Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ŽELJKO HERNER Eko sheme, Obveze korisnika Što je s trajnim usjevima poput lucerne, ili dts ili trava i travolika paša. Gaec 7 dozvoljava da na tim površinama nije obveza provoditi plodored. Predlažem da se trajni usjevi poput dts i lucerne i sl. priznaju pod reduciranu obradu jer zadovoljavaju uvjete sekvestracije ugljika i održavanje plodnositi tla. Istodobno u kombinaciji s ekološkom poljoprivredom osigurali bi ostanak većeg broja opg u sustavu ekološke poljoprivrede. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog će se razmotriti prilikom slijedeće izmjene SP ZPP.
2 ŽELJKO ČUKIĆ PRAVILNIK Poštovani, primjedba na članak171.,stavak10 ,točka ( 3). prerdlažem razdvajanje oraha i lijeske i nikako smanjenje poticaja za eko proizvodnju lješnjaka hvala na pažnji lp opg željko čukić slavonski brod Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati ove dvije skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
3 Zvonko Gršeta Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.08. PVP za krmne proteinske usjeve Članak 57. glasi: "(5) Korisnik PVP za krmne proteinske usjeve iz stavaka 2. i 3. ovoga članka obvezan je prijaviti brojno stanje svinja i peradi u JRDŽ u regionalnom uredu HAPIH-a svakog prvog dana u mjesecu počevši od 1. siječnja 2023. " Ispada da u 2023. godini nitko nece ostvariti potporu jer retroaktivno ispunjenje obaveze prijave brojnog stanja svakoga 1. u mjesecu počevši od 1. siječnja 2023. u regionalnom uredu HAPIH-a nije moguce. Osim za one koji su sudjelovali u pisanju pravilnika. Primljeno na znanje Tekst stavka 5., članka 57. prilagođen je važećim propisima, Uredbi 2016/429 i zakonu kojim se regulira zdravlje životinja.
4 Zvonko Gršeta PLAĆANJA ZA IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020., Pojmovnik U članak 68. dodati: "Iznimno od točke d. ovoga članka, za nove površine i nova uvjetna grla za koje se podnosi zahtjev za ulazak u sustav potpore u 2023. godini ili za površine i uvjetna grla za koje je završilo obvezno razdoblje, za M10 i M11 obvezno je razdoblje u trajanju od jedne godine." Nije prihvaćen Članak 68. odnosi se na plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (PRR). U 2023. i 2024. godini potporu iz PRR-a moći će ostvariti samo korisnici M10 i M11 koji su tijekom 2019. i 2020. godine preuzeli petogodišnju obvezu provedbe. Nove površine ili uvjetna grla u 2023. godini neće se moći prijavljivati za potporu u sklopu intervencija M 10 i M 11 iz PRR-a.
5 Zlatica Pavin Osnovni uvjeti, Prihvatljive poljoprivredne površine Uzgajam koze i u zakupu imam 29 ha pasnjaka, od cega mi je za potporu priznato 11 ha, odn. samo livadne povrsine, a zbog cega je cijeli pasnjak rascjepkan u 6 manjih pasnjaka. Kao sto je poznato, koze po prirodi vise vole brstiti,pa je moj prijedlog, da se uzgajivacima koza u obzir za potporu prihvate i grmovite povrsine. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Prilogom IV Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (Naodne novine br. 1/23), propisani su koeficijenti prihvatljivosti za pašnjake i krške pašnjake s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina. Stavkom 14 Članka 8. spomenutog pravilnika propisani su uvjeti za upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustav.
6 Virovitičko podravska županija PRAVILNIK Iz prijedloga Pravilnika je vidljivo da kombiniranje više od 2 mjere nije moguće, molimo da uzmete u obzir intenzivne nasade voća koji nam kontinuirano opadaju pod površinama i proizvodnji. Vrlo je važno dodatno osnažiti voćare intenzivnih nasada te im omogućiti korištenje kombinaciju više od 2 mjere. Također, s obzirom da neke od dosadašnjih mjera više nisu predviđene pravilnikom, potrebno je podignuti iznose potpora za navedene mjere koliko god je to moguće. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Iako trenutno nije moguće kombinirati tri operacije IAKS mjera u intenzivnim nasadima voća podsjećamo da sada postoji mogućnost kombinacije ovih operacija s eko shemama. Slažemo se s potrebom revidiranja iznosa potpore za određene tipove operacija te ćemo poduzeti aktivnosti kako bi se iste revidirale u skorije vrijeme.
7 Udruga za tov i uzgoj junadi Baby Beef PRAVILNIK Udruga za tov i uzgoj goveda Baby Beef Gudovac 1. Da se iz svih izračuna potpora koje su vezane uz stočarstvo u RH izbaci pojam prosječno uvjetno grlo, a umjesto njega uvede parametar ˝PRIHVATLJIVO GRLO˝. Prihvatljivo grlo za potporu u tovnom govedarstvu podrazumijeva grlo ne mlađe od 12 mjeseci i ne starije od 30 mjeseci koje je u kontinuitetu tovljeno na gospodarstvu minimalno 250 dana kod muških grla, a 180 dana kod ženskih grla. Potpora se isplaćuje u godini u kojoj su ispunjeni uvjeti držanja junadi na gospodarstvu. 2. Nominalni iznos potpore za PVP je prenizak. Nužno ga je revalorizirati na minimalno 130 €. Visina omotnice se na godišnjoj razini treba usklađivati sa inflatornim kretanjima, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku . 3. S obzirom na dosta novih okolnosti i specifičnosti u proizvodnji koje Pravilnik donosi da se uvede prelazno razdoblje za prilagodbu proizvođača u vremenu od 1-2 godine u kojem bi se mogla provesti kvalitetna edukacija provedbenih tijela, proizvođača i Savjetodavne službe. Budući MPŠ i Agencija za plaćanje u poljoprivredi provode monitoring nad provedbom postupaka proizvodnje proizvođača, da se uvede institut opomene za nesukladnost kojom bi se proizvođačima ukazalo na pogrešno postupanje, a tek nakon ponovljene nesukladnosti da se pristupi kažnjavanju/penalizaciji . 4. Prijedlog je da se penalizacija vezana uz višestruku uvjetovanost u kontekstu prijave migracija, označavanja domaćih životinja ušnim markicama, prijave i narudžbe zamjenskih ušnih markica, uvede s obzirom na postotni udio od ukupnog broja domaćih životinja u uzgoju i proizvodnji na poljoprivrednom gospodarstvu. Predlažemo da limit tolerancije bude 5 % od prijavljenih grla na poljoprivrednom gospodarstvu, uz primjenu instituta opomene. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. 1. U intervenciji 32.02. PVP za tov junadi potpora se dodjeljuje za grla koja su utvrđena, odnosno prihvatljiva jer su ispunila sve uvjete prihvatljivosti. 2. U svrhu rješavanje poteškoća u osjetljivim sektorima Republika Hrvatska (proizvodno vezana potpora dohotku), u ovom programskom razdoblju, može koristiti maksimalno 15% ukupne omotnice uz ograničenje od 2% u sektoru krmno proteinskih usjeva. Iznosi za PVP intervencije određivani su u skladu sa ukupnom omotnicom te sektorskim analizama. 3. Potpora se dodjeljuje u skladu sa Strateškim planom ZPP, a isti ne dozvoljava prijelazno razdoblje. 4. Administrativne kazne vezana uz kršenje višestruke sukladnosti i uvjetovanosti propisuju se posebnim propisom (Pravilnik o višestrukoj sukladnosti i Pravilnik o uvjetovanosti).
8 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.06. PVP za voće Uz mandarinu u PVP uvrstiti klementine, naranču i limun sa minimalno 0,25 ha, ili navedene kulture zamijeniti nazivom 'agrumi'. Primljeno na znanje Uvjeti prihvatljivosti navedeni Pravilnikom prenijeti su iz Strateškog plana ZPP.
9 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' OPERACIJA 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK), Obveze KFK korisnika U operaciji 70.01.01. KFK predlažemo: Kod agruma je lovke potrebno postaviti nakon cvatnje, iza 20.svibnja (zbog pčela, obično se lovke u početku napune pčelama - što nije dobro). Primljeno na znanje Razmotriti ćemo ovu opciju.
10 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PRAVILNIK, INTERVENCIJA 70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima 70.01. AEC Smanjenje korištenja zaštitinih sredstava u višegodišnjim nasadima. U operaciji 70.01.01. uz trajne nasade, predlažemo dopunu na proizvodnju voća i povrća na oranicama (jagoda, lubenica, dinja, kupusnjače, bundeve i sl.). Nije prihvaćen Za svaku intervenciju je napravljena studija sa kalkulacijama. Trenutno u postojećoj studiji ne postoje izračuni potpora za proizvodnju voća na oranicama.
11 Udruga Biom OPERACIJA 70.07.02. Očuvanje živica (OŽ), Obveze OŽ korisnika Predlažemo u stavku 1. u dijelu gdje se navodi koliko često treba orezivati navede da se minimalno jednom u 2 godine orezivati. Nije prihvaćen S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti ovu izmjenu u Pravilnik bez izmjene Strateškog plana. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
12 Udruga Biom OPERACIJA 70.07.01. Očuvanje suhozida (OS), Uvjeti prihvatljivosti Predlažemo u stavak 2. dopisati da je minimalna širina najšireg dijela suhozida 0,5m kako bi potencijalnim korisnicima bilo jasno kako i što treba mjeriti. Nije prihvaćen S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti ovu izmjenu u Pravilnik bez izmjene Strateškog plana. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
13 Udruga Biom PRAVILNIK, INTERVENCIJA 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja Jesu li prihvatljivi korisnici koji stoku isključivo drže na otvorenom na pašnjacima. Naime, što god napravio npr. tovljač junadi na farmi u zatvorenom, tim životinjama neće poboljšati dobrobit kao onaj koji ih goveda drži na slobodnoj ispaši. U dijelovima hrvatske gdje niske zimske temperature ili prisutnost predatora to ne onemogućavaju trebali bi biti potencijalni korisnici ove intervencije. Primljeno na znanje Potporu za intervenciju 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja moguće je ostvariti i za životinje koje se nalaze na ispaši najmanje 120 dana godišnje (kategorije: mliječne krave i rasplodne junice) ili najmanje 150 dana godišnje (kategorije: ovce i koze).
14 Udruga Biom OPERACIJA 70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK), Obveze MUK korisnika Predlažemo da se u stavku 2. omogući i ručno uklanjanje korova jer je poanta ove operacije da se ne koriste herbicidi za uklanjanje korova, a ne da se koriste traktori. Činjenice da se kalkulacija iznosa potpore napravila za korištenje mehanizacije ne može biti opravdanje za onemogućavanje ručnog uklanjanja, nego bi se trebala napraviti dodatna kalkulacija koja bi pokazala koliko je ručno uklanjanje jeftinije ili skuplje i onda omogućiti korištenje obje metode. Nije prihvaćen U okviru ovoga tipa operacije potiče se uporaba odgovarajuće poljoprivredne mehanizacije i opreme za uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada te je u skladu s navedenim napravljena i kalkulacija iznosa potpore. Vaš prijedlog u ovome trenutku nije moguće ugraditi u Pravilnik s obzirom da on zahtjeva značajne izmjene ove operacije, a time i izmjene Strateškog plana.
15 Udruga Biom OPERACIJA 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK), Obveze MUK korisnika Predlažemo da se u stavku 2. omogući i ručno uklanjanje korova jer je poanta ove operacije da se ne koriste herbicidi za uklanjanje korova, a ne da se koriste traktori. Činjenice da se kalkulacija iznosa potpore napravila za korištenje mehanizacije ne može biti opravdanje za onemogućavanje ručnog uklanjanja, nego bi se trebala napraviti dodatna kalkulacija koja bi pokazala koliko je ručno uklanjanje jeftinije ili skuplje i onda omogućiti korištenje obje metode. Nije prihvaćen Preduvjet za prihvaćanje ove promjene je izmjena PRR-a te stoga predloženu izmjenu u tipu operacije 10.1.16. nije moguće napraviti u sklopu ovoga Pravilnika.
16 Udruga Biom OPERACIJA 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima (POMP), Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.14. Predlažemo da se iz stavka 1. izbaci ograničenje nagiba parcele. Poanta ove operacije je poboljšanje uvjeta za očuvanje bioraznolikosti i smanjenje erozije tla. Prema tome bilo bi dobro da se korištenje ove operacije omogući svima koji imaju trajne nasade bez obzira na nagib terena na kojem se nasad nalazi ako su spremni provoditi mjere propisane u članku 119. Pogotovo zato jer s povećanjem nagiba raste i opasnost od erozije. Nije prihvaćen Preduvjet za prihvaćanje ove promjene je izmjena PRR-a te stoga predloženu izmjenu u tipu operacije 10.1.14. nije moguće napraviti u sklopu ovoga Pravilnika.
17 Udruga Biom OPERACIJA 10.1.11. Održavanje živica (OZ), Obveze OZ korisnika predlažemo u stavak 3. dodati da je potrebno orezivati minimalno jednom u 2 godine Nije prihvaćen Iako je u točki 3. stavka 1. ovoga članka propisana obveza orezivanja živice jednom u dvije godine, ne postoji zabrana orezivanja (osim u periodu od 1. ožujka do 31. kolovoza) te se orezivanje može provoditi i više puta.
18 Udruga Biom OPERACIJA 10.1.11. Održavanje živica (OZ), Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.11. Predlažemo da se u stavak 1. doda da živica ne može biti od invazivnih vrsta, jer se kroz nekoliko drugih operacija izričito navodi da se invazivne vrste moraju uklanjati pa je pogrešno kroz ovu operaciju omogućiti dobivanje sredstava za njihovo održavanje. Nije prihvaćen Preduvjet za prihvaćanje ove promjene je izmjena PRR-a te stoga predloženu izmjenu u tipu operacije 10.1.11. nije moguće napraviti u sklopu ovoga Pravilnika.
19 Udruga Biom OPERACIJA 10.1.10. Održavanje suhozida (OS), Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.10. Predlažemo da se stavak 4. promijeni na način da glasi: tradicionalni suhozid najmanje 0,5 m širine u najširem dijelu, najviše 2 m širine unutar parcele i 4 m na granici parcele te najmanje 0,2 m visine i najviše 3 m visine. Izmjena se predlaže kako bi potencijalnim korisnicima bilo jasno kako se mjeri širina. Nije prihvaćen Preduvjet za prihvaćanje ove promjene je izmjena PRR-a te stoga predloženu izmjenu u tipu operacije 10.1.10. nije moguće napraviti u sklopu ovoga Pravilnika.
20 Udruga Biom OPERACIJA 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV), Obveze TVPV korisnika U stavku 1. navod pod g) bi trebalo promijeniti da se i amorfu može uklanjati i mehanički i ručno. Nije prihvaćen Preduvjet za prihvaćanje ove promjene je izmjena PRR-a te stoga predloženu izmjenu u tipu operacije 10.1.3. nije moguće napraviti u sklopu ovoga Pravilnika.
21 Udruga Biom OPERACIJA 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (ZTN), Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.2. Zašto se u ovoj operaciji ne bi omogućilo zatravnjivanje trajnih nasada bez obzira na nagib parcela. Cilj operacije treba biti da se smanji erozija, ali kako se radi i o jednoj od eko-shema treba se u obzir uzeti i utjecaj na bioraznolikost koji je značajan ako se trajne nasade ima zatravljene umjesto da se provodi česta plitka obrada tla kako bi se uklonila sva vegetacija osim kulture koju se uzgaja. Nije prihvaćen Preduvjet za prihvaćanje ove promjene je izmjena Programa ruralnog razvoja te stoga predloženu izmjenu u tipu operacije 10.1.2. nije moguće napraviti u sklopu ovoga Pravilnika.
22 Udruga Biom Eko sheme, Obveze korisnika U stavku 5. trebalo bi dozvoliti i da se grmovi amorfe uklanjaju mehanički ili ručno jer je poanta da se uklanja invazivna vrsta ali da se za to ne koriste herbicidi, a nije poanta u ručnom uklanjanju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, gdje je stavkom 5. propisano ručno odstranjivanje nadzemnih drvenastih dijelova pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača), te kako je stavkom 7 istoga članka propisana zabrana upotrebe sredstava za zaštitu bilja, tako u ovome trenutku nismo u mogućnosti dodati odredbu mehaničkog uklanjanja nadzemnih drvenastih dijelova pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača). Međutim, Vaš prijedlog ćemo uzeti u obzir prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike, nakon konzultacija s neovisnim stručnjacima.
23 Udruga Biom Eko sheme, Intervencija 31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina U stavku 2. trebalo bi dodati odredbu da rubni pojasevi ne mogu biti obrasli invazivnim vrstama ako se za njih želi ostvariti pravo na plaćanje jer po raznim regulativama se želi spriječiti širenje invazivnih vrsta, a poznato je da su ove površine često prepune invazivnih biljaka. Također u stavku 3. trebalo bi navesti da nisu prihvarljive živice koje sadržavaju invazivne vrste biljaka jer bi po tome u npr. Posavini ili Pokuplju netko tko uz rub parcele ima živicu od amorfe moga ju prijaviti ovdje, a na velikom broju mjesta samo u ovom pravilniku se izričito navodi da se amorfa mora uklanjati. Nadalje u stavku 3. trebalo bi u 4. natuknici dodati riječ lokva uz jezerce/baru jer na kršu su lokve česte a ovako je dvojbveno mogu li biti prihvatljive. U 3. stavku kada se govori o suhozidima trebalo bi navesti da je minimalna širina 0,5m u najširem dijelu suhozida kako bi bilo potencijalnim prijaviteljima bilo jasno kako to izmjeriti. U Stavku 4. ponovno bi trebalo biti navedeno da rubni pojasevi uz vodotoke moraju biti bez invazivnih vrsta ili barem da se invazivne vrste trebaju uklanjati. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Člankom 20 ovoga Pravilnika propisano je minimalno održavanje poljoprivrednih površina, a što se povezuje i s održavanjem rubnih pojaseva uz vodotoke. S obzirom da uklanjanje invazivnih vrsta na ovim površinama nije navedeno u Strateškom planu, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana. Kako je živica definirana Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, tako ćemo Vaš prijedlog razmotriti prilikom izmjene istog. Izričaj u stavku 3. korigiran je u jezerce/lokva/bara. Uz tradicionalne suhozide unutar opisa navedena je najmanja širina 0,5 m.
24 Udruga Biom Eko sheme, Obveze korisnika Iako je odredba o obveznom uklanjanju neželjene vegetacije s pašnjaka za svaku pohvalu ona je prema važećim propisima moguća samo na zemljištu koje nije u zakup uzeto od Hrvatskih šuma. Na krškim pašnjacima koji se uzimaju u zakup od Hrvatskih šuma nikakvo uklanjanje neželjene vegetacije za sada nije dozvoljeno. Ta bi se odredba mogla uskoro promijeniti (s novim Zakonom o šumama) ali svakako izričaj treba uskladiti sa mogućnostima za uklanjanje i na tim parcelama koje će se sigurno prijavljivati za ovu intervenciju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Vaš prijedlog ćemo razmotriti nakon stupanja na snagu novoga Zakona o šumama.
25 Trin j.d.o.o. Eko sheme, Obveze korisnika Odredba od potpunoj pokrivenosti tla oranične površine nije usklađena sa Pravilnikom o agrotehničkim mjerama (NN 20/18, 115/18 i 22/19 gdje je u Članku 2 stavku 9 definirano kako slijedi: "Konzervacijska obrada tla konceptualno pripada konzervacijskoj poljoprivrednoj proizvodnji, a definira se kao sustav obrade kod kojeg je nakon svih radnih zahvata obrade tla i sjetve sljedećeg usjeva pokrivenost površine iznosi najmanje 30%, a prioritetni cilj joj je zaštita tla od erozije, održavanje povoljne vlažnosti tla kao i očuvanje fizikalnih, kemijskih i bioloških značajki tla" Molimo korekciju zahtjeva za pokrivenost tla biljnim ostatcima ili zelenim pokrovom na minimalno 30% kako bi se osigurao ujednačen pravni okvir. Nije prihvaćen Pokrivenost 30% navedena u Pravilniku o agrotehničkim mjerama (Narodne novine br. 20/18, 115/18 i 22/19), odnosi se na gustoću pokrova a ne na pokrivenost 30% površine oranice. S obzirom da je istim Pravilnikom predviđena potpuna pokrivenost biljnim ostacima ili zelenim pokrovom, u eko shemi 31.06.Konzervacijska poljoprivreda je radi pojednostavljenja provedbe gustoća pokrova od 30% je izostavljena.
26 Trin j.d.o.o. PRAVILNIK Ovim putem skrećemo pažnju na definirane količine povrća potrebnih za PVP. (Prilog 1 Pravilnika), tražena minimalna količina proizvedene šparoge nije realna. Iz komunikacije s proizvođačima a vjerujemo da je i vidljivo iz prijavljene proizvodnje u prethodnim razdobljima, realna minimalna količina bi se trebala kretati na razini od 2,5-3 t/ha. Molimo provjeriti i uskladiti navedeno kako bi se omogućavanjem ostvarenja potpore za ostvarene realne prinose omogućio razvpoj povrtlarskog sektora. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Minimalna količina korigirana je u skladu sa prijedlozima HAPIH-a stručnog tijela s kojim Ministarstvo poljoprivrede surađuje.
27 Trin j.d.o.o. Eko sheme, Intervencija 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama Poštovani, Molimo da se razmotri i uključivanje digestata iz bioplinskih postrojenja u ovoj mjeri budući da se radi o visokovrijednom gnoju od kojeg je veći dio porijeklom stajski gnoj dok je preostali dio biljnog porijekla. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. U skladu s izrađenim kalkulacijama od strane neovisnog stručnjaka, predviđena je uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama te navedenima nije obuhvaćena primjena digestata.
