Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o načinu izvršavanja istražnog zatvora u domu uz primjenu elektroničkog nadzora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DAMIR DURDOV Na temelju članka 121. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22), ministar nadležan za poslove pravosuđa, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi Poštovani, Izvršenje istražnog zatvora u domu uz primjenu elektroničkog nadzora ,svakako je potrebno uvesti ograničeno kretanje onoga na koga se mjera elektroničkog nadzora primjenjuje kao tihi diskretni alarm koji bilježi također lokaciju elektroničkog uređaja i pravovremeno upozorava pravosudnog policajca na točnu lokaciju nadziranog uređaja .Svako kršenje istražnog zatvora u domu od strane nadzirane osobe ,odlučuje istražni sudac ,te se računa kao bjeg iz istražnog zatvora ,također se produžuje vrijeme za duplo ,od onoga koje je određeno da se provede u istrazi ,a u slučaju osude pripisuje se određenoj kazni te se vodi kao otežavajuća okolnost bjeg.lp. Nije prihvaćen Nakon postavljanja i aktiviranja uređaja za elektronički nadzor, poslove nadzora izvršavanja istražnog zatvora uz elektronički nadzor preuzima služba za elektronički nadzor uporabom tehničkih sredstava nadzora. U Ministarstvu pravosuđa i uprave je opremljen nadzorni centar koji je aktivan od 0-24 sedam dana u tjednu i u kojem se dojavljuje bilo kakvo kršenje u smislu nedozvoljenog napuštanja prostora doma. Trenutno se ne koristi tehnologija GPS-a, već tehnologija radio-frekvencija (RF) koja omogućuje praćenje statičkog položaja tijela u utvrđenim zonama u domu osobe pod elektroničkim nadzorom, ali je Pravilnik koncipiran na načina da omogućuje primjenu i novih tehnologija ako se za to ukaže potreba. Također, način i uvjete udaljenja iz doma određuje sud. U slučaju potrebe, neposredan nadzor nad osobom pod elektroničkim nadzorom može se obaviti i ulaskom u dom istražnog zatvorenika uz pomoć policije. Ukoliko se okrivljenik protivno zabrani suda udalji iz doma ili ometa provođenja istražnog zatvora u domu, osobi će se odrediti istražni zatvor. Predloženo dodatno sankcioniranje u slučaju kršenja ne može se propisivati podazkonskim propisom, niti se njime mogu mijenjati odredbe zakona kojima se uređuje kazneni postupak.
2 Din Krmpotić Na temelju članka 121. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22), ministar nadležan za poslove pravosuđa, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi Slažem se s odredbama o načinu izvršavanja istražnog zatvora u domu uz primjenu elektroničkog nadzora. No, smatram da bi se trebalo uvesti ograničeno kretanje pojedinca. Nije prihvaćen Nakon postavljanja i aktiviranja uređaja za elektronički nadzor, poslove nadzora izvršavanja istražnog zatvora uz elektronički nadzor preuzima služba za elektronički nadzor uporabom tehničkih sredstava nadzora. Ovim putem naglašavamo da je izvršavanje istražnog zatvora u domu uz primjenu elektroničkog nadzora puno restriktivnije u odnosu na dozvoljene izlaske istražnog zatvorenik iz doma nego što je to situacija kod uvjetnog otpusta u domu uz elektronički nadzor. Dakle, sud će odrediti način i uvjete udaljenja iz doma kao npr. odlazak na liječenje, na sud, državno odvjetništvo i sl. sukladno člancima 6. i 9. nacrta Pravilnika. Također, ukoliko se okrivljenik protivno zabrani suda udalji iz doma ili ometa provođenja istražnog zatvora u domu, osobi će se odrediti istražni zatvor.
3 Laura Dujmović Na temelju članka 121. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22), ministar nadležan za poslove pravosuđa, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi Poštovani, slažem se s odredbama o načinu izvršavanja istražnog zatvora u domu uz primjenu elektroničkog nadzora. Smatram da bi pri kršenju pravila trebao postojati zvučni signal elekktroničkog uređaja te kršenjem pravila osuđenik bi trebao izvršiti kaznu u zatvoru, a u slučaju uništavanja elektroničkog uređaja, snositi materijalnu štetu. S poštovanjem, Laura Dujmović Nije prihvaćen Nakon postavljanja i aktiviranja uređaja za elektronički nadzor, poslove nadzora izvršavanja istražnog zatvora uz elektronički nadzor preuzima služba za elektronički nadzor uporabom tehničkih sredstava nadzora. U Ministarstvu pravosuđa i uprave je opremljen nadzorni centar koji je aktivan od 0-24 sedam dana u tjednu i u kojem se dojavljuje bilo kakvo kršenje u smislu nedozvoljenog napuštanja prostora doma. Trenutno se koristi tehnologija radio-frekvencija (RF) koja ima u sebi ugrađeni zvučni signal koji nadzornom centru dojavljuje neovlašteno rukovanje uređajem, uništavanje uređaja ili nedozvoljeno udaljenje iz doma. U slučaju potrebe, neposredan nadzor može se obaviti i ulaskom u dom istražnog zatvorenika uz pomoć policije. Ukoliko istražni zatvorenik uništi ili ošteti uređaj odgovarat će za materijalnu štetu po općim propisima, a dodatno, ukoliko se protivno zabrani suda udalji iz doma ili ometa provođenja istražnog zatvora u domu, odredit će mu se istražni zatvor.
