Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VLADIMIR KUREŠIĆ PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti je neprihvatljivo meni, a vjerujem i drugima da se iznos police plaća u 100% iznosu. Malo tko ta sredstva ima na raspolaganju obzirom na velike troškove proizvodnje, pa Vas molim da i dalje ostavite plaćanje 30% police. Isto tako Vas molim da ne smanjujete iznos brojlera u odnosu na prošlu godinu, već da povećate isti na minimum 3 eura... Lijepi pozdrav! Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun. Navedena vrijednost proizvodnje brojlera će se ažurirati.
2 Tomislav Pustički PRAVILNIK Poštovani, Članak 8,stavak(a),točka 7-smatram da je još jedan udarac proizvođačima voća i povrća čije su police skupe i kad treba izdvojiti i 30%.Bojim se da proizvođači iscrpljeni nakon suše,rasta cijena goriva,gnojiva i sredstava za zaštitu,a ujedno smanjenja otkupnih cijena proizvoda(lješnjak-pad cijene za 40-50%) jednostavno neće moći osigurati nasade pod uvjetom da plate 100%.Mnogi nakon ovako loše godine razmišljaju kako platiti i 30%! Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
3 ERVIN SVIBEN PRAVILNIK Poštovani, u cijelosti se slažem sa komentarom XL GLOBAL BROKERS d.o.o. Nadalje, rok isplate potpore od 60 dana od dana zaprimanja odluke o isplati (članak 25.) sa predloženim modelom plaćanja polica dovodi prema sadašnjoj dinamici zaprimanja odluka do toga da bi poljoprivrednik trebao u godinu dana isfinancirati 2 police sa 100-tnom uplatom!? Nadasve mi nije jasno smanjenje vrijednosti brojlera sa 20 kn u 2022 g. na 2,53 eura za 2023.g. obzirom na značajno povećanje svih inputa. Realna vrijednost pilića je minimalno 3 EUR Molim da se ostavi dosadašnji model kako bismo mi mali poljoprivrednici mogli sklopiti police osiguranja te zaštiti svoju proizvodnju. Srdačan pozdrav OPG Tonka Sviben Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun. Navedena vrijednost proizvodnje pilića će se ažurirati.
4 Davor Krznarić PRAVILNIK Poštovani, Udruga voćara Virovitičko-podravske županije iskazuje ne zadovoljstvo novim prijedlogom u smislu plaćanja 100% premije jer je postojeći pravilnik bio dobar sa 30% plaćanja premije. Također iskazujemo ne zadovoljstvo iskazivanjem uroda i cijene kod suvremenih nasada voća koji proizvode 70, 80 t, a također su nam ne prihvatljive i uvredljive cijene gdje je prva klasa jabuke jeftinija od kukuruza što ne odgovara tržnim cijenama ni cijenama TISUP-a. Ograničavati poljoprivredne proizvođače u smislu količine i cijene je tržišno ne prihvatljivo, a u isto vrijeme osiguranja pustiti da formiraju cijene tržišno. Za sada osiguranja ne žele osigurati veliki broj voćara zbog tehničkog rezultata i jer bježe u područje stočarstva što im je unosnije, tako da trenutno ostaje 90% voćnjaka ne osigurano. Tehniči rezultat je loš kod prolijetnog mraza i proizvođači i osiguranja su pred zidom. Promjena klime je evidentna, a na to ne mogu utjecati ni proizvođači ni osiguranja. Naš prijedlog je da se uđe u subvenciju mraza sa 90% za premiju, kao i franšizu po štetnom događaju, ostalo je sve bez predmetno razgovarati zbog iznimno velikih šteta i ne isplativosti obiju strana. Ostale štete nisu veliki problem i može ostati 70% subvencija. Iskazujemo također ne zadovoljstvo što se ranije nije počelo o ovome razgovarati i raditi jer osiguranja zaključuju osiguranje mraza sa 28 veljače, a mi nemamo odluke i neće se osigurati mnogi. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun. Pri izradi kalkulacija vrijednosti proizvodnje uzete su u obzir dobre tehnološke prakse koje se primjenjuju na poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Za izradu kalkulacija odabrane su one tehnologije koje zadovoljavaju pretpostavke „dobrog gospodarenja“ u optimalnim uvjetima proizvodnje. Izvori podataka o prinosima i prosječnim cijenama su: 1. Anketa i stručna procjena savjetnika specijalista za pojedine kulture odnosno proizvodnje Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede 2. Podaci iz TISUP-a – MP-a 3. Podaci prikupljeni FADN istraživanjem 4. Podaci o cijenama poljoprivrednih proizvoda na tržištu neposredno nakon završetka proizvodnje prikupljeni izravno od strane poljoprivrednih proizvođača 5. Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje za 2021. godinu 6. Ostali dostupni javni i administrativni izvori. Uredbom (EU) br.2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 435, 6. 12. 2021.), koja je pravna osnova za donošenje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027, u članku 76. stavku 6. propisuje da države članice ograničavaju potporu na jednu ili više stopa koje ne premašuju 70 % prihvatljivih troškova vrijednosti premije osiguranja.
5 Mario Radat PRAVILNIK Molim Vas, kako može biti orah i lješnjak biti isto? Tko je to toliko stručan da to stavi u isti koš? Sadnja, održavanje, prehrana, zaštita... razlike su velike. Cijene svega su otisle u nebo. I molim ne mijenjati postojeći model osiguranja. Djelomično prihvaćen Pri izradi kalkulacija vrijednosti proizvodnje uzete su u obzir dobre tehnološke prakse koje se primjenjuju na poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Za izradu kalkulacija odabrane su one tehnologije koje zadovoljavaju pretpostavke „dobrog gospodarenja“ u optimalnim uvjetima proizvodnje. Izvori podataka o prinosima i prosječnim cijenama su: 1. Anketa i stručna procjena savjetnika specijalista za pojedine kulture odnosno proizvodnje Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede 2. Podaci iz TISUP-a – MP-a 3. Podaci prikupljeni FADN istraživanjem 4. Podaci o cijenama poljoprivrednih proizvoda na tržištu neposredno nakon završetka proizvodnje prikupljeni izravno od strane poljoprivrednih proizvođača 5. Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje za 2021. godinu 6. Ostali dostupni javni i administrativni izvori. Postojeći model plaćanja police osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu će ostati isti. U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
6 Virovitičko podravska županija PRAVILNIK Molimo ne ograničavati prinose po hektaru, te definirati cijenu kako predlažete. Urodi su značajno veći kod intenzivnih modernih nasada opremljenih potpunom tehnologijom i infrastrukturom te se cijene na tržištu postižu značajno veće u odnosu na one koje ste vi definirali. Više pozornosti obratite na osiguravanje dugotrajnih nasada od proljetnih mrazeva koji su sve učestaliji zbog klimatoloških promjena. Zbog nepovoljnih uvjeta osiguranja velika većina dugotrajnih nasada ostaje ne osigurana. Također molimo ne mijenjati postojeći model osiguranja na gore jer će to dodatno rezultirati smanjenjem broja osiguranih nasada. Ostaviti model plaćanja 30% umjesto 100%. Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo Strateškog plana Zajedničke poljoprivrede politike RH 2023. – 2027., u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 donosi zakone i druge propise te poduzima sve druge potrebne mjere za osiguravanje učinkovite zaštite financijskih interesa Unije i RH uključujući učinkovitu primjenu kriterija prihvatljivosti rashoda. Maksimalni iznos godišnje potpore za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju je ostao isti i iznosi 75.000 EUR po korisniku kao i intenzitet potpore 70 %. Pri izradi kalkulacija vrijednosti proizvodnje uzete su u obzir dobre tehnološke prakse koje se primjenjuju na poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Za izradu kalkulacija odabrane su one tehnologije koje zadovoljavaju pretpostavke „dobrog gospodarenja“ u optimalnim uvjetima proizvodnje. U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
