Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Manda Vuk PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Srdačan pozdrav, Manda Vuk Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
2 Ana Crljen Galovic PRAVILNIK Poštovani, Ne slažem se s predloženim izmjenama iz više razloga. Izmjene koje idu na štetu djece se ne bi trebali biti primjenjivani tokom školske godine. Zakoni i pravilnici bi trebali biti doneseni prije početka školske godine. Djeca koja imaju nastavu u turnusima u značajno nepovoljnijem su položaju od djece koja imaju školu samo ujutro što će negativno utjecati na uspjeh djece na nacionalnim ispitima, a zakoni jamče isto obrazovanje. S obzirom da u nekim predmetima gradivo koje će sadržavati nacionalni ispiti nisu dio nastavnog plana za 8. razred kako isti mogu biti vrednovani za uspjeh u 8. razredu? Ocjene učenika su odraz rada profesora. Što u slučaju kada ocjene nacionalnih ispita budu značajnije odstupale od ocjena kroz redovnu nastavu? LP Ana Crljen Galovic Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Cilj nacionalnih ispita je utvrditi učenička postignuća i trajno stečena znanja. U ovom trenutku smatramo da je bilješka s upisom broja bodova i odgovarajućim postotkom dovoljna za utvrđivanje razine postignuća učenika.
3 Mirjana Puljar PRAVILNIK Poštovani, izmjene i dopune Pravilnika trebalo je donijeti na početku školske godine, a ne sada neposredno prije pisanja nacionalnih ispita. Nacionalne ispite koji se provode s ciljem vrednovanja naučenoga učenici i roditelji doživljavaju ozbiljnije nego nacionalne ispiti koji se provode s ciljem vrednovanja za učenje. Još uvijek smo društvo u kojem je bitna ocjena. Smatram da bi vanjsko vrednovanje naučenoga u određenoj mjeri trebalo utjecati na upis u srednje škole, ali ne ove školske godine. Srdačan pozdrav, Mirjana Puljar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Cilj nacionalnih ispita je utvrditi učenička postignuća i trajno stečena znanja. U ovom trenutku smatramo da je bilješka s upisom broja bodova i odgovarajućim postotkom dovoljna za utvrđivanje razine postignuća učenika.
4 JANJA ROGINIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provedbe vanjskoga vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskoga vrjednovanja školskih ustanova. Također, mišljenja sam da bi se moglo razmisliti i o tome kako bi rezultati vrjednovanja mogli postati dio uvjeta upisa u srednje škole. S poštovanjem, Janja Roginić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
5 SNEŽANA KOSANOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, uistinu je potrebno i neophodno vrednovati školske ustanove jer su kvalitetni učenici iz zahtjevnijih škola u kojima predavači imaju jače kriterije ocjenjivanja često zakinuti pri upisu u srednju školu. Dogodi se da odlični učenici iz škola, u kojima su blaži kriteriji, lakše upisuju željeno zanimanje. Slažem se u potpunosti da ne treba završiti brojčanom ocjenom ali isto tako smatram da samo bilješka u e dnevniku nije dovoljna za motivaciju niti za ozbiljnost ovakve velike provedbe. Bilo bi korisno pridodati u bodove za upis u srednju školu učenicima koji su u kompetentniji u pojedinim specifičnim vještinama. Lijepi pozdrav, Snežana Kosanović učiteljica mentorica iz OŠ Lipik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
6 Lidija Grobenski PRAVILNIK Ovako je Ivan Filipović za srednja.hr izjavio: Detalji nacionalnih ispita u 2023.: Neće se ocjenjivati, bodovi idu u bilješku, poznato i tko ih ispravlja 29. rujna 2022. Novosti Ove školske godine, u drugoj polovici ožujka, u sve osnovne škole u Hrvatskoj ulaze nacionalni ispiti. Pisat će ih svi učenici osmih razreda, te četvrtaši i petaši, ali oni samo u školama koje su lani bile eksperimentalne. Unatoč tome što se ozbiljno razmišljalo o tome da se ovi ispiti osmašima ocjenjuju, od toga se odustalo. Neće biti kriterij upisa u srednje škole, neće ulaziti u rubriku ocjena, ali će učenicima postignuti bodovi biti evidentirani kao bilješka. Poznato je i tko će ih ocjenjivati – ne nastavnici u