28 Tomislav Pustički PRAVILNIK Primjedba na članak 171.,stavak 10,točka 3 Smatram da je nedopustivo proizvođače lješnjaka i oraha stavljati u isti koš,te da je nužno isto razdvojiti.Duplo veći broj sadnica po površini i nekoliko puta više radnih sati koje lijeska zahtjeva,te puno ručnog rada zahtjeva i veći poticaj po hektaru.Lijeska,kao druga voćna vrsta po površini u RH,ali bitnije kao vrsta kojoj raste urod svake godine mora dobiti i svoje zasluženo mjesto.Molim da se uvaži primjedba. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati ove dvije skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
29 TOMISLAV KOSAK PRAVILNIK Poštovani, velika primjedba na članak 171.Smatram da lijeska i orah nemogu biti u istome košu jer nemaju veze jedno sa drugim,Orah se sadi puno večim razmakom nego lijeska i time u lijesci ima puno više poslova.Izađite više na teren i pogledajte nasade lijeske kako su održavani i kako ljudi krvavo rade na njima.Iz svog susjedstva vidim te nasade oraha,desetine hektara gdje se beru samo poticaji a rastu samo šibe na parcelama.Otvorite više oči i vidite da plodova nema nikakvih na tim prijavljenim parcelama.Ugledajte se na lješnjikare,udružili se od ove godine sa zadrugom "NAŠ LJEŠNJAK" i po tome se vidi da ljudi žele napredovati u svome poslu a pogotovo mi mladi.Ovim pravilnikom nas tjerate van poljoprivrede a ne u nju.LJEŠNJAKU JE MJESTO SA OSTALIM VOČNIM KULTURAMA I TOČKA!!!!! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati niti spajati postojeće skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
30 TOMISLAV KOSAK PRAVILNIK PRIGOVOR NA ČLANAK 171.Smatram da sa novim pravilnikom če se smanjiti dosta ekoloških proizvođača a ne kako EU Komisija planira da se poveča.Ja sam u ekološkoj proizvodnji lijeske i sa novim planom poticaja vjerujte mi da čemo svi izači iz ekološke što prije čemo moći.Sve je poskupjelo a pogotovo nadzorne stanice a vi smanjivate poticaj.Vidim se u budučnosti u konvencialnoj proizvodnji sa ovim planom jer ču imati veče koristi u globalu.Isto razmišljaju i ostale kolege.Ušao sam u ekološku jer smatram da je to ispravno ali vidim da ministarstvo to ne cijeni i gubim volju za time. Lp Primljeno na znanje Izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
31 Stjepan Vanđija PRAVILNIK Lijeska i orah, apsolutno različite voćke. Zajedničko im je jedino to što su voćke. Sadnja, prinos, urod, agrotehničke mjere....itd..... niti slično. Jedina zadovoljavajuća opcije je razdvajanje ovih kultura. Deficit lješnjaka u Hrvatskoj i Europi je više nego očigledan. Poticanje uzgoja sa iznosom od 1074 EUR/ha je prihvatljivo Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati ove dvije skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. Također, napominjemo kako je trenutni izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
32 Stjepan Haršanji PRAVILNIK Prigovor na članak 171. - orah i lijeska u istoj grupi Poznavanjem osnovnoškolske matematike vrlo je jednostavno doći do zaključka da su troškovi uzgoja oraha i lijeske višestruko različiti. Orasi se sade 10m x 10m (100kom/ha), a lijeska u pravilu 5m x 5m (400kom/ha), često i rjeđe (osobno imam voćnjake sa 4m x 4m, 4m x 5m i 3m x 6m). Uzevši u obzir da u prosjeku za 1ha treba 4 puta više sadnog materijala i 4 puta više brige za održavanje nasada lijeske od nasada oraha, SASVIM je NERAZUMNO stavljati ove dvije kulture u istu voćarsku poticajnu grupu. Lijesku uvrstiti u grupu "ostale voćne vrste" jer joj je tamo i mjesto. Hvala Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati niti spajati postojeće skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
33 Stjepan Haršanji INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Obveze korisnika Poštovani, Nije u redu stavljati proizvođače oraha i lijeske u isti koš s obzirom na uloženi trud prilikom dizanja nasada i održavanje istog. Također nije u redu kažnjavati proizvođače lijeske zbog nekolicine koji su nasade zasadili isključivo radi poticaja dok velika većina o svojim nasadima uredno brine. Poticaje za eko proizvodnju lijeske molim izjednačiti s ostalim voćnim vrstama budući da su im prinosi znatno manji od konvencionalnih nasada lijeske, a cijena proizvoda je gotovo ista. Po potrebi povećati kontrolu da bi se potaknula briga o zapuštenim nasadima koji parazitiraju i stvaraju loš kredibilitet voćarima koji urednu brinu o svojim nasadima. Hvala Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati skupine usjeva u Pravilniku te mijenjati iznose potpora bez izmjena Strateškog plana. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
34 sigo PRAVILNIK Poštovani, u članku 126. stavak 4 ovog Pravilnika (Mjera 11 - Ekološki uzgoj) navodite da su prihvatljive životinje goveda, kopitari, ovce i koze i pozivate se na Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848. U navedenoj Uredbi kao i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/464 prihvatljive životinje su i jelenska divljač. Molimo provjeriti mogućnost dodavanja jelenske divljači kao prihvatljive životinje. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Broj uvjetnih grla (UG) prihvatljivih životinja izračunava se na osnovu stopa konverzije životinja u UG iz Priloga II. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 808/2014. U tablici Priloga II. nije navedena stopa konverzije za jelensku divljač, te stoga ne možemo napraviti konverziju ove skupine životinja u UG.
35 Savez uzgajatelja simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.03. PVP za krave dojilje Obaveza držanja teladi do 6 mjeseci starosti tehnološki je potpuno besmislena i većinu manjih gospodarstava eliminirat će iz te mjere jer nemaju uvjete za držanje starije teladi. Vrijednost teleta iznad 200 kg značajno se smanjuje pa ima smisla samo u klasičnom pašnom držanju u sustavu krava-tele, a u sustavu krava dojilja je tehnološki i financijski neprihvatljivo. Dakle 3 mjeseca je max. prihvatljivo obavezno držanje teladi. Nije prihvaćen Uvjet prihvatljivosti držanja teleta 6 mjeseci uz kravu dojilju proizlazi iz Strateškog plana, prijedlog smanjenja držanja teleta sa 6 na 4 mjeseca bit će razmotren kod prijedloga izmjena Strateškog plana.
36 Savez uzgajatelja simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba Proizvodno vezana potpora dohotku , Podintervencija 32.01.02. PVP za prvotelke Potpuno promašen cilj: intencija mjere trebala je biti potpora uzgoju junica do 1. teljenja, a taj uzgoj traje 2-2,5 godine. Ako se potpora daje za prvotelku koja ne može ostvariti potporu za kravu, ništa se nije napravilo… samo zakompliciralo bez efekta. Problem i jest u tome da se broj krava, uz ostale mjere, može povećati samo poticanjem uzgoja junica koje postaju krave i time pokušava smanjiti klanje ženske teladi (potencijalnih novih krava). Dakle, potpora za prvotelku treba zapravo biti potpora za uzgoj junice za razdoblje uzgoja do 1. teljenja, a nakon 1. teljenja ta životinja treba ostvarivati redovnu potporu za krave. Primljeno na znanje Uvjeti prihvatljivosti navedeni Pravilnikom prenijeti su iz SP ZPP.
37 Savez uzgajatelja simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba Eko sheme, Obveze korisnika Zabranjena uporaba mineralnih gnojiva ??? Valjda se mislilo samo na dušična mineralna gnojiva ? Nije prihvaćen Prilikom uzgoja leguminoza potrebna je gnojidba fosforom i kalijem te ostalim elementima, dok se gnojidba dušikom treba prilagoditi kako prekomjernim unosom ne bi došlo do ograničavanja procesa biološke fiksacije dušika iz atmosfere, što je upravo jedan od ciljeva ove intervencije. Ako bismo Eko shemom Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina uključili uporabu mineralnog gnojiva koja uključuje ostale elemente uz izostavljanje dušika, imali bi u ovome segmentu dvostruko financiranje. Slijedom navedenog, korisnici ove eko sheme ne bi mogli ostvariti dodatna plaćanja za proizvodno vezanu potporu za krmne usjeve, a što smo uz postojeće odredbe ove eko sheme omogućili. Temeljem spomenutog korisnici eko sheme Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina imaju obvezu prilikom gnojidbe svim potrebnim biljnim hranivima, koristiti isključivo organska gnojiva i gnojiva koja imaju dozvolu primjene u ekološkom uzgoju.
38 Savez uzgajatelja simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba Eko sheme, Intervencija 31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina Da li su plaćanja za sve hektare oraničnih površina ili samo za 20% ili više pod leguminozama ??? Najavljivano je i logično je za sve hektare ! Nije prihvaćen Intervencija 31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina povezana je s minimalnim propisanim udjelom leguminoza na oraničnim površinama, koji prema odabiru korisnika može biti i veći te time korisnik može uzgajati leguminoze na svim hektarima oraničnih površina svoga gospodarstva. Identično spomenutom, provodila se komunikacija prema javnosti. Proporcionalno povećanju površina pod leguminozama korisniku će se povećavati potpora. Iz navedenog je vidljivo da se potpora ostvaruje za površinu pod leguminozom.
39 Savez uzgajatelja simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba Eko sheme, Obveze korisnika 1. Raditi analize tla na svakoj parceli svake godine potpuno je neprihvatljivo, besmisleno i većinu OPG-ova s brojnim usitnjenim parcelama odbit će od ove izrazito važne mjere za stočarska gospodarstva. 2. Ako plan gnojidbe obavezno radi samo Savjetodavna služba, ona će postati 'usko grlo'… planove gnojidbe mogu i trebaju raditi sve ovlaštene stručne institucije i laboratoriji. 3. Pokrivanje spremišta stajskog gnoja moguće je praktično provesti samo za tekući gnoj. Kruti stajski gnoj skladišti se u zemljama EU vrlo često i na rubovima parcela poljoprivrednih površina i neizvedivo je i potpuno nepotrebno njegovo pokrivanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Kako je trošak analize tla uključen u kalkulaciju potpore, tako je Europska komisija bila izričita u uključivanju ove obveze u intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama. Odredba da samo Savjetodavna služba provodi individualno savjetovanje u cilju izrade planova gnojidbe je brisana. Stavak 15. korigiran je u smjeru odabira pokrova za stajski gnoj.
40 Robert Opačak INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Obveze korisnika Smanjivanjem potpore za ekološke proizvođače lješnjaka dovesti će do velikog broja proizvođača koji će priječi iz ekološke na konvencionalnu proizvodnju, te svakako neće privući nove proizvođače lješnjaka da pristupe ekološkom uzgoju. S obzirom da je uzgoj lijeske u velikom porastu u iz godine u godinu sve je više poljoprivrednih površina na kojima nastaju nasadi lijeske smatram da ovo ne ide nikome u prilog s obzirom da strateške ciljeve EU kojima se želi značajno povećati površine pod ekološkim uzgojem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo ne možemo u Pravilniku mijenjati iznose potpora. Također, napominjemo kako je trenutni izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
41 RABO d.o.o. PRAVILNIK Poštovani, primijetili smo da dosadašnje IAKS mjere 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture, 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada, 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima i 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima prema nacrtu novog pravilnika nemaju alternativu u novim mjerama koje su predviđene za primjenu. Protivimo se ukidanju navedenih mjera budući da su iste od velike važnosti kako za dosadašnje, tako i za buduće potencijalne korisnike te za svrhu zbog koje su iste i do sada egzistirale. Predlažemo ovim putem da se pravilnik korigira u smislu mogućnosti nastavka primjene predmetnih mjera za sve zainteresirane korisnike, naravno uz ispunjavanje određenih preduvjeta. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti nove intervencije/operacije. Međutim, želimo naglasiti kako će se očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti nastaviti provoditi u sklopu eko sheme 31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, a postupci održavanja zatravnjenosti u višegodišnjim nasadima biti će prihvatljivi u eko shemi 31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina.
42 PPK Valpovo d.o.o. Eko sheme, Obveze korisnika Ne vidimo smisao točke 15. Prilikom projektiranja i izgradnje depoa mora se paziti na sve zahtjeve zaštite okoliša stoga ovo predstavlja trošak koji definitivno nije isplativ niti to itko radi. Konkretno, nakon završenog ulaganja u depo stajnjaka dobili smo Potvrdu od Ministarstva zaštite okoliša i prirode kako je ulaganje u skladu sa standardima zaštite okoliša RH i EU. Na koje se dodatno onečišćenje misli i u kojim koncentracijama? Povrh svega, pokriveno spremište mora imati samo posjednik stoke, dok kupci stajskog gnoja ne trebaju...jer oni ne trebaju smanjivati onečišćenje vode i zraka ili? Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Prilikom pripreme prijedloga intervencije 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama, Europska komisija je zahtijevala dodatne obveze usmjerene na smanjenje emisija amonijaka u atmosferu. Temeljem navedenog propisane su odredbe stavcima 14. i 15. ovoga članka. Pravilnikom se propisuju obveze korisnika potpore za intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama, a ne obveze subjekta koji prodaje stajski gnoj, te koji ne podliježe obvezama iz ovog Pravilnika.
43 PPK Valpovo d.o.o. Eko sheme, Obveze korisnika Prema Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta NN 47/2019, članak 28., poljoprivrednici upisani u Upisnik su dužni jednom u četiri godine napraviti analizu tla. Smatramo da bi trebalo isto staviti u ovaj pravilnik kako poljoprivrednici koju su u zadnje tri godine napravili analizu tla ne bi morali ponovno raditi već po istoj napraviti plan gnojidbe. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Kako je trošak analize tla uključen u kalkulaciju potpore, tako je Europska komisija bila izričita u uključivanju ove obveze u intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama.
44 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NAŠ LJEŠNJAK PRAVILNIK Primjedba na članak 171., stavak 10, točka (3): Nedopustivo je grupirati orah i lijesku u isti koš, dvije voćne vrste koje su po svemu različitije od krušaka i jabuka. Jedna se vrsta sadi na razmak 10x10, druga na 5x5. To je razlika od 300 sadnica po hektaru. Prosječan trošak sadnje je 5€ po sadnome mjestu, a sličan je i trošak održavanja na godišnjoj razini, 5€ po sadnici (okopavanje, gnojidba, rezidba). Svakom tko se bavi voćarstvom je to u potpunosti jasno i razumljivo, tako da smo kao lješnjakari u potpunosti zgroženi ovom odlukom da se ove dvije voćne vrste tretiraju isto. Predlažemo razdvajanje ovih kultura, ostaviti iznos poticaja za orah na 516 EUR/ha, ali lješnjak kao trenutno dominantnu voćnu vrstu (gotovo 8000 hektara lijeske, sa prošlogodišnjim prinosom od 2500 tona lješnjaka!) staviti na mjesto gdje s pravom pripada, sa ostalim voćnim vrstama, te uzgoj poticati sa iznosom od 1074 EUR/ha. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati ove dvije skupine usjeva. Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
45 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NAŠ LJEŠNJAK INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Obveze korisnika Nedopustivo je grupirati orah i lijesku u isti koš, dvije voćne vrste koje su po svemu različitije od krušaka i jabuka. Jedna se vrsta sadi na razmak 10x10, druga na 5x5. To je razlika od 300 sadnica po hektaru. Prosječan trošak sadnje je 5€ po sadnome mjestu, a sličan je i trošak održavanja na godišnjoj razini, 5€ po sadnici (okopavanje, gnojidba, rezidba). Svakom tko se bavi voćarstvom je to u potpunosti jasno i razumljivo, tako da smo kao lješnjakari u potpunosti zgroženi ovom odlukom da se ove dvije voćne vrste tretiraju isto. Predlažemo razdvajanje ovih kultura, ostaviti iznos poticaja za orah na 516 EUR/ha, ali lješnjak kao trenutno dominantnu voćnu vrstu (gotovo 8000 hektara lijeske, sa prošlogodišnjim prinosom od 2500 tona lješnjaka!) staviti na mjesto gdje s pravom pripada, sa ostalim voćnim vrstama, te uzgoj poticati sa iznosom od 1074 EUR/ha. Nije prihvaćen Izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
46 OSATINA GRUPA d.o.o. OPERACIJA Dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za krmače i nazimice Predmeti za obogaćivanje kod tovljenika i odbijene prasadi su dobar potez, te u tom smjeru treba ići i kod krmača. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru kojeg ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
47 OSATINA GRUPA d.o.o. INTERVENCIJA 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja, Posebni uvjeti Potrebna korekcija roka za dostavu obrazaca/evidencija br. 26.,28., 30., 32., 34., 36. i 38. s 31.12.2023. na 31.1.2024. Na većim govedarskim i svinjogojskim farmama su svakodnevne i česte promjene broja stoke i nerealno je očekivati ažurnost podataka istog trena (0-24h) tj. isti dan - kako se propisalo s rokom za dostavu navedenih obrazaca 31.12.2023.! Djelomično prihvaćen Rok za dostavu evidencija pomaknut je na 5. siječnja 2024. godine. To je dovoljan rok da se mogu na vrijeme evidentirati i prijaviti sve promjene u stočarskoj proizvodnji u 2023. godini.
48 OSATINA GRUPA d.o.o. OPERACIJA 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK), Uvjeti prihvatljivosti Obzirom da je postavljen novi Strateški plan, prijedlog je poništiti obveze iz starog. Nije prihvaćen Obvezni smo postupiti u skladu s uputama EK na način da korisnici koji su ušli u operaciju 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki iz Programa ruralnog razvoja u 2019. i 2020. godine moraju na istim površinama provoditi ovu operaciju dok im ne istekne petogodišnje razdoblje provedbe na isti način i po istim pravilima kao i do sada.
49 OSATINA GRUPA d.o.o. Mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi, Rasplodne krmače Kao najznačajniji problem u sektoru svinjogojstva stalno se spominje nedostatna proizvodnja (domaće) prasadi za tov koji je direktno vezan za broj krmača, a ovom odredbom tj. isključenjem nadomještanja krmača iz stavka (8) se automatski zakida i gubi smisao iznimno osjetljivog sektora. Prihvaćen Brisan je stavak 8. članka 63.
50 OSATINA GRUPA d.o.o. Mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi, Mliječne krave Nemogućnošću nadomještanja grla gospodarstva su zakinuta za potpore (nenamjerno) izlučenih grla u zahtijevanom periodu. Obnova (remont) stada na farmama je u takvim slučajevima redovni postupak u uzgoju krava i trebali bi uvesti potkategoriju prvotelki kako bi nadoknadili navedene gubitke i potaknuli održavanje i proširenje stada. Primljeno na znanje Isto je navedeno u stavcima 4. i 5.: (4) Broj grla koja ostvaruju pravo na potporu ne može biti veći od broja grla prisutnih na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan podnošenja Jedinstvenog zahtjeva. (5) Prihvatljiva grla moraju biti prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu na dan 31. listopada 2023.
51 OSATINA GRUPA d.o.o. Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.09. PVP za sjeme Predlažemo dopunu stavka (1) gdje PVP za sjeme mora uključiti i površine na kojima se obavlja proizvodnja sadnog materijala - presadnica. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Navedeno nije u skladu sa SP ZPP stoga proizvodnju sadnog materijala – presadnica nije moguće dodati u intervenciju.
52 OSATINA GRUPA d.o.o. Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.05. PVP za povrće Potrebno korigirati minimalnu površinu od 0,50 ha iz stavka (3) na 0,25 ha kao što se spominjalo na sjednicama Povjerenstva. Nije prihvaćen Kriterij minimalne površine od 0,5 ha pod povrtnom vrstom za koju se potpora traži naveden je u Strateškom planu koji je usvojen stoga u Pravilniku isti nije moguće izmijeniti. Prijedlog će se razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
53 OSATINA GRUPA d.o.o. Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.03. PVP za krave dojilje Potrebno je uvesti novu kategoriju: PRVOTELKE – prihvatljiva grla su samo ona s teljenjem do datuma podnošenja zahtjeva (9.6.2023. krajnji rok za zakašnjele zahtjeve) te tim rokom nije obuhvaćen velik broj grla koji će imati prvo teljenje u ostatku godine. Obzirom da se potiče proširenje stada – ovo je nužna izmjena! Također, potrebno je izmijeniti dio stavka (3) koji se odnosi na obvezno razdoblje držanja teladi 6 mjeseci na gospodarstvu (od trenutka teljenja) na 4 mjeseca. Primljeno na znanje Uvjeti prihvatljivosti navedeni Pravilnikom prenijeti su iz Strateškog plana ZPP.
54 OSATINA GRUPA d.o.o. Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.02. PVP za tov junadi Prijedlog za izmjenu razdoblja držanja tova: 180 dana muška grla, 150 dana ženska grla. Primljeno na znanje Uvjeti prihvatljivosti navedeni Pravilnikom prenijeti su iz Strateškog plana ZPP.
55 OSATINA GRUPA d.o.o. Proizvodno vezana potpora dohotku , Podintervencija 32.01.02. PVP za prvotelke Pri kontroli broja prvotelki iz stavka (4) potrebno uvažiti i slučajeve mrtvog teljenja. Primljeno na znanje Viša sila ili izvanredne okolnosti su vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali u slučajevima iznimnih izvanrednih okolnosti koje korisnik može dokazati pravovaljanom dokumentacijom.
56 OSATINA GRUPA d.o.o. Proizvodno vezana potpora dohotku , Podintervencija 32.01.01. PVP za krave u proizvodnji mlijeka Pri kontroli iz stavka (5) potrebno je uvažiti i slučajeve mrtvog teljenja. Primljeno na znanje Viša sila ili izvanredne okolnosti su vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali u slučajevima iznimnih izvanrednih okolnosti koje korisnik može dokazati pravovaljanom dokumentacijom.
57 OSATINA GRUPA d.o.o. Eko sheme, Obveze korisnika Prema pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednih zemljišta, poljoprivrednici su u obavezi raditi analizu tla svake 4 godine, prema Nitratnoj direktivi svake 3 godine, a prema novom pravilniku za izravnu potporu svake godine. Prijedlog je uskladiti pravne norme unutar sustava, kako poljoprivrednici ne bi snosili dodatne troškove. Iz stavka (14) i (15) povlači se pitanje jasnog definiranja načina 'pokrivanja' stajskog gnoja za korisnike koji posjeduju stoku kao i pitanje trebaju li stajski gnoj pokrivati i korisnici koji NE posjeduju stoku. Djelomično prihvaćen Kako je trošak analize tla uključen u kalkulaciju potpore, tako je Europska komisija bila izričita u uključivanju ove obveze u intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama. Stavak 14. se mijenja i glasi: Korisnik koji posjeduje stoku obvezan je u spremištima stajskog gnoja u cilju vezanja amonijaka, primjenjivati zeolit clinoptilolite koji se dodaje jednom godišnje u spremište stajskog gnoja u količini od 2% suhe tvari stajskog gnoja, a što dokazuje preslikom računa, koji je obvezan dostaviti Agenciji za plaćanja do 31. prosinca 2023. godine. Stavak 15. mijenja se i glasi: Korisnik koji posjeduje stoku obvezan je imati pokriven stajski gnoj u spremištu stajskog gnoja s ciljem smanjenja onečišćenja vode i zraka. Za pokrivanje stajskog gnoja prihvatljivo je korištenje slame debljine 15 cm, te nepropusnih folija. Pravilnikom se propisuju obveze korisnika potpore za intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama, a ne obveze subjekta koji prodaje stajski gnoj, te koji ne podliježe obvezama iz ovog Pravilnika.
58 OSATINA GRUPA d.o.o. INTERVENCIJE PROIZVODNO NEVEZANIH IZRAVNIH PLAĆANJA, Intervencija 26.01. Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost Stavka (2) navodi povezana društva, za razliku od drugih članaka (npr. Čl.54.) gdje se spominju društva koja imaju istog nositelja ili odgovornu osobu. Prijedlog je da se definiraju povezana društva preko istog nositelja. Primljeno na znanje Za potrebe provedbe intervencije 26.01. Dodatna preraspodjeljena potpora dohotku za održivost povezana društva definirana su na način kako je uređeno odredbama Uredbe (EU) 2021/2115.
59 OSATINA GRUPA d.o.o. Osnovni uvjeti, Prihvatljive poljoprivredne površine Postoje staklenici i plastenici u kojima se obavlja uzgoj iz tla koji je naveden pod stavku (9), međutim izostavljeni su staklenici i plastenici u kojima se obavlja uzgoj iz supstrata (kamena vuna, kokosova vlakna i sl.). Ovu stavku potrebno je prilagoditi proizvođačima koji nemaju uzgoj u tlu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Za ostvarivanje prava na izravna plaćanja po površini, nužno je da biljka ima izravan doticaj s tlom. Ukoliko su zemljište i usjev potpuno odvojeni, tj. nema izravnog doticaja između tla i korijena, takvo zemljište nije prihvatljivo za izravna plaćanja.
60 Opg Pavlović Sanela PRAVILNIK Poštovani, prvo primjedba na članak171.,stavak10 ,točka ( 3). Također nije u redu orah i ljesku grupirati zajedno, to nisu iste biljke. Predlažem razdvajanje. Europa hoće eko proizvodnju,a vi smanjujete poticaje,što je stvarno smiješno. Poticaj po hektaru od 1016 eura je u redu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati ove dvije skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. Također, napominjemo kako je trenutni izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
61 OPG Pavichland INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Uvjeti prihvatljivosti A što s onima kojima je istekla petogodišnja obveza po pitanju M11 iaks mjere, ponovno mora preuzeti petogodišnju obavezu? Treba se uvrstiti kako je i do sada bilo, oni koji su odradili 5 godina ide dalje godina za godinom neovisno o tome što smo ušli u novo programsko razdoblje. Nije prihvaćen Ako Vam je istekla petogodišnja obveza za mjeru 11 iz PRR, možete se prijaviti za intervenciju 70.04 Ekološki uzgoj. Korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja intervencije. Obveze korisnika u gore navedenoj intervenciji propisane su u skladu sa SP ZPP RH 2023. – 2027.
