Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu odluke o donošenju Dopuna Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024.)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Poliklinika Škvorc ODLUKU O DONOŠENJU DOPUNA NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.) Poštovani, Poliklinika Škvorc je predala zahtjev za odobrenje jedne specijalizacije iz dermatologije i venerologije i jedne specijalizacije iz ginekologije i opstetricije, te subspecijalizacije iz humane reprodukcije za 2021., 2022. i 2023. godinu te jednu subspecijalizaciju iz fetalne medicine za 2023. godinu. Zahtjev za 2021. i 2022. godinu nije odobren. Molimo da se naš zahtjev za 2023. godinu odobri i uvrsti u Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u 2023. - 2024. godini. Troškove specijalizacija i subspecijalizacija snosi Poliklinika . S poštovanjem, Poliklinika Škvorc Ravnatelj Prihvaćen Prihvaćen.
2 OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA ODLUKU O DONOŠENJU DOPUNA NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.) Poštovani, Opća bolnica Nova Gradiška je u 2022. godini predala zahtjev za odobrenje jedne specijalizacije iz gastroenterologije i jedne specijalizacije iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Molimo da se naša zamolba odobri i uvrsti u Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u 2023. - 2024. godini. Također, molimo da se putem Dopune plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika Općoj bolnici Nova Gradiška odobri jedna specijalizacija iz dermatologije i venerologije te jedna specijalizacija iz oftalmologije i optometrije. S poštovanjem, Opća bolnica Nova Gradiška Ured ravnatelja Prihvaćen Prihvaćen.
3 Opća bolnica Zadar DOPUNE NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.), POTREBAN BROJ SPECIJALIZACIJA/UŽIH SPECIJALIZACIJA DOKTORA MEDICINE OPĆA BOLNICA ZADAR Nastavno na Dopunu (Nacionalnog) Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) Opće bolnice Zadar od dana 29. srpnja 2022., ovim putem molimo da se uz navedenu Dopunu usvoji i dodatan broj specijalizacija predviđenih Odlukom o Dopuni Dopune Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) usvojene od strane Upravnog vijeća Opće bolnice Zadar od dana 13. ožujka 2023. Navedenim se predlažu sljedeće specijalizacije i uže specijalizacije: jedna (1) specijalizacija iz kliničke farmacije - bolničko ljekarništvo, dvije (2) specijalizacije iz pedijatrije i jedna (1) uža specijalizacija iz neonatologije. Prihvaćen Prihvaćen.
4 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKI VETERANA DOPUNE NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.), POTREBAN BROJ SPECIJALIZACIJA/UŽIH SPECIJALIZACIJA DOKTORA MEDICINE Poštovani, molimo da se uz prethodno dostavljeni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i dopunu plana, dodatno odobri 1 specijalizacija iz dermatologije, zbog potreba pacijenata, uvažavajući liste čekanja. zahvaljujemo Prihvaćen Prihvaćen.
5 Hrvatska ljekarnička komora DOPUNE NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.), POTREBAN BROJ SPECIJALIZACIJA MAGISTARA FARMACIJE Poštovani, Hrvatska ljekarnička komora nije suglasna s objavljenim Nacrtom odluke o donošenju Dopuna Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024.) jer se istim smanjuje broj potrebnih i predviđenih specijalizacija iz područja Klinička farmacija – bolničko ljekarništvo i područja Klinička farmacija – javno ljekarništvo te predlaže povećanje broja specijalizacija magistara farmacije iz područja Klinička farmacija – bolničko ljekarništvo na 40 i područja Klinička farmacija – javno ljekarništvo na 24. Naime, Komora je zaprimila: 1. dopis Ljekarne Krapinsko-zagorske županije od 12. kolovoza 2021. kojim Ljekarna KZŽ izražava potrebu za jednom specijalizacijom iz Farmaceutske tehnologije; 2. dopis ZU Ljekarne Jadran od 5. rujna 2022. kojim ZU Ljekarna Jadran izražava potrebu za jednom specijalizacijom za magistra farmacije iz područja Kliničke farmacije – javno ljekarništvo; 3. dopis ZU Ljekarne Štefanić od 29. kolovoza 2022. kojim ZU Ljekarna Štefanić izražava potrebu za jednom specijalizacijom za magistra farmacije iz područja Farmaceutske tehnologije; 4. dopis Gradske ljekarne Zagreb od 3. studenog 2022. vezan za odobrenje provođenja specijalizacije iz farmaceutske tehnologije te ispitivanja i kontrole lijekova za jednog polaznika iz svakog područja za potrebe Gradske ljekarne Zagreb. Molimo Vas da uvažite potrebe gore navedenih ljekarničkih zdravstvenih ustanova za specijalizacijama magistara farmacije na način da ih uvrstite u Dopunu Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.). S poštovanjem, Hrvatska ljekarnička komora Prihvaćen Prihvaćen.
6 Dajana Smoljan ODLUKU O DONOŠENJU DOPUNA NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.) Postovani, molim da mi se putem Dopune Nacionalnog plana specijalistickog usavrsavanja zdravstvenih radnika odobri specijalizacija iz Dermatologije i venerologije za vlastite potrebe i o vlastitom trosku. Dopis sam poslala i u Ministarstvo zdravstva. S postovanjem, Dajana Smoljan Prihvaćen Prihvaćen.