školama, kao što je to bio slučaj s probnom maturom, nego ocjenjivači imenovani putem javnog poziva, kao na redovnoj maturi. Nakon što su u protekloj školskoj godini u manjem broju škola eksperimentalno provedeni nacionalni ispiti, te će ispite ove godine pisati svi učenici osmih razreda, njih preko 40 tisuća u 923 osnovne škole diljem Hrvatske. Osmaši pišu ispite iz osam predmeta i to u redovne nastavne dane Oni će se u osmim razredima provoditi od 13. do 31. ožujka 2023. godine iz osam predmeta – Hrvatskog (bez eseja, samo pisani dio ispita), Matematike, Engleskog, Biologije, Fizike, Geografije, Kemije i Povijesti. Ispituje se gradivo od 5. do 8. razreda. Provedba nacionalnih ispita bila je tema konferencije za medije u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koju je održao ravnatelj te institucije, Vinko Filipović. – Cilj nam je da dobijemo povratnu informaciju o razini postignuća učenika, od koje će u konačnici imati koristi i učenici i roditelji te škola, ali nacionalne institucije – od resornog Ministarstva do svih onih koje će rezultate moći koristiti u svrhu poboljšanja i unaprjeđenja obrazovnog sustava, rekao je Filipović. Neće se ocjenjivati, ali će u bilješkama biti evidentiran broj bodova koje učenici dobiju Iako je ranije Filipović rekao kako se razmatra ocjenjivanje ovih ispita, toga, barem ove školske godine ipak neće biti. – Nacionalni ispiti neće biti kriterij za upis u srednje škole u školskoj godini 2022./23., neće ulaziti u rubriku ocjena koje će utjecati na zaključnu ocjenu. Ali će biti evidentirani kao bilješka tako da će svaki učenik imati evidentiran broj bodova i odgovarajuće postignuće u postocima. Na nacionalnoj razini ta će postignuća biti vrlo jasno definirana do kojeg postotka je negativna ocjena, od kojeg postotka dalje je ocjena dovoljan, dobar, vrlo dobar i odličan, rekao je Filipović i pojasnio da je tako u ovom trenutku, a da je na resornom Ministarstvu da odluči hoće li i kada u budućnosti nacionalni ispiti utjecati na završne ocjene i eventualno postati kriterij za upise. Filipović naglašava da zabilješka o postignuću na nacionalnom ispitu ni na koji način ne obvezuje i ni na koji način ne treba utjecati na ocjene. Među ostalim, jer prema Pravilniku o vrednovanju ne postoji element unošenja nacionalnih ispita, među ostalim, jer se ocjenjuje gradivo četiriju razreda, što ne može utjecati na ocjenu u osmom razredu. Ravnatelj NCVVO-a: Za nacionalne ispite ne trebaju posebne pripreme Otkrio je i da će do 1. studenog biti objavljeno koje ishode, odnosno gradivo trebaju usvojiti učenici osmog razreda kako bi nastavnici mogli planirati realizaciju do početka pisanja nacionalnih ispita. – Učitelji će imati dovoljno vremena da isplaniraju na koji način će obraditi gradivo, rekao je Filipović i dodao da će o daljnjim provedbama i koracima škole biti pravovremeno obaviještene. – Ono što posebno želim naglasiti jest da za nacionalne ispite ne trebaju posebne pripreme. Želimo sliku stvarnog stanja, ne želimo proizvesti nacionalnim ispitima određenu vrstu histerije, koja se na žalost vrlo često događa kada je u pitanju državna matura pa se ide na različite vrste instrukcija. Ni na maturi to nije bio cilj, ali mi to ne možemo spriječiti. Što se tiče nacionalnih ispita, dosita nema potrebe za pripremom. Mi želimo stvarno stanje učeničkih postignuća. Svjesni činjenice da ne mogu pokazati ista postignuća iz gradiva 5.,6. i 7. kao što će to biti iz gradiva 8. razreda, rekao je Filipović. Izvor: https://www.srednja.hr/novosti/detalji-nacionalnih-ispita-u-2023-nece-se-ocjenjivati-bodovi-idu-u-biljesku-poznato-i-tko-ih-ispravlja/ Je li sad u redu da se donosi ovakav Pravilnik nakon ovakvih izjava u rujnu 2022.? Nije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. U ovom trenutku smatramo da je bilješka s upisom broja bodova i odgovarajućim postotkom dovoljna za utvrđivanje razine postignuća učenika. Budući da je cilj nacionalnih ispita utvrditi učenička postignuća i trajno stečena znanja, za nacionalne ispite se ne treba dodatno pripremati.