62 OPG Mihael Babić Opći dio, Područje primjene Primjedba na članak 171., stavak 10, točka (3): Nedopustivo je grupirati orah i lijesku u isti koš, dvije voćne vrste koje su po svemu različitije od krušaka i jabuka. Jedna se vrsta sadi na razmak 10x10, druga na 5x5. To je razlika od 300 sadnica po hektaru. Prosječan trošak sadnje je 5€ po sadnome mjestu, a sličan je i trošak održavanja na godišnjoj razini, 5€ po sadnici (okopavanje, gnojidba, rezidba). Svakom tko se bavi voćarstvom je to u potpunosti jasno i razumljivo, tako da smo kao lješnjakari u potpunosti zgroženi ovom odlukom da se ove dvije voćne vrste tretiraju isto. Predlažemo razdvajanje ovih kultura, ostaviti iznos poticaja za orah na 516 EUR/ha, ali lješnjak kao trenutno dominantnu voćnu vrstu (gotovo 8000 hektara lijeske, sa prošlogodišnjim prinosom od 2500 tona lješnjaka!) staviti na mjesto gdje s pravom pripada, sa ostalim voćnim vrstama, te uzgoj poticati sa iznosom od 1074 EUR/ha. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati niti spajati postojeće skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. Izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
63 Opg Ivana Štimac INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Obveze korisnika Svrstavanje oraha i lijeske u istu kategoriju, kako po pitanju procesa i troškova proizvodnje tako i prijedloga jediničnih iznosa potpore za Prijelaz na ekološki uzgoj i Održavanje ekološkog uzgoja, nije tehnološki ekonomski opravdano i prihvatljivo. Mi koji se time konkretno svakodnevno bavimo u OPG-u , znamo dobro o kojoj značajnoj razlici je riječ. Razlika proizlazi iz načina sadnje te proizlazećim troškovima uzgoja. Time je u poticajnom smislu lijeska konkretno već u startu diskriminirana za 3 tisuće € po hektaru u odnosu na orah, a to je priznat ćete nedopustivo u svakom pogledu. Da bi bili konstruktivni, ali i zaštitili isplativost proizvodnje lijeske, neophodno je da se poticanje ugoja oraha i lijeske odvoji odnosno vrši selektivno. To znači da poticaj za orah ostane na razini od 518 € po hektaru, a uzgoj lješnjaka potiče na razini ne nižoj od 1074 € po hektaru. Pri tom treba uzeti u obzir i značaj uzgoja lješnjaka, koji je, nema sumnje, dominantna kutura sa približno 8 tisuća hektara i značajnim urodom. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati skupine usjeva u Pravilniku te mijenjati iznose potpora bez izmjena Strateškog plana. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. Također, napominjemo kako je trenutni izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
64 OPG Gorički Igor PRAVILNIK Poštovani, želim prigovoriti na članak 171. Smatram da odvajanje voćnih vrsta nije u redu. Te sam mišljenja da bi poticaji za sve voćne vrste trebale biti jednake, a da se nekim dodatnim načinom kontrolira da li gospodarstvo proizvodi šta na tim kulturama i količine. Svako ekološko kontrolno tijelo uzima podatke o proizvodnji za tekuću godinu, te bi se na temelju toga mogla formirati visina potpore. Nešto poput proizvodno vezanih potpora. S poštovanjem, Igor Gorički. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati niti spajati postojeće skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
65 NOVI AGRAR D.O.O. PRAVILNIK, OPERACIJA Dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS) Uz povećanje podne površine sa 10% na 15%, smanjenje broja kategorija u odbijenoj prasadi sa dvije na jednu, te u svinjama za tov sa 5 na 3 dodatno će dovesti do potrebe za povećanjem podnih površina u odnosu na uvjete iz 2022. godine. Ove promjene svakako će dovest će do smanjivanja proizvodnje u farmama koja odluče prihvatiti ovu mjeru. Stoga predlažemo smanjivanje podne površine sa 15% na 10%, kao i vraćanjem kategorija iz 2022. godine. Nije prihvaćen Postotak povećanja podne površine je rezultat pregovora s Europskom komisijom i nalazi se u Strateškom planu. Vaš komentar o kategorizaciji svinja za tov razmotriti ćemo prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
66 NOVI AGRAR D.O.O. Eko sheme, Obveze korisnika Potrebno je naznačiti da li se ograničenja iz stavka 5. i 6. (zabrana uporabe mineralnih gnojiva) odnose na cjelokupnu površinu ili samo na površinu pod leguminozama. Prihvaćen Stavci 5. i 6. se mijenjaju i glase: „(5) Korisniku je na površinama pod leguminozama dozvoljena uporaba organskih gnojiva i/ili gnojiva i poboljšivača tla odobrenih u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, navedenih u Prilog II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/1165. (6) Korisniku je na površinama pod leguminozama zabranjena uporaba mineralnih gnojiva.“
67 NOVI AGRAR D.O.O. Eko sheme, Obveze korisnika S obzirom na izbor adsorbenasa na tržištu i način njihove primjene potrebno je točno odrediti koje se vrste smiju primjenjivati u mjeri i u kojim količinama. Također, pitanje je da li će ovaj Pravilnik dopustiti korištenje adsorbenasa koji se primjenjuju kroz ishranu stoke. Lagune koje se nalaze uz farme zbog njihove velike površine nemoguće je pokriti. Eventualno pokrivanje dovelo bi do tehničkih problema zbog jakog mehaničkog naprezanja i biokemijskog utjecaja plinova iz gnoja. Stoga bi uvođenje obveza iz stavka 14. i 15. ovog članka moglo dovesti do toga da će stočari odustati od primjene ove mjere. Ovime će se otvoriti situacija da će se stajski gnoj i dalje odlagati na poljoprivrednim površinama, ali sada uz manju kontrole što može dovesti do povećanog zagađenja tla i podzemnih voda. Stoga smatramo da bi stavke 14. i 15. trebalo brisati, kako bi ova mjera zadržala smisao zbog kojeg je i prvotno uvedena. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Stavak 14. se mijenja i glasi: Korisnik koji posjeduje stoku obvezan je u spremištima stajskog gnoja u cilju vezanja amonijaka, primjenjivati zeolit clinoptilolite koji se dodaje jednom godišnje u spremište stajskog gnoja u količini od 2% suhe tvari stajskog gnoja, a što dokazuje preslikom računa, koji je obvezan dostaviti Agenciji za plaćanja do 31. prosinca 2023. godine. Stavak 15. mijenja se i glasi: Korisnik koji posjeduje stoku obvezan je imati pokriven stajski gnoj u spremištu stajskog gnoja s ciljem smanjenja onečišćenja vode i zraka. Za pokrivanje stajskog gnoja prihvatljivo je korištenje slame debljine 15 cm, te nepropusnih folija.
68 NOVI AGRAR D.O.O. Eko sheme, Obveze korisnika Zakonom o poljoprivrednom zemljištu određeno je da su poljoprivredna gospodarstva dužna provoditi praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta periodično najmanje svake četvrte godine analizom tla. Predlažemo izmjenu stavka 1. na način da je korisnik obvezan posjedovati analizu tla napravljenu sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Kako je trošak analize tla uključen u kalkulaciju potpore, tako je Europska komisija bila izričita u uključivanju ove obveze u intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama.
69 NOVI AGRAR D.O.O. INTERVENCIJE PROIZVODNO NEVEZANIH IZRAVNIH PLAĆANJA, Povrat prava na plaćanja u nacionalnu rezervu U Agronetu potrebno je dodati naznaku o porijeklu pojedinog prava na plaćanje, s obzirom da se prava na plaćanje koja su dodijeljena na temelju korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske vraćaju nakon gubitka poljoprivrednih površina. Trenutno je nemoguće znati temeljem čega su dodijeljena pojedina prava na plaćanje. Primljeno na znanje Informacija o osnovi po kojoj je poljoprivredniku dodijeljeno pojedino pravo na plaćanje nalazi se u registru prava na plaćanja kojeg vodi Agencija za plaćanja. Da bi ta informacija bila vidljiva korisnicima AGRONET-a nadogradit će se AGRONET aplikacija.
70 NOVI AGRAR D.O.O. Posebne odredbe, Uvjetovanost U prijedlogu Pravilnika potrebno je obrazložiti način primjene Provedbene uredbe komisije (EU) 2022/1317 od 27. srpnja 2022 vezano za odstupanje od standarda GAEC 7 ili GAEC 8 u 2023. godini. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Pravila uvjetovanosti, obveznici poštivanja uvjetovanosti te kontrola uvjetovanosti i provedba administrativnih kazni, uključujući i iznimke u primjeni pravila uvjetovanosti propisuju se Pravilnikom o uvjetovanosti.
71 Moslavina voće PRAVILNIK Predlažemo uvođenje slijedećih mjera: 1. Korištenje organskih gnojiva i kondicionera tla s ciljem zaštite tala i povećanju plodnosti tla. Uslijed intezivne obrade trajnih nasada neophodno je popravljanje strukture tla i humusa. 2. Sufinanciranje korištenja prirodnih neprijatelja i makroorganizama za štetne organizme koji su prihvatljivi u sustavu ekološke poljoprivrede. S obzirom na značajna ograničenja korištenja insekticida, te smanjenje učinkovitosti preparata i pojavi rezistentnosti kod štetnih organizama, a s ciljem smanjivanja uporabe pesticida ispod praga detekcije dvije aktivne tvari u berbi, predlaže se subvencioniranje ovih mjera. Predlažemo i uvođenje treće mjere koja treba biti ili korištenje organskih gnojiva ili korištenje prirodnih neprijatelja i makroorganizama. Ove dvije mjere neka budu opcijske kao treća mjera. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti nove intervencije. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
72 Moslavina voće PRAVILNIK U prijedlogu novog Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu, predviđene su mjere: 70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima: 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki 70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima 70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada Iz pravilnika tih mjera vidljivo je da je predviđeno moguće kombiniranje dvije mjere, za što smatramo da za intezivne nasade jabuka nije prihvatljivo ni dovoljno, te predlažemo mogućnost kombinacije više mjera. S obzirom da neke od dosadašnjih mjera više nisu predviđene pravilnikom, smatramo da bi na postojeće mjere trebalo podignuti iznose potpora. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Iako trenutno nije moguće kombinirati tri operacije podsjećamo da sada postoji mogućnost kombinacije navedenih operacija intervencije 70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima s eko shemama. Operacije intervencije 70.01. moguće je kombinirati s eko shemama 31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina i 31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina. Revizija iznosa potpore za određene tipove operacija razmotrit će se prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
73 Mladen Karavidović Eko sheme, Obveze korisnika Slazem se sa predhodnim komentarom.Sada se nas koji imamo platoe i lagune kaznjava dodatnim ulaganjima sa natkrivanjem istih.Ispada po ovome da će biti jednostavnije kupiti stajski gnoj nego koristiti vlastiti Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Pravilnikom se propisuju obveze korisnika potpore za intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama, a ne obveze subjekta koji prodaje stajski gnoj.
74 Miodrag Zailac INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Obveze korisnika Turska kao vodeći proizvođač ima i svoju burzu za lješnjake i pomaže svoje proizvođače jer su uvidjeli koristi od te grane voćarstva. Ako ja kod nas lijeska najzastupljenija voćna vrsta treba to iskoristiti i vidjeti kako to unaprijediti a ne uništiti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem komentaru.
75 Miodrag Zailac INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Obveze korisnika Poštovani, primjedba na članak171.,stavak10 ,točka ( 3). predlažem razdvajanje oraha i lijeske i nikako smanjenje poticaja za eko proizvodnju lješnjaka jer lješnjak ostvaruje i rod i prihod naspram oraha. Zašto ne smanjite poticaj za jabuke koje se špricaju 15 puta u toku vegetacije a na kraju se uvezu iz Poljske ili BiH Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati skupine usjeva u Pravilniku te mijenjati iznose potpora bez izmjena Strateškog plana. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. Također, napominjemo kako je trenutni izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
76 Matteo Brkić INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Obveze korisnika PREDLAŽEM : u Članku 171. stavak(3), jedinični iznosi potpora : Umjesto smanjenja potpore Ekološkom uzgoju na 235 EUR/ha (navedeni iznos se konkretno odnosi na oranice), PRERASPODJELOM (ako se već ne može dirati i povećati omotnica) PODIGNUTI IZNOS POTPORA ZA 100 EUR/ha na 335 EUR/ha, orah i ljeska također povećati za 100 EUR/ha . POJAŠNJENJE : AKO SE Hrvatska poljoprivredna politika i Hrvatska kao poljoprivredna zemlja, članica EU opredjelila za povećanje Ekološke proizvodnje kroz preuzete obveze ZPP-a, ISTU treba IZDAŠNIJE POTICATI te na taj način MOTIVIRATI POLJOPRIVREDNIKE na prelazak bavljenja Ekološke proizvodnje, jer uprotivnom nam mogu slijediti samo SANKCIJE i PENALIZACIJE EK i EU zbog ne ispunjenja preuzetih obveza i navedenog cilja, što će u konačnici OPET IĆI preko "leđa" svih nas. Nije prihvaćen Izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
77 Matteo Brkić Opći dio, Područje primjene PREDLAŽEM : U Članak 1. stavak (1) TREBA uvesti slijedeće : Ovim Pravilnikom se (osim već navedenog) propisuje da će sve provedbene radnje biti u skladu sa vremenom donošenja ovoga Pravilnika, tj. da će se na provedbe svih Članaka ovog Pravilnika primjeniti proces PRILAGODBE, odnosno PRIJELAZNOG RAZDOBLJA, zaključno sa 31.12.2023. POJAŠNJENJE : S obzirom na prekasno donošenje ovoga Pravilnika, kada je dobar dio obradivih površina zasijan oziminama, a velik dio namjenjen sjetvi jarina već UGOVOREN sa kooperantskim firmama, nabavljeni skupi repromaterijali, napravljen PLAN PLODOREDA, te ga je stoga teško ili nemoguće promijeniti a ovaj Pravilnik provesti RETROAKTIVNO, a sa druge strane ako naše ministarstvo želi POMOĆI SVOJIM PROIZVOĐAČIMA na način da se bar zadrži postojeći obim prooizvodnje ili da se možda čak i poveća, NUŽNO JE DA SE OVA GODINA iz navedenih razloga u Pravilniku TRETIRA kao PRIJELAZNA GODINA i GODINA PRILAGODBI novom sustavu za slijedeće programsko razdoblje, a sve iz razloga što veće iskoristivosti predviđenih potpora kroz intervencije i mjere te Eko sheme a što bi u konačnici financijski olakšalo samu proizvodnju svim strukturama i granama poljoprivredne proizvodnje i OPRAVDALO TRAŽENO. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Potpora se dodjeljuje u skladu sa Strateškim planom ZPP, a isti ne dozvoljava prijelazno razdoblje već se isti primjenjuje od 1. siječnja 2023.
78 Matteo Brkić Operacija 70.02.03. Uspostava poljskih traka PT, Obveze PT korisnika PRIJEDLOG DOPUNE : Predlažem da se Članak 159. stavak (2) DOPUNI sa : .... IZUZEV ARKOD parcela koje će biti zasijane u jesenskoj sjetvi 2023. godini, te će kao takve BITI PRIHVATLJIVE za OSTVARIVANJE NAVEDENE POTPORE. POJAŠNJENJE : zbog kasnog donošenja predmetnog Pravilnika, veći dio komercijalnih poljoprivrednih proizvođača, bilo konvencionalnih ili Ekoloških, je već dobar dio obradivih površina zasijao oziminama ili će zasijati sa jarinama uz prethodni plan plodoreda i već nabavljenim SKUPIM repromaterijalom, te je stoga gotovo nemoguće napraviti ovakav retroaktivni plan i PROVEDBU promjena plana sjetvi i plodoreda, jer bi se na taj način financijski naštetilo proizvođačima u već i ovako teškoj situaciji skupih ulaganja u proizvodnju, a sa druge strane, uspostava poljskih traka bi uzrokovala djelomična presijavanja već zasijanih ozimih usjeva. STOGA je potrebno u ovaj Članak i stavak UVESTI mogućnost prijave potore ALI za sjetvu koja će se obaviti na jesen po skidanju usjeva sa PRIJAVLJENIH i PRIHVATLJIVIH ARKOD parcela. Dodatni OPRAVDANI argument ovome prijedlogu je i PRUZIMANJE PETOGODIŠNJE OBVEZE provođenja ove mjere, te bi se ova proizvodna godina MORALA i TREBALA UZETI kao godina PRIJALZNOG RAZDOBLJA i PRILAGODBE, upravo zbog NEMOGUĆNOSTI RETROAKTIVNE PROVEDBE ovog kasno donesenog Pravilnika . PREDLAŽEM da se u Članku 159. stavak 6. ove operacije UVEDE da se prva košnja travnih traka pomakne na drugu polovicu travnja (za jesensku sjetvu) i prvu polovicu svibnja (za proljetnu sjetvu), dok bi provedbu druge košnje bilo dobro pomaknuti od polovice rujna do kraja listopada. PREDLAŽEM da se u Članku 159. stavak (1) točka 2. uvrsti mogućnost zasijavanja CVIJETNIH TRAKA i unutar (duž) ARKOD parcele, pogotovo ako se radi o intenzivno cvijetnim kulturama (npr. uljana repica, soja, heljda i sl.) a sve radi boljeg DVOSTRUKOG benefita istih, zaštite usjeva i privlačenja štetnih insekata na cvijetne trake, i sa druge strane privlačenje korisnih insekata, tj. pčela, radi oplodnje i oprašivanja cvijetova glavne kulture. Istu stvar primjeniti u ovom članku i u točki 5. (1) stavka, na zasijavanje TRAVNIH TRAKA iz istog razloga. Nije prihvaćen Kako bi ostvarili potporu aktivnost je potrebno provoditi tijekom cijele godine. U slučaju kada u sklopu jesenske sjetve prvi puta uspostavljate poljsku traku ista će vam biti prihvatljiva za potporu prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva sljedeće godine.
79 Matteo Brkić Smanjenja i administrativne kazne vezane uz intervencije iz Strateškog plana i Mjera iz Programa državne potpore, Smanjenja, isključenja i administrativne kazne za prekoračenje prijave vezane uz površinu PREDLAŽEM : U Članak 225. ovog Pravilnika vezanog za smanjenja, isključenja i administrativne kazne, UVOĐENJE STAVKA koji bi glasio : u slučaju UTVRĐENJA NESUKLADNOSTI bilo koje vrste pod uvjetom da se ne radi o namjernoj nesukladnosti ili opetovanoj, ponovljenoj, a AKO JE ONA OGRANIČENA (na površini korisnika prijavitelja, bez opasnosti proširenja na susjedne usjeve) i POPRAVLJIVA u tekućoj godini, kontrolor IZDAJE UPOZORENJE, NALOG i UPUTU O IZVRŠENJU POPRAVLJIVOSTI ili ISPRAVLJIVOSTI utvrđene NESUKLADNOSTI sa STRIKTNO ODREĐENIM DATUMOM ili ROKOM PROVEDBE. U slučaju da se po istome korisnik ogluši i ne postupi, provodi se sankcioniranje korisnika za nesukladnosti po ostalim već navedenim načinima. Primljeno na znanje Sustav monitoringa ima svrhu na vrijeme upozoriti korisnika o obvezama koje mu proizlaze iz intervencija/operacija/mjera za koje je podnio Jedinstveni zahtjev kako bi iste odradio u propisanim rokovima, a u svrhu izbjegavanja sankcioniranja i smanjenja potpore.
80 Matteo Brkić Operacija 71.01.02. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO, Obveze ZPO korisnika S obzirom da je kod obveza korisnika ZPO-a iz Operacije 71.01.02. u Članku 216. satavk (2) naveden SAMO JEDINIČNI iznos potpore od 132 EUR/ha, a na stranicam RR-a koji objašnjava sve nove oblike i oznake plaćanja i potora, i s obzirom da je tamo navedena DEGRESIVNOST ZPO.a u 4 kategorije, DA LI SE (ako se) onda kao takva bude primjenjivala DEGRESIVNOST, IAKO to u ovom Članku 216. stavak (2) Pravilnika NIJE NAVEDENO, PREDLAŽEM (u slučaju provođenja degresivne kategorizacije potpora) slijedeći način i provođenje 3 umjesto 4 degresivnosti : ZPO – bez degresivnosti do 50 ha (132 EUR/ha) 50 – 100 ha degresivnost 50% (66 EUR/ha) preko 100 ha degresivnost 85% (19,8 EUR/ha) Nije prihvaćen Stope degresivnosti za sve tri operacije u Intervenciji 71.01. Plaćanja područjima sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima navedene su u članku 210. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti izmjene degresivnosti u operaciji 71.01.02. u Pravilnik bez izmjene iste operacije u sklopu Strateškog plana. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
81 Matteo Brkić INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Potpora Članak 169. stavak (1) potpore u Intervenciji 70.04. Potpore za Ekološki uzgoj su bile NEDOVOLJNE i prije ovog novog programskog razdoblja,a sada su POGOTOVO NEDOVOLJNE ovako smanjene za 50-tak EUR/ha (oranice a druge vrste možda i više). Iskreno, nije mi razumljivo a ni logično ovo umanjenje potpora ovom vidu poljoprivredne proizvodnje a sa obzirom na preuzete OBVEZE POVEĆANJA ISTE kroz buduće vremensko razdoblje. Na ovaj način ne da će doći do povećanja Ekoloških proizvođača, već će i dobar do postojećih ODUSTATI i IZAĆI iz ove vrste proizvodnje što u konačnici vodi i IDE ka SMANJENJU Ekološke proizvodnje u RH. Navesti ću vam samo jednu nelogičnu ali činjeničnu usporedbu, za upotrebu stajskog gnoja u Eko shemi 31.04. možete dobiti iznos od 204 EUR7ha (srednja vrijednost) potpora, to znači SAMO ZA JEDNU FIZIČKU OPERACIJU (trošak za ovu operaciju je : utovar stajnjaka u prikolicu, odvoz i rastepanje po zemlji), a sa druge strane imate iznos od 235 EUR/ha za održavanje Ekoloških uzgoja, znači za komplet proizvodnji ciklus, od obrade zemljišta, sjetve, brige i održavanja usjeva te žetve. Postavlja se logično pitanje ove NELOGIČNOSTI i DEMOTIVIRAJUĆEG IZNOSA ove potpore. PRIJEDLOG : POVEĆATI jedinične iznose potpora za Ekološku proizvodnju za oranice i za orahe i ljesku. Slijedeći prijedlog ministarstvu se odnosi na samu ISPLATU POTPORA za EKOLOŠKU PROIZVODNJU. Predlažem da se same isplate potpora za Ekološku proizvodnju ISPLATE zajedno sa ostalim potporama prije nadolazećih proljetnih radova (sjetvi jarina, prihrana, priprema zemljišta itd.) a najkasnije DO KRAJA OŽUJKA, jer su one također potrebne Ekolškim proizvođačima kao i konvencionalnim, za (kako sam već naveo) nadolazeće planirane proljetne poljske radove i sjetve jarih kultura, na taj način bi se uvelike pomoglo proizvođačima, te bi se planirane sjetve i ulaganja u sjetve odradile puno KVALITETNIJE i lakše s obzirom na stalni rast svih ulaznih troškova u poljoprivrednim proizvodnjama općenito. Nije prihvaćen Izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna. Dinamika isplate potpora ovisi o završenim administrativnim kontrolama i kontrolama na terenu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, pri čemu prioritetno prvo ide isplata proizvodno nevezanih izravnih plaćanja koje ostvaruju svi poljoprivrednici za prihvatljive poljoprivredne površine kako bi se na vrijeme osigurala obrtna sredstva potrebna za financiranje proljetne sjetve. Prilikom isplate potpora vodit će se računa da se ubrza dinamika isplate potpore za mjere/intervencije za ekološki uzgoj.