7 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NAŠ LJEŠNJAK PRAVILNIK Molimo ne mijenjati postojeći model osiguranja na gore jer će to rezultirati smanjenjem broja osiguranih nasada. Ostaviti model plaćanja 30% umjesto 100%. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
8 Rukljac PRAVILNIK postovani! ljepo vas molim da se ostavi model placanja polica koji je do sada bio jer uz poskupljenja svih energenata i svih troskova, placanje 100 % police bi bilo nemoguce za nas, ovako se jedva krpa kraj sa krajem!! Lp!! Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
9 RABO d.o.o. PRAVILNIK Poštovani, prijedlog novog pravilnika, koji kao uvjet prihvatljivosti police osiguranja predviđa da je korisnik platio 100% iznosa premije prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, u tom je dijelu neprihvatljiv za većinu poljoprivrednika pa tako i za nas. Ovakvo rješenje u zadanim tržišnim okolnostima, sa prognozama još teže situacije u pogledu troškova proizvodnje, predstavlja nepoželjan negativni utjecaj na likvidnost kako velikih tako i malih korisnika. Pored toga, negativnim efektom koji bi takvo rješenje zasigurno izazvalo u smislu smanjenja broja korisnika nove mjere nikako se ne bi pridonosilo ostvarenju ciljeva zbog kojih ista i postoji, stoga predlažemo zadržavanje dosadašnjeg rješenja po pitanju plaćanja premije osiguranja. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
10 KOKO-HAJ obrt za uzgoj i prodaju peradi, vl. Marko Hajnić, Tugonica 51, 49246 Marija Bistrica PRAVILNIK Poštovani, prijedlog avansnog plaćanja 100% iznosa premije osiguranja je neprihvatljiv svim malim poljoprivrednicma, obrtima i OPG-ima. Time se u potpunosti narušava likvidnost te se male poljoprivrednike gura u financijsku nestabilnost. U vremenima kada su svi troškovi energenata porasli za više od 100% uvodi se ovakva destimulirajuća mjera!? Molimo da se ostavi dosadašnji model kako bismo mi mali poljoprivrednici mogli sklopiti police osiguranja te zaštiti svoju proizvodnju, bilo da se radi o životinjama ili usjevima. Dodatno, predložena vrijednost pilića od 2,53 EUR nije realna te ne pokriva troškove uzgoja u slučaju eventualnog uginuća peradi. Ponovno napominjem da u vremenima kada svi troškovni inputi rastu (energenti, hrana za perad, jednodnevna perad, lijekovi i ostalo) nije jasno zašto se uvodi ovakva destimulirajuća mjera i nerealno smanjuje vrijednost pilića. Realna vrijednost pilića je minimalno 3 EUR, ako uzmemo u obzir povećanje već spomenutih troškovnih inputa te vas molim da prihvatite komentare peradara u ovom predmetu. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun. Pri izradi kalkulacija uzete su u obzir dobre tehnološke prakse koje se primjenjuju na poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Za izradu kalkulacija odabrane su one tehnologije koje zadovoljavaju pretpostavke „dobrog gospodarenja“ u optimalnim uvjetima proizvodnje. Izvori podataka o prinosima i prosječnim cijenama su: 1. Anketa i stručna procjena savjetnika specijalista za pojedine kulture odnosno proizvodnje Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede 2. Podaci iz TISUP-a – MP-a 3. Podaci prikupljeni FADN istraživanjem 4. Podaci o cijenama poljoprivrednih proizvoda na tržištu neposredno nakon završetka proizvodnje prikupljeni izravno od strane poljoprivrednih proizvođača 5. Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje za 2021. godinu 6. Ostali dostupni javni i administrativni izvori. Navedena vrijednost proizvodnje pilića će se ažurirati.
11 Siniša Klancir PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti mi je neprihvatljiv vaš prijedlog 100 % uplate police kako bi aplicirali na mjeru,jer nam je danas likvidnost svedena na minimum, a razlog tome je višestruko povećanje cijene svih energenata,ali i svih ostalih inputa koji su nam vezani na proizvodnju.Isto tako vrijednost pilića od 2.53 eura je premala te bi ona morala biti barem 3 eura. Bojim se da ovakvim pravilnikom kakvog Vi predlažete,masa nas proizvođača neće moći osigurati svoju proizvodnju. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun. Pri izradi kalkulacija uzete su u obzir dobre tehnološke prakse koje se primjenjuju na poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Za izradu kalkulacija odabrane su one tehnologije koje zadovoljavaju pretpostavke „dobrog gospodarenja“ u optimalnim uvjetima proizvodnje. Izvori podataka o prinosima i prosječnim cijenama su: 1. Anketa i stručna procjena savjetnika specijalista za pojedine kulture odnosno proizvodnje Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede 2. Podaci iz TISUP-a – MP-a 3. Podaci prikupljeni FADN istraživanjem 4. Podaci o cijenama poljoprivrednih proizvoda na tržištu neposredno nakon završetka proizvodnje prikupljeni izravno od strane poljoprivrednih proizvođača 5. Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje za 2021. godinu 6. Ostali dostupni javni i administrativni izvori. Navedena vrijednost proizvodnje pilića će se ažurirati.
12 Josip Bingula PRAVILNIK Poštovani, molim Vas da se promijeni dio oko 100% avansnog plaćanja premije osiguranja za police osiguranja. Predmetnom promjenom ide se na štetu manjih proizvođača koji ionako imaju problema s likvidnošću. Također termin sklapanja polica odnosno plaćanja premija u zahtijevanom iznosu je dodatno problematičan za poljoprivredne proizvođače, a naročito one kojima je primarni energent plin s obzirom na činjenicu da su nam troškovi grijanja za zimski period porasli 4 puta te se borimo da skupimo novce za podmirenje računa za plin, a u isto vrijeme bi trebali platiti 100% iznosa police osiguranja. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
13 INFO AGRO PRAVILNIK Poštovani, Prilika je zahvaliti Ministarstvu poljoprivrede na aktivnostima koje je do sada provodilo u svezi s osiguranjem pa očito i na namjeri da popravi postojeću mjeru/model. Pohvalno je što se Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo i zadaća oko kontrole cijena polica osiguranja, no sada je jako važno otkloniti probleme koji nastaju i nastajat će zbog povezanosti osoba u cijelom postupku, pa molim da se posebna pozornost u ovom Pravilniku usmjeri na to. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom se ograničava dodjela potpore na razini povezanih i partnerskih poduzeća na način da pravo na potporu ostvaruju najviše tri povezana poduzeća, aktivna poljoprivrednika.