7 Lidija Grobenski PRAVILNIK Poštovani, na stranici Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a vezano uz nacionalne ispite stoji: "Nacionalni ispiti i samovrednovanje Uvođenjem predmetnih kurikuluma i smjernica za vrednovanje u hrvatski obrazovni sustav učitelji i nastavnici suočeni su s novim izazovima poučavanja i vrednovanja, a škole su u potrebi za valjanim, objektivnim i pouzdanim informacijama kako bi uspostavile unutarnje sustave praćenja i unapređenja kvalitete svojega rada. Vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ishoda omogućuje dobivanje valjanih, objektivnih i pouzdanih informacija koje su u funkciji uspostave unutarnjega sustava praćenja i unapređenja kvalitete na razini odgojno-obrazovnih ustanova – procesa samovrednovanja, što posljedično dovodi do unapređenja kvalitete na razini odgojno-obrazovnoga sustava. Jedan od temeljnih mehanizama za uspostavu takvoga cjelovitog sustava za praćenje i unapređenje kvalitete obrazovanja jesu nacionalni ispiti čiji se rezultati upotrebljavaju za samovrednovanje škole.Također iz ovog je vidljivo da bi se nacionalni ispiti trebali provoditi iz materinskog jezika, matematike i prirodoslovlja, a uveli su dodatno povijest koji spada u društveni predmet te strani jezik. Nacionalni ispiti su standardizirani vanjski ispiti kojima je cilj utvrditi postignuća učenika u temeljnim znanjima i kompetencijama u ključnim dijelovima obrazovnih ciklusa. Temeljnim se znanjima i kompetencijama smatraju materinski jezik ili jezik na kojemu se učenici školuju te znanja iz matematike i prirodoslovlja. Upravo su postignuća u tim predmetnim područjima u europskim dokumentima prepoznata kao ključna za daljnje obrazovanje i djelotvorno uključivanje na tržište rada i za suočavanje sa suvremenim gospodarskim izazovima. Nacionalnim ispitima gotovo svi obrazovni sustavi na nacionalnoj razini sustavno prate postignuća u ključnim navedenim područjima kako bi se na svim obrazovnim razinama, od razine škola do razine obrazovne politike, poduzele mjere koje će osigurati da postignuća budu na zadovoljavajućoj razini u skladu s mogućnostima svakoga učenika." Izvor: https://www.ncvvo.hr/nacionalni-ispiti/ Iz ovog je vidljiva svrha nacionalnih ispita pa mi nije nikako jasno kako je iz ove svrhe nastala potreba za Pravilnikom u kojem bi se učenici brojčano ocjenjivali u Razrednu knjigu. Cilj je samovrednovanje ustanova te poboljšanje njihovog rada, ali i poboljšanje nacionalne politike. S poštovanjem, Lidija Grobenski Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. U ovom trenutku smatramo da je bilješka s upisom broja bodova i odgovarajućim postotkom dovoljna za utvrđivanje razine postignuća učenika.
8 Lidija Grobenski PRAVILNIK Poštovani, nikako se ne slažem s donošenjem ovog Pravilnika u kojima će se učenici ocjenjivati zabilješkom i brojčano. Protiv sam takvog načina jer se radi o vanjskom vrednovanju koji treba biti u svrhu poboljšanja školskih programa i rada učitelja, nastavnika i profesora. Ukoliko je svrha da se ocjenom motiviraju učenici taj pravilnik je trebalo donijeti na početku školske godine, a ne sada dva tjedna prije provođenja nacionalnih ispita. Sramotno je i da niti djeca niti roditelji nisu informirani o tome da bi se ovakav Pravilnik mogao donijeti. U našoj školi učenicima je rečeno da se ne trebaju dodatno pripremati za nacionalne ispite kako bi se dobila realna slika znanja učenika, a već mjesec dana po internetu kruže ponude za pripreme za nacionalne ispite. Kako to? Znači netko je dobio informaciju da će se oni ocjenjivati. Kome to služi? Iz ovog je vidljivo da će služiti onima koji žele dodatno zaraditi, a posljedica je osiromašenje roditelja i dodatno učenje djece koja ionako previše vremena provode u učenju što za posljedicu ima fizičke i psihološke bolesti djeteta. Mislim da je školski sustav u Republici Hrvatskoj ionako preopterećen, zastario i nije u skladu sa suvremenim kurikulumima. Predlažem da se kao Ministarstvo više usmjerite na promjene kurikuluma koji bi bio u skladu sa suvremenim tendencijama, a ne podržavati Centar za vanjsko vrednovanje donošenjem ovakvih Pravilnika. Srdačan pozdrav, Lidija Grobenski Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. U ovom trenutku smatramo da je bilješka s upisom broja bodova i odgovarajućim postotkom dovoljna za utvrđivanje razine postignuća učenika. Budući da je cilj nacionalnih ispita utvrditi učenička postignuća i trajno stečena znanja, za nacionalne ispite se ne treba dodatno pripremati.
