnina uvećava za iznos od 525,00 kuna neto.« Navedena odluka je u primjeni od 2016. u istom iznosu od 525 kn (ekvivalent sada predloženih 70 eura) pri čemu nije uzeta u obzir inflacija i pad kupovne moći stanovnika RH u navedenom razdoblju. Smatram nepravednim da se osobama koje sada odlaze u mirovinu isplaćuje jednaka naknada kao i prije 7 godina. Predlažem da se vrijednost boda za otpremninu za svaki mjesec proveden u Domovinskom ratu uskladi s realnom vrijednošću boda iz 2016. korigiranom za iznos inflacije te da se s novom Odlukom uvede usklađivanje vrijednosti boda prema razini inflacije svake godine. Nije prihvaćen Prijedlogom odluke o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima prestaje služba predlaže se i da djelatne vojne osobe koje imaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata za svaki puni mjesec dana sudjelovanja u Domovinskom ratu otpremnina uvećava za 70 eura neto te uvećanje otpremnine u predloženom iznosu se ne smatra nepravednim. Otpremnina predstavlja jednokratnu novčanu naknadu za koju ne postoji obveza predloženoga usklađivanja.