14 MAJA BAKAČ PRAVILNIK "Prihvatljivi korisnisi su AKTIVNI poljoprivrednici"... (čl. 7); u čl. 3 je definirano da je aktivni poljoprivrednik "fizička osoba upisana u Pisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava čiji je stardardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR". Prema tome mali proizvođači, koji npr. imaju trajni nasad i SO 2.576,79 EUR (konkretan primjer) u ovoj mjeri NISU prihvatljivi. Posljedica će biti da se nasad neće osigurati i da će nakon prvog mraza biti ugašena poljoprivredna aktivnost na toj površini. S obzirom na poskupljenje svih inputa i ograničenu likvidnost biti će vrlo teško izdvojiti 100%-tni iznos premije osiguranja već sada u veljači, pogotovo zato što je neizvjesno kada će sredstva potpore biti isplaćena, odnosno nisu propisani rokovi obrade podnesenih zahtjeva. Prema tome mi ćemo sada u veljači platiti osiguravajućim društvima 100% iznosa i podnijeti zatjev za isplatu potpore od 70%, a isplatu ćemo primiti za 60+ dana kada nam se odobri potpora i kada dokažemo da smo uplatili 100% iznosa. Koliko je taj (+) to nije nigdje definirano. U tih 60+ dana će poljoprivrednici, koji su na rubu likvidnosti, financirati osiguravajuća društva koja tradicionalno nemaju problema s likvidnoću. Moglo bi se zaključiti da se radi o potpori osiguravajućim društvima. Djelomično prihvaćen U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom cc) aktivni poljoprivrednik je: – fizička osoba upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR, u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 29/2018 i 32/2019), – fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika u skladu s Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednika („Narodne novine“, broj 62/2019 i 91/2020), čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR. – Aktivnim poljoprivrednikom smatraju se i svi poljoprivrednici koji su u prethodnoj godini primili izravna plaćanja u iznosu manjem od 5.000 EUR. U skladu s navedenim, ako poljoprivrednik ima SO manji od 3.000 EUR, a u prethodnoj godini je primio izravna plaćanja u iznosu do 5.000 EUR, smatra se aktivnim poljoprivrednikom i može koristiti potporu u okviru intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivrede politike RH 2023. – 2027. godine. U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
15 Monika Munđa PRAVILNIK Poštovani, molim da se ostavi dosadašnji model plaćanja police osiguranja, tj. da plaćamo naših 30%. Neću biti u mogućnosti platiti 100% i neću moći osigurati svoj voćnjak jer su i troškovi održavanja porasli . A ne osigurati voćnjak s obzirom na vremenske uvjete je preveliki rizik. Dosadašnji model sufinanciranja je bio jako dobar i tako bi trebalo i ostati i dalje. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
16 Moslavina voće PRAVILNIK Ovim prijedlogom pravilnika predviđeno je plaćanje police u 100%-tnom iznosu, prije prijave na mjeru, što smatramo neprihvatljivim, iz razloga što bi to bio veliki udar na likvidnost. Stoga, predlažemo da ostane dosadašnji model plaćanja. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
17 Daniel Čonka PRAVILNIK Poštovani Sadašnji model, kojim poljoprivrednici plaćaju 30% iznosa police, a ostatak agencija direktno osiguravajućim društvima je bio prihvatljiv svima. Ako prođe ovaj prijedlog koji je sada na savjetovanje puno poljoprivrednika neće biti u mogućnosti isfinancirati cjelokupni iznos police i zbog toga neće osiguravati svoje usjeve ,a ponajviše nasade. Zbog sve ekstremnijih vremenskih uvjeta koji nas pogađaju iz godine u godinu to bi bio veliki korak unazad za sve poljoprivrednike, a sam time i za ministarstvo u cjelini. Ministrica poljoprivrede posljednjih nekoliko godina poziva poljoprivrednike da što više osiguravaju svoju proizvodnju, a ovim potezom im se to ponovo otežava. Stoga vas pozivam da zadržite postojeći model osiguravanja i naplate police. LP Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
18 Damjan Erdevicki PRAVILNIK Ostavite sadašnji model a to je da platim 30 %, a osiguranje da čeka. Jer mnogo je troškova u proleće, ja prvi necu moci to sve isfinansirati, a mnogo je takvih kao sto sam ja. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
19 Tihomir Velikanovic PRAVILNIK Poštovani, Molio bih da ostavite stari model koji je prihvatljiviji da samo plaćamo naš dio od 30%, a ostatak se uplati direktno osiguranju. LP Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
20 Tomislav Ašenbrener PRAVILNIK Dosadašnji naćin sufinanciranja osiguranja bio je prihvatljiv. Ako budemo morali plaćati odmah 100% police, uz trenutno velike inpute u proizvodnji, to će biti nemoguće. Tako da ćemo biti prisiljeni smanjiti pojedine kulture koje osiguravamo ili uopće ne osiguravati, što nije rješenje jer nas sve više pogađaju vremenske neprilike i proizvodnja nam je ugrožena. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
21 Ivan Babić PRAVILNIK Poštovani, Ovom prilikom zahvaljujem Ministarstvu poljoprivrede na dosadašnjoj potpori kroz ovu mjeru i na nastavku potpore u vremenima koja dolaze. Isto tako se zahvaljujem što se ovim pravilnikom Ministarstvo poljoprivrede aktivno uključuje u kontrolu cijena polica osiguranja i nadzor istih, no uz kontrolu cijene polica osiguranja, se trebaju uključiti i u kontrolu odbitnih franšiza i ograničene maksimalne moguće isplate po polici osiguranja. Svjedoci smo kako neka osiguravajuća društva korektno rade i isplaćuju odštete, dok neka prevelikim cijenama polica osiguranja, nepovoljnim uvjetima osiguranja, odbitnim franšizama, ograničenim maksimalnim mogućim isplatama po polici osiguranja, uslijed štetnog događaja koji u potpunosti uništi urod isplaćuju maksimalno 40 % od osigurane svote, dok sama polica osiguranja iznosi 30 % osigurane svote! Što znači da uslijed štete od 100 % osiguravajuće društvo isplaćuje 10 % od osigurane svote i vrača osiguraniku 30 % osigurane svote koje je on uplatio za policu osiguranja, a kad štete nema cijeli iznos cijene police osiguranja ostaje osiguravajućim društvima bez ikakvih odbitaka. Smatram da to nije poštena praksa, jer se postavljaju previsoke cijene polica kako bi iznos sufinanciranja od 70 % bio što veći, dok se prilikom štetnog događaja, isplata osigurane svote prepolovljava tim odbitnim franšizama, ograničenim maksimalnim mogućim isplatama i drugim umanjenjima. Želim istaknuti kako je prijedlog o uplati police osiguranja u stopostotnom iznosu prije prijave na natječaj za sufinanciranje police diskriminirajući, za sve poljoprivredne proizvođače slabijih financijskih mogućnosti, jer ukoliko do objave natječaja ne uspiju isplatiti policu osiguranja, ostati će bez 70 postotnog sufinanciranja i velik dio tih poljoprivrednih proizvođača neće uspjeti podmiriti dugovanje prema osiguravajućim društvima, te će uslijed toga dobiti ovrhe i biti blokirani. S toga kako se navodi u članku 4. "b) načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju" nemojte diskriminirati osiguranike slabijeg imovinskog stanja koji ugovore police osiguranja u poljoprivredi i tako ih dovoditi u nepovoljnij položaj u odnosu na financijski stabilnije osiguranike, jer svi ugovaraju iste police osiguranja u poljoprivredi i svi imaju pravo na sufinanciranje tih polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 70 % . Lijep pozdrav Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo Strateškog plana Zajedničke poljoprivrede politike RH za razdoblje 2023. – 2027., u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 donosi zakone i druge propise te poduzima sve druge potrebne mjere za osiguravanje učinkovite zaštite financijskih interesa Unije i RH uključujući učinkovitu primjenu kriterija prihvatljivosti rashoda. Ministarstvo poljoprivrede u skladu s člankom 10. Pravilnika izračunava maksimalne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, koja je osnova za izračun cijene police, za svaku kalendarsku godinu i iste će objaviti uz Pravilnik. Na taj način Ministarstvo kontrolira opravdanost trošenja sredstava i osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa Unije i RH. U dijelu u kojem govorite o maksimalnim isplatama od 40 % od osigurane svote uslijed štetnog događaja koji je u potpunosti uništio urod za pretpostaviti je da mislite na indeksno osiguranje od suše. Na tržištu osiguranja od suše u Republici Hrvatskoj postoji jedino indeksno osiguranje u kojem se primjenjuje standardizirani oborinski indeks – SPI koji iskazuje za koliko oborine u odabranome razdoblju odstupaju od normalnih (očekivanih). Maksimalni iznosi isplate kod indeksnog osiguranja je 42 % od osigurane svote na polici osiguranja. Postojanje štete i obračun naknade štete utvrđuje se isključivo na temelju izvještaja o vlažnosti tla kojima raspolaže neovisna pravna osoba osposobljena za prikupljanje i obradu relevantnih podataka na temelju satelitskih snimaka. U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