9 NENSI LUČIĆ KINKELA PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Nensi Lučić Kinkela Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
10 Emina Mutabžija-Orešković PRAVILNIK Poštovani, u cijelosti podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Naročito me veseli objektivnost koju će (nadam se) nacionalni ispiti učenika osnovnih škola vratiti našoj razini obrazovanja. Uz srdačan pozdrav, Emina Mutabžija-Orešković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
11 Goranka Adamović PRAVILNIK Poštovani, suglasna sam s izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja učenika za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u RH. Pod tim smatram kako se postignuće učenika iz svakog pojedinog predmeta koji se vrednuje treba uz bilješku o praćenju i sumativno vrednovati brojčanom ocjenom. U postojeće elemente ocjenjivanja po predmetima za svakog učenika u Razrednu knjigu može se dodati element Vanjsko vrednovanje znanja u koji bi se upisala bilješka i ocjena. Što se tiče uvjeta o korištenju ostvarenih rezultata učenika na nacionalnim ispitima za upis u srednje škole o tome se trebaju usuglasiti obrazovne politike na razini MZO-a, srednjih škola i NCVVO-a vodeći brigu o pravovremenosti donošenja takvih odluka, odnosno prije početka školske godine u kojoj bi na snagu stupila nova pravila o upisima. Lijep pozdrav, Goranka Adamović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Nacionalni ispiti stvorit će pretpostavku za mogućnost primjene rezultata kao jednog od kriterija za upis u srednje škole, ali u ovom trenutku smatramo da je bilješka s upisom broja bodova i odgovarajućim postotkom dovoljna za utvrđivanje razine postignuća učenika.
12 Gordana Ljubas PRAVILNIK Poštovani, slažem se s mišljenjem Ane Mesić. Učenike će za pisanje nacionalnih ispita motivirati bilješka (u vrednovanju za učenje) i ocjena (u vrednovanju naučenoga), ali bi im motivacija bili i dodatni bodovi koji bi im se zbrajali pri upisu u srednju školu. Srdačan pozdrav, Gordana Ljubas Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Nacionalni ispiti stvorit će pretpostavku za mogućnost primjene rezultata kao jednog od kriterija za upis u srednje škole, ali u ovom trenutku smatramo da je bilješka s upisom broja bodova i odgovarajućim postotkom dovoljna za utvrđivanje razine postignuća učenika.
13 Sandra Kamenarić PRAVILNIK Poštovani, uglavnom se slažem sa izmjenama i dopunama Pravilnika. Ne slažem se s člankom 2., podčlankom (2). Mislim da bi to bio dodatan stres za učenike. Ipak je to ispit visokog rizika. Ako ipak bude izglasan, pretpostavljam da ćete i rokove vezane uz članak 2 (rezultate koje upisujemo u Razrednu knjigu) prilagoditi tako da ako nacionalni ispiti budu formativni da se održe početkom nastavne godine, a ako budu sumativni krajem. I, naravno, omogućiti pristup predmetnom nastavniku pojedinačnim rezultatima. Srdačan pozdrav, Sandra Kamenarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru i prijedlogu rokova, no oni nisu predmet ovog pravilnika.
14 Violeta Odorčić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Također se slažem sa komentarom i mišljenjem Josipa Šišmanovića S poštovanjem, Violeta Odorčić, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
15 Kjara Vukoja PRAVILNIK Poštovani, s obzirom na to da je cilj nacionalnih ispita objektivno vrednovati znanje učenika, smatram da bi oni trebali imati utjecaja na bodove za upis u srednje škole. To će učenicima dati motivaciju neovisno od škole koju polaze, a srednjim školama olakšati odabir učenika koji najviše odgovaraju njihovim programima i standardima. Lijep pozdrav, Kjara Vukoja Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
16 Luna Pendić PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Lijep pozdrav, Luna Pendić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
17 Katarina Hrgović PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Mišljenja sam da učenici i roditelji moraju dobiti povratnu informaciju u vidu bilješke o praćenju u Razrednoj knjizi. Lijep pozdrav, Katarina Hrgović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
18 Silvija Ravić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Važno je i korisno da učenici i roditelji dobiju konkretnu povratnu informaciju u obliku bilješke o praćenju i/ili ocjene u Razrednoj knjizi. Smatram da je to dobar način i za stvaranje preduvjeta za korištenje postignutih rezultata prilikom upisa u srednju školu. Silvija Ravić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
19 Darinka Zeba PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Srdačan pozdrav, Darinka Zeba Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
20 Ivan Horina PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. S poštovanjem, Ivan Horina, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
21 Anica Čorba PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Srdačan pozdrav, Anica Čorba Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
22 Laura Dujmović PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Prailnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskoga vrednovanja i korištenju rezultata vanjskoga vrednovanja školskih ustanova. Rezultati vrednovanja kao uvjet za upis u srednju školu bili bi dodatna motivacija učenicima pri pristupanju samim ispitima. S poštovanjem, Laura Dujmović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
23 Aelita Jurak PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskoga vrednovanja i korištenju rezultata vanjskoga vrednovanja školskih ustanova. Smatram da bi rezultati vrednovanja trebali biti dio uvjeta upisa u srednje škole (kao postotak) jer nema motivacije učenika u pristupanju nacionalnim ispitima, a sama bilješka u razrednu knjigu nije dovoljna. S poštovanjem Aelita Jurak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Nacionalni ispiti stvorit će pretpostavku za mogućnost primjene rezultata kao jednog od kriterija za upis u srednje škole, ali u ovom trenutku smatramo da je bilješka s upisom broja bodova i odgovarajućim postotkom dovoljna za utvrđivanje razine postignuća učenika.