82 Matteo Brkić Operacija 70.02.03. Uspostava poljskih traka PT, Uvjeti prihvatljivosti PREDLAŽEM da se u Članak 158. stavak 1. Operacije 70.02.03. kao uvjet prihvatljivosti uz poljoprivredna zemljišta koja su već navedena u tekstu, kroz DODATAK UVRSTE i zemljišta koja mogu biti evidentirana i kao zemljišta (oranice) u EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI. POJAŠNJENJE : logično je da se pogotovo u Ekološkoj proizvodnji ratarskih kultura dopusti i omogući korištenje ove operacije, bilo travnih, bilo cvijetnih traka, jer ako se npr. radi o proizvodnji identičnih kultura na identičnom polju u EKOLOŠKOJ proizvodnji, gdje u takvoj proizvodnji nisu dopuštena korištenja umjetnih gnojiva, kemijskih preparata, herbicida, pesticida i ostalog, gdje se potiče bioraznolikost i očuvanje prirode (a to JE I CILJ ove operacije), mišljenja sam da onda UPRAVO baš EKOLOŠKA proizvodnja tome može najviše pridonijeti i zato je potrebno DOPUSTITI i UVRSTITI u pravo korištenja ove operacije kao prihvatljive i EKOLOŠKE PROIZVOĐAČE. Nije prihvaćen U sklopu ovoga Pravilnika omogućena je kombinacija ekološkog uzgoja na oranicama s operacijom uspostave poljskih traka. Iznosi potpore za ovu kombinaciju navedeni su u tablici 13. Priloga 4. ovoga Pravilnika.
83 Matteo Brkić Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.09. PVP za sjeme Predlažem dopunu Članka 58. stavak (3) Intervencije 32.09. , da se prihvatljive skupine dopune sa bar osnovnim žitaricama potrebnim i prisutnim na Hrvatskom tržištu (pšenica, ječam, raž, pir, zob, tritikal), te da se u istom stavku, podstavak 3, (uljarice i predivo bilje) IZBACI ograničenje "OSIM SOJE", te da se i soja, kao dosta zastupljena uljarica u uzgoju u Hrvatskoj, također uvrsti u listu odobrenih kultura za sjemenski uzgoj. U stavaku (7) Članka 58. također treba izraditi i dodati ZASEBNO tablicu sa određenim minimalnim proizvedenim količinama kultura po hektaru za EKOLOŠKU SJEMENARSKU PROIZVODNJU, jer kao i za ostale PVP-e i ovdje ne mogu biti određene minimalne količine kultura po hektaru za ostvarivanje prava na PVP u ISTIM JEDINIČNIM MJERAMA za KONVENCIONALNU i EKOLOŠKU proizvodnju, jer se zbog poznatih ograničenja u Ekološkoj proizvodnji ne mogu postići isti prinosi kao u konvencionalnoj. Sljedeće pitanje se odnosi na Članak 58. i na stavke toga Članka (3, 11, 12 i 13). U nabrajanju prihvatljivih kultura u ovim stavcima se između ostalog nabraja POVRĆE (pa zarez) UKLJUĆUJUĆI KRUMPIR. Pitanje glasi, da li je krumpir po tome i dalje u ovom novom programskom razdoblju ZASEBNA KULTURA (poput duhana ili šećerne repe) ili je POVRĆE ? Ako je povrće, ne vidim razlog i smisao ovog posebnog naglašavanja i isticanja KRUMPIRA kao takvog, OSIM ako krumpir i dalje nije ZASEBNA PROIZVODNA KULTURA. Molio bi pojašnjenje za sve nas, da se jasno navede, da li je krumpir povrće ili je i dalje zasebna kultura, jer su proizvođači krumpira kao zasebne kulture do sada, dobili i dobro iskoristili benefite koje im je takva kategorizacija omogućila, za razliku od proizvođača ostalih kultura. Djelomično prihvaćen U skladu sa SP ZPP žitarice nisu prihvatljive u intervenciji 32.09. Ograničenje i nedodjeljivanje potpore soji u skladu je sa analizama koje su prethodile izradi SP ZPP. Minimalna količina korigirana je u skladu sa prijedlozima HAPIH-a stručnog tijela s kojim Ministarstvo poljoprivrede surađuje. Krumpir je prema Common catalogue of varieties of agricultural plant species zasebna skupina i ne pripada skupini povrće. Iz tog razloga je u intervenciji 32.09 PVP za sjeme navedena prihvatljiva skupina Povrće, uključujući krumpir, kako bi se naglasilo da je unutar navedene intervencije prihvatljiva kultura i krumpir.
84 Matteo Brkić Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.05. PVP za povrće U Članku 54. stavak (6) Intervencije 32.05. potrebno je dodati NAPOMENU : dokaz o isporuci minimalne količine uroda po hektaru TREBA PRIMJENITI za 2 VRSTE PROIZVODNJI, za KONVENCIONALNU PROIZVODNJU i za EKOLOŠKU PROIZVODNJU, te isto treba napraviti i u navedenoj tablici izračuna minimalnih prinosa po kulturama.. POJAŠNJENJE : NE MOGU BITI mjerilo prihvatljivosti ISTI IZNOSI PRINOSA po kulturama i za KONVENCIONALNU i za EKOLOŠKU PROIZVODNJU, to je jednostavno NEMOGUĆE, NEREALNO i u konačnici (ako tako ostane) NEPRAVEDNO, s obzirom da su u Ekološkoj proizvodnji VELIKA i BROJNA ograničenja u samoj proizvodnji (zabrana korištenja mineralnih gnojiva, herbicida, pesticida i ostalog) što uvelike UTJEČE na ostvarivanje SAMOG PROINOSA. Uvrštenjem ovog prijedloga, UVELIKE BI SE POMOGLO očuvanju Ekološke poljoprivredne postojeće proizvodnje, te potaknulo i moguće ciljano povećanje iste. Prihvaćen Minimalna količina korigirana je u skladu sa prijedlozima HAPIH-a stručnog tijela s kojim Ministarstvo poljoprivrede surađuje.
85 Matteo Brkić Eko sheme, Intervencija 31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina U Članku 42. u Intervenciji 31.05. TREBA UVESTI stavak (7) koji bi DOZVOLIO , OMOGUĆIO i OBJEDINIO kao mogućnost korištenje i provođenje 2 kombinacije intervencija zajedno, jer su LOGIČNO MOGUĆE i PROVEDIVE. Radi se o zadnje dvije kombinacije, 70.04. Ekološki uzgoj i 70.04 Ekološki uzgoj za pčelinju pašu. POJAŠNJENJE : Odabirom odgovarajućeg postrnog usjeva (npr. : soja ili heljda) sa odgovarajućom grupom dozrijevanja, može se uzgojiti usjev kao takav pogodan i za zelenu gnojidbu i za konačnu zriobu i žetvu zrelog uroda A I PČELINJU PAŠU, jer se košnja takvih usjeva sigurno ne bi provodila prije Pravilnikom određenog datuma, 01. kolovoza. Uvrštavanjem ove mogućnosti, UVELIKE BI SE POMOGLO Ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, što bi rezultiralo potrebnom zainteresiranošću poljoprivrednika za Ekološku poljoprivredu, očuvanjem postojeće sa pretpostavkom rasta Ekološke proizvodnje, ekonomski i financijski isplativoj održivosti Ekološke proizvodnje (s obzirom na smanjenje potpore održavanju Ekološke proizvodnje), a u konačnici što je i najvažnije, fizički je PROVEDIVO. Primljeno na znanje Intervencija 31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina, može se kombinirati s intervencijom 70.04. - Ekološki uzgoj - Oranice - leguminoze - oranične kulture (Iznos potpore 119,00 EUR/ha + 235,00 EUR/ha) - leguminoze - oranične kulture za pčelinju pašu (Iznos potpore 119,00 EUR/ha + 235,00 EUR/ha+ 93,00 EUR/ha) i 70.04. - Ekološki uzgoj - Povrće - leguminoze - povrtne kulture (Iznos potpore 119,00 EUR/ha + 480,00 EUR/ha) - leguminoze - povrtne kulture za pčelinju pašu (Iznos potpore 119,00 EUR/ha + 480,00 EUR/ha+ 93,00 EUR/ha)
86 Matteo Brkić Eko sheme, Intervencija 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama Dodatkom u Članku 40. Intervencije 31.04.TREBA DODATI i : UPOTREBU DIGESTATA (krutog ili tekućeg) kao Ekološki prihvatljivog organskog gnojiva, a uz pretpostavku i cilj SMANJENJA UPOTREBE mineralnih gnojiva, smanjenje ulaznih troškova (cijena minieralnih gnojiva) te u konačnici očuvanju okoliša i podizanja narušene kvalitete poljioprivrednog zemljišta. Uvrštavanjem DIGESTATA u ovu intervenciju OBAVEZNO DOZVOLITI primjenu i KORIŠTENJE OVE INTERVENCIJE i EKOLOŠKIM proizvođačima, jer u protivnom i dalje ostaje "na snazi" nebriga i marginalizacija EKOLOŠKE poljoprivrede u RH, te nejasnoća konačnog cilja povećanja ove vrste proizvodnje, a po PREUZETIM OBVEZAMA iz ZPP-a o povećanju iste. Ovdje se radi o NEUVRŠTAVANJU Ekoloških proizvođača kao korisnika nečega što bi u biti trebalo i moralo biti logično, jer je isto prirodno i organsko, te ekološki prihvatljivo. Uvrštavanjem predloženog, UVELIKE bi se pomoglo EKOLOŠKOJ proizvodnji kroz zadržavanje postojećih Ekoloških proizvođača a i postizanja planiranog povećanja interesa za ovom proizvodnjom, s obzirom da je potpora za održavanje Ekološke proizvodnje osjetno smanjena, a na ovaj način bi se koliko tolkio to umanjenje moglo nadomjestiti ili iskompenzirati. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. U skladu s izrađenim kalkulacijama od strane neovisnog stručnjaka, predviđena je uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama te navedenima nije obuhvaćena primjena digestata.
87 Matej Šmider PRAVILNIK Primjedba na članak 171., stavak 10, točka (4) Neshvatljivo je da se JOŠ uvijek orah i lijeska stavljaju zajedno u isti koš. Orah koji donosi plod nakon 15 godina sa minimalnim troskovima održavanja nasada, i lijeska koja traži redovno održavanje, špricanje, gnojidbu itd.... Isto tako je NESHVATLJIVO da se smanjuje poticaj na eko proizvodnju koja se treba poticati i biti PONOS ministarstvu radi konkurentnosti u EU i dalje! Isto ne mogu shvatiti da netko tko posadi nasad, i nakon 5 godina taj nasad izgleda isto kao na dan kad je posađen!!! I takav pojedinac dobije poticaj isto kao i netko tko je obrađivao voćnjak (frezao, malčirao, podrivao, špricao, navodnjavao) te njegov voćnjak izgledao kao prašuma u usporedbi sa pojedinim koji neće imati plod NIKAD!!!!. Takvima treba uzeti poticaj zbog nerada!!!! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna. Prihvatljivost nasada za potporu kontrolira Agencija za plaćanja. U slučaju ekološkog uzgoja provođenje ekoloških praksi i metoda u nasadu kontrolira ovlašteno kontrolno tijelo.
88 MARTINA MEHKEK PRAVILNIK Poštovani, Prigovor na članak 171.,smanjenje poticaja ekološkog uzgoja lješnjaka.Održivost sa takvom potporom više nije realna a mnogi smo se zadužili za mehanizaciju da ispoštujemo ekološke norme. Srdačan pozdrav OPG Mehkek Đurđevac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati ove dvije skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. Također, napominjemo kako je trenutni izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
89 Marko Salopek INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Obveze korisnika Poštovani Smatram da je neprihvatljivo smanjivanje poticaja za ekološku proizvodnju lijeske. Izgleda da samo mi poljoprivednici znamo koliko truda, rada, vremena, a i novaca treba da bi dobili kvalitetan ekološki proizvod. Hvala na razumijevanju Lp Primljeno na znanje Trenutni izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
90 Marko Horvat INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Obveze korisnika Ovakav način "kažnjavanja" loših ekoloških proizvođača je nedopustiv. Svima je jasno da su se orasi sadili i uključivali u ekološki uzgoj u velikom broju slučajeva samo u svrhu izvlačenja poticaja. Najmanji je mogući broj prihvatljivih sadnica po hektaru od svih voćnih vrsta, najmanja potreba za ručnim radom, i desetak godina ste mirni, jer nitko ni ne očekuje neki prinos od vas. Trpanje neodgovornih i pokvarenih pojedinaca koji su ovo iskorištavali u isti koš s poštenim i vrijednim proizvođačima lješnjaka i oraha je neodgovorno i nedopustivo. Ako ovdje ne dođe do nužnih izmjena, nije pitanje "da li?", nego koliko će poštenih i vrijednih ekoloških proizvođača iskoristiti prvu priliku za izlazak iz ekološke proizvodnje, te koliko će njihov izlazak imati utjecaja na zacrtani ukupni postotak površina pod ekološkom proizvodnjom u narednom razdoblju. Prijedlog: -Lješnjak uvrstiti u istu kategoriju s ostalim voćnim vrstama -Pojačati kontrole, jer je to jedini ispravan način za odvojiti loše od dobrog. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati ove dvije skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
91 MARIJAN BURIĆ PRAVILNIK od 123 stranice teksta, riječ "cvijeće" spomenuto svega 2 puta.. jao si ga nama.. lp Marijan Burić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Oranične površine na kojima se uzgaja cvijeće prihvatljive su za potpore intervencije proizvodno nevezanih izravnih plaćanja iz Strateškog plana (21.01. Osnovna potpora dohotku za održivost, 26.01. Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost, 30.01. Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike, 31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina (Eko shema)) uz poštivanje uvjeta koji su propisani za pojedinu intervenciju.
92 Ljubica Šolić OPERACIJA 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK), Obveze KFK korisnika Za nove korisnike iz intervencije za savjetovanje poljoprivrednika omogućiti izlazak savjetnika na teren i edukaciju na terenu Primljeno na znanje U sklopu operacije 70.01.01. propisana je obveza svake godine tijekom obveznog petogodišnje razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje šest sati.
93 Ljubica Šolić Eko sheme, Obveze korisnika Obzirom na novosti vezane za eko sheme i vođenje novih evidencija, plana pašarenja prijedlog je da za poljoprivrednike to obavljaju savjetnici već od ove godine, koji će koristiti intervencije predviđene za savjetovanje, a ne im samo pružiti edukacije već i konkretnu administrativnu podršku. Potpora iz intervencija za savjetovanje trebala bi se dodjeljivati proporcionalno na osnovu broja podnesenih zahtjeva za eko sheme Primljeno na znanje Dodjela potpore za izvršene edukacije biti će uređena pravilnikom za intervenciju 78.01. Potpora prenošenju znanja i natječajem.
94 Ljubica Šolić INTERVENCIJE PROIZVODNO NEVEZANIH IZRAVNIH PLAĆANJA, Dodjela prava na plaćanje iz nacionalne rezerve Članak 24. Prioritet 2- dodati ili u JLS I skupine indeksa razvijenosti Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo mijenjati područja iz Prioriteta 2 za dodjelu prava na plaćanja iz nacionalne rezerve. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
95 Ljubica Šolić Eko sheme, Intervencija 31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina Nije jasno definirano ulazi li ugar u ukupan izračun površina EZP i u kojem maksimalnom postotku. Primljeno na znanje Ugar nije prihvatljiva površina za intervenciju 31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina.
96 Ljubica Šolić PRAVILNIK molim jasno i precizno definirati povezana društva i poduzeća prema mišljenju revizorskog suda EU. Primljeno na znanje Za potrebe provedbe mjere 11 iz Programa ruralnog razvoja i za intervenciju 26.01. Dodatna preraspodjeljena potpora dohotku za održivost povezana društva definirana su na način kako je uređeno u skladu s Uredbom (EU) 2022/2472 te odredbama Uredbe (EU) 2021/2115.
97 Ljubica Šolić PRAVILNIK, Operacija 71.01.02. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO U pravilniku nisu definirana područja posebnih ograničenja pa je za pretpostaviti kako ostaje na snazi Pravilnik NN 38/19 jer bi svakako u e savjetovanju prije ovog predmetnog pravilnika bio i novi Pravilnik o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima. Primljeno na znanje Pravilnik o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima bio je u e-Savjetovanju do 27.2.2027., dakle izrađen je novi Pravilnik o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima za razdoblje 2023.-2027.
98 Ljubica Šolić OPERACIJA 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (IZP), Obveze IZP korisnika članak 102. točka 3. navodi se obveza primjerenog smještaja - bilo bi dobro dodati da smještaj nije obavezan kada su životinje na ispaši Nije prihvaćen Obveza primjerenog smještaja odnosi se na vrijeme kada se životinja nalazi u objektu.
99 Ljubica Šolić PRAVILNIK, Posebni uvjeti u sustavu AGRONET nije vodljivo kada je korisnik preuzeo koju obvezu i kada mu ističe obaveza M10, M11 ili kombinacija. Primljeno na znanje Korisnici su dobili Odluku u godini preuzimanja obveze, a višegodišnja obveza se računa od godine dodjele Odluke.
100 Ljubica Šolić Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.03. PVP za krave dojilje Obveza držanja teladi 6 mjeseci nije u skladu s planiranom proizvodnjom. Ako korisnik proizvodi telad- znači da je njegov proizvod tele. Ako ga drži na gospodarstvu i želi ga prodati kada je životinja napunila 6 mjeseci i 1 dan, proizvod više nije tele , već june. predlažemo skraćenje roka na 4 mjeseca Nije prihvaćen Uvjet prihvatljivosti držanja teleta 6 mjeseci uz kravu dojilju proizlazi iz Strateškog plana, prijedlog smanjenja držanja teleta sa 6 na 4 mjeseca bit će razmotren kod prijedloga izmjena Strateškog plana.
101 Ljubica Šolić PRAVILNIK, OPERACIJA 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK) Kada ističe obavezni rok korisnicima koji su preuzeli obveze npr. 2019 za M10 i M11, a kada korisnicima koji su obvezu preuzeli npr.2022. godine. Korisnici M10 i M11 , kombinacija 10.1.16 i M11 je moguća do isteka tog roka? Dok kombinacija intervencija70.04 i 70.01.03 nije moguća? Primljeno na znanje Korisnici koji su ušli u ovu operaciju 2019. godine obvezni su na istim površinama provoditi ovu operaciju dok im ne istekne petogodišnje razdoblje provedbe tj. do 2024. godine na isti način i po istim pravilima kao i do sada. Korisnici koji su ušli u ovu operaciju 2022. godine preuzeli su jednogodišnju obvezu provođenja operacije. Kombinacije operacija M10 i M11 su moguće do isteka roka u skladu s tablicom 11. Priloga 4. U skladu s tablicom 13. Priloga 4. kombinacija intervencija 70.04 i 70.01.03 nije moguća.
102 Lozni cijepovi Ivanović d.o.o. OPERACIJA 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK), Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.12. Možete li obrazložiti navedeno pod brojem 3.? Smatra li se to da u ovu operaciju mogu sam korisnici koji su ušli u petogodišnje razdoblje 2019. ili 2020. godine? Primljeno na znanje U 2023. i 2024. godini potporu za tip operacije 10.1.12. iz PRR-a moći će ostvariti samo korisnici su tijekom 2019. i 2020. godine preuzeli petogodišnju obvezu provedbe na utvrđenim površinama. Nove površine kao i površine kojima je istekla obveza iz PRR-a možete prijaviti u sklopu operacije 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK), intervencije 70.01. iz SP ZPP RH 2023.-2027.
103 Lozni cijepovi Ivanović d.o.o. OPERACIJA 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK), Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.12. U članku 19. u stavku 1 se navodi pod trajni nasad matičnjaci podloge i plemke: ''– trajne nasade: vinograd, iskrčeni vinograd, maslinik, voćnjak, višegodišnji nasadi aromatičnog i ljekovitog bilja, kulture kratke ophodnje, rasadnik, matičnjak loznih podloga i plemki i mješoviti višegodišnji nasadi'' Po prvi puta je uvedeno da je matični nasad vinograda trajni nasad, što do sada mi rasadničari nismo mogli tako prijaviti u ARKOD. Smatram da bi se u ovom članku pod trajni nasad trebalo naznačiti matičnjaci podloge i plemke ili barem naznačiti da je trajni nasad objašnjen u članku 19. Rasadničari su obavezni koristiti feromone i jedni od rijetkih ih koriste sa svrhom godišnjih zdravstvenih pregleda matičnjaka. I zbog toga smatram da bi se trebalo omogućiti koristiti ovu mjeru. 2019. godine smo ušli u obavezno petogodišnje razdoblje mjere 10.1.12. da bi nas sljedeće godine isključili jer je razlog bio da matičnjaci nisu trajni nasadi, odnosno nije bilo navedeno u zakonu. Zbog toga smo trenutno oštećeni i u Mjeri 22. Nije prihvaćen S obzirom da se tip operacije 10.1.12. provodi u sklopu PRR-a, u 2023. godini nije moguće uvesti nove površine u ovaj tip operacije te stoga povezivanje ovog tipa operacije s matičnjacima podloga i plemki nije potrebno.
104 Lokalna akcijska grupa kod IAKS mjera ruralnog razvoja iz Strateškog plana i intervencije eko shema, Zanemarivanje životinja Članak 229. Kazna bi trebala biti usklađenija s ostalim kaznama za kršenje uvjetovanosti. Kod ponavljanja se može izreći ovako oštra kazna, a ne na prvo kršenje, jer takvo kršenje može biti i nenamjerno. Prihvaćen Smanjit će se kazna za prvo kršenje na 30%.
105 LIDIJA POSAVEC INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Obveze korisnika Smanjivanjem poticaja za ekološki uzgoj ljeske sigurno će doći do izlaska proizvođača iz ekološke proizvodnje. Nikako se ne smiju izjednačavati nasadi oraha i ljeske. Iako se radi o sličnim kulturama, način održavanja, količina potrebnog rada, prinosi i broj stabala po ha se uvelike razlikuju. Poticaji koji su 50% manji od ostalih voćnih vrsta su nedopustivi i nerazumni. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati ove dvije skupine usjeva. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. Također, napominjemo kako je trenutni izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
106 LIDIJA POSAVEC Podmjera 11.2 Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO), Obveze EKO korisnika Smanjenje potpore za Eko uzgoj ljeske, vjerojatno će dovesti do odustajanja od eko proizvodnje. Primljeno na znanje Izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
107 LIDIJA POSAVEC INTERVENCIJE PROIZVODNO NEVEZANIH IZRAVNIH PLAĆANJA, Prijenos prava na plaćanja Povećati kontrolu prva na plaćanja. Prečesto se događa da pravo koristi netko tko ine vlasnik zemljišta, niti ima ugovor o zakupu, a pravom je vlasniku onemogućeno samostalno prenjeti pravo na plaćanje na sebe. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Prava na plaćanja dodjeljuju se aktivnom poljoprivredniku koji je podnio zahtjev za dodjelu ili aktivaciju već dodijeljenih prava na temelju poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD kojeg ima u korištenju (vlasništvo ili posjed) i na kojem obavlja poljoprivrednu djelatnost. U skladu s Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ br. 1/23) dokazi o vlasništvu ili posjedu jesu: izvadak iz zemljišnih knjiga; izvadak iz katastra; ovjereni ugovori o: zakupu, prodaji, korištenju poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom, privremenom korištenju, koncesiji, plodouživanju, osnivanju prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu, darovanju; rješenje nadležnog tijela; pravomoćna sudska presuda/odluka/nagodba i drugo. Poljoprivrednik koji ima upisano poljoprivredno zemljište u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu, a koje nije u vlasništvu Republike Hrvatske, dužan je do 31. 12. 2023. dostaviti dokaze o vlasništvu ili posjedu ili dokaz da je pokrenuo postupak za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, u protivnom će isto biti brisano iz ARKOD sustava. Ako vlasnik i/ili posjednik poljoprivrednog zemljišta ili ovlašteno tijelo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i zemljištem u šumsko gospodarskoj osnovi koje je u vlasništvu Republike Hrvatske obavijesti Agenciju za plaćanja da je njegovo zemljište bez suglasnosti upisano u ARKOD i pri tom dostavi dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu, ili obavijesti Agenciju za plaćanja da poljoprivrednik više ne ispunjava uvjete za korištenje poljoprivrednog zemljišta (istekao ugovor, neplaćanje zakupnine i dr.) Agencija za plaćanja će predmetnu parcelu brisati iz ARKOD-a. Poljoprivrednik koji dvije godine uzastopno nije aktivirao dodijeljena prava na plaćanja, između ostalog iz razloga što nema dovoljno poljoprivrednog zemljišta za njihovu aktivaciju (izgubljeno pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta) ista se vraćaju u nacionalnu rezervu prava na plaćanja. Iz nacionalne rezerve prava na plaćanja od 2023. godine prava na plaćanja će se osim dosadašnjim kategorijama poljoprivrednika dodjeljivati i onim poljoprivrednicima kojima u prethodnom programskom razdoblju nisu bila dodijeljena prava na plaćanja iz nacionalne rezerve po bilo kojoj osnovi.
