Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura u 2023. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Biom PRAVILNIK S obzirom da osjetljivost ali i loše stanje vodenih ekosustava i njihovu ključnu ulogu u očuvanju bioraznolikosti Hrvatske, ključno je da istraživanja na pokusnim poljima obuhvate i istraživanja utjecaja navodnjavanja na bioraznolikost područja navodnjavanja ali i vodenog tijela iz kojeg se voda crpi. Pri planiranju navodnjavanja poljoprivrednih površina je nužno uzeti u obzir potrebu za vodom i stanje vodenog tijela upravo u tim radobljima ekstrema kada je i opstanak ekosustava ugrožen te dodatan pritisak crpljenjem vode vrlo štetan. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na danome komentaru. Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s člankom 38. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 оd 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Potpora se dodjeljuje znanstveno istraživačkim ustanovama koje u 2023. godini provode aktivnosti kojima se doprinosi opremanju poligona za provedbu istraživanja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za potrebe istraživanja utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju hrane i okoliš te iz razloga što su za provedbu Programa osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu. Korisnici potpore su znanstveno istraživačke institucije koje uspostavljaju pokusna polja za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u 2023. godini, a koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija sukladno Pravilniku o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta (»Narodne novine«, br. 72/04, 80/04 i 29/18).