24 Lana Forko PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Srdačan pozdrav, Lana Forko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
25 Miranda Damijanić Roce PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s odredbama iz članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenja rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Također podržavam stavke 1. i 2. iz članka 2. Mislim da će te odredbe djelovati motivirajuće za učenike i podizati kvalitetu obrazovnih standarda. Srdačan pozdrav, Miranda Damijanić Roce Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
26 Ivanka Biskup PRAVILNIK Poštovani, slažem se s mišljenjem gosp. Josipa Šišmanovića u potpunosti, Ane Mesić,Vlatke Levanić... " Rješenje vidim da u budućnosti rezultati ispita budu učeniku dodatni bodovi pri upisu u srednju školu. Time će svakako motivacija biti veća i s vremenom možemo očekivati odmak od dosadašnjeg fokusa samo na ocjenu... postoji mogućnost da se vrjednovanje neće shvatiti dovoljno ozbiljno ukoliko postignuće učenika bude upisano kao bilješka,.." Lijep pozdrav, Ivanka Biskup Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Nacionalni ispiti stvorit će pretpostavku za mogućnost primjene rezultata kao jednog od kriterija za upis u srednje škole, ali u ovom trenutku smatramo da je bilješka s upisom broja bodova i odgovarajućim postotkom dovoljna za utvrđivanje razine postignuća učenika.
27 Denis Singer PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s unošenjem opisnih i brojčanih ocjena u e-dnevnik. Time će učenici ozbiljnije shvatiti nacionalne ispite, a samo brojčano vrednovanje olakšava uvid u uspjeh učenika. Denis Singer, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
28 Senija Horvat PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
29 Antonija Vlahović PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Mislim da je i dalje potrebno zadržati brojčano ocjenjivanje jer daje konkretne mogućnosti mjerenja i komparacije, kako za učenike i roditelje, tako i za nastavnike. Lp Antonija Vlahović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
30 Zoran Crljenica PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. No, mislim da bi ga trebalo dopuniti prijedlozima objavljenima u komentarima da se rezultati na neki način boduju pri upisu u srednje škole. Npr. da rezultati nacionalnog ispita budu barem 30 % ukupnog broja bodova za upis. Moje je mišljenje da nacionalni ispiti koji se ni na koji način ne bi ocjenjivali ili bodovali na gore opisani način, nemaju smisla. S poštovanjem, Zoran Crljenica Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Nacionalni ispiti stvorit će pretpostavku za mogućnost primjene rezultata kao jednog od kriterija za upis u srednje škole, ali u ovom trenutku smatramo da je bilješka s upisom broja bodova i odgovarajućim postotkom dovoljna za utvrđivanje razine postignuća učenika.
31 Ana Mesić PRAVILNIK Poštovani, neupitno je da je potrebno vrednovati no potrebno je i motivirati učenike za nacionalne ispite ne samo kroz ocjenu, bilješke. Najbolje bi se postigla motivacija kroz dodatne bodove za upis u srednju školu. Brojčana ocjena ili bilješka u nekim školama će značiti „puno“, u nekim pak ostati „trag na papiru“. Kroz bodovanje za srednju školu svi bi učenici u Hrvatskoj bili u istom položaju, a to bi nekim privlačnim srednjim školama bila još dodatna olakotna okolnost odabira najboljih. Kroz naredne godine težište bi se prebacilo na skupljanje dodatnih bodova, ne samo ocjene i pritisci kojim su nastavnici iz godine u godinu izloženi. Srdačan pozdrav, Ana Mesić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Nacionalni ispiti stvorit će pretpostavku za mogućnost primjene rezultata kao jednog od kriterija za upis u srednje škole, ali u ovom trenutku smatramo da je bilješka s upisom broja bodova i odgovarajućim postotkom dovoljna za utvrđivanje razine postignuća učenika.