108 LIDIJA POSAVEC Jedinstveni zahtjev, Način popunjavanja Jedinstvenog zahtjeva Novih poljoprivrednih iskaznica nema već nekoliko mjeseci. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Pristup AGRONET aplikaciji osim uz pomoć poljoprivredne iskaznicu moguć je i pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja.
109 Kutjevo d.d. Snježana Prijić Svoboda Eko sheme, Obveze korisnika U članku 41. stavka 12. da se iščitati kako poljoprivrednik od kojeg se kupuje stajski gnoj nije obvezan u spremištima stajskoj gnoja primjenjivati anorganske tvari za vezanje amonijaka, niti je obvezan pokriti spremišta stajskog gnoja što govori stavka 15., dok je korisnik koji posjeduje stoku obvezan ispuniti te uvjete kako bi ostvario pravo na potporu. Na taj način je isplativije kupiti stajski gnoj, nego koristiti vlastiti uz navedene uvjete korištenja. U stavci 14. nije pojašnjeno u kojoj količini je potrebno koristiti adsorbense, te dali ih je nužno koristiti ako se u prehrani goveda isti preventivno dodaju. U stavci 15. nije decidirano na koji način je potrebno pokriti spremišta stajskog gnoja. Ispunjavanjem novonastalih obveza trošak se povećava te se dovodi u pitanje isplativost potpore. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Pravilnikom se propisuju obveze korisnika potpore za intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama, a ne obveze subjekta koji prodaje stajski gnoj, te koji ne podliježe obvezama iz ovog Pravilnika. Stavak 14. se mijenja i glasi: Korisnik koji posjeduje stoku obvezan je u spremištima stajskog gnoja u cilju vezanja amonijaka, primjenjivati zeolit clinoptilolite koji se dodaje jednom godišnje u spremište stajskog gnoja u količini od 2% suhe tvari stajskog gnoja, a što dokazuje preslikom računa, koji je obvezan dostaviti Agenciji za plaćanja do 31. prosinca 2023. godine. Stavak 15. mijenja se i glasi: Korisnik koji posjeduje stoku obvezan je imati pokriven stajski gnoj u spremištu stajskog gnoja s ciljem smanjenja onečišćenja vode i zraka. Za pokrivanje stajskog gnoja prihvatljivo je korištenje slame debljine 15 cm, te nepropusnih folija.
110 Krešimir Kuterovac OPERACIJA Dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za svinje za tov Predlažemo da se izmjeni tablica te da se uvaži da su tovljenici od 30 kg te da se uvedu težinske kategorije od po 10 kg Nije prihvaćen Vaš komentar o kategorizaciji svinja za tov razmotriti ćemo prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
111 Krešimir Kuterovac OPERACIJA Dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za krmače i nazimice Predlažemo da seu Članku dodaju i nerastovi Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti nove intervencije. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
112 Krešimir Kuterovac PRAVILNIK, OPERACIJA Dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS) Predlažemo formulaciju b)krmače i nazimice i nerastovi Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti nove intervencije. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
113 Krešimir Kuterovac Plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) Republike Hrvatske 2023. – 2027., Pojmovnik Predlažemo promjenu formulacije na način 18 a) Nerastovi su muške nekastrirane svinje namijenjene rasplodu a starije od 6 mjeseci 19. Odbijeno prase je prase do težine 30 kg 20.Svinje za tov i rasplod su svinje težine preko 30 kg Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen ovakvo definiranje kategorija životinja u svinjogojstvu se ne poklapa u potpunosti s navedenim u Strateškom planu tako da u ovome trenutku ne možemo uvrstiti ovu promjenu u Pravilnik. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
114 Kresimir Pejin PRAVILNIK Poštovani, Prigovor na smanjenje potpore za ekološki uzgoj lješnjaka. Potpora bi trebala iznositi isto kao i za ostale voćne vrste. Nije prihvaćen Izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
115 Jurica Fadić OPERACIJA 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK), Obveze KFK korisnika Stavak 2. i stavak 5. članka 143. su u koliziji vezano za datum dostavljanja Evidencije iz stavka 1. točka 6. ovoga članka. Ako je korisnik u obvezi dostaviti navedenu Evidenciju sukladno stavku 2. (kao što je bila obveza do sada), onda je stavak 5. suvišan ili obrnuto. Prijedlog: Ukloniti obvezu slanja Evidencije iz stavka 2. ovog članka, iz razloga što se Evidencija ispunjuje sve do 31. listopada (za maslininu muhu) pa ispada da (do 9. lipnja) korisnik šalje plan Evidencije a ne Evidenciju o provođenju svih radnji (kako je to propisano točkom 6. stavka 1. ovog članka). Prihvaćen Stavak 2. članka 143. mijenja se i glasi: „(2) Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 10. ovoga Pravilnika.“ Stavak 1. točka 2. članka 143. mijenja se i glasi: „– za ostale štetnike najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna“
116 Jelena Pavić INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Obveze korisnika Nejasno je po kom kriteriju je ekološki poticaj za lijesku 516 eura a za ostale voćne vrste 1000 eura. Kroz kombinaciju mjera moguće je postići veći iznos poticaja za uzgoj lijeske u konvencionalnoj proizvodnji već u ekološkoj proizvodnji, što će samim tim rezultirati evidentnim izlaskom proizvođača lijeske iz ekološke proizvodnje. Proizvodnja lijeske u Europskoj uniji nije dostatna za pokrivanje potreba unije, ako Republika Hrvatska već ima zasađene značajne površine pod lijeskom nejasni su razlozi daljenjeg ne poticanja proizvodnje (što ovakav pristup evidentno jest) te voćne vrste. Obrazloženja da je razlika u prinosima u ekološkoj proizvodnji i konvenicionalnoj proizvodnji lijeske manja već u prinosima drugih voćnih vrsta pa iz tog razloga nema potrebe za istim iznosom poticaja su... Ako se polazi od premise da ekološki proizvođači lijeske ne proizvode ništa već samo "izvlače" novac od poticaja onda ovakva mjera nema smisla već iz ranije navedenog: "Kroz kombinaciju mjera moguće je postići veći iznos poticaja za uzgoj lijeske u konvencionalnoj proizvodnji već u ekološkoj proizvodnji". Nadalje u cijelosti je nejasno po kojoj logici ekološki proizvođači ne ostvaruju pravo na PVP ako su proizveli propisanu minimalnu količinu proizvoda. Zaključno navedenim prijedlogom se samo destimulira ekološka proizvodnja voćne vrste koja je značajno zastupljena u RH i koja je ujedno perspektivna kultura na razini EU. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati ove dvije skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. Također, napominjemo kako je trenutni izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna. Ekološkim proizvođačima ovim je Pravilnikom omogućeno korištenje proizvodno vezanih potpora dohotku (PVP) uz propisane uvjete za pojedinu PVP intervenciju, uključujući uvjet proizvodnje minimalne količine proizvoda.
117 Jao nama INTERVENCIJE PROIZVODNO NEVEZANIH IZRAVNIH PLAĆANJA, Izjednačavanje vrijednosti prava na plaćanja 130+110€/ha će preostati malim proizvođačima, koji nemaju uvjete da prijavljuju sve ostale "eko sheme" , dok će veliki proizvođači i sustavi ubirati možebitno i preko 1000€/ha Što dovodi do brojke da OPG sa 100ha, može lagano svake godine zaraditi novi traktor.... i to dobar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. U skladu s člankom 28. stavkom 3. korisnicima čija je početna jedinična vrijednost prava na plaćanja veća od prosječne nacionalne vrijednosti prava smanjivat će se vrijednost prava, pri čemu će se korisnicima iznad prosječne vrijednosti uzimati onoliko koliko je potrebno korisnicima ispod prosječne vrijednosti.
118 Jao nama PRAVILNIK Predzadnji lijes u čavao malih poljoprivrednika. Ni traga ni glasa očuvanju ruralnog područja, malih poljoprivrednika. Čitajući ovaj prijedlog pravilnika, lako se da pročitati da je naglasak ponovno na velike proizvođače, i na velike sustave. Mali se smanjuju i nestaju, a veliki bivaju sve veći i veći, "gušeći" i ono malo malih poljoprivrednika što je preostalo. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru.
119 Jao nama Eko sheme, Obveze korisnika Da li je korisniku dozvoljena uporaba pesticida? Primljeno na znanje Intervencija 31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina, ne zabranjuje upotrebu pesticida.
120 Ivan Tvrdojević PRAVILNIK, TEMELJNE ODREDBE Poštovani Tov svinja je imao poticaj do 2012g, a ulaskom u EU je ukinut. Prilikom ugovaranja prog. razdoblja 2014-2021 tov svinja nije uvršten u PVP obrazloženjem tadašnjeg min. Jakovine da svinjogojstvo u EU proizvodi višak. Sljedeći godina se taj višak preljevao u RH i uzrokovao pad broja OPGa u svinjogojstvu najveći u cijelom stočarskom sektoru. Da je tome tako govori poznata činjenica da je RH najveći uvoznik svinjskog mesa u EU. Ako bi se izuzele velike farme mali OPGovi nebi pokrili ni 10% potreba. Kod takve situacije moje pitanje je zbog čega ni sada nema tova svinja u PVPu Na kraju samo da posjetim kojeg mesa Hrvati jedu više nego svih ostalih vrsta zajedno. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Uredbom 2115/2021 definirani su sektori i vrste proizvodnje kojima može biti dodijeljena proizvodno vezana potpora dohotku, a istom nije obuhvaćen sektor svinjogojstva.
121 Ivan Tojčić PRAVILNIK Očigledno je da državi i našem ministarstvu nije u interesu da se ljudi bave ekološkim uzgojem,isto tako je i jasno da zakone donese ljudi koji nisu uopće upoznati sa uzgojem lijeske i oraha,pa ih svrstavaja u isti koš što je nedopustivo,jer lijeska i orah ne mogu ni po jednoj osnovi biti u istom razredu.Žalosno je što se radi i kakvi se zakoni predlažu,ovim načinom samo ćete otjerati mlade ljude koje se žele baviti poljoprivredom i ekološkim uzgojem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati ove dvije skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
122 Igor Zlojtro Eko sheme, Obveze korisnika (1) Korisnik je prilikom provedbe intervencije obvezan: – Provoditi reduciranu obradu tla, kojom se tlo ne prevrće oranjem ... Nije prihvaćen Osim oranja postoje i drugi zahvati kojima se tlo okreće.
123 Igor Zlojtro Eko sheme, Intervencija 31.06. Konzervacijska poljoprivreda Ograničavanje konzervacijske obrade tla samo na oranične površine iz stavka 1 izostavlja iz mjere velike površine pod trajnim nasadima, koje su često uspostavljene na većim nagibima te se jednako učestalo intezivno obrađuju štetnom konvencionalnom obradom tla, a kod kojih su pojedine koristi i vrijednost konzervacijske obrade još više naglašeni nego na dominantno ravnijim oraničnim površinama (npr. vezano za redukciju erozije tla). Primljeno na znanje S obzirom da je koncept Konzervacijske poljoprivrede relativno novi u hrvatskoj poljoprivrednoj praksi, primjenu eko sheme u ovom programskom razdoblju (SP ZPP 2023. - 2027.) vezali smo isključivo za oranične površine, što ne isključuje mogućnost da se u budućnosti, kada praksa zaživi, ovaj koncept proširi na druge vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta.
124 Igor Zlojtro Eko sheme, Intervencija 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama Stavak 2 navodi samo kruti i tekući stajski gnoj kao dozvoljen unutar ove intervencije. Kompostirani stajski gnoj također predstavlja koristan i povoljan, čak i poboljšan oblik primjene stajskog gnoja te bi isti stoga trebao biti naveden kao dozvoljen za korištenje unutar ove intervencije. Za potrebe opravdanja stava citirat ću ulomak iz svučilišnog udžbenika naslova "Ekološko stočarstvo" (Uremović i sur.,2008.,str.62): "Kompostiranjem svježeg stajskog gnoja izbjegavaju se njegovi nedostaci:veći gubitak N zbog hlapljenja, zakiseljavanje tla, prisutnost sjemena korova i štetika. Kompostirani gnoj pridonosi boljoj mikrobiološkoj aktivnosti tla, mrvičastoj strukturi tla i boljem kapacitetu tla za vodu i zrak." Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Pravilnoj primjeni krutog stajskog gnoja, svakako prethodi njegovo zrenje unutar kojeg svoje mjesto nalazi i postupak njegovog kompostiranja.
125 Igor Zlojtro Osnovni uvjeti, Prihvatljive poljoprivredne površine Stavci 3,4 i 12 naglašavaju nužnost oranja kao metode primarne obrade tla pri obnovi privremenog travnjaka što nije u skladu sa tendencijom reduciranoj i konzervacijskoj obradi tla koja se i potiče kroz eko sheme, stoga bi bilo potrebno riječ "preorati" zamijeniti sa drugom koja bi omogućila uspostavu/obnovu privremenih travnjaka metodama reducirane i konzervacijske obrade tla (npr. podrivanjem, direktnom sjetvom u neobrađeno tlo/no till) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Člankom 19. su propisani osnovni načini održavanja poljoprivrednog zemljišta. Eko sheme kao dobrovoljne intervencije predstavljaju nadstandard te je eko shemom 31.06. Konzervacijska poljoprivreda predviđena potpora temeljena na gubitku prihoda provedbom obveza koje se razlikuju od osnovnih načina održavanja poljoprivrednih zemljišta.
126 hrvoje šprišić PRAVILNIK Smanjujete potpore samo za ekološku proizvodnju oraha i lješnjaka, to je čista diskriminacija u odnosu na ekološke proizvođače grožđa, jabuka pa i povrća..... Čekam dan kada će EU tužiteljica pretresti vašu prćiju od APPRRR. Prošlu mjeru 6.3.1 ste napravili tako da vam se na nju prijavilo 10-20 % korisnika, što je katastrofalno malo, a i nije čudo kada ste zadali uvjete kao da ih je pisalo dijete iz vrtića... uvjeti su bili neprihvatljivi većini korisnika. I tako ste pretpostavljam 50% tih sredstava za mjeru 6.3.1 dali Lagovima i oni su smanjili uvjete i ljudi su iskoristili mjeru 6.3.1 polovične.... Gdje je ostalo 50% novca.... U APPRRR ili negdje drugdje. A nama eko proizvođačima sa 1-2 ha ljeske i oraha skidate poticaje već drugi put.... Već ste skidali poticaje prije 5 godina.... Bando lopovska Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
127 Hrvatska voćarska zajednica PRAVILNIK Poštovani, usporednom analizom pravilnika za 2022. godinu i nacrta pravilnika za 2023. godinu uvidjeli smo da se u odnosu na dosadašnje IAKS mjere uvode neke nove, što je hvale vrijedna inicijativa, međutim neke vrlo bitne IAKS mjere su ukinute, odnosno nisu predviđene za daljnju primjenu (osim onih kojima višegodišnja obveza nije završena) a to su kako slijedi: 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima i 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima. Nastavno na navedeno, ovim putem izražavamo svoje nezadovoljstvo i neslaganje s ovim promjenama u dijelu u kojem su naprijed navedene mjere ukinute te ćemo u nastavku pojasniti koji su to razlozi zbog kojih to smatramo štetnim, kako za poljoprivrednike, tako i za ciljeve koji se pojedinim mjerama nastoje ostvariti. Naime, sve izostavljene mjere od iznimne su važnosti kako za proizvođače odnosno za kvalitetu proizvodnje na njihovim proizvodnim površinama, tako i za ciljeve postavljene na Europskoj razini a vezano za zelenu tranziciju i održivost suvremene poljoprivredne proizvodnje. S tim u svezi ističemo kako su zatravnjivanje voćnjaka, obrada tla i sjetva terena pod nagibom iznimno bitni za sprečavanje štetnih učinaka erozije kao i stvaranje poželjnih travnatih masa koje pogoduju svim prirodnim i ekološki prihvatljivim procesima. Održavanje međurednih prostora u voćnjacima osim što osigurava kvalitetnije, efikasnije te ekološki manje štetno obavljanje svakodnevnih aktivnosti u proizvodnji, zapravo je jedan od najboljih i ekološki najprihvatljivijih oblika zelene gnojidbe, obnove travnatog potencijala i poboljšavanja svojstava tla te svih biološko-kemijskih procesa u njemu. Upotreba ekoloških gnojiva jedna je od najbitnijih mjera zelene tranzicije kojima se naša proizvodnja usmjerava u dugoročno održiv i ekološki prihvatljiv okvir poljoprivredne proizvodnje. Iako podržavamo sve Pravilnikom utvrđene mjere pa i one koje se tiču zaštite leptira, cvjetnih pojaseva te kosca (Crex crex), ukazujemo Vam ipak na one mjere koje uistinu rade pravu razliku kako samim proizvođačima tako i zadanim ekološkim agendama EU. Smatramo da će se izostankom dosadašnjih mjera napraviti značajna šteta zelenoj tranziciji domaće proizvodnje, a svakako korak unatrag u odnosu na ono što se dosada postiglo IAKS mjerama. Sukladno navedenom, predlažemo da se predmetne/izostavljene mjere uvrste u konačan tekst pravilnika kao mjere koje će u svom punom obujmu i dalje biti u primjeni. S poštovanjem, Hrvatska voćarska zajednica Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti nove intervencije/operacije. Međutim, želimo naglasiti kako će se očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti nastaviti provoditi u sklopu eko sheme 31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, a postupci održavanja zatravnjenosti u višegodišnjim nasadima biti će prihvatljivi u eko shemi 31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina. Vaše ostale prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
128 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK PRILOG 1. Tablica 2. Šifre i nazivi potpora u biljnoj proizvodnji 504-26 Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima plemenita vinova loza, maslina, voćne vrste DODATI višegodišnje ljekovito bilje 504-27 Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada plemenita vinova loza, maslina, voćne vrste DODATI višegodišnje ljekovito bilje Tablica 6a. Konverzija za izračun uvjetnih grla za M14 Ovčari i kozari traže da 0.15 kao u svim drugim mjerama, a ne 0.1. Potrebna je izmjena studije. Tablica 7. Ekološki značajne površine (EZP) za Intervenciju 31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina 1. Tradicionalni suhozidovi - dodati bunje tvz. kamene kućice (obilježje krajobraza) 1 metar suhozida = EZP površina od 1 m2 2. Rubni pojasevi duž vodotoka (i druge vode), uključujući rubne pojaseve pod trajnim travnjakom 1 metar rubnog pojasa = EZP površina brisati 9 m2 , odati od 15 m2 9. Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje 1 m = EZP površina brisati 9 m2 , dodati od 15 m2 Tablica 8. Minimalno proizvedena i isporučena količina sjemena (Dodati: za ekološko sjeme računati prema koeficijentu 0,7) Prijedlozi izmjena: Engleski ljulj, Ljulj utrinac 500 Grah 600 Grah mahunar 400 Grah mahunar niski 400 Grašak 1.500 Kukuruz hibrid 1.000 Kukuruz linija 1.000 Kukuruz šećerac 600 Talijanski ljulj, Mnogocvjetni ljulj 700 Heljda 600 Također uvrstiti: Durum (tvrda) pšenica 3.500 Ječam 4.000 Kukuruz kokičar 900 Pravi pir 3.000 Pšenica 5.000 Pšenoraž 5.000 Raž 3.000 Soja /2000 Pšenoraž ozimo-jara /3.500 Zob fakultativna /3.000 Tablica 9. Pasmine goveda prihvatljive za potporu Traži se pojašnjenje - Da li junice iz sustava krava tele/kombinirana pasmina-simentalke ostvaruju pravo na potporu? Tablica 13. Potpora za voće – minimalni sklop biljaka po ha Prijedlozi izmjena HPK: Naranča 800/HPK 500 Trešnja/Gisela 1000/HPK1300 Jagoda (jednoredna – manje pesticida i veća zaštita) 30000 (HPK 15000) Dinja (cijepljena) 10 000 (HPK2500) Lubenica (cijepljena) 6 000 (HPK2500) Grejp 800/HPK 500 Tablica 14.: Minimalno proizvedene i isporučene količine povrća (Dodati: za ekološku proizvodnju računati prema koeficijentu 0,7) Tablica 15. Minimalno proizvedene i isporučene količine voća Prijedlozi izmjena HPK: Jagoda 10 (HPK 7) Lubenica 30 (HPK 20) Mandarina 15 (HPK) 12 Dodati masline - 2 Dodati suhe smokve - 1000 Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo u Pravilnik uvrstiti izmjene uvjeta u intervencijama koji su navedeni u Strateškom planu. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. U Tablicama 8. Minimalno proizvedena i isporučena količina sjemena, 14 Minimalno proizvedene i isporučene količine povrća i 15. Minimalno proizvedene i isporučene količine voća Priloga 1. posebno će se iskazati količine za proizvedeno ekološke proizvode (sjeme, voće, povrće). Simentalska pasmina pripada kombiniranoj skupini, potporu za prvotelke (podintervencija 32.01.02.) mogu ostvariti ženska grla mliječnih ili kombiniranih pasmina i u tom slučaju možemo govoriti o junicama koje su se u godini Jedinstvenog zahtjeva prvi put otelile na poljoprivrednom gospodarstvu koisnika. Međutim ako pod krava tele mislite na intervenciju 32.03., PVP za krave dojilje, uvijet je da je krava na dan podnošenja Jedinstvenog zahtjeva bude na gospodarstvu korisnika te je u prethodnih 18 mjeseci imala registrirano teljenje u JRDŽ, znači nisu prihvatljive junice. Izmjenjeni su zahtjevi kod minimalnog sklopa biljaka po ha, minimalno isporučenih količina te dodani minimalni prinosi za ekološku proizvodnju. U skladu sa analizama koje su prethodile izradi SP ZPP u isti nisu uvrštene masline.
129 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u ovčarstvu (DŽO), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za ovce Rok 31. prosinca 2023. godine za sve stočare nije prihvatljiv zbog ciklusa proizvodnje. Traži se rok od 31. siječnja 2024. godine. Djelomično prihvaćen Rok za dostavu evidencija pomaknut je na 5. siječnja 2024. godine. To je dovoljan rok da se mogu na vrijeme evidentirati i prijaviti sve promjene u stočarskoj proizvodnji u 2023. godini.
130 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u peradarstvu (DŽP), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za purane Rok 31. prosinca 2023. godine za sve stočare nije prihvatljiv zbog ciklusa proizvodnje. Traži se rok od 31. siječnja 2024. godine. Djelomično prihvaćen Rok za dostavu evidencija pomaknut je na 5. siječnja 2024. godine. To je dovoljan rok da se mogu na vrijeme evidentirati i prijaviti sve promjene u stočarskoj proizvodnji u 2023. godini.
131 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u peradarstvu (DŽP), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za nesilice Rok 31. prosinca 2023. godine za sve stočare nije prihvatljiv zbog ciklusa proizvodnje. Traži se rok od 31. siječnja 2024. godine. Djelomično prihvaćen Rok za dostavu evidencija pomaknut je na 5. siječnja 2024. godine. To je dovoljan rok da se mogu na vrijeme evidentirati i prijaviti sve promjene u stočarskoj proizvodnji u 2023. godini.
132 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u peradarstvu (DŽP), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za brojlere Rok 31. prosinca 2023. godine za sve stočare nije prihvatljiv zbog ciklusa proizvodnje. Traži se rok od 31. siječnja 2024. godine. Djelomično prihvaćen Rok za dostavu evidencija pomaknut je na 5. siječnja 2024. godine. To je dovoljan rok da se mogu na vrijeme evidentirati i prijaviti sve promjene u stočarskoj proizvodnji u 2023. godini.