22 OPG Kralik Ivan PRAVILNIK Poštovani, kao i svi ostali vinoradari osiguravao sam sve svoje vinograde iz razloga što mi je bio prihvatljiv model da 30 % platim a ostali iznos police od 70 % plati država osiguravajućem društvu. Ovaj novi model koji predlažete da mi poljoprivrednici financiramo 100 % iznos osiguranja je u potpunosti neprihvatljiv, jer tu kolićinu novca je jako teško ukalkulirati uz sve troškove proizvodnje. Predlažem da se sporni članak izmijeni i vrati dosadašnji model koji je bio dobar. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
23 DARKO POPOVIĆ PRAVILNIK Poštovani slažem se s kolegama da je predloženi model financiranja potpuno neprihvatljiv. Smatram da se velika većina dosadašnjih korisnika odlučila na osiguranje proizvodnje upravo iz razloga da je bilo potrebno uplatiti samo 30% iznosa premije. Predlažem da se sporni članak izmijeni i vrati dosadašnji model koji je bio dobar. Lp Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
24 Tomica Kordeš PRAVILNIK Poštovani, zahvaljujem i pohvaljujem na dosadašnjem načinu sufinanciranju osiguranja usjeva i nasada, kao i osiguranje životinja (sufinanciranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje). Dosadašnji model je bio pozitivan i pravedan svestrano. No iskreno, ako je prema članku 16. predloženo da korisnik treba platiti 100% premije i nakon što podnese zahtjev čekati na povrat, to stvarno nije izvedivo, jer se radi o relativno velikom kapitalu uloženom odjednom. Smatram i predlažem da ostane na starom modelu, u protivnom, najmanje 70% dosadašnjih korisnika potpore neće moći ugovoriti osiguranje s jednokratnom uplatom premije. Ulaganja u proizvodnju odnosno repromaterijal i zaštitna sredstva, gorivo i sve ostalo potrebno za proizvodnju je poskupjelo drastično kao i troškovi samog života svakog domaćinstva kako zbog inflacije i " rata u Ukrajini", i sad u tako neizvjesnim vremenima još dodatni namet, odnosno naplata osiguranja usjeva, nasada i životinja jednostavno je neizvedivo. Spominje se kako se potiče osiguranje poljoprivredne proizvodnje od elementarnih nepogoda, ali na ovaj način to je nažalost nemoguće. Ako ovaj predloženi model prođe na ovom savjetovanju i ne ispravi se ovaj članak 16, u slučaju elementarnih nepogoda kakvih smo nažalost svjedoci u protekloj godini u Varaždinskoj županiji, koji nećemo osigurati svoje kulture, pasti ćemo u milost i nemilost državi, županiji i općini. A to bude iz razloga jer nismo imali mogućnost uplatiti premiju u cjelokupnom iznosu. Hvala na pažnji, i očekujem korekciju tog članka 16. Lp Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
25 Mislav Boić PRAVILNIK Poštovani, kao i svi ostali voćari osiguravao sam nasade jabuka iz razloga što mi je bio prihvatljiv model da 30 % platim a ostali iznos police od 70 % plati država osiguravajućem društvu. Ovaj novi model koji predlažete da mi poljoprivrednici financiramo 100 % iznos osiguranja je u potpunosti neprihvatljiv iz razloga što su troškovi proizvodnje daleko veći nego što su bili, sigurnost nam je upitna a nitko od nas pretpostavljam nije u vlastitim financijama predvidio ovakav trošak. Lp Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
26 XL GLOBAL BROKERS d.o.o. PRAVILNIK Komentari u ime korisnika mjere: GALA d.o.o., PERFA – BIO d.o.o., PERFA d.o.o., BIO-VET d.o.o., FANON d.o.o., LUKAČ d.o.o., ALTILIA d.o.o., PERADARSTVO FUTIVIĆ d.o.o., PUREX d.o.o., BENKO-FARMA d.o.o., PERADARSTVO DRČIĆ vl.Tomislav i Željko Drčić, RO-MA, obrt za poljoprivrednu proizvodnju vl. Mato Rokić, OPG LOBORČEC Na službenoj stranici Ministarstva poljoprivede 5.12.2019. (https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/znacajan-porast-osiguranja-u-poljoprivredi-zbog-novih-pravila-gotovo-300-vise-osiguranika-nego-prije-dvije-godine/3751) objavljen je članak ZNAČAJAN PORAST OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI – ZBOG NOVIH PRAVILA GOTOVO 300% VIŠE OSIGURANIKA NEGO PRIJE DVIJE GODINE u kojem je navedeno: „Kako bi se povećao interes poljoprivrednika za osiguranje vlastite proizvodnje te smanjile štete koje nastaju zbog elementarnih nepogoda i klimatskih promjena, Ministarstvo poljoprivrede je uvelo značajna pojednostavljenja u podmjeri 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“. Ono najvažnije je da korisnik osiguranja ne plaća cjelokupnu premiju osiguranja nego samo 30%, a ostalih 70% isplaćuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na račun društva za osiguranje, čime se zatvara obaveza korisnika. Ova je promjena imala značajan utjecaj i na likvidnost poljoprivrednika čija sredstva više nisu „vezana“ za vrijeme administrativne obrade zahtjeva za potporu u Agenciji za plaćanja.“ Nakon toga, 28.01.2020. na istoj web stranici objavljen je novi članak DODATNIH 43 MILIJUNA KUNA ZA OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA (https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/dodatnih-43-milijuna-kuna-za-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/3818 ) u kojem je opet apostrofirano: „Kako bi se povećao interes poljoprivrednika za osiguranje vlastite proizvodnje te smanjile štete koje nastaju zbog elementarnih nepogoda i klimatskih promjena, Ministarstvo poljoprivrede je uvelo značajna pojednostavljenja u podmjeri 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“. Najvažnija promjena je da korisnik osiguranja ne plaća cjelokupnu premiju osiguranja nego samo 30%, a ostalih 70% isplaćuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na račun društva za osiguranje, čime se zatvara obaveza korisnika.“. Tri godine kasnije vraćamo administrativnu i finacijsku prepreku koja će imati značajan utjecaj na financijsku sposobnost ugovaranja takve police i samu likvidnost onih koji mogu platiti 100% premije jer će im sredstva biti „vezana“ za vrijeme administrativne obrade zahtjeva za potporu u Agenciji za plaćanja. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
27 TOMICA CAFUK PRAVILNIK Slažem se s Andrijom. Mjera je bila dobra najvise iz razloga jer smo mogli platiti 30 posto i predati zahtjev a ne da cijeli iznos moramo uplatiti. Srdacan pozdrav Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
28 Andrija Branković PRAVILNIK Dobar dan, slažem se sa Krešom. Mislim da ovaj način nije provediv. Ne postoji nikakva šansa da mi voćari policu osiguranja prvo platimo u cijelosti pa čekamo povrat novca. To je nažalost neprovedivo, uz sve troškove proizvodnje koje imamo, nemoguće je financirati policu osiguranja u cijelosti. I na vlastitom gospodarstvu i na gospodarstvu moga oca, godinama osiguravamo isključivo radi mogućnosti da platimo 30% police, a ostalih 70% police osiguranje dobije direktno od države/EU. Lp, Andrija Branković Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
29 Krešo PRAVILNIK Dobar dan. Mislim da je policu u cijelosti platiti pa čekati povrat nažalost neprovedivo jer nam je uz sve troškove proizvodnje koje imamo nemoguće ovo financirati. Godinama osiguravam isključivo radi mogućnosti koja je bila da platimo 30% pa se razlika plaćala direktno osiguranju. Hvala Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
30 Matteo Brkić DIO DRUGI, Članak 8. Članak 8. stavak (a) točka 10. Ovdje se navodi kontrola navedenih cijena u policama osiguranja od strane APPRRR-a te moguće kažnjavanje korisnika ako se po provedenoj kontroli utvrde "nelogične" navedene cijene uroda kultura. NAPOMENA ministarstvu i PRIJEDLOG za DOPUNU : APPRRR pri provođenju kontrola MORA imati na umu a tako i pratiti stalne promjene cijena na tržištu kao i same NAJAVE KOTACIJA otkupnih cijena kultura od strane otkupljivača koje su već i sada sporadično krenule. Na ovaj način i mi kao korisnici polica formiramo i navodimo cijene u policama, a POSEBNO UPOZORAVAMO predlagatelja i KONTROLORE da OBRATE PAŽNJU i UZMU U OBZIR korisnike u EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI jer mi IPAK IMAMO NEŠTO VEĆE CIJENE i logično je da ćemo ih kao takve i navesti u policama zbog same vrste proizvodnje. Nije prihvaćen Pri izradi kalkulacija uzete su u obzir dobre tehnološke prakse koje se primjenjuju na poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Za izradu kalkulacija odabrane su one tehnologije koje zadovoljavaju pretpostavke „dobrog gospodarenja“ u optimalnim uvjetima proizvodnje. Izvori podataka o prinosima i prosječnim cijenama su: 1. Anketa i stručna procjena savjetnika specijalista za pojedine kulture odnosno proizvodnje Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede 2. Podaci iz TISUP-a – MP-a 3. Podaci prikupljeni FADN istraživanjem 4. Podaci o cijenama poljoprivrednih proizvoda na tržištu neposredno nakon završetka proizvodnje prikupljeni izravno od strane poljoprivrednih proizvođača 5. Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje za 2021. godinu 6. Ostali dostupni javni i administrativni izvori. Pri izračunu prosječne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje nije napravljena razlika između ekološke i konvencionalne proizvodnje s obzirom na to da ne postoje službeni podaci o cijenama ekoloških proizvoda. Međutim, iako su cijene ekoloških proizvoda u pravilu više od cijene proizvoda iz konvencionalne proizvodnje, količina proizvodnje u ekološkom uzgoju je manja nego u konvencionalnom uzgoju.