7 Poliklinika Zagreb DOPUNE NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.), POTREBAN BROJ SPECIJALIZACIJA/UŽIH SPECIJALIZACIJA DOKTORA MEDICINE Poštovani, u prosincu 2022. godine predali smo Ministarstvu zdravstva zahtjev za odobrenje jedne specijalizacije iz medicine rada i sporta za Polikliniku Zagreb, Argentinska 2, 10000 Zagreb, OIB: 05657566669, osnivač Grad Zagreb. Poliklinika Zagreb je javna ustanova ali NIJE u mreži javne zdravstvene službe (nema ugovor s HZZO-om). Grad Zagreb svojoj Poliklinici sufinancira preventivne preglede sportaša (sukladno Zakonu o sportu). Troškovi specijalizacije bili bi u potpunosti pokriveni od strane Poliklinike Zagreb. Molim da se naša zamolba uvaži i odobri te da se tražena specijalizacija uvrsti u nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2022. - 2024.). Upravno vijeće Poliklinike Zagreb na svojoj je sjednici u prosincu 2022.g. odobrilo Plan specijalizacija za 2023.g. u kojem je navedena 1 specijalizacija iz Medicine rada i sporta. Hvala. Ravnateljica Lidija Hrastić-Novak, dr.med. 1 Prihvaćen Prihvaćen.
8 Poliklinika Knezović za oftalmologiju ODLUKU O DONOŠENJU DOPUNA NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.) Poštovani, u prosincu 2022. godine predali smo Ministarstvu zdravstva zahtjev za odobrenje jedne specijalizacije iz oftalmologije i optometrije za Polikliniku Knezović za oftalmologiju, Ulica grada Vukovara 269f, 10 000 Zagreb, OIB: 19809346442. Troškovi specijalizacije bili bi u potpunosti pokriveni od strane Poliklinike Knezović za oftalmologiju. Molim da se naša zamolba uvaži i odobri te da se tražena specijalizacija uvrsti u nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.). Hvala. Dr. Knezović Prihvaćen Prihvaćen.
9 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku ODLUKU O DONOŠENJU DOPUNA NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.) Sekcija za kliničko inženjerstvo PRIJEDLOG 1) Promjeniti u naslovu “zdravstvenih radnika” u “doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara biokemije”, 2) Uvrstiti specijalističko usavršavanje biomedicinskih inženjera i medicinskih fizičara u nacionalni plan usavršavanja i zakonodavstvo za sveučilišno obrazovane zdravstvene radnike OBRAZLOŽENJE Doktori medicine, doktori dentalne medicine, magistri farmacije i magistri biokemije su samo 4 struke zdravstvenih radnika između 15-ak različitih struka zdravstvenih radnika sveučilišne razine obrazovanja, koje uključuju i biomedicinske inženjere i medicinske fizičare [Zakon o zdravstvenoj zaštiti (2018.), Nacionalna klasifikacija zanimanja (2010.)]. Djelatnosti svih hrvatskih zdravstvenih radnika moraju biti regulirane zdravstvenim strukovnim zakonima, uključivo i specijalističko usavršavanje, a rad svih hrvatskih zdravstvenih radnika mora biti argumentirano i pravedno vrednovan. Biomedicinsko inženjerstvo je inženjerstvo u biologiji i medicini, i kao takvo je krovni pojam svekolikog inženjerstva u području biomedicine i zdravstva. Kliničko inženjerstvo je pak biomedicinsko inženjerstvo u kliničkom okružju. Biomedicinsko inženjerstvo nije samo dio suvremene medicine, već suvremena medicina ponajviše i napreduje upravo temeljem i pomoću biomedicinskog inženjerstva, pričem je kliničko inženjerstvo u zdravstvenim ustanovama jedna od glavnih djelatnosti koja zahtijeva specijaliste biomedicinskog inženjerstva [Službeni list Europske unije (2015.)]. Svjetska zdravstvena organizacija također traži od država članica odgovarajući odnos prema zdravstvenim tehnologijama, napose medicinskih uređajima, i biomedicinskom inženjerstvu [Rezolucija WHA60.29 (2007.)]. No, u Republici Hrvatskoj nikako da zaživi službeni i sustavan pristup upravljanju zdravstvenim tehnologijama i medicinskim uređajima [Svjetski atlas medicinskih uređaja Svjetske zdravstvene organizacije (2022.)], pa se posljedično tome već duže vrijeme, između ostalog, evidentira i 50-ak tisuća slučajeva bolničkog pobola zbog vanjskih uzroka godišnje [Hrvatski zavod za javno zdravstvo (2021.)]. Medicinske su pogreške, uključujući i pogreške pri uporabi medicinskih uređaja, treći najčešći uzrok smrti, odnosno uzrok 1 od 10 smrti [British Medical Journal (2016.)]. Zaključno, biomedicinski inženjeri i medicinski fizičari su također sveučilišno obrazovani stručnjaci djelatni već desetljećima u području hrvatske biomedicine i zdravstva. Oni izravno i aktivno sudjeluju u provođenju zdravstvenih postupaka rabeći nerijetko najsloženije i najskuplje zdravstvene tehnologije, no već su par desetljeća na osobito diskriminirajući način na samom dnu skale koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta I. vrste te bez službene mogućnosti specijalizacije i uže specijalizacije. Stoga još jednom molimo Ministarstvo zdravstva RH da konačno poćne primjenjivati pravedan i 21. stoljeću primjeren pristup svim strukama zdravstvenih radnika na najveću moguću dobrobit bolesnika i njihovih obitelji, bolničkog osoblja, kliničkih ustanova, zdravstvenog sustava i hrvatskog društva u cjelini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu ODLUKU O DONOŠENJU DOPUNA NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.) Poštovani, Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu (HDBUZ) u sklopu ovog e-savjetovanja ističe važnost planiranja uključivanja biologa u zdravstvu u Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika. Iako su biolozi u