133 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za svinje za tov Rok 31. prosinca 2023. godine za sve stočare nije prihvatljiv zbog ciklusa proizvodnje. Traži se rok od 31. siječnja 2024. godine. Djelomično prihvaćen Rok za dostavu evidencija pomaknut je na 5. siječnja 2024. godine. To je dovoljan rok da se mogu na vrijeme evidentirati i prijaviti sve promjene u stočarskoj proizvodnji u 2023. godini.
134 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za krmače i nazimice Rok 31. prosinca 2023. godine za sve stočare nije prihvatljiv zbog ciklusa proizvodnje. Traži se rok od 31. siječnja 2024. godine. Djelomično prihvaćen Rok za dostavu evidencija pomaknut je na 5. siječnja 2024. godine. To je dovoljan rok da se mogu na vrijeme evidentirati i prijaviti sve promjene u stočarskoj proizvodnji u 2023. godini.
135 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za odbijenu prasad Rok 31. prosinca 2023. godine za sve stočare nije prihvatljiv zbog ciklusa proizvodnje. Traži se rok od 31. siječnja 2024. godine. Djelomično prihvaćen Rok za dostavu evidencija pomaknut je na 5. siječnja 2024. godine. To je dovoljan rok da se mogu na vrijeme evidentirati i prijaviti sve promjene u stočarskoj proizvodnji u 2023. godini.
136 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u govedarstvu (DŽG), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za telad Rok 31. prosinca 2023. godine za sve stočare nije prihvatljiv zbog ciklusa proizvodnje. Traži se rok od 31. siječnja 2024. godine. Djelomično prihvaćen Rok za dostavu evidencija pomaknut je na 5. siječnja 2024. godine. To je dovoljan rok da se mogu na vrijeme evidentirati i prijaviti sve promjene u stočarskoj proizvodnji u 2023. godini.
137 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u govedarstvu (DŽG), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za rasplodne junice Rok 31. prosinca 2023. godine za sve stočare nije prihvatljiv zbog ciklusa proizvodnje. Traži se rok od 31. siječnja 2024. godine. Djelomično prihvaćen Rok za dostavu evidencija pomaknut je na 5. siječnja 2024. godine. To je dovoljan rok da se mogu na vrijeme evidentirati i prijaviti sve promjene u stočarskoj proizvodnji u 2023. godini.
138 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u govedarstvu (DŽG), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za tovnu junad Rok 31. prosinca 2023. godine za sve stočare nije prihvatljiv zbog ciklusa proizvodnje. Traži se rok od 31. siječnja 2024. godine. Djelomično prihvaćen Rok za dostavu evidencija pomaknut je na 5. siječnja 2024. godine. To je dovoljan rok da se mogu na vrijeme evidentirati i prijaviti sve promjene u stočarskoj proizvodnji u 2023. godini.
139 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u govedarstvu (DŽG), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za mliječne krave Rok 31. prosinca 2023. godine za sve stočare nije prihvatljiv zbog ciklusa proizvodnje. Traži se rok od 31. siječnja 2024. godine. Djelomično prihvaćen Rok za dostavu evidencija pomaknut je na 5. siječnja 2024. godine. To je dovoljan rok da se mogu na vrijeme evidentirati i prijaviti sve promjene u stočarskoj proizvodnji u 2023. godini.
140 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u ovčarstvu (DŽO), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za ovce Umjesto dva tjedna nakon puštanja, izmijeniti dva tjedna prije puštanja na pašu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen s izričajem dva tjedna poslije puštanja u ovome trenutku ne možemo ovaj prijedlog izmjene uvrstit u Pravilnik jer je u suprotnosti s navedenim u Strateškom planu. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
141 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u kozarstvu (DŽK), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za koze Umjesto dva tjedna nakon puštanja, izmijeniti dva tjedna prije puštanja na pašu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen s izričajem dva tjedna poslije puštanja u ovome trenutku ne možemo ovaj prijedlog izmjene uvrstit u Pravilnik jer je u suprotnosti s navedenim u Strateškom planu. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
142 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u govedarstvu (DŽG), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za rasplodne junice Umjesto dva tjedna nakon puštanja, izmijeniti dva tjedna prije puštanja na pašu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen s izričajem dva tjedna poslije puštanja u ovome trenutku ne možemo ovaj prijedlog izmjene uvrstit u Pravilnik jer je u suprotnosti s navedenim u Strateškom planu. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
143 Hrvatska poljoprivredna komora INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, sa ostalim operacijama ili intervencijama s iznosima potpore Umjesto dva tjedna nakon puštanja, izmijeniti dva tjedna prije puštanja na pašu. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na članak 172.
144 Hrvatska poljoprivredna komora Zajedničke odredbe za sve intervencija i mjera iz članka 1. ovoga Pravilnika, Očita greška U slučaju utvrđenja nesukladnosti bilo koje vrste, pod uvjetom da se ne radi o namjernoj nesukladnosti ili opetovanoj, ponovljenoj, a ako je ona ograničena (na površini korisnika prijavitelja, bez opasnosti proširenja na susjedne usjeve) i popravljiva u tekućoj godini, kontrolor izdaje upozorenje, nalog i uputu o izvršenju i ispravljivosti utvrđene nesukladnosti popravljivosti ali sa striktno određenim datumom ili rokom provedbe. U slučaju da se po istome korisnik ogluši i ne postupi, provodi se sankcioniranje korisnika za nesukladnosti po ostalim već navedenim načinima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
145 Hrvatska poljoprivredna komora Operacija 71.01.02. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO, Obveze ZPO korisnika Naveden je samo jedinični iznos potpore od 132 eur/ha. Predlaže se (u slučaju provođenja degresivne kategorizacije potpora) slijedeći način i provođenje 3 umjesto 4 degresivnosti : ZPO – bez degresivnosti do 50 ha (132 EUR/ha) 50 – 100 ha degresivnost 50% (66 EUR/ha) preko 100 ha degresivnost 85% (19,8 EUR/ha) Razmisliti za izmjene SP. Nije prihvaćen Stope degresivnosti za sve tri operacije u Intervenciji 71.01. Plaćanja područjima sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima navedene su u članku 210. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti izmjene degresivnosti u operaciji 71.01.02. u Pravilnik bez izmjene iste operacije u sklopu Strateškog plana. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
146 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA 70.08.02. Očuvanje ekstenzivnih maslinika (EM), Obveze EM korisnika Održavanje površina maslinika ispašom (dodati pčele, ovce ili koze, maksimalno 1 UG/ha), ili mehaničkom obradom, ili košnjom trave, ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbe. Dodati: 70.02.04. Zaštita domaće pčele sivke Nije prihvaćen S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti izmjene operacije u Pravilnik bez izmjene operacije u sklopu Strateškog plana. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
147 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA 70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka (EV), Obveze EV korisnika 1. Dodati pčele u održavanje površine voćnjaka ispašom (pčela, ovce, koze, goveda ili perad, maksimalno 1,0 UG/ha) ili košnjom biljnog pokrova najmanje jednom godišnje (uključujući i košnju ispod stabala), ali ne kasnije od 1. Listopada 2. Za svaki hektar površine potrebno je umjesto postaviti minimalno jednu nastambu solitarnih pčela - dodati 5 košnica medonosne pčele. Nije prihvaćen S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti izmjene operacije u Pravilnik bez izmjene operacije u sklopu Strateškog plana. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
148 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u peradarstvu (DŽP), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za purane Treba biti „Obveza je osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m2 izražene kao godišnji prosjek ili za alternativni uzgoj 23,5 kg/m2“ o potrebno izbrisati „koja niti u jednom trenutku“ i pridodati „izražene kao godišnji prosjek“ Dodati nove mjere dobrobiti 1. PLAN HRANIDBE I KONTROLA MIKOTOKSINA – obveza je izraditi ciklusni plan hranidbe po danu. Analizama hrane (pr. na mikotoksine) možemo pravovremeno utjecati na pojavu za perad štetnih organizama u hrani i time spriječiti štetne utjecaje na perad. Obveza je analizirati krmiva na aflatoksin u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti u skladu s nalazom. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine. Kontrola se vrši uvidom u dokumentaciju Korisnika potpore, mora postojati plan hranidbe i najmanje dvije analize godišnje. U slučaju pozitivne analize na aflatoksine moraju se poduzeti postupci smanjenja sadržaja mikotoksina. 2. POBOLJŠANI UVJETI DRŽANJA KOD BROJLERA a) Stelja Kod svih vrsta peradi kvalitetna stelja doprinosi dobrobiti. Potrebno je voditi računa o prekrivenosti poda suhom steljom – okretati stelju, dodavati suhu stelju, izbaciti mokru i neprikladnu stelju iz objekta. b) Snižavanje temperature u proizvodnim objektima Sustavi koji mogu sniziti temperaturu u proizvodnim objektima (pad cooling, dizne i sl.) pozitivno utječu na dobrobit peradi za vrijeme vrućina jer perad nije pod toplinskim stresom i manji je rizik od srčanih udara. Promjeni financijski iznos po nekom zahtjevu. c) Grijanje Obveza je u peradarniku postaviti sustav grijanja s kontrolom temperature sukladno pravilima za pojedinu genetiku. Primjerice, za piliće je potrebno osigurati temperaturu od 33 do 35 C kod prihvata i umanjivati svaki tjedan za dva do tri stupnja. Pravilna temperatura osigurava zdravlje peradi i kvalitetu proizvodnje. Svi navedeni uvjeti držanja moraju biti zadovoljeni kako bi se ostvarila potpora. Kontrola se vrši uvidom u kvalitetu stelje, uvidom u postavljene i funkcionalne sustave hlađenja i grijanja. Sama dobrobit peradi se kontrolira na liniji za klanje i mora biti manje od 1% ascitesa i pododermatitisa (izljeva u trbušnoj šupljini i žuljeva) ukupno na godišnjoj razini gledajući ukupan broj brojlera predanih na klanje kako bi Korisnik ostvario potporu. 3. TRANSPORTNI MORTALITET I VETERINARSKI ODBAČAJ KOD BROJLERA - kod utovara pilića za klanje mora se voditi računa o dobrobiti na način da se osigura dovoljna radna snaga koja mora biti educirana o pravilnom rukovanju sa pilićima. Potrebno je voditi računa da se pilići ne ozlijede kako ne bi došlo do veterinarskog odbačaja (slomljena krila i sl.). U slučaju visokih vrućina potrebno je osigurati više transportnih gajbi što iziskuje povećane troškove i raditi utovare noću što povećava trošak radne snage. Kontrola se vrši uvidom u obračunske liste i ostalu dokumentaciju gdje je naveden transportni mortalitet i veterinarski odbačaj. Prihvatljiv transportni mortalitet i veterinarski odbačaj je do 2% ukupno na godišnjoj razini gledajući ukupan broj brojlera predanih na klanje kako bi Korisnik ostvario potporu. 4. POTPORA ZA PODRUČJE DOBROBITI »OTVORENI ISPUST« - navedeno se odnosi na sve vrste peradi za koje nisu propisani standardi držanja na otvorenom (brojleri, purani, patke) gdje bi perad imala pristup na otvoreno i držala se na ispaši obvezno minimalno 2/3 ciklusa proizvodnje. Kontrola bi se vršila uvidom kod Korisnika potpore. Potrebno je uvrstiti realna poboljšanja dobrobiti koje peradari mogu postići (prije svega kod tovnih pilića i pilenki kokoši nesilica) te uvrstiti i druge vrste peradi (patke i slično). Nije prihvaćen S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo u Pravilnik uvrstiti nove intervencije ili propisivati nove obveze koje se ne nalaze u Strateškom planu. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
149 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u peradarstvu (DŽP), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za brojlere Umjesto „Obveza je osigurati u bilo kojem trenutku gustoću naseljenosti od najviše 30 kg mase brojlera/m2“ potrebna formulacija treba biti „Obveza je osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg mase brojlera/m2 izražene kao godišnji prosjek“ o potrebno izbrisati „u bilo kojem trenutku“ i pridodati „izražene kao godišnji prosjek“ o potrebno kao i ostalima odrediti 10% osigurati podnu površine u peradarstvu. Prema postojećem prijedlogu moglo bi doći do smanjenja 30% proizvodnje Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće uvrstiti u Pravilnik bez izmjene Strateškog plana. Prijedlog će se razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
150 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA Dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za odbijenu prasad Stavak 2: Preventivno uklanjanje repova je prihvatljivije nego rizik od šteta koje nastaju kada rep nije odstranjen. Stavak 3: Treba promijeniti kategorizaciju - Potrebno je promijeniti da odojak nije do 20 kg, nego do 30 kg. Predlaže se da granica između odojka i tovljenika bude 30 kg. Tj. kao što je bilo prije u Pravilniku. Nije prihvaćen Vaš komentar o kategorizaciji svinja za tov razmotriti ćemo prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
151 Hrvatska poljoprivredna komora INTERVENCIJA 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja, Posebni uvjeti Dobrobit su tražili konjogojci, sustav krava tele i pčelari. Peradari su tražili proširenje mjera. Za konjogojstvo predlažu se dvije mjere: Korištenje stelje kroz dobrobit i uređenje kopita. Operacija dobrobit životinja sustav krava – tele: - kako smo i dobili potvrdu od strane ministarstva uzgajivači u sustavu krava-tele će moći koristiti operaciju dobrobit životinja za uzgoj rasplodnih junica i za uzgoj teladi. Takav napredak definitivno pozdravljam, ali smatram kako se treba u operaciju dobrobiti životinja ubacit i krave u sustavu krava-tele - operacije koje predlažem su neka vrsta kopije operacija dobrobiti za mliječne krave. 1. POBOLJŠANI UVJETI SMJEŠTAJA za krave, povećanje podne površine za krave i obogaćivanje ležišta. Smatram kako se takva mjera može vrlo jednostavno objasniti komisiji i da će ju uvažiti jer su poboljšani uvjeti smještaja definitivno nadstandard u uzgoju. 2. PRISTUP NA OTVORENO, sam pristup krava na otvoreno nije nadstandard u uzgoju u sustavu krava-tele, ali je koprološka pretraga izmeta goveda prije i nakon dolaska s paše itekako nadstandard u uzgoju. Koprološka pretraga je pored ispusta jedan od uvjeta za ostvarivanje potpore kod mliječnih krava pa ne vidim zašto se to ne bi moglo primjenjivati i kod krava u sustavu krava-tele gdje je takva mjera i više nego potrebna te bi ju veliki broj uzgajivača koristio. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti nove intervencije. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
152 Hrvatska poljoprivredna komora INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Obveze korisnika Stavak(3), jedinični iznosi potpora: Umjesto smanjenja potpore Ekološkom uzgoju na 235 EUR/ha (navedeni iznos se konkretno odnosi na oranice), preraspodjelom (ako se već ne može dirati i povećati omotnica) podignuti iznos potpora za 100 eur/ha na 335 eur/ha, orah i ljeska također povećati za 100 eur/ha . Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo u Pravilniku mijenjati iznose potpora. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. Također, napominjemo kako je trenutni izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
153 Hrvatska poljoprivredna komora INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Potpora Potpore u Intervenciji 70.04. Ekološki uzgoj su smanjene što će rezultirati smanjenjem proizvodnje. Za upotrebu stajskog gnoja u Eko shemi 31.04. može se dobiti iznos od 204 EUR ha (srednja vrijednost) potpora, a sa druge strane imate iznos od 235 EUR/ha za održavanje Ekoloških uzgoja. Isti uključuje cijeli proizvodni ciklus, od obrade zemljišta, sjetve, brige i održavanja usjeva te žetve. prijedlog: Povećati jedinične iznose potpora za Ekološku proizvodnju za oranice i za orahe i ljesku U stavci 2 c) dodati višegodišnji nasadi – ostale voćne vrste i dodati: višegodišnje ljekovito bilje (kulture VN – ostale voćne vrste iz kolone EKO) Nije prihvaćen Izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstit izmjene u Pravilnik koje nisu navedene u Strateškom planu. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
154 Hrvatska poljoprivredna komora INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Posebni uvjeti Nedostaje višegodišnje ljekovito bilje Smanjenje iznosa moglo bi dovesti do smanjenja ekološke proizvodnje. Primljeno na znanje Člankom 167. ne propisuju se skupine usjeva za koje je moguće ostvariti potporu.
155 Hrvatska poljoprivredna komora Operacija 70.02.03. Uspostava poljskih traka PT, Obveze PT korisnika Stavak (2) dopuni sa : .... izuzev ARKOD parcela koje će biti zasijane u jesenskoj sjetvi 2023. godini, te će kao takve biti prihvatljive za ostvarivanje navedene potpore. Zbog kasnog donošenja predmetnog Pravilnika, veći dio komercijalnih poljoprivrednih proizvođača je već dobar dio obradivih površina zasijao oziminama ili će zasijati sa jarinama uz prethodni plan plodoreda i već nabavljeni skupi repromaterijal. Gotovo je nemoguće napraviti ovakav retroaktivni plan i provedbu promjena plana sjetvi i plodoreda. Potrebno je uvesti mogućnost prijave potpore, ali za sjetvu koja će se obaviti na jesen po skidanju usjeva sa prijavljenih i prihvatljivih Arkod parcela. Dodatni opravdani argument ovome prijedlogu je i preuzimanje petogodišnje obveze provođenja ove mjere, te bi se ova proizvodna godina morala i trebala uzeti kao godina prijelaznog razdoblja i prilagodbe, upravo zbog nemogućnosti retroaktivne provedbe ovog pravilnika . U točki 5. (1) stavka, na zasijavanje travnih traka iz istog razloga. Stavak 6. ove operacije navede da se prva košnja travnih traka pomakne na drugu polovicu travnja (za jesensku sjetvu) i prvu polovicu svibnja (za proljetnu sjetvu), dok bi provedbu druge košnje bilo dobro pomaknuti od polovice rujna do kraja listopada. Nije prihvaćen Izuzeće za 2023. godinu nije predviđeno Strateškim planom te ga nije moguće Pravilnikom propisati. Vaš prijedlog za rokove košnje razmotrit ćemo prilikom izrade izmjena Strateškog plana.
156 Hrvatska poljoprivredna komora Operacija 70.02.03. Uspostava poljskih traka PT, Uvjeti prihvatljivosti Potrebno pojašnjenje: Jesu li ekološki proizvođači prihvatljivi? Nije prihvaćen U sklopu ovoga Pravilnika omogućena je kombinacija ekološkog uzgoja na oranicama s operacijom uspostave poljskih traka. Iznosi potpore za ovu kombinaciju navedeni su u tablici 13. Priloga 4. ovoga Pravilnika.
157 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK, INTERVENCIJA 70.02. Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama Dodati: 70.02.04. Zaštita domaće pčele sivke Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti nove intervencije. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
158 Hrvatska poljoprivredna komora PRAVILNIK, INTERVENCIJA 70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima Uz trajne nasade, predlažemo dopunu na proizvodnju voća i povrća na oranicama (jagoda, lubenica, dinja, kupušnjače, bundeve i sl.). Nije prihvaćen Za svaku intervenciju je napravljena studija sa kalkulacijama. Trenutno u postojećoj studiji ne postoje izračuni potpora za proizvodnju voća na oranicama.
159 Hrvatska poljoprivredna komora Podmjera 11.2 Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO), Obveze EKO korisnika c) za ostale višegodišnje nasade, dodati: višegodišnje ljekovito bilje 723,48 EUR/ha (dodati) Nije prihvaćen Preduvjet za prihvaćanje ove promjene je izmjena naziva u PRR-a te stoga predloženu izmjenu u podmjeri 11.2. nije moguće napraviti u sklopu ovoga Pravilnika.
160 Hrvatska poljoprivredna komora Podmjera 11.2 Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO), Korisnici podmjere 11.2. c) dodati: ostalo i višegodišnje ljekovito bilje (kulture VN – ostalo iz kolone EKO) Nije prihvaćen Preduvjet za prihvaćanje ove promjene je izmjena naziva u PRR-a te stoga predloženu izmjenu u podmjeri 11.2. nije moguće napraviti u sklopu ovoga Pravilnika.
161 Hrvatska poljoprivredna komora OPERACIJA 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (IZP), Nadomještanje uvjetnih grla Potrebno je pojašnjenje. Radi li se ukupno o 70 dana ili 60 dana? Primljeno na znanje Nadomještanje se vrši u roku 60 dana od događaja koji je doveo do nadomještanja. Po izvršenom nadomještanju korisnik u narednih 10 radnih dana mora o istome obavijestiti Agenciju za plaćanja.
162 Hrvatska poljoprivredna komora Mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi, Duhan Povećanje omotnice. Primljeno na znanje Visina financijske omotnice za mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u koje spada i duhan utvrđuje se u Programu državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu u skladu s planiranim sredstvima za financiranje Programa u Državnom proračunu za 2024. godinu.
163 Hrvatska poljoprivredna komora Mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi, Ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje Potrebno je maknuti od strane objekta koji obavlja preradu masline, te staviti raditi analize u akreditiranim laboratorijima. Djelomično prihvaćen Članak 60., stavak 3., treća alineja bit će izmijenjena na sljedeći način: -potvrdu, izdanu od strane objekta koji obavlja preradu masline ili ovlaštenog/akreditiranog laboratorija, o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, u skladu s odredbama Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2104/2022 od 29.srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tržišnih standarda za maslinovo ulje i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 29/2012.
164 Hrvatska poljoprivredna komora Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.09. PVP za sjeme Trebalo bi uključiti potpore za proizvodnju sjemena žitarica i uljarica u cilju održavanja uljarica. Potrebno je zaštiti ekološko sjeme, smanjiti minimalne količine te ga obuhvatiti PVP-om. Stavak 3. Obrisati - osim soje i dodati žitarice (ječam, pšenica, pir) Da se prihvatljive skupine dopune sa bar osnovnim žitaricama potrebnim i prisutnim na Hrvatskom tržištu (pšenica, ječam, raž, pir, zob, tritikal), te da se u istom stavku, podstavak 3, (uljarice i predivo bilje) izbaci ograničenje "osim soje", te da se i soja, kao dosta zastupljena uljarica u uzgoju u Hrvatskoj, također uvrsti u listu odobrenih kultura za sjemenski uzgoj. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. U skladu sa SP ZPP žitarice, osim kukuruza, nisu prihvatljive u intervenciji 32.09.
165 Hrvatska poljoprivredna komora Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.07. PVP za šećernu repu Potreban je veći iznos za PVP. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. U svrhu rješavanje poteškoća u osjetljivim sektorima Republika Hrvatska (proizvodno vezana potpora dohotku), u ovom programskom razdoblju, može koristiti maksimalno 15% ukupne omotnice uz ograničenje od 2% u sektoru krmno proteinskih usjeva. Iznosi za PVP intervencije određivani su u skladu sa ukupnom omotnicom te sektorskim analizama.
166 Hrvatska poljoprivredna komora Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.06. PVP za voće (2) Uvrstiti i masline u voće kao PVP s obzirom da pripadaju toj kategoriji u ostalim mjerama. (3) Minimalna prihvatljiva površina za pojedinu prihvatljivu voćnu vrstu iznosi: – orah, lijeska – minimalno 2 ha svake vrste pojedinačno (zamijeniti sa 1 ha) Nije prihvaćen Isto nije u skladu sa Uredbom 2115/2021.