31 Matteo Brkić DIO DRUGI, Članak 8. U Članku 8. stavak (a) točka 7. se navodi prihvatljivost police AKO ju je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu platio u 100 % - tnom iznosu. Ova prihvatljivost je TOTALNO NEPRIHVATLJIVA za korisnika, jer su police osiguravatelja preskupe za Hrvatske prilike i standard da bi ih se na ovaj način moglo koristiti, možda za jedan hektar se nekako i podmire, ali za 50 ili 100 a ima i onih sa više, to je ogroman novac u pitanju, a nitko od predlagatelja ove prihvatljivosti ne navodi nigdje a niti ne spominje, da niti jedno osiguravajuće društvo u ovim skupim policama ne nudi osiguranje usjeva od trenutno najgore a učestale nepogode, SUŠE, ili još gore od suše su VISOKE TEMPERATURE, koje utiču direktno na cjvetove kultura koji i ako se oplode "abortiraju" ili izgore, ne zbog manjka vlage, već upravo zbog dugotrajne izloženosti tih cvjetova a budućih plodova visokim dnevnim temperaturama, što u konačnici utječe na određeno ne baš malo smanjenje prinosa. Kako da onda mi još platimo i 100 % iznos polica, a one nas ne štite od najgorih i najčešćih nepogoda. PRIJEDLOG za ministarstvo : naložite (kroz razgovor i dogovor) svim osiguravajućim kućama u RH da MORAJU na policama navesti i ove elementarne nepogode, ovako izrjekom, znači SUŠA i VISOKE DNEVNE TEMPERATURE. Tek onda sve ovo bude imalo smisla, a udio plaćanja korisnika VRATITE ili OSTAVITE KAO I DO SADA, 30 %. Imajte "sluha" za težinu bavljenja ovim poslom i postići će se sigurno bolji i veći efekt u konačnici a pomoći ćete i olkašati odluku da se u ovu mjeru uključi što više poljoprivrednika. Djelomično prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun. Društva za osiguranje dužna su poslovati u skladu s Zakonom o osiguranju („Narodne novine“, broj 30/2015, 112/2018, 63/2020, 133/2020 i 151/2022) kojim je propisan nadzor nad radom društava za osiguranje kao i uloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA-e). Ministarstvo poljoprivrede nema ovlasti nadzora ili utjecaja na rad društava za osiguranje pa tako ni na uvođenje osiguranja od rizika visokih dnevnih temperatura u portfelj osiguranja biljne proizvodnje.
32 OSATINA GRUPA d.o.o. DIO DRUGI, Članak 8. Obzirom na dosadašnju praksu gdje je bilo potrebno podmiriti 30% premije osiguranja za očekivati je kako poljoprivrednici nisu anticipirali ovu vrstu troška (100% trošak premije osiguranja) što će u konačnici rezultirati proizvodnjama bez osiguranja. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
33 HGK DIO DRUGI, Članak 8. U nastavku iznosimo mišljenje Sektora za poljoprivredu HGK. Predlaže se nomotehnički urediti oznake stavaka, točaka i alineja u članku 8. U odnosu na točku a), podtočku 2., predlaže se precizirati, odnosno pojasniti značenje riječi „navedena u prilogu natječaja“, u kontekstu rečenice. U odnosu na točku a) podtočku 3. potrebno je propisati točne nazive evidencija u kojima mora biti evidentirana stočarska proizvodnja. Također se predlaže precizirati značenje riječi „navedena u prilogu natječaja“ u kontekstu rečenice. U odnosu na točku a) podtočku 4., rečenicu koja glasi: „-bolesti životinja navedenih u prilogu ovoga Pravilnika, a nalaze na popisu bolesti utvrđenih od strane Svjetske zdravstvene organizacije“, potrebno uključiti sljedeće rizike, obuhvaćene dosadašnjim pravilnikom: - zaraze organizmima štetnim za bilje, - okolišnih incidenata i/ili, - poduzetih mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije. U odnosu na točku a) podtočku 5., riječi „ iz točke d), predlaže se izmijeniti u riječi „iz prethodnih točaka ove alineje“. Primljeno na znanje Numeriranje stavaka, točaka i alineja u pravilniku u MS Word dokumentu je nomotehnički uređeno, ali nije vidljivo u aplikaciji e-Savjetovanja s obzirom na to da se radi o grešci u istoj aplikaciji. Evidentiranje stočarske i biljne proizvodnje definirano je u članku 3. stavku 1. točka q) na sljedeći način: „predmet osiguranja je vrijednost biljne ili stočarske proizvodnje (prinos, urod, grlo, kljun, proizvod uključujući kvalitetu) na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela, a u stočarskoj proizvodnji Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG) ili Jedinstveni registracijski broj objekta (JRBO) i Identifikacijska kartica gospodarstva (IKG). Maksimalne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivrede politike RH 2023. – 2027. bit će navedene u Prilogu 1 ovoga Pravilnika, a objavljene su na mrežnim stranicama www.ruralnirazvoj.hr. Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. nije predviđeno sufinanciranje polica osiguranje od zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišni incident i/ili poduzete mjere protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije na način kako je bila propisana u prethodnom programskom razdoblju. Na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj nije moguće ugovoriti osiguranje od navedenih rizika. Podtočka 5. točke a) odnosno točka e) stavak 1. po ispravnom numeriranju propisuje da gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika iz točke d) tj. nepovoljnih klimatskih prilika i/ili bolesti životinja.
34 LAG BILOGORA-PAPUK DIO DRUGI, Članak 8. Uvjet o 100% uplati premije osiguranja prije podnošenja Zahtjeva za potporu smanjio bi u velikom broju broj poljoprivrednika koji osiguravaju svoju proizvodnju jer u današnjim uvjetima poslovanja malo tko ima toliko veliku likvidnost da može odvojiti ta sredstva a potom čekati dulje vrijeme na isplatu. Pri tome se može desiti i da dođe do razlike od obračunate premije osiguravajućeg društva u odnosu na izračun vrijednosti polj.proizvodnje objavljen u natječaju.Poljoprivrednici su već sada osiguravajućim kućama najavili da po tim uvjetima ne mogu sklapati police tako da ako je ikako moguće da se taj uvjet promijeni na staro ili ublaži kao uvjet jer svima je u interesu zadržati odnosno povećati kapacitete poljoprivredne proizvodnje.. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
35 Hrvatska poljoprivredna komora DIO DRUGI, Članak 8. Poštovani, Prema zahtjevu sektorskih odbora i prema komunikaciji s poljoprivrednicima na terenu, uvjet prihvatljivosti police osiguranja plaćanje 100% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva nije prihvatljivo za većinu manjih gospodarstava, osobito voćara, povrtlara, peradara i svinjogojaca. Sukladno tome, prihvatljivo je plaćanje 30% od strane osiguranika (po ugovorenoj dinamici ugovora s Osiguravateljem), a 70% da APPRRR temeljem odluke-ugovora isplati direktno Osiguravatelju. Traži se uključivanje purana i pilenki u mogućnost osiguranja. Djelomično prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun. Ministarstvo će vrijednosti poljoprivredne proizvodnje ažurirati na način da tov purana uvrsti na listu prihvatljivih proizvodnji. U skladu s uredbama i Strateškim planom Zajedničke poljoprivrede politike RH 2023. – 2027. unutar ove intervencije moguće je osiguranje vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, dok osiguranje dugotrajne imovine (matičnih jata i/ili pilenki) nije prihvatljivo.