32 Vlatka Levanić PRAVILNIK Poštovani, smatram da je potrebno i neophodno vrednovati školske ustanove jer su vrlo dobri učenici iz " težih " škola u kojima profesori imaju veće kriterije ocjenjivanja bivaju zakinuti u upisu u srednju školu. Tako se često događa da odlični učenici iz škola u kojem su blaži kriteriji lakše upisuju željeno zanimanje. Slažem se da ne treba završiti brojčanom ocjenom ali isto tako smatram da samo bilješka u e dnevniku nije dovoljna niti za motivaciju niti za ozbiljnost ovakve velike provedbe. Osim poštivanja ekonomičnosti bilo bi potrebno pridodati i bodove za upis u srednju školu za učenike koji su pogotovo u strukovnim zanimanjima kompetentniji u pojedinim specifičnim vještinama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
33 Marijana Škvorc PRAVILNIK Poštovani! Slažem se sa Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
34 Marija Mesić Škorić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
35 Snežana Markan PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
36 Sanja Vidović PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
37 Stefanija Malović Žmegač PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
38 Martina Horvat PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Lijepi pozdrav, Martina Horvat Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
39 Sanja Jurić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama Pravilnika. Potrebno je djeci dati kvalitetnu povratnu informaciju, ali i motiv da ozbiljno pristupe toj provjeri. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
40 Željka Grobenski Senjan PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Lijep pozdrav Željka Grobenski Senjan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
41 Blaženka Barjektarević PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
42 Josip Šišmanović PRAVILNIK Poštovani, mišljenja sam kako vanjsko vrjednovanje ne treba pretvoriti u još jedan ispit na kraju godine, a upravo to će se dogoditi ako je rezultat brojčana ocjena. Učenici bi mogli izbjegavati pisanje pojedinih predmeta kako ne bi pokvarili prosjek i zaključnu ocjenu što dovodi u pitanje pravednost i smisao cijelog projekta. Ukoliko želimo biti zemlja znanja, onda svakako moramo učiniti vanjsko vrjednovanje poticajnim i smislenim za same učenike (u njihovoj razini shvaćanja). Rješenje vidim da u budućnosti rezultati ispita budu učeniku dodatni bodovi pri upisu u srednju školu. Time će svakako motivacija biti veća i s vremenom možemo očekivati odmak od dosadašnjeg fokusa samo na ocjenu. Tu je i psihološki trenutak pritiska i na nastavnike i na učenika u kojem se čini kako će ta ocjena presuditi o njihovom ukupnom znanju. Ako bi to bili dodatni bodovi za upis, i učenici bi to mogli shvatiti kao priliku ispraviti neko razdoblje života u kojemu možda nisu ostvarili poželjne rezultate. Svjestan sam činjenice kako postoji mogućnost da se vrjednovanje neće shvatiti dovoljno ozbiljno ukoliko postignuće učenika bude upisano kao bilješka, ali mislim kako brojčano ocjenjivanje nije smjer u kojem trebamo ići. Svako dobro. Josip Šišmanović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Nacionalni ispiti stvorit će pretpostavku za mogućnost primjene rezultata kao jednog od kriterija za upis u srednje škole, ali u ovom trenutku smatramo da je bilješka s upisom broja bodova i odgovarajućim postotkom dovoljna za utvrđivanje razine postignuća učenika.
43 Zrinka Perković Dodig PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
44 Ines Lovrić PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
45 Ernestina Tropša PRAVILNIK Slažem se sa izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Mislim da je i dalje potrebno zadržati i brojčano ocjenjivanje jer je lako mjerljivo. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
46 Davor Lakoš PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Lp Davor Lakoš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
47 MELINA LOPAR PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
48 NEVENKA PAPAC PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i provedbi vanjskog vrednovanja i korištenju dobivenih rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
49 Zoran Zelić PRAVILNIK Slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
50 Ksandra Sinožić PRAVILNIK Slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
51 JASNA SAJDL PRAVILNIK Slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
52 Ivana Pavlic PRAVILNIK Slažem se sa Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
53 DARIO GEC PRAVILNIK Slažem se sa izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
54 Maja Rumenjak PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Izraz "postignute razine kompetencija te ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda definiranih predmetnim kurikulumima ... " dobro je osmišljen, a posebno dio izraza "ostvarenost odgojno-obrazovnih ishoda". Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
55 MARIJANA BILANDŽIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, prijedlog je u redu, nevezano direktno za ovaj Pravilnik, zbilja bi voljela da se konačno uvede matura u osmom razredu da bi se djeca mogla lakše usmjeriti u područje koje im odgovara, Srdačno Marijana Bilandžić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
56 Tina Parać PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se sa prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
57 STANKA PUPIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, izmjene i dopune Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja su dobre i s njima se u potpunosti slažem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
58 Martina Simić Meznarić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova. Martina Simić Meznarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
59 Lidija Grobenski PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, protivim se brojčanom ocjenjivanju koje se upisuje u Razrednu knjigu. Eventualno može se unijeti kao zabilješka u obliku prosjeka riješenosti kao povratna informacija učeniku te kao informacija profesoru i školi na čemu trebaju poraditi kako bi se podigla razina kompetencija učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. U ovom trenutku smatramo da je bilješka s upisom broja bodova i odgovarajućim postotkom dovoljna za utvrđivanje razine postignuća učenika.