167 Hrvatska poljoprivredna komora Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.05. PVP za povrće Spustiti prag za povrće na 0,25 ha. Uvrstiti: Začinsko bilje, zeljasto bilje, ljekovito bilje uz povrće Stavak (6) Intervencije 32.05.: dokaz o isporuci minimalne količine uroda po hektaru treba primijeniti za 2 vrste proizvodnji, za konvencionalnu proizvodnju i za ekološku proizvodnju. Isto treba napraviti i u navedenoj tablici izračuna minimalnih prinosa po kulturama. Pojašnjenje: ne mogu biti mjerilo prihvatljivosti isti iznosi prinosa po kulturama i za konvencionalnu i za ekološku proizvodnju. S obzirom da su u ekološkoj proizvodnji velika i brojna ograničenja u samoj proizvodnji (zabrana korištenja mineralnih gnojiva, herbicida, pesticida i ostalog) što uvelike utječe na ostvarivanje samog prinosa. Uvrštenjem ovog prijedloga, uvelike bi se pomoglo očuvanju ekološke poljoprivredne postojeće proizvodnje, te potaknulo i moguće ciljano povećanje iste. Djelomično prihvaćen Kriterij minimalne površine od 0,5 ha pod povrtnom vrstom za koju se potpora traži naveden je u Strateškom planu koji je usvojen stoga u Pravilniku isti nije moguće izmijeniti. U Tablici 14. Priloga 1. određena je minimalna proizvodnja konvencionalnu proizvodnju i dodana je minimalna količina za ekološku proizvodnju za svaku prihvatljivu vrstu povrća.
168 Hrvatska poljoprivredna komora Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.04. PVP za ovce i koze Potrebno je omogućiti PVP potporu u slučaju kada se dogodi mrtvo janjenje. Svako janje mora imati prijavljenu majku, od 1.1.2023. Ako je upisana kao majka u proizvodnji nema razloga da ne bude prihvatljivo grlo za poticaj. Mora biti stara minimalno 12 mjeseci, ili je ranije imala registrirano janjenje/jarenje (da bi mogla u PVP). Primljeno na znanje Viša sila ili izvanredne okolnosti su vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali u slučajevima iznimnih izvanrednih okolnosti koje korisnik može dokazati pravovaljanom dokumentacijom.
169 Hrvatska poljoprivredna komora Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.03. PVP za krave dojilje Izmijeniti: korisnik je dužan pridržavati se uzastopnog razdoblja držanja teladi u trajanju 3 mjeseca (90 dana). Razdoblje obveznog držanja prihvatljivih grla iz stavka 2. ovoga članka na poljoprivrednom gospodarstvu je 100 uzastopnih dana koje započinje od dana podnošenja zahtjeva. Za telad oteljenu u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva korisnik je dužan pridržavati se uzastopnog razdoblja držanja teladi u trajanju od 6 (šest) mjeseci koje započinje prvog dana nakon teljenja. Dodati nove podintervencije 32.03.01. za krave i 32.03.02. prvotelke kod krava dojilja • Takva podjela je kod mliječnih krava pa smatra se kako bi trebala biti i kod krava dojilja te bi se time dodatno valorizirale prvotelke u sustavu krava-tele. Potaknuo bi se dio uzgajivača na širenje stada. • Prijedlog je da se kod krava dojilja primjeni s datumom 31.10., Gledaju se prihvatljiva grla i korisnika na dan podnošenja zahtjeva za PVP za krave dojilje i u prethodnih 18 mjeseci imaju registrirano teljenje u JRDŽ. • Tražimo izmjenu obaveznog držanja teleta sa 6 mjeseci na 90 dana. Potrebno je omogućiti PVP potporu u slučaju kada se dogodi mrtvo teljenje. Svako tele mora imati prijavljenu majku, od 1.1.2023. Ako je upisana kao majka u proizvodnji nema razloga da ne bude prihvatljivo grlo za poticaj. Nije prihvaćen Uvjet prihvatljivosti držanja teleta 6 mjeseci uz kravu dojilju proizlazi iz Strateškog plana, prijedlog smanjenja držanja teleta sa 6 na 3 mjeseca bit će razmotren kod prijedloga izmjena Strateškog plana. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo uvoditi nove podintervencije kao ni mijenjati uvjete u postojećima. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
170 Hrvatska poljoprivredna komora Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.02. PVP za tov junadi Stavak 3. Zamijeniti: najmanje 180 dana za muška grla i najmanje 150 dana za ženska grla. Primljeno na znanje Uvjeti prihvatljivosti navedeni Pravilnikom prenijeti su iz Strateškog plana ZPP.
171 Hrvatska poljoprivredna komora Proizvodno vezana potpora dohotku , Podintervencija 32.01.02. PVP za prvotelke Potrebno je omogućiti PVP potporu u slučaju kada se dogodi mrtvo teljenje. Svako tele mora imati prijavljenu majku, od 1.1.2023. Ako je upisana kao majka u proizvodnji nema razloga da ne bude prihvatljivo grlo za poticaj. Primljeno na znanje Viša sila ili izvanredne okolnosti su vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali u slučajevima iznimnih izvanrednih okolnosti koje korisnik može dokazati pravovaljanom dokumentacijom.
172 Hrvatska poljoprivredna komora Proizvodno vezana potpora dohotku , Podintervencija 32.01.01. PVP za krave u proizvodnji mlijeka Potrebno je omogućiti PVP potporu u slučaju kada se dogodi mrtvo teljenje. Svako tele mora imati prijavljenu majku, od 1.1.2023. Ako je upisana kao majka u proizvodnji nema razloga da ne bude prihvatljivo grlo za poticaj. Primljeno na znanje Viša sila ili izvanredne okolnosti su vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali u slučajevima iznimnih izvanrednih okolnosti koje korisnik može dokazati pravovaljanom dokumentacijom.
173 Hrvatska poljoprivredna komora Eko sheme, Obveze korisnika Dodati: Provoditi reduciranu obradu tla, kojom se tlo ne prevrće plugom Nije prihvaćen Osim oranja plugom postoje i drugi zahvati kojima se tlo prevrće.
174 Hrvatska poljoprivredna komora Eko sheme, Obveze korisnika Stavak 1. Gnojenje je zabranjeno za taj usjev. Stavak 6: Dodati na usjevu - Korisniku je zabranjena uporaba mineralnih gnojiva na usjevu. Samo za uzgoj iz stavke 1. Prihvaćen Stavci 5. i 6. se mijenjaju i glase: „(5) Korisniku je na površinama pod leguminozama dozvoljena uporaba organskih gnojiva i/ili gnojiva i poboljšivača tla odobrenih u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, navedenih u Prilog II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/1165. (6) Korisniku je na površinama pod leguminozama zabranjena uporaba mineralnih gnojiva.“
175 Hrvatska poljoprivredna komora Eko sheme, Intervencija 31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina U Intervenciji 31.05. uvesti stavak (7) koji bi osigurao mogućnost korištenja i provođenja 2 kombinacije intervencija zajedno. Radi se o zadnje dvije kombinacije, 70.04. Ekološki uzgoj i 70.04 Ekološki uzgoj za pčelinju pašu. Odabirom odgovarajućeg postrnog usjeva (npr. : soja ili heljda) sa odgovarajućom grupom dozrijevanja, može se uzgojiti usjev pogodan i za zelenu gnojidbu te konačnu zriobu i žetvu zrelog uroda. Također, pčelinju pašu, jer se košnja takvih usjeva sigurno ne bi provodila prije Pravilnikom određenog datuma, 01. kolovoza. Uvrštavanjem ove mogućnosti, uvelike bi se pomoglo Ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, što bi rezultiralo potrebnom zainteresiranošću poljoprivrednika za Ekološku poljoprivredu, ekonomski i financijski isplativu održivosti Ekološke proizvodnje. U stavku 6 dodati: na usjevu Prihvaćen Stavak 6. članka 42. Pravilnika mijenja se i glasi: „(6) Planirani jedinični iznos potpore, koji se dodaje na iznos iz stavka (5) ovoga članka iznosi 93,00 EUR/ha za kombinaciju s intervencijom 70.04. Ekološki uzgoj za pčelinju pašu uz moguće odstupanje do 10%.“
176 Hrvatska poljoprivredna komora Eko sheme, Obveze korisnika Brisati stavke 14. i 15. U stavci 16. Umjesto svake godine, traži se svake 4 godine za analizu tla, u svim dostupnim domaćim i EU laboratorijima. Djelomično prihvaćen Prilikom pripreme prijedloga intervencije 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama, Europska komisija je zahtijevala dodatne obveze usmjerene na smanjenje emisija amonijaka u atmosferu. Temeljem navedenog propisane su odredbe stavcima 14. i 15. ovoga članka. Kako je trošak analize tla uključen u kalkulaciju potpore, tako je Europska komisija bila izričita u uključivanju ove obveze u spomenutu intervenciju.
177 Hrvatska poljoprivredna komora Eko sheme, Intervencija 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama Dodati: upotrebu vlastitog ili certificiranog gnojiva (krutog ili tekućeg) kao Ekološki prihvatljivog organskog gnojiva. Uz pretpostavku i cilj smanjenja upotrebe mineralnih gnojiva, smanjenje ulaznih troškova (cijena mineralnih gnojiva) te u konačnici očuvanju okoliša i podizanja narušene kvalitete poljoprivrednog zemljišta. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti nove obveze za korisnike intervencije 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
178 Hrvatska poljoprivredna komora Eko sheme, Intervencija 31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina Dodati pokrovni ili postrni usjev u stavci 3. 1 m2 dužni mora iznositi 3 m2 EZP - ukupno mora iznositi 15 m Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Prilikom izrade prijedloga intervencije 31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina u Europska komisija je bila izričita u definiranju ekološki značajnih površina. Temeljem navedenog, iako smo ih stavili u početni prijedlog ove intervencije, pokrovni i postrni usjevi nisu mogli postati prihvatljive sastavnice unutar ove intervencije.
179 Hrvatska poljoprivredna komora Eko sheme, Obveze korisnika a) Rijetki su PG-i koji imaju površinu od 10 ha maslinika na otocima i priobalju. Za postići toliku djelatnu površinu bilo je potrebno puno novaca i rada. Eko-shema predviđa da se zbog intenzivne raznolikosti poljoprivrednih površina na PG od 10 ha maslinika prihvaća površina osnovne kulture 75%, a ostalo druga kultura. Hrvatsko maslinarstvo je prešlo razinu hobija i postalo sljedbenikom velikih maslinarskim zemljama ako ne po količini onda nesumnjivo po kvaliteti. Zajednički uzgoj poljoprivrednih kultura u maslinicima na područjima sa težim uvjetima gospodarenja (priobalje i otoci) neće pridonijeti napretku već će stvarati nepotrebno opterećenje tlu i biti veoma lak uzrok nastajanja i širenja požara. Tražimo da se maslinarstvo izuzme iz ove sheme jer bioraznolikost Jadranske hrvatske nije ugrožena, a ovime maslinarstvo bi bilo oštećeno Postavlja se pitanje livade i pašnjaka. Nemoguće je zadovoljiti navedene uvjete. Stavke (b, c) ne smiju zauzimati više od 70 % poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva, ne smiju zauzimati više od 95% poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Cilj Eko sheme Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina, usmjeren je stvaranje mozaičnog poljoprivrednog krajobraza i očuvanje bioraznolikosti. Intervencija osigurava uzgoj više kultura, odnosno proizvodnji u ruralnom prostoru, sprečavajući pojavu većih monolitnih ploha ruralnog krajobraza, odnosno monokulturnog uzgoja. Eko shema se provodi na razini cijelog gospodarstva, stoga korisnici koji imaju isključivo maslinike manje od 10 ha mogu zadovoljiti uvjete intervencije konsocijacijama maslina i drugih kultura (podzemne djeteline, smilja i sl.). Korisnici koji uz maslinike imaju i druge vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, također imaju mogućnost zadovoljiti uvjete ove eko sheme.
180 Hrvatska poljoprivredna komora Eko sheme, Osnovni uvjeti U novim eko shemama se traži više namjena zemljišta, a u Natura područjima ne postoji ta mogućnost. Na osnovu zajedničke analize sustava potpora u programskom razdoblju 2023.-2030., a uzimajući u obzir specifičnosti u Republici Hrvatskoj, smatramo da bi bilo potrebno uključiti i dodatne napore u pokrivanju troškova na područjima Natura 2000. Gotovo 90% proizvodnje na pašnjačkim površinama u RH odvija se na područjima Natura 2000, a na istima nije moguća prenamjena upotrebe poljoprivrednog zemljišta, osobito povećanje površina oranica. Samim time umanjena je mogućnost korištenja eko shema što za posljedicu neizbježno ima smanjenu mogućnost ostvarivanja potpora po korisniku. Usporedno, došlo je do umanjenja potpore za pašnjake od ugrubo cca 100€/ha, što dodatno ugrožava kalkulaciju u pašnjačkih proizvodnji. Slijedom gore navedenog, smatramo da zaista postoji utemeljena potreba, te bi bilo dobro uvesti u sustav mjera i zasebnu intervenciju koja bi pokrivala samo područja Natura 2000. • U mjeri otežani uvjeti gospodarenja da područja koja spadaju u Gorsko planinska područja potrebno je zadržati dosadašnji nivo potpora po hektaru. • U mjeri raznovrsnost upotrebe poljoprivrednog zemljišta traži se da svi ekološki proizvođači automatizmom ostvaruju tu mjeru. • Malim gospodarstvima savjetodavna služba treba pomoći prilikom upisa za novo razdoblje. • Prijedlog za savjetovanje za eko shemu. Traži se digitalno rješenje, link za slušanje edukacije i upitnik koji treba ispuniti na kraju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti nove Vaše prijedloge. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
181 Hrvatska poljoprivredna komora Osnovni uvjeti, Osnovni uvjeti Markica mora biti analogna i digitalna. Kada se bolus izgubi, to se ne vidi. Kada nema ušnu markicu, to je vidljivo. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Označavanje životinja propisano je posebnim propisima o označavanju životinja.
182 Hrvatska poljoprivredna komora Opći dio, Područje primjene Da će se na provedbe svih članaka ovog Pravilnika primijeniti proces prilagodbe, odnosno prijelaznog razdoblja, zaključno sa 31.12.2023. Ispraviti i dodati: 32.09.04. Sjeme – uljarice i predivo bilje - brisati 'osim soje i konditorskog suncokreta' 32.09.05. Sjeme – žitarice (dodati) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo mijenjati uvjete propisane za pojedine intervencije. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
183 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA Eko sheme, Obveze korisnika U članku 41. stavak (10) Korisnik kojem je temeljem provedene analize tla od ovlaštenog ili referentnog laboratorija izdana preporuka za gnojidbu stajskim gnojem Prihvaćen Stavci 8. i 10. članka 41. su dopunjeni te je njima regulirana provedba analiza tla od strane ovlaštenog ili referentnog laboratorija.
184 Green Field j.d.o.o. Eko sheme, Intervencija 31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV) Poštovani, nije mi jasno zašto mjera 31.07 isključuje prijavu na mjeru 31.02 i obratno. Na krškim pašnjacima je već smanjega iskoristivost vegetacije i otežano gospodarenje samo po sebi kao i upis ukupne površine u odnosu na površinu u ARKOD-u za koeficijent 0,4 ili 0,6 ovisno o terenu. Osim toga smanjili ste i plaćanja za ZPO i PPO koje također najviše pogađaju krške pašnjake. Proizvodnja na tom trenu je daleko najteža zbog otežanih uvijeta gospodarenja. Ako želite održati i dalje nekakvu proizvodnju na tom podrčju smatram da se ove dvije mjere trebaju omogućiti istodobno za apliciranje. Ili ukinite koeficjente smanjenja upisa ukupne površine gospodarenja u odnosu na upis u ARKOD. Ako već imate te koeficjente onda trebaju za sve plaćanje biti isto jer ste vi meni sa tim keoficjentom odredili kolika je manja proizvodnja u ondosu na druge površine. Da me bolje razumijete mojih 100 ha u naravi krških pašnjaka je zapravo 40 ha u ARKODU i na tih 40 ha ja imam umanjenja iako su moji uvjeti gospodarenja najteži. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo omogućiti kombiniranje intervencija 31.02. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima i 31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV), za koje su neovisni stručnjaci utvrdili da ih nije moguće kombinirati. Međutim, Vašu problematiku ćemo uzeti u obzir prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike, kako bi se korisnicima koji imaju pašnjačke površine omogućilo korištenje dodatnih intervencija.
185 Goran Sovar PRAVILNIK Poštovani , Prigovor na članak 171, smanjivanje Ekološkog uzgoj ljeske na 516eur kao Orah svi proizvođači ljeske nebi se složili jer je nemoguče održat proizvodnju sa takvom potporom kroz dugi period ,uništavanje korova mehanički,cjenom eko gnojiva i zaštite itd,ostane li takva potpora 70% proizvođaca bude prisiljena vratiti se na konvencionalnu proizvodnju da bi mogli opstat . Šteta bi bilo kad ste več toliki trud dali da podignemo tolike nasadeEKO ljeske da ih sad u par godina uništimo Hvala na razumjevanju, Lp, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati ove dvije skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. Također, napominjemo kako je trenutni izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
186 GIU "CROATIASTOČAR" Zagreb, Ivana Šibla 9 PRAVILNIK Poštovani, Tijekom posljednjih nekoliko godina članice „Croatiastočara“ koje se bave uzgojem peradi inzistirale su na proširenju mjera dobrobiti u sektoru peradarske proizvodnje. Iz tih razloga predlaže se dopuniti Pravilnik sa slijedećim mjerama dobrobiti: 1. Mjera poboljšane hranidbe uz kontrolu plijesni i mikotoksina. Svi uzgajivači peradi zavisno od starosti u uzgoju imaju planove hranidbe. S druge strane perad je izuzetno osjetljiva na plijesni i mikotoksine te uzgajivači vrše ne samo permanentne kontrole ulaznih sirovina i gotove stočne hrane te troše značajna financijska sredstva u čuvanju sirovina i u tehnološkom procesu proizvodnje stočne hrane a sve mogu dokazati pratećom dokumentacijom 2. Mjera dostatnosti i kvaliteta stelja u svim sektorima peradarske proizvodnje. Kod uzgoja peradi za klanje te u proizvodnji rasplodnih jaja a sada i kod uzgoja pilenki te u proizvodnji konzumnih jaja u podnom sustavu koriste se različite vrste stelje od obične slame,sjeckane slame, piljevine ili drvene strugotine a u novije vrijeme dio peradara koristi i termički obrađenu prostirku koja ne sadrži plijesni a dio takove prostirke ima higroskopična svojstva upijanjem vlage i plinova. Različite vrste stelje imaju i različitu cijenu pa je moguće izračunati troškove. Pored pratećih dokumenata, kada je stelja u pitanju, u klaonicama se vrši veterinarski pregled za svako dospjelo jato na klanje u smislu kvantitativne ocjene eventualnih lezija odnosno dermatitisa na nogama peradi što je osim stelje ukupni indikator ambijentalnih uvjeta u kojima se perad drži. 3. Poboljšani uvjeti transporta peradi na klanje posebice kod pilića evidentira se za svaku pristiglu grupu peradi preko VETI KOLK sustava tj pregledom peradi pre-mortem i post-mortem te je iz dokumentacije vidljiv transportni mortalitet. Na bazi postojeće dokumentacije potrebno je utvrditi optimalni transportni mortalitet koji će biti baza za izračun povećanih troškova peradi kojeg vlasnik peradi odnosno pružatelj usluga transporta ima zbog većih troškova tijekom prijevoza jer smanjuje broj peradi u kaveznim prostorima kada se za to ukaze potreba najvećim dijelom zbog visokih temperaturnih oscilacija. Gore navedeni prijedlozi odnose se na dopunu članaka 185. do 189. koji se odnose na operaciju dobrobiti životinja u peradarstvu. 4. Također se predlaže da se u članku 185. pod točkom d) dodaju pilenke a s obzirom da se uzgoj pilenki odvija na podu sa steljom, mjere dobrobiti mogu biti slične mjerama pilića u tovu uzimajući pritom specifičnosti u smislu gustoće uzgoja u objektu. Usporedbom isplaćenih iznosa mjera dobrobiti u peradarstvu a posebice u sektoru tova pilića vidljiva je višestruko manja valorizacija povećanih troškova mjera dobrobiti u postojećem Pravilniku u odnosu na ostale sektore stočarske proizvodnje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen, tako u ovome trenutku ne možemo uvrstiti nove intervencije. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
187 Fermopromet doo PRAVILNIK PREDLAŽEMO SLIJEDEĆE IZMJENE: 1.INTENZIVIRANA RAZNOLIKOST POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA -PREDLOŽENA PROMJENA SE ODNOSI NA GOSPODARSTVA VEĆA OD 30 HA -TRI OSNOVNE KULTURE NE SMIJU ZAUZIMATI VIŠE OD 95% POVRŠINE -AKO GOSPODARSTVO UZGAJA 5 KULTURA NEMA UVJETA ZA UDJELE U UKUPNOJ POVRŠINI -UZGOJ U MONOKUTURI JE DOZVOLJEN SAMO ZA USJEV KUKURUZA U JEDNOGODIŠNJEM PONAVLJANJU CILJEVI UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA, ČUVANJA PRIRODNIH RESURSA I ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI SU ISPUNJENI UZ ISTOVREMENU ŠIRU MOGUĆNOST PROIZVOĐAČIMA DA PRILAGODE PROIZVODNJU AGROKLIMATSKOM PODRUČJU U KOJEM SE NALAZE 2. MINIMALNI UDIO LEGUMINOZA OD 20% UNUTAR POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA - AKO JE LEGUMINOZA GLAVNI USJEV , UDIO JE 10% - AKO JE LEGUMINOZA POSTRNI ILI POKROVNI USJEV UDIO JE 20% - KONVENCIONALNA PROIZVODNJA GLAVNOG USJEVA SA DOZVOLJENOM UPORABOM MINERALNIH GNOJIVA U MAKSIMALNOJ KOLIČINI ČISTIH HRANJIVA NPK 60:60:60 - AKO JE LEGUMINOZA POSTRNI ILI POKROVNI USJEV DOZVOLJENA JE UPORABA ISKLJUČIVO ORGANSKIH GNOJIVA I GNOJIVA I POBOLJŠIVAČA TLA U SKLADU SA UREDBOM EU 2018/848 I ZAŠTITA USJEVA PO PRINCIPIMA INTEGRIRANE POLJOPRIVREDE -PREDNOSTI UZGOJA LEGUMINOZA IMAJU VIŠEGODIŠNJI UČINAK TE PREDLAŽEMO POTPORU NA SVE HA GOSPODARSTVA , U PRILAGOĐENOM IZNOSU - CILJEVI SMANJENJA NEGATIVNIH UTJECAJA NA TLO, VODU I ZRAK TE POVEĆANJE PLODNOSTI I ORGANSKE TVARI U TLU BIT ĆE ISPUNJENI, ISTOVREMENO ĆE SE OMOGUĆITI STABILNA PROIZVODNJA SJEMENSKIH I MERKANTILNIH USJEVA LEGUMINOZA 3. KONZERVACIJSKA POLJOPRIVREDA - ZABRANA IZOŠENJA ŽETVENIH OSTATAKA SA POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA - OBVEZNA UPORABA DOZVOLJENIH MIKROBIOLOŠKIH PREPARATA, POBOLJŠIVAČA TLA KOJI POTIČU RAZGRADNJU ŽETVENIH OSTATAKA - ŽETVENI OSTACI MOGU BITI UMIJEŠANI U POVRŠNSKI SLOJ TLA - PREUZIMANJE OBVEZE 3 GODINE - ZBOG VIŠEGODIŠNJEG UČINKA PREDLAŽEMO POTPORU ZA SVE HA GOSPODARSTVA, U PRILAGOĐENOM IZNOSU -SVI CILJEVI POPUT UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA, SMANJENJA UPORABE FOSILNIH GORIVA, SMANJENJA EROZIJA TLA , POVEĆANJA PLODNOSTI TLA TE SAMIM TIM I SMANJENJA UPORABE MINERALNIH GNOJIVA, SMANJENJA ZAKOROVLJENOSTI I UPORABE PESTICIDA BIT ĆE ISPUNJENI 4. OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - PRIHVATLJIVO ZA POLICE KOJE POKRIVAJU ŠTETE NASTALE USLIJED SMANJENJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE VEĆE OD 5% PROSJEČNE GODIŠNJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PRIMJER JE PROIZVODNA GODINA 2022., KADA SU ŠTETE NASTALE KAO POSLJEDICA SUŠE BILE VEĆE OD 50%, A OSIGURAVATELJSKE TVRTKE SU ISPLATILE MAKSIMALNI IZNOS OD 18% 5. ANGAŽIRANOST STRUČNE OSOBE - ANGAŽIRANOST STRUČNE OSOBE, AGRONOMSKOG DIPLOMSKOG STUDIJA , U STALNOM RADNOM 0DNOSU POTICATI SA 5 EUR/HA NA SVE HA GOSPODARSTVA VEĆOM UKLJUČENOSTI STRUČNIH OSOBA OMOGUĆITI BRŽE PRILAGODBE I RAZVOJ GOSPODARSTAVA UZ PRIMJENU DIGITALIZACIJE I NOVIH TEHNOLOGIJA U POLJOPRIVREDI PRIMJER DRUGIH ČLANICA EU Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima. Uvjeti prihvatljivosti navedeni Pravilnikom prenijeti su iz usvojenog Strateškog plana. Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. 1. Cilj Eko sheme Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina, usmjeren je stvaranje mozaičnog poljoprivrednog krajobraza i očuvanje bioraznolikosti. Intervencija osigurava uzgoj više kultura, odnosno proizvodnji u ruralnom prostoru, sprečavajući pojavu većih monolitnih ploha ruralnog krajobraza, odnosno monokulturnog uzgoja na oraničnim površinama. Eko shema se provodi na razini cijelog gospodarstva, stoga korisnici sa više od 30 hektara mogu zadovoljiti uvjete intervencije kombinacijom različitih vrsta (kultura) usjeva/višegodišnjih nasada i/ili vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta. Pri tome je evidencija zastupljenosti (udjela) različitih vrsta (kultura) usjeva/višegodišnjih nasada i/ili vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta obavezna zbog praćenja učinkovitosti provedbe eko sheme 2. Eko shemom Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina nastoji se intenzivirati uključivanje leguminoza u uobičajeni plodored koji je naveden u vašem prijedlogu. Ako bismo uključili uporabu mineralnog gnojiva u ovu eko shemu, korisnici ne bi mogli ostvariti dodatna plaćanja za proizvodno vezanu potporu za krmne usjeve, što je za korisnika puno veći gubitak. Uključivanje organskih i ekoloških gnojiva samo prilikom uzgoja postrnih i pokrovnih usjeva ne zadovoljava cilj smanjenja negativnih utjecaja na tlo, vodu i zrak koji navodite. Gospodarstvo može ovom eko shemom uključiti uzgoj leguminoza na svim hektarima oraničnih površina. Ako imate namjeru uključiti uzgoj leguminoza u višegodišnje nasade, isti je moguć eko shemom Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina. 3. U eko shemi Konzervacijska poljoprivreda, pokrivenost tla biljkama ili biljnim ostacima u pozitivnoj je korelaciji sa sprečavanjem iznošenja žetvenih ostataka sa oraničnih površina. Intervencijom nije isključena uporaba mikroorganizama poput komercijalnih sojeva celulolitičkih bakterija, a koja se od strane poljoprivrednika provodi na vlastitu odgovornost. Svjesni smo činjenice da su na tržištu prisutni različiti mikrobiološki preparati, koji se primjenjuju ovisno o tipu tla, njegovim fizikalnim, kemijskim i posebice mikrobiološkim svojstvima. Kako je mikrobiološka analiza tla preduvjet za uključivanje mikrobioloških preparata (kako ne bi došlo do kompeticijskih odnosa u mikrobiomu tla), tako smo svjesni činjenice da bi ista postala limitirajući je čimbenik (zbog resursa laboratorija) za uključivanje većeg broja korisnika u eko shemu. Sve eko sheme su za korisnike dobrovoljne jednogodišnje intervencije, stoga korisnik svake godine mora podnijeti Jedinstveni zahtjev. S druge strane, korisnik nema ograničenja provoditi iste eko sheme više godina uzastopno. S obzirom da je koncept Konzervacijske poljoprivrede relativno novi u hrvatskoj poljoprivrednoj praksi, primjenu eko sheme u ovom programskom razdoblju (SP ZPP 2023. - 2027.) vezali smo isključivo za oranične površine. Navedeno ne isključuje mogućnost proširenja na druge vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta u budućnosti (slijedećem programskom razdoblju), kada ova korisna praksa bude prihvaćena od većeg broja korisnika.