36 Antun Grgić DIO DRUGI, Članak 8. je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore Poštovani ako su osiguravajuće kuće spremne nositi 70% osiguranja i da im Agencija tu razliku isplati preko mjere ne vidim zašto bi osiguravatelj nosio što ne mora. Nemamo protugradnu zaštitu jer se ne isplati, pa smo počeli osiguravati i kada smo postigli sa osiguravajućim kućama kompromis ni to ne valja. Mnogi ovaj uvjet neće ispuniti. Ako je tako predlažem da unaprijed isplatite tu potporu kako bi polja bila osigurana. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
37 Damir Lučić DIO DRUGI, Članak 8. Poštovanje, Vezano za "Ako se utvrdi da je cijena na polici koja je predmetom prijave na natječaj neopravdano uvećana ili da je cijena na vezanoj polici za istu vrstu rizika neopravdano umanjena", ovdje postoji opasnost da se slobodnom prosudbom neko uvećanje ili uvećanje ponude poništi prijava na natječaj. Konkretno, mi lani nismo prijavljivali štetu iako je bila granična, motivirani bonusom u ponudi osiguranja u narednoj godini. Netko to može prosuditi neopravdanim i zato smatram da bi bilo dobro da se ova stavak izbaci. Nije prihvaćen Svi popusti na predmetnu policu moraju biti iskazani na polici i dostavljeni u sklopu zahtjeva za isplatu potpore u sklopu obvezne dokumentacije u skladu sa stavkom 9. člankom 8. Pravilnika. U slučaju da je na polici osiguranja iskazan popust isti mora biti uključen u izračun premije osiguranja. Poslovanje društva za osiguranje, uvjeti osiguranja i cjenici su prema odredbama Zakona o osiguranju („Narodne novine“, broj 30/2015, 112/2018, 63/2020, 133/2020 i 151/2022) predmet nadzora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provodi nadzor tržišta osiguranja, odnosno zakonitosti poslovanja subjekata nadzora radi održavanja učinkovitog, sigurnog i stabilnog tržišta osiguranja s ciljem zaštite interesa osiguranika.
38 Hrvatska voćarska zajednica DIO DRUGI, Članak 8. Hrvatska voćarska zajednica je u proteklih nekoliko godina zajedno s Ministarstvom poljoprivrede, HPK, Osiguravateljima te financijskim, poreznim i računovodstvenim stručnjacima radila na modelu da je prihvatljivo plaćanje 30% od strane osiguranika (po ugovorenoj dinamici ugovora s Osiguravateljem), a 70% da APPRRR temeljem odluke-ugovora isplati direktno Osiguravatelju. Zaista nam nije jasno čime se predlagatelj vodio kada je u prijedlog Pravilnika unio izmjenu da je uvjet prihvatljivosti police osiguranja plaćanje 100% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore ako se imalo ima u vidu da je za veliku većinu poljoprivrednika , a pogotovo voćara taj uvjet izuzetno teško ispuniti. Vezano uz ovaj uvjet, i s obzirom na dosadašnju praksu, poljoprivrednici nisu mogli očekivati ovakvu odredbu i nisu predvidjeli u svojim poslovnim planovima 100% troška premije osiguranja. Upitna je i mogućnost takvog financiranja i uz ranije naznake, a ovako je vrlo teško. Ta promjena je nepremostiva prepreka za većinu, pogotovo voćara, da mogu financirati premiju police osiguranja 100% unaprijed, a tek potom tražiti povrat 70% premije. Eventualno nepridržavanja pravila struke kod ugovaranja police i slijedom toga sankcioniranje osiguranika-korisnika potpore u potpunosti je logički pogrešno adresirano. Pravila ugovaranja NIKADA ne utvrđuju niti propisuju poljoprivrednici (oni samo kažu što bi osigurali), već to utvđuju Osiguravatelji. Prema prijedlogu izmjena pravilnika ukoliko se Osiguravatelji (jer oni izdaju policu osiguranja i određuju parametre police) ne pridržavaju pravila struke u poslovima osiguranja i pravila aktuarske struke posljedice bi trebali snositi poljoprivrednici. Tako definiran uvjet prihvatljivosti police osiguranja je totalno neprihvatljiv i apsolutno neshvatljiv. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
39 Zagrebačka udruga voćara DIO DRUGI, Članak 8. Članak 8., stavak (a), točka 7. - ne podržavamo prijedlog da korisnik mora platiti 100% premije. Potrebno je zadržati dosadašnji način gdje je korisnik plaćao 30% premije, a ostatak je Agencija , u ime korisnika, plaćala društvu za osiguranje. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
40 OPG KOVAČIĆ MATIJA DIO DRUGI, Članak 8. U Članku 8. ste naveli da korisnik mora platit 100% iznos police osiguranja. To je veliki financijski udarac na sve OPG-ove koji koriste ovu potporu jer kod osiguranja voća i povrća iznosi su veliki i kao korisnik ove mjere to je jako veliki udarac na financije OPG-a iako će se vratiti 70%. Naša proizvodnja je i ovako dosta rizična tako da je ovo dodatni rizik na naše poslovanje. Molim Vas da ostavite način da mi plaćamo 30%, a 70% police se uplaćuje direktno osiguravajućem društvu. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
41 Matija Mašić DIO DRUGI, Članak 8. Poštovani, vezano za ovu točku: "- je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore" Kako je ispred nas jako izazovna godina smatram da je trebalo ostati uplata od 30% jer je teško očekivati da možemo u tijeku godine financirati cijeli iznos police pa nakon predati zahtjev i čekati dodatnih nekoliko mjeseci za povrat sredstava. Ovim načinom subvencije siguran sam da veliki broj manjih proizvođača koji su u ovako rizičnim vremenima neće uspjeti osigurati svoju proizvodnju. Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
42 OSATINA GRUPA d.o.o. DIO DRUGI, Članak 9. Prijedlog je prilagoditi prihvatljive urode po ha i cijene po kg sa stvarnim podatcima te na taj način omogućiti sufinanciranje u cijelosti. Primljeno na znanje Izračun vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. objavljen je na mrežnim stranicama www.ruralnirazvoj.hr na naslovnici portala i kao dokument u Kutku za korisnike pod Ruralnim intervencijama. Pri izradi kalkulacija vrijednosti proizvodnje uzete su u obzir dobre tehnološke prakse koje se primjenjuju na poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Za izradu kalkulacija odabrane su one tehnologije koje zadovoljavaju pretpostavke „dobrog gospodarenja“ u optimalnim uvjetima proizvodnje. Visine prinosa mogu odstupati ovisno o navodnjavanju, regiji u kojoj se proizvodnja odvija pod pretpostavkom da su primijenjene dobre tehnološke prakse u proizvodnji. Ministarstvo poljoprivrede će ažurirati vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za svaku kalendarsku godinu.
43 Hrvatska voćarska zajednica DIO DRUGI, Članak 9. Radi izbjegavanja nejasnoća, potrebno je definirati tko je nadležno tijelo u ovom slučaju. Nije prihvaćen Nadležno tijelo je Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), ARPA, revizori Europske komisije i Europski revizorski sud, u skladu s člankom 24. stavkom 3. Pravilnika. Nadležna tijela, u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom su i Europski javni tužitelj i Državno odvjetništvo RH.
44 Maksima savjetovanje d.o.o. DIO DRUGI, Članak 10. Smatramo da smisla nivelirati prosječnu vrijednost poljoprivredne proizvodnje, jer prosječna proizvodnja zbog niza razloga može varirati od korisnika do korisnika pa se u lošiji položaj stavljaju oni proizvođači koji više ulažu u proizvodnju, npr. više ulažu u gnojivo, navodnjavanje, ekološki pristup i sl.) i time imaju višu vrijednost u odnosu na one koji ulažu manje pa time imaju i manju proizvodnju. Na takav način bi uzorni poljoprivrednici dobivali manji iznos sufinanciranja iz ove intervencije nego što im zaista iznose troškovi i vrijednost. Predlažemo da se zadrži dosadašnji pristup iz Mjere 17. Nije prihvaćen Pri izradi kalkulacija uzete su u obzir dobre tehnološke prakse koje se primjenjuju na poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Za izradu kalkulacija odabrane su one tehnologije koje zadovoljavaju pretpostavke „dobrog gospodarenja“ u optimalnim uvjetima proizvodnje.