4 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 121. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22), ministar nadležan za poslove pravosuđa, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi , Članak 6. Članak 6. toč. 3. Uzimajući u obzir odredbu čl. 119. st. 4. Zakona o kaznenom postupku, u članku 6. toč. 3. Prijedloga Pravilnika, kako bi se izbjegla interpretacija da se odlazak na liječenje može odobriti samo u situacijama kada bi izostankom liječenja mogle nastati teške posljedice po život i zdravlje osobe, predlažemo preformulirati tekst prijedloga odredbe kako slijedi. "3. u slučaju odlaska na liječenje ili posebnih okolnosti uslijed kojih bi mogle nastupiti teške posljedice po život i zdravlje istražnog zatvorenika služba za elektronički nadzor obavijestit će nadležni sud koji će donijeti odluku o napuštanju doma“ Prihvaćen Prihvaćen je prijedlog za izmjenu teksta predmetne odredbe.
5 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 121. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22), ministar nadležan za poslove pravosuđa, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi , Članak 4. Članak 4. st. 5. Kod ove mjere, osobama koje žive same, trebalo bi omogućiti odlaske u trgovinu radi nabavljanja namirnica, odlaske u ljekarnu radi nabavke lijeka i slično, odnosno trebalo bi svakoj osobi kojoj se izriče ova mjera prilagoditi uvjete prema kojima se može udaljiti iz doma, posebice uzimajući u obzir posebno ranjive kategorije osoba iz čl. 119. st. 1. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20, 80/22). Nije prihvaćen Kada postoje okolnosti za određivanje istražnog zatvora sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku, temeljem članka 119. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku može se odrediti istražni zatvor u domu protiv trudne žene, osobe s tjelesnim nedostacima koje joj onemogućuju ili bitno otežavaju kretanje te kod osobe koja je navršila 70 godina života, kao i u onim slučajevima kada to sud ocijeni iznimno opravdanim, ako je za ostvarenje svrhe istražnog zatvora dovoljna zabrana okrivljeniku da se udaljuje iz doma. Uz istražni zatvor u domu sud može odrediti i primjenu tehničkih sredstava nadzora kojim se osigurava provođenje istražnog zatvora u domu. Odluku o provođenju istražnog zatvora u domu uz primjenu elektroničkog nadzora donosi sud rješenjem. Prije donošenja rješenja sud će zatražiti od službe za elektronički nadzor procjenu o izvedivosti elektroničkog nadzora. Ukoliko bi se istražnom zatvoreniku omogućio izlazak izvan doma radi odlaska u trgovinu, ljekarnu i sl. izgubio bi se smisao instituta istražnog zatvora koji je određen iz razloga koji su taksativno navedeni u Zakonu. Istražni zatvorenici u domu su u povoljnijem položaju nego istražni zatvorenici u zatvoru te mogu osigurati nabavku namirnica i svih potrepština putem članova obitelji, dostavnih službi ili na drugi odgovarajući način.
6 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 121. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22), ministar nadležan za poslove pravosuđa, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi Izvršavanje istražnog zatvora u domu uz primjenu elektroničkog nadzora nedvojbeno će utjecati na smanjenje prenapučenosti, koja je jedan od najvećih problema zatvorskog sustava. Prema podatcima iz Izvješća o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2021. godinu, prisutan je trend povećanja udjela istražnih zatvorenika u odnosu na ukupan broj osoba lišenih slobode u zatvorskom sustavu. Tako je, primjerice, na dan 31. prosinca 2021. godine mjeru istražnog zatvora izdržavalo 1312 osoba, odnosno 34% osoba lišenih slobode na navedeni datum (što je, u odnosu na 2020. godinu, povećanje od 4%), a prema podatcima koje smo dobili od MPU-a, na dan 30. prosinca 2022. godine, ovu mjeru je izdržavalo 1503 istražna zatvorenika, što je činilo 39% svih osoba lišenih slobode. Napominjemo da istražni zatvorenik koji izvršava istražni zatvor u domu uz primjenu elektroničkog nadzora ne bi smio biti u nepovoljnijem položaju od istražnih zatvorenika koji se nalaze u istražnom zatvoru u kaznenom tijelu. Stoga bi mu trebalo na odgovarajući način urediti prava koja imaju istražni zatvorenici koji se nalaze u istražnom zatvoru u kaznenim tijelima (primjerice, pravo na zdravstvenu zaštitu i sl.). Naime, istražni zatvorenik, koji se ne nalazi u ustrojstvenoj jedinici Ministarstva pravosuđa i uprave, u slučaju da nije zdravstveno osiguran, sukladno čl. 7. st. 1. toč. 28. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13 i 98/19) ne može steći status osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Skrećemo pozornost da je trenutačno u saborskoj proceduri Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a predmet izmjena i dopuna je i čl. 7. Zakona o obveznom osiguranju pa predlažemo da se uvrsti i ova dopuna. Primljeno na znanje Istražni zatvor u domu uz elektronički nadzor je samo način provođenja istražnog zatvora u domu te se kao takav ne provodi u kaznenim tijelima zatvorskog sustava. Budući se ovim pravilnikom razrađuju pojedine odredbe zakona kojim se uređuje provođenje kaznenog postupka ne može se prihvatiti predložena dopuna predmetnog Pravilnika.