188 Dražen Široki PRAVILNIK Primjedba na članak 171., stavak 10, točka (3): Iz ranijih brojnih komentara na isti članak vidljivo je da se u našoj domovini RH ljudi ozbiljno bave proizvodnjom lješnjaka (kako ekološkom tako i konvencionalnom), te je ovakvo smanjenje poticaja za lijesku degradiranje njihova statusa u hrvatskoj poljoprivredi. Ovakvim odlukama direktno se omalovažava sav trud i rad voćnjaku nas lješnjakara koji PROIZVODIMO NAŠ LJEŠNJAK, jer nas se uspoređuje sa onima koji UZGAJAJU radi poticaja, a da ne govorimo o svrstavanju u isti koš sa orasima kojih plodova gotovo da i nema. Nitko od nas proizvođača ne bježi od kontrole ekoloških nasada lijeske, a na vama je da isti sustav kontrole stavite u funkciju, te sve one koji samo uzgajaju "nagradite" smanjenjem potpore, a nas proizvođače lješnjaka svrstate tamo gdje i pripadamo (površinama i prinosima) u vrh hrvatskog voćarstva. Ako uvažite sve gore navedeno nameće se zaključak da je ekološku proizvodnju lješnjaka i uzgoj lijeske moguće jedino staviti uz bok svih ostalih voćnih vrsta sa iznosom potpore od 1074 EUR/ha. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati ove dvije skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. Također, napominjemo kako je trenutni izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
189 Delić Anna PRAVILNIK Imam mlade nasade lješnjaka u ekološkoj proizvodnji, nasade su uredne, na vrijeme napravimo sve potrebne zahvate, i stvarno vodimo brigu. Vidim da se poticaj za eko drastično smanjen, jednostavno ne razumijem šta želite postići sa time? Od mladih nasada nema nikakvog prinosa još, samo ulaganja, sve je poskupilo: gnojivo, zaštitna sredstva i gorivo, radna snaga isto. Sav poticaj koji sam primala do sada išao na održavanje nasada, trošak nadzornog tijela i kupnju potrebne mehanizaciji. Puno ima nasada eko lješnjaka u Hrvatskoj, ako tako nastavite većina će izaći iz ekološke. Provjerite još jednom koliko je taj prijedlog dobar. Ako sve ostaje kako je, bar nam dozvolite da izađemo iz ekološke bez sankcija. Koko je bilo prvi put kad poticaj bio smanjen na 30%. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
190 Davorka Blažek PRAVILNIK Lijesku i orah treba razdvojiti: različite kulture, različita ulaganja i načini obrade! Nikako ne smanjivati poticaje za lijesku, treba ju izjednačiti s ostalim voćnim vrstama! Ovako riskiramo napuštanje ekološke proizvodnje svih nas entuzijasta koji smatramo da je to ispravan način proizvodnje. A one koji su u poljoprivredi samo radi primanja poticaja, koji ne obrađuju i ne ulažu, nije teško detektirati i treba ih sankcionirati na druge, dobro poznate načine. Kada to zaživi onda će i te obradive površine, danas jalove, konačno biti stavljene u funkciju Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati ove dvije skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. Također, napominjemo kako je trenutni izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
191 Davor Krznarić PRAVILNIK Poštovani, pad proizvodnje jabuke u nekoliko godina je sa 6000 hektara na 2000 hektara, naravno mislim na prave, realne proizvođače, koji održavaju 3000 do 6000 stabala po hektaru i proizvode od 50 do 80 t prve klase jabuke. U tom kontekstu gdje podizanje modernog nasada jabuke uz infrastrukturu navodnjavanje, mreže protiv tuče, kišenje do treće rodne godine košta oko 100.000,00 EUR uz godišnje održavanje uz troškove 15.000,00 EUR. Iz perspektive troškova kao i dohotka po jedinici površine ovi iznosi za voćarstvo su sramotno mali. Na jednom od sastanaka s Ministricom upitali smo zašto možemo samo dvije mjere koristiti suradnici nisu imali odgovora, a to traje do danas. Dali Vi u MPS komunicirate s drugim članicam EU zašto recimo Slovenija u Jabuci imaju 6 kombinacija, a zašto neke zemlje mogu koristiti sve kombinacije. Molim Vas da za intezivne nasade jabuke podignete iznose i da nam dozvolite veći broj kombinacija mjera, a ne da nas gurate na nekakve proizvođačke organizacije i slično što ne činite u drugim djelatnostima poljoprivrede. Spasite Hrvatske proizvođače jabuke i druge intezivne voćare koji svakodnevno hrane ovaj narod uz svakodnevne akcije po trgovačkim centrima i koji prodaju jabuke i drugo voće po duplo manjim cijenam nego recimo od Austrije, Njemačke itd.Molim Vas da razmotrite prijedloge. Srdačan pozdrav. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. U svrhu rješavanje poteškoća u osjetljivim sektorima Republika Hrvatska (proizvodno vezana potpora dohotku), u ovom programskom razdoblju, može koristiti maksimalno 15% ukupne omotnice uz ograničenje od 2% u sektoru krmno proteinskih usjeva. Iznosi za PVP intervencije određivani su u skladu sa ukupnom omotnicom te sektorskim analizama.
192 Danilo Jović INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Obveze korisnika Poštovani, Besmisleno je smanjivat poticaje za ekološki uzgoj lješnjaka jer će to dovesti do izlaska proizvođača iz ekološke proizvodnje. I po dosadašnjem pravilniku, zbog mogućeg kombiniranja više mjera u konv., iznosi poticaj za eko i i konv. proizvodnju bili su gotovo isti. Ovo smanjenje je jako destimulirajuće (svi se poljoprivredom bavimo da zaradimo) a mislio sam da je ekološka poljoprivreda cilj i RH i EU. Bez obzira na vrstu proizvodnje u najmanju ruku je nepošteno neselektivno kažnjavati one koji proizvode i one kojima je jedini cilj poticaj. Smatram da bi se ekološka proizvodnja trebala više stimulirati kroz sustav poticaja bilo povećanjem iznosa poticaja ili omogućavanjem korištenja kombinacija više mjera. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati ove dvije skupine usjeva. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike. Također, napominjemo kako je trenutni izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
193 Danijel Radman PRAVILNIK Poštovani, Primjedba na članak 171. Stavljati orah i ljesku u isti koš je potpuno neprofesionalno. Europa traži da potičete ekološku proizvodnju, a vi nas uništavate. Da bi se proizveo lješnjak u ekološkoj proizvodnji inputi su puno veći, urod je manji, potrebno je puno više fizičkog rada i truda a prodajna cjena ekološkog lješnjaka nije ni približna onoj kojoj bi trebala biti jer se prodaje po cijeni konvencionalnog. ovaj pravilnik nas tjera van iz ekološke proizvodnje i smatram da bi lješnjak trebalo svrstati među ostale voćne vrste. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen u ovome trenutku ne možemo razdvajati niti spajati postojeće skupine usjeva. Međutim, Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
194 Danijel Pokas INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj, Obveze korisnika Ne znam zašto se to uopće zove poticaj kad nas time destimulirate da proizvodimo proizvod koji je puno teže proizvesti na ekološki nego na konvencionalan način, da o inputima i ne govorimo,nitko od nas tu ne računa svoj rad,apeliram da ponovno razmislite i prihvatite kritike da bi zaslužili pohvale Primljeno na znanje Izračun visine potpore za sve skupine usjeva u ekološkom uzgoju izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
195 Damjan Džakula Zajedničke odredbe za sve intervencija i mjera iz članka 1. ovoga Pravilnika, Viša sila i iznimne okolnosti Predlažem u stavku (4), petoj alineji, razdvajanje na dvije nove, kako bi se jedna odnosila samo na životinje, dodatno pojašnjenje te zamjenu riječi "epizootske" s "zarazne i nametničke", kako slijedi: "-zarazne, nametničke i druge bolesti koje nisu posljedica uskraćivanja zdravstvene zaštite, neprimjerene ishrane, uvjeta držanja ili nesreće za koju vlasnik nije odgovoran, a o svemu postoji veterinarska dokumentacija" Na ovaj način detaljnije su opisane moguće okolnosti, čime je smanjena mogućnost prijevara i zlouporabe okolnosti. Nije prihvaćen Viša sila i iznimne okolnosti prenijete su na način kako je propisano člankom 3. Uredbe (EU) br. 2021/2116.
196 Damjan Džakula OPERACIJA Dobrobit životinja u ovčarstvu (DŽO), Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za ovce U stavku (7), točki a) umjesto dosadašnjeg teksta, treba stajati "držanje ovaca na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz koprološku pretragu dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna prije izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja. Uzima se jedan uzorak na 20 ovaca te treba postupiti u skladu s nalazom pretrage." Provođenje koprološke pretrage nakon izlaska na pašu ne pridonosi dobrobiti obzirom da će na taj način ovce ponovno invadirati pašnjak parazitima koje donose u sebi. Umjesto toga, ukoliko se pretraga napravi dok su u staji te postupi u skladu s nalazom, smanjit će se invazija parazita u životinjama, samim time i na pašnjaku, čime dobrobit dolazi do izražaja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. S obzirom da je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike usvojen s izričajem dva tjedna poslije puštanja u ovome trenutku ne možemo ovaj prijedlog izmjene uvrstit u Pravilnik jer je u suprotnosti s navedenim u Strateškom planu. Međutim, Vaš prijedlog ćemo razmotriti prilikom izrade prijedloga izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.
197 Damjan Džakula Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.08. PVP za krmne proteinske usjeve Poštovani, predlažem da se stavak (3) izmijeni te glasi : "(3) Pored navedenih čistih krmnih proteinskih kultura iz stavka 2. ovoga članka, za PVP za krmne proteinske usjeve prihvatljive su i površine zasijane smjesom krmnih proteinskih kultura i žitarica pri čemu udio krmnih proteinskih kultura u zasijanoj smjesi mora iznositi 50 % ili više." Objašnjenje: Obzirom da je smjesa leguminoza i žitarica navedena u Tablici 1. Priloga 1. navedena kao prihvatljiva za intervenciju PVP krmnih proteinskih usjeva, iz dosadašnjeg teksta nije jasno radi li se o potrebnom omjeru površina čistih krmnih kultura i površine zasijane smjesom, ili samom omjeru kultura unutar sjetvene smjese. Obzirom da je potonje ispravno prema Tablici 1. Priloga 1., predlažem gore navedenu izmjenu. Prihvaćen U skladu s SP ZPP potpora će se dodijeliti i za proizvodnju smjese leguminoza i žitarica s udjelom krmne leguminoze od najmanje 50% (npr. smjese grahorice i žitarice s najmanje 50% udjela grahorice). Pored navedenih čistih krmnih proteinskih kultura iz stavka 2. ovoga članka, za PVP za krmne proteinske usjeve prihvatljive su i površine zasijane smjesom krmnih proteinskih kultura i žitarica pri čemu udio krmnih proteinskih usjeva mora iznositi 50 % i više.
198 Damjan Džakula Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.03. PVP za krave dojilje Poštovani, u stavku (3) postavljeno je obavezno razdoblje držanja teladi od 6 mjeseci, čime su uzgajivači, pogotovo oni "ozbiljniji", primorani držati telad do većih težina. Time ostvaruju financijske gubitke, obzirom da ne mogu postići cijene razmjerne većim izlaznim težinama pri odlasku teladi na klanje/u daljnji tov. Snižavanjem uzastopnog razdoblja držanja teladi na 4 mjeseca, očuvao bi se željeni efekt, a izbjegao represivni učinak na sve uzgajivače koji postižu bolje rezultate. Nije prihvaćen Uvjet prihvatljivosti držanja teleta 6 mjeseci uz kravu dojilju proizlazi iz Strateškog plana, prijedlog smanjenja držanja teleta sa 6 na 4 mjeseca bit će razmotren kod prijedloga izmjena Strateškog plana.
199 DAJA Opći dio, Područje primjene Molim da mi netko objasni na koji način se obračunava postotak leguminoza u smjesi kultura. Također mi nije jasno oko upotrebe zeolita u spremištima za tekući gnoj, jer nigdje nije navedena količina za upotrebu. Primljeno na znanje Navedeni kriterij se kontrolira kontrolom na terenu gdje kontrolor mjeri i fotografira parcelu te provjerava da li na parceli u smjesi prevladava komponenta proteinskog usjeva. U slučaju da se kontrola obavlja nakon skidanja usjeva, kontrolor utvrđuje činjenično stanje temeljem žetvenih ostataka na parceli i uvidom u račune za nabavljeni sjemenski materijal. Također se prilikom KNT kao relevantan dokaz može uzeti geotagirana fotografija snimljena od strane korisnika koja dokazuje postojanje usjeva na parceli (ukoliko je korisnik ima). Članak 41, stavak 14. se mijenja i glasi: Korisnik koji posjeduje stoku obvezan je u spremištima stajskog gnoja u cilju vezanja amonijaka, primjenjivati zeolit clinoptilolite koji se dodaje jednom godišnje u spremište stajskog gnoja u količini od 2% suhe tvari stajskog gnoja, a što dokazuje preslikom računa, koji je obvezan dostaviti Agenciji za plaćanja do 31. prosinca 2023. godine.
200 Biti će bolje Proizvodno vezana potpora dohotku , Intervencija 32.03. PVP za krave dojilje Poštovani. Obavezno razdoblje držanja telad mjeseci, će se negativno odraziti na rentabilnost u proizvodnji krava dojilja. Ovakvom odlukom postoji mogućnost pada broja grla krava dojilja (zar nam to treba nakon velikih smanjenja broja mliječnih krava). Stoga predlažem da se razdoblje držanja teladi skrati na 4 mjeseca. Nije prihvaćen Uvjet prihvatljivosti držanja teleta 6 mjeseci uz kravu dojilju proizlazi iz Strateškog plana, prijedlog smanjenja držanja teleta sa 6 na 4 mjeseca bit će razmotren kod prijedloga izmjena Strateškog plana.
201 Biljana Pejin PRAVILNIK Primjedba na čl.171.st.3.t.1. Pravilnika Smatram da bi potpora za ekološki uzgoj lješnjaka trebala biti ista kao i za ostale voćne vrste. Ovim potporama se ne potiče povećanje ekološkog uzgoja. Lijep pozdrav Nije prihvaćen Izračun visine potpore za skupinu usjeva orah i lijeska u ekološkom uzgoju kao i za sve ostale skupine usjeva izradilo je neovisno tijelo koje posjeduje odgovarajuće stručno znanje te koje može potvrditi prikladnost i točnost izračuna.
202 BELJE PLUS d.o.o. PRAVILNIK Primjedbe na čl.50. st.4. Predlažemo da se stavkom 4. ovog članka regulira na način da se potpora dodjeli za kompletan broj prvotelki koje je gospodarstvo proizvelo u godini za koju se potpora dodjeljuje. Mliječno govedarstvo je proizvodnja sa dugim ciklusima i potrebne su dvije godine ulaganja stručnog znanja i materijalnih sredstava da bi se proizvelo rasplodno grlo. Ukoliko se uvaže sva rasplodnih grla proizvedena u toku godine, to bi značilo potporu ovom sektoru koji ulaže značajna sredstva u održanje ove proizvodnje. U protivnom, zbog visokih standardnih remonta ove proizvodnje i neosjetljivih uvjeta, za pravila struke, predloženih ovim pravilnikom, u mliječnom govedarstvu se potiče samo 65% proizvodnje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Uvjeti prihvatljivosti obveznog držanje prihvatljivih grla na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika je najmanje 100 dana (neprekidno), a 100 dana se počinje brojati od dana teljenja, naveden Pravilnikom prenijet je iz usvojenog Strateškog plana.
203 BELJE PLUS d.o.o. PRAVILNIK Primjedbe na čl. 41. st. 14. i 15. Predlažemo da se ove dvije stavke brišu iz pravilnika. Jer u protivnom ovo nije mjera potpore. Pravilnikom se predviđa propis za korisnike koji drži stoku, a istodobno to nije uvjet za one koji su stajnjak kupili, a što je krajnje diskriminatorno za stočarski dio proizvođača. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Pravilnikom se propisuju obveze korisnika potpore za intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama, a ne obveze subjekta koji prodaje stajski gnoj, te koji ne podliježe obvezama iz ovog Pravilnika. Stavak 14. se mijenja i glasi: Korisnik koji posjeduje stoku obvezan je u spremištima stajskog gnoja u cilju vezanja amonijaka, primjenjivati zeolit clinoptilolite koji se dodaje jednom godišnje u spremište stajskog gnoja u količini od 2% suhe tvari stajskog gnoja, a što dokazuje preslikom računa, koji je obvezan dostaviti Agenciji za plaćanja do 31. prosinca 2023. godine. Stavak 15. mijenja se i glasi: „(15) Korisnik koji posjeduje stoku obvezan je imati pokriven stajski gnoj u spremištu stajskog gnoja s ciljem smanjenja onečišćenja vode i zraka. Za pokrivanje stajskog gnoja prihvatljivo je korištenje slame debljine 15 cm, te nepropusnih folija.“
204 BELJE PLUS d.o.o. PRAVILNIK Primjedbe na čl. 51. st.2. Predlažemo da se u ovom stavku nadoda da su prihvatljiva grla i grla mliječnih pasmina proizvedena u RH, propisno upisana u JRDŽ, uz predviđeni period obaveznog držanja ali bez uvjeta starosti kod klanja, odnosno da za ta grla obavezan period držanja krene teći od dana rođenja i da za ta grla ne postoji ograničenje da moraju biti min.12 mjeseci starosti kod klanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Uvjeti prihvatljivosti navedeni Pravilnikom prenijeti su iz usvojenog Strateškog plana.
205 BELJE PLUS d.o.o. PRAVILNIK Primjedbe na članak 49. st. 2. i 5. Ovim stavkama bi trebalo regulirati da se za potporu uvaže sva grla koja su propisane pasmine, odnosno da u periodu obaveznog držanja Posjednik ne smije imati mjesečno manji prosječan broj grla od onoga koji je prijavljen za potporu. Kako je ovo proizvodno vezana potpora koja za cilj ima očuvanje proizvodnje, time bi se osigurala konstantnost proizvodnje za traženu potporu i osigurali bi podršku održanju realne proizvodnje. Ukoliko se ovaj članak ne promjeni, proizvođači mlijeka u realnosti gube potporu za proizvodnju 15-20% stada, i to zbog standardnog remonta u mliječnom govedarstvu od 35% godišnje. Napominjem da se proizvodnja, u obimu u kojem je prijavljena za potporu, održava čitave godine, s tim da zbog tehnoloških procesa neka grla izlaze iz proizvodnje ali ih se zamjenjuje novim grlima koja ulaze u proizvodnju, a nisu bila na samoj prijavi poticaja. Upravo stoga predlažemo da kao kontrolu održanja obima proizvodnje uzmete prosječan broj krava u svakom mjesecu perioda obaveznog držanja, životinja. Na isti način se odrađuje pravo na prihvatljivi broj grla za dobrobit. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. U skladu sa SP ZPP prihvatljiva grla su ženska grla mliječnih ili kombiniranih pasmina koja su u godini podnošenja zahtjeva prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 31. listopada, a koja ispunjavaju kriterij prihvatljivih grla. Kako bi potpora bila isplaćena mora biti ispunjen kriterij poljoprivrednog gospodarstva o minimalnoj godišnjoj proizvodnji mlijeka na poljoprivrednom gospodarstvu. Minimalna godišnja proizvodnja mlijeka poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 4. ovoga članka predstavlja umnožak, u Republici Hrvatskoj postavljene prosječne godišnje proizvodnje od 4.310 kg mlijeka po grlu, i broja grla prisutnih na poljoprivrednom gospodarstvu na dan 31. listopada 2023. godine, a koja ispunjavaju kriterij prihvatljivih grla. Nadomještanje grla je prihvatljivo ali nakon zadnjeg dana roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva, korisniku nije dozvoljeno grlo (ID) prijavljeno na Jedinstvenom zahtjevu korisnika za intervenciju 32.03. ili podintervenciju 32.01.02. prijaviti kao grlo za podintervenciju 32.01.01. i obrnuto.