45 Matteo Brkić DIO DRUGI, Članak 10. PREDLAŽEM : U Članak 10, stavak (a) DODATI : Vrijednost poljoprivredne proizvodnje koja je osnova za izračun cijene police, Ministarstvo izračunava za svaku kalendarsku godinu i objavljuje se uz natječaj, a ovisno o proizvodnji može biti izračunata na razini dvije regije: Kontinentalna i Jadranska Hrvatska, TE ZA DVIJE VRSTE PROIZVODNJI, KONVENCIONALNU i EKOLOŠKU (zbog razlika u prinosima i cijenama konačnih uroda ili proizvoda istih) Nije prihvaćen Pri izradi kalkulacija vrijednosti proizvodnji uzete su u obzir dobre tehnološke prakse koje se primjenjuju na poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Za izradu kalkulacija odabrane su one tehnologije koje zadovoljavaju pretpostavke „dobrog gospodarenja“ u optimalnim uvjetima proizvodnje. Ministarstvo će razmotriti prijedlog kako bi u budućnosti pored izračuna za konvencionalnu proizvodnju mogli imati izračune i za ekološku proizvodnju. Pri izračunu prosječne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje nije napravljena razlika između ekološke i konvencionalne proizvodnje s obzirom na to da ne postoje službeni podaci o cijenama ekoloških proizvoda. Međutim, iako su cijene ekoloških proizvoda u pravilu više od cijene proizvoda iz konvencionalne proizvodnje, količina proizvodnje u ekološkom uzgoju je manja nego u konvencionalnom uzgoju.
46 Hrvatska poljoprivredna komora DIO DRUGI, Članak 10. Poštovani, kod utvrđivanja vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i premijske stope osiguranja treba stajati da će se sufinancirati osiguranje napravljeno po pravilima struke (koju kontrolira HANFA) od strane osiguravatelja, a s druge strane stvarno dokazive proizvodnje osiguranika. Djelomično prihvaćen U članku 10. briše se stavak 4., odnosno točka d) po trenutnom numeriranju. U članku 8. uvodi se novi stavak 4. koji glasi: „(4) Radi provedbe nadzora sklapanja polica osiguranja u skladu s važećim propisima kojima se uređuje poslovanje društava za osiguranje i pravilima struke u poslovima osiguranja te pravilima aktuarske struke, a sve u djelokrugu nadležnosti HANFA-e, Agencija za plaćanja dostavlja HANFA-i dogovoreni broj uzoraka polica osiguranja.“
47 XL GLOBAL BROKERS d.o.o. DIO DRUGI, Članak 10. XL GLOBAL BROKERS D.O.O. u ime korisnika PUREX d.o.o, BIO VET d.o.o,, PERADARSTVO DRČIĆ d.o.o., GALIVET d.o.o., GALA d.o.o., LUKAČ d.o.o. 21.02.2023. objavljena je Obavijest za korisnike koji će osiguravati svoju poljoprivrednu proizvodnju kroz intervenciju 76.01. u kojoj su objavljeni Maksimalno prihvatljivi iznosi/vrijednosti godišnje poljoprivredne proizvodnje. Međutim, kod Kalkulacija u stočarskoj proizvodnji nedostaje izračun za vrijednost proizvodnje kod pura/ purana, vrijednost proizvodnje kod uzgoja pilenki te vrijednost proizvodnje kod uzgoja matičnih jata. Nije prihvaćen Za navedenu stočarsku proizvodnju, trenutno nema izračuna vrijednosti proizvodnje. Ministarstvo će ažurirati podatke o navedenim vrijednostima kako bi u budućnosti mogle biti uključene u dodjelu potpore za osiguranje. Ministarstvo će vrijednosti poljoprivredne proizvodnje ažurirati na način da tov purana uvrsti na listu prihvatljivih proizvodnji. U skladu s uredbama i Strateškim planom Zajedničke poljoprivrede politike RH 2023. – 2027., unutar ove intervencije moguće je osiguranje isključivo vrijednosti poljoprivredne proizvodnje. Osiguranje dugotrajne imovine (matičnih jata i/ili pilenki) nije prihvatljivo.
48 OPG Bašić Vesna DIO DRUGI, Članak 10. Smatramo kako je određivanje vrijednosti poljoprivredne proizvodnje koja je osnova za izračun cijene police, koja vrijedi za sve poljoprivrednike bez obzira na subjektivne okolnosti, nepošteno i besmisleno. Isto tako, objavljivanje određenih vrijednosti uz natječaj (odnosno nakon što je dio polica već sklopljen) nema smisla i u nepovoljniji položaj stavlja one proizvođače s većim stvarnim vrijednostima poljoprivredne proizvodnje, kao i samo određivanje referentnih od strane Ministarstva. Djelomično prihvaćen Maksimalno izračunata vrijednost proizvodnje koja je prihvatljiva za dodjelu potpore u okviru ove intervencije utvrđena je zbog ograničenih sredstava koja su na raspolaganju za njenu provedbu. Izračun vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivrede politike RH 2023. – 2027. obavile su stručne službe Ministarstva: Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i Uprava za stočarstvo i kvalitetu te je objavljen na mrežnim stranicama www.ruralnirazvoj.hr. Vrijednosti poljoprivredne proizvodnje bit će navedene u Prilogu 1 ovoga Pravilnika.
49 Hrvatska voćarska zajednica DIO DRUGI, Članak 10. Kada se govori o vrijednosti poljoprivredne proizvodnje pojedinog poljoprivrednika treba imati u vidu da postoje različite subjektivne i objektivne okolnosti o tome tko i gdje i kako obavlja poljoprivrednu djelatnost. U tom smislu čudan je prijedlog da se određuje vrijednost proizvodnje koja je osnova za izračun police. Podsjećamo da je takva praksa bila prije 5-6 godina kada su cijene i količine za osiguranje bile određivane od strane komisije pri Ministarstvu financija što se pokazalo totalno neživotnim te se odustalo od toga. Niti je ovakav pristup profesionalan, niti je životan, niti ima smisla osim ako se hoće zakomplicirati svima život. Ako netko ima proizvodnju i tu proizvodnju može, a i treba dokazati u slučaju osiguravanja iste, tko je taj u Ministarstvu financija tko će odrediti količinu i cijenu po kojoj se trebaju drugi (osiguranik i osiguravatelj) ponašati. Ova predviđena odredba je totalno u koliziji sa svim prethodnim odredbama gdje se aludira na stvarnim podacima proizvodnje i strukovnim pristupima u ugovaranju i u potpunosti je neprihvatljiva. Dakle, kod utvrđivanja vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i premijske stope osiguranja treba stajati da će se sufinancirati osiguranje napravljeno po pravilima struke (koju kontrolira HANFA) od strane osiguravatelja, a s druge strane stvarno dokazive proizvodnje osiguranika. Jesu li to trenutne dokazive ili prosječne povijesno evidentirane količine proizvodnje te knjigovodstveno ili tržišno evidentirane cijene ili nešto drugo, to sve treba odrediti profesionalna struka. Nije prihvaćen Izračun vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. objavljen je na mrežnim stranicama www.ruralnirazvoj.hr na naslovnici portala i kao dokument u Kutku za korisnike pod Ruralnim intervencijama. Pri izradi kalkulacija uzete su u obzir dobre tehnološke prakse koje se primjenjuju na poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Za izradu kalkulacija odabrane su one tehnologije koje zadovoljavaju pretpostavke „dobrog gospodarenja“ u optimalnim uvjetima proizvodnje. Izvori podataka o prinosima i prosječnim cijenama su: 1. Anketa i stručna procjena savjetnika specijalista za pojedine kulture odnosno proizvodnje Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede 2. Podaci iz TISUP-a – MP-a 3. Podaci prikupljeni FADN istraživanjem 4. Podaci o cijenama poljoprivrednih proizvoda na tržištu neposredno nakon završetka proizvodnje prikupljeni izravno od strane poljoprivrednih proizvođača 5. Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje za 2021. godinu 6. Ostali dostupni javni i administrativni izvori. Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo Strateškog plana Zajedničke poljoprivrede politike RH za razdoblje 2023. – 2027., u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 donosi zakone i druge propise te poduzima sve druge potrebne mjere za osiguravanje učinkovite zaštite financijskih interesa Unije i RH uključujući učinkovitu primjenu kriterija prihvatljivosti rashoda. Društva za osiguranje dužna su poslovati u skladu sa Zakonom o osiguranju („Narodne novine“, broj 30/2015, 112/2018, 63/2020, 133/2020 i 151/2022) kojim je propisan nadzor nad radom društava za osiguranje kao i uloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA-e). U članku 10. briše se stavak 4., odnosno d) po trenutnom numeriranju. U članku 8. uvodi se novi stavak 4. koji glasi: (4) Radi provedbe nadzora sklapanja polica osiguranja u skladu s važećim propisima kojima se uređuje poslovanje društava za osiguranje i pravilima struke u poslovima osiguranja te pravilima aktuarske struke, a sve u djelokrugu nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: HANFA-e), Agencija za plaćanja dostavlja HANFA-i dogovoreni broj uzoraka polica osiguranja.