60 Emina Mutabžija-Orešković PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, u cijelosti podržavam dodavanje stavaka 1. i 2. u Članak 2 kako je predloženo. Smatram da je za učenike vrednovanje za učenje iznimno korisno a sukladno svrsi primjereno je postignuća upisivati kao bilješke o praćenju u Razrednu knjigu. Vrednovanje naučenog primjereno je ocijeniti brojčanom ocjenom te istu upisati u Razrednu knjigu. Uz srdačan pozdrav, Emina Mutabžija-Orešković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
61 Marina Kopjar PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, slažem se da zbog ozbiljnosti pri rješavanju nacionalnih ispita učenici trebaju dobiti bilješku ili ocjenu u imenik. Ali također smatram da bi trebali za dobro riješene nacionalne ispite dobiti i poneki bod koji će se pribrajati pri upisima u srednju školu, a za pozitivnu motivaciju pri pripremanju za nacionalne ispite i njihovo rješavanje. Ti dodatni bodovi bi mogli činiti razliku kod upisa u srednju školu, jer trenutno imamo nerealno velik broj odlikaša tj. učenika s istim brojem bodova. Srdačan pozdrav, Marina Kopjar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje
62 Suzana deltin PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, slažem se s odredbom iz članka 2., stavak 1, te mislim kako bi ona djelovala motivirajuće na učenike. Također bi bila od velike koristi i roditeljima učenika, naročito nižih razreda, koji bi ih mogli usmjeriti ka kvalitetnijem i uspješnijem usvajanju gradiva. Srdačan pozdrav, Suzana Deltin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
63 Đurđica Lucek PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, podržavam prijedlog i smatram da će takav pristup potaknuti učenike da ozbiljnije pristupe nacionalnim ispitima. Predlažem da rezultati nacionalnih ispita dobiju ulogu i kod upisa učenika u srednje škole u obliku dodatnih bodova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
64 Suzana Ujčić PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, smatram da bi bilješka o postignuću učenika doprinijela ozbiljnijem pristupu ispitima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
65 Maja Kralj Stančec PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, 9. rujna 2022. na stranicama NCVVO objavljeno je sljedeće: "S ciljem razvoja usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u školskim godinama 2021./2022. i 2022./2023. provest će nacionalne ispite na reprezentativnome uzorku 81 osnovne škole. Također, na poduzorku 20 osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023. implementirat će se proces samovrednovanja. Na taj se način ostvaruju pretpostavke da se nacionalni ispiti i samovrednovanje sustavno uvedu u osnovne škole kao jedan od mehanizama za unapređenje kvalitete hrvatskoga obrazovnoga sustava." Sukladno planu, dok god se nacionalni ispiti ne uvedu u sve škole držim da učenike eksperimentalnih škola ne bi trebalo dovoditi u neravnopravan položaj u odnosu na učenike koji ne pišu ispite. U trenutku kada nacionalni ispiti postanu obavezni dio vrednovanja u sustavu OŠ apsolutno podržavam da rezultati ne služe samo vanjskom vrednovanju i unaprjeđenju sustava, već i da rezultati imaju utjecaj na upise u srednju školu, kako bi se izbjegla hiperinflacija odlikaša, a jednaku priliku za upis u željenu školu dobili svi bez obzira na kriterije nastavnika osnovne školu koju završavaju. U ovoj eksperimentalnoj fazi unošenje pojedinačnih rezultata u e-Dnevnike u kontradikciji je sa svrhom vanjskog vrednovanja školske ustanove i sustava u cjelini. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Nacionalni ispiti stvorit će pretpostavku za mogućnost primjene rezultata kao jednog od kriterija za upis u srednje škole, ali u ovom trenutku smatramo da je bilješka s upisom broja bodova i odgovarajućim postotkom dovoljna za utvrđivanje razine postignuća učenika. Dobrovoljno sudjelovanje u provedbi nacionalnih ispita u uzorku škola nije predmet ovog pravilnika.
66 Vlatka Antolić PRAVILNIK, Članak 2. Bojim se da mnogi roditelji ne će svojoj djeci potpisati suglasnosti za pristupanje nacionalnim ispitima ako se uvede brojčano ocjenjivanje koje se upisuje u Razrednu knjigu. Zalažem se za bilješke o praćenju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
67 Ingrid Šlosar PRAVILNIK, Članak 2. Dodavanjem ovih dvaju stavaka čini se da će škole ipak imati uvid u pojedinačna postignuća učenika. Mislim da bi trebalo izmijeniti dosadašnji stavak 4. ili ga u potpunosti izostaviti (postaje suvišan, u suprotnosti je s dodanim stavcima) jer glasi: "Izvještaj o rezultatima vanjskoga vrjednovanja u kojem je škola sudjelovala ne sadrži pojedinačne rezultate pristupnika dobivene u vanjskom vrjednovanju." Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
68 Neven Grobenski PRAVILNIK, Članak 2. Protiv sam svakog brojčanog vrednovanja nacionalnih ispita koji bi ušli u razrednu knjigu. Želim Vam ukazati i na to da navedenim Pravilnikom "Vanjsko se vrjednovanje provodi zbog: a) utvrđivanja razine ostvarivanja ciljeva odgojno-obrazovnoga procesa definiranih nacionalnim kurikulumom, nastavnim planovima i programima i drugim dokumentima u svezi s obrazovnom politikom Republike Hrvatske b) utvrđivanja razine dostignutih kompetencija utvrđenih nacionalnim kvalifikacijskim okvirom i drugim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije c) osiguravanja analitičkih osnova za poduzimanje mjera koje će voditi unaprjeđivanju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja d) osiguravanja analitičkih osnova za sustavno planiranje usavršavanja nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti – učitelja, nastavnika i stručnih suradnika." te mi nikako nije jasno kakva je svrha onda da se brojčano ocjene učenici i da se to onda unese u Razrednu knjigu. To znači da umjesto da se vidi što u određenoj školi ili predavanju profesora ne valja Vi brojčano želite ocijeniti učenike. Također u Pravilniku piše "(3) Izvještaj o rezultatima vanjskoga vrjednovanja u kojem je škola sudjelovala sadrži zbirne rezultate vanjskoga vrjednovanja iskazane na razini škole te usporedbu tako iskazanih rezultata s rezultatima na nacionalnoj razini. (4) Izvještaj o rezultatima vanjskoga vrjednovanja u kojem je škola sudjelovala ne sadrži pojedinačne rezultate pristupnika dobivene u vanjskom vrjednovanju. (5) Svi osobni podaci prikupljeni vanjskim vrjednovanjem smatraju se tajnima i ne mogu se koristiti u analizama i izvještajima." Iz ovoga je jasno da vi školi ne možete slati pojedinačni uspjeh pojedinog učenika nego samo zbirne rezultate pa kako onda možete u izmjene staviti da će se se pojedinačna ocjena učenika upisivati u razrednu knjigu? Moj prijedlog je da u izmjenama pravilnika ne stavljate stavku da će rezultat nacionalnog ispita biti upisan u Razrednu knjigu učenika. Primljeno na znanje Prema prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova izvještaj o rezultatima vanjskoga vrednovanja na razini škole ne sadrži pojedinačne rezultate pristupnika, već zbirne rezultate vanjskog vrednovanja iskazane na razini škole te usporedbu tako iskazanih rezultata na nacionalnoj razini. Nadalje, prema istome prijedlogu Pravilnika pojedinačni učenički rezultati vanjskoga vrednovanja nalaze se u Razrednoj knjizi. Prema članku 9. Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/17, 76/19 ) u Imenik kao jedan od dijelova Razredne knjige unose se: bilješke o praćenju rada, napredovanju učenika i vrednovanju učenika po predmetima. Dakle, rezultati vanjskoga vrednovanja navode se kao podatak o vrednovanju učenika.
69 NATAŠA MODRIĆ TIĆAK PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, slažem se s unošenjem bilježaka i brojčanih ocjena u Razrednu knjigu. Time će učenici ozbiljnije shvatiti ispite, a samo brojčano vrednovanje olakšava percepciju uspjeha i učenika i roditelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
70 ANTONIJA WURZBERG PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, svrha formativnog vrednovanja učenika jest poticanje razvoja samoreguliranog učenja i razvoj metakognitivnih vještina. Nacionalni ispiti propituju kompetencije identične onima koje europski dokumenti naglašavaju kao najznačajnije za konkurentnost na tržištu rada. Cilj ovih ispita vidim kao mogućnost poduzimanja mjera ( od strane učitelja) koje će pružiti izglede svakom pojedincu za ostvarenje vlastitih potencijala. Učenici trebaju biti poučavani kompetencijama koje će im biti propitivane. S tim u vezi smatram da se ne bi trebala upisati ocjena ukoliko učeniku prethodno nisu omogućeni zadatci za vježbu i jasno naznačeni kriteriji kojima bi mogao pratiti svoje učenje i razinu postignuća. Iste bi , smatram, trebao omogućiti izvršitelj vrednovanja. S ostalim prijedlozima sam suglasna. Primljeno na znanje Budući da je cilj nacionalnih ispita utvrditi učenička postignuća i trajno stečena znanja, za nacionalne ispite se ne treba dodatno pripremati.
71 Vesna Vujić PRAVILNIK, Članak 3. Slažem se da terminologiju treba uskladiti. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje ima u svom nazivu, kao i u većini dokumenata, inačicu vrednovanje, s e iza pokrivenoga r (što propisuje i Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje) te onda tu inačicu treba dosljedno rabiti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
72 Lidija Grobenski PRAVILNIK, Članak 4. Da stupa na snagu nakon provedbe nacionalnih ispita provedenih u ožujku 2023. te vrijedi od školske godine 2023/2024. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.