50 Zagrebačka udruga voćara DIO DRUGI, Članak 10. Članak 10., stavak (d) - Neprihvatljivo. Pojedina društva za osiguranje imaju ugovorni malus za osiguranike koji su imali osigurani slučaj u prethodnoj godini pa onda takvi osiguranici, odnosno njihove police ne bi bile prihvatljive. Prihvaćen U članku 10. briše se stavak 4., odnosno d) po trenutnom numeriranju.
51 Zagrebačka udruga voćara DIO DRUGI, Članak 10. Članak 10., stavak (a) - neprihvatljivo je da vrijednosti pojedine proizvodnje nisu još poznate, poglavito jer je značajan broj polica u voćarskoj proizvodnji već zaključen. Ako se već ide u tom smjeru, te je vrijednosti potrebno definirati ne kasnije od 15.siječnja tekuće godine. Neslužbeno se doznaje da je kod jabuke ograničenje postavljeno na maksimumu 45 t/ha i 16.000 €/ha. Takva ograničenja su stimulijaruća samo za slabije proizvođače. Proizvođač koji ima 60 ili više tona po hektaru, ne nalazi svoju računicu u tome. Primljeno na znanje Izračun vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. objavljen je na mrežnim stranicama www.ruralnirazvoj.hr na naslovnici portala i kao dokument u Kutku za korisnike pod Ruralnim intervencijama. Pri izradi kalkulacija uzete su u obzir dobre tehnološke prakse koje se primjenjuju na poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Za izradu kalkulacija odabrane su one tehnologije koje zadovoljavaju pretpostavke „dobrog gospodarenja“ u optimalnim uvjetima proizvodnje. Visine prinosa mogu odstupati ovisno o navodnjavanju, regiji u kojoj se proizvodnja odvija pod pretpostavkom da su primijenjene dobre tehnološke prakse u proizvodnji.
52 Matteo Brkić DIO DRUGI, Članak 11. U Članku 11. stavku (e) ne mogu kao jedino mjerilo i relevantni pokazatelji elementarne nepogode SUŠE biti podaci vlažnosti tla SAMO NA TEMELJU SATELITSKIH SNIMAKA, jer ovdje se spominje samo UZROK nepogode VLAŽNOST TLA, dok se VISOKE DNEVNE TEMPERATURE izazvane DIREKTNIM UTJECAJEM SUNCA nigdje ne spominju a UVELIKE BAŠ ONE NANOSE ŠTETU NA KULTURAMA, na cvjetovima koji su budući plodovi biljke, dok sa druge strane SAMA VLAŽNOST TLA dobivena kroz podatke satelitskih snimaka NE MOŽE BITI VIŠE JEDINO MJERILO I PRESUDNO, jer je predlagatelj zaboravio na stručni termin "MIKROLOKACIJA", a upravo se TA POJAVA UČESTALO POJAVLJUJE UZROKOVANA ovim višegodišnjim klimatskim promjenama, tako da je suludo "vjerovati" samo satelitu a i uzimati u obzir samo vlažnost tla bez podataka o visokim dnevnim temperaturama (koje su učestale i dugotrajne) i IZLOŽENOSTI BILJAKA istoj, usporedio bi ovo sa hodom čovjeka kroz pustinju bez kape ili marame na glavi. Nije prihvaćen Na tržištu osiguranja od suše u Republici Hrvatskoj postoji jedino indeksno osiguranje u kojem se primjenjuje standardizirani oborinski indeks – SPI koji iskazuje za koliko oborine u odabranome razdoblju odstupaju od normalnih (očekivanih). Ministarstvo poljoprivrede nema ovlasti nadzora ili utjecaja na rad društava za osiguranje pa tako ni na uvođenje osiguranja od rizika visokih dnevnih temperatura u portfelj osiguranja biljne proizvodnje.
53 Hrvatska voćarska zajednica DIO DRUGI, Članak 11. Stavak (g) - Ne postoji stavak 6. u ovom članku. Misli li se na stavak (f)? - Što ovo konkretno znači za biljnu ili točnije voćarsku proizvodnju? Prihvaćen Numeriranje stavaka, točaka i alineja u Pravilniku u MS Word dokumentu je nomotehnički uređeno, ali nije vidljivo u aplikaciji e-Savjetovanja s obzirom na to da se radi o grešci u istoj aplikaciji.
54 HGK PRAVILNIK, DIO TREĆI Mišljenje je Sektora za poljoprivredu HGK kako je u ovom Poglavlju potrebno predvidjeti odredbu kojom će se propisati postupanje u slučaju nedostatnih sredstava za provedbu natječaja (veća vrijednost tražene potpore od alokacije po natječaju). Nije prihvaćen Sredstva za financiranje provedbe ove intervencije su ograničena i propisana Strateškim planom Zajedničke poljoprivrede politike RH 2023. – 2027. U slučaju da već u prvoj godini provedbe dođe do prekoračenja potrošnje osigurane godišnje alokacije pristupit će se raspisivanju ograničenog natječaja.
55 HGK DIO TREĆI, Članak 13. Sektor za poljoprivredu HGK predlaže obrisati točku 2. ovoga članka s obzirom da isto nije predviđeno u Strateškom planu ZPP za Hrvatsku. Nije prihvaćen S obzirom na to da se Pravilnikom o provedbi Intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivrede politike RH 2023. – 2027. definira provedba intervencije za petogodišnje razdoblje, ostavljena je mogućnost raspisivanja ograničenog natječaja (npr. poseban natječaj za stočarsku, poseban natječaj za biljnu proizvodnju).
56 Krešimir Kuterovac DIO TREĆI, Članak 13. Poštovani Formulacija ovoga članka otvara mogućnosti ograničavanja broja korisnika , ali se ne propisuju kriteriji u pravilniku za ograničavanje. Vjerojatno će ova mogućnost biti propisana Natječajem što otvara problem nesigurnosti korisnika i njegove prihvatljivosti na natječaju. Ukoliko se misle uvoditi ograničenja bilo bi dobro da su propisana Pravilnikom tako da korisnici znaju jesu li prihvatljivi ili ne. Upozoravamo i na problem retroaktivne primjene propisa jer se osiguranje radi od početka godine a pravilnik još nije donešen , a potrebno je vrijeme i za javno savjetovanje za Natječaj i njegovu objavu . Nije prihvaćen S obzirom na to da se Pravilnikom o provedbi Intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivrede politike RH 2023. – 2027. definira provedba intervencije za petogodišnje razdoblje, ostavljena je mogućnost raspisivanja ograničenog natječaja (npr. poseban natječaj za stočarsku, poseban natječaj za biljnu proizvodnju).
57 Zagrebačka udruga voćara DIO TREĆI, Članak 13. Ovo je u potpunosti nerazumljivo. Tražimo pojašnjenje. Primljeno na znanje S obzirom na to da se Pravilnikom o provedbi Intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivrede politike RH 2023. – 2027. definira provedba intervencije za petogodišnje razdoblje, ostavljena je mogućnost raspisivanja ograničenog natječaja (npr. poseban natječaj za stočarsku, poseban natječaj za biljnu proizvodnju).
58 Krešimir Kuterovac DIO TREĆI, Članak 15. Predlažemo da se promjeni formulacija stavka a) i da glasi a) neispunjavanjem uvijeta propisanih ovim Pravilnikom Nije prihvaćen Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora ispuniti u skladu s člankom 17. stavkom 7. ovoga Pravilnika.
59 Matteo Brkić DIO TREĆI, Članak 16. Slažem se i podržavam prijedlog izmjene g. Krešimira Kuterovca vezan za Članak 16. stavak (b) Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.
60 Krešimir Kuterovac DIO TREĆI, Članak 16. Predlažemo formulaciju koja kaže da je uvijet plaćanje 30% plaćanja police od strane korisnika Prihvaćen U Pravilnik će se unijeti odredba kojom je korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore obvezan platiti najmanje 30 % premije osiguranja, pri čemu korisnik u Zahtjevu za isplatu potpore mora navesti da se potpora isplaćuje osiguravajućem društvu. Ako je korisnik platio 100 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, potpora će se isplatiti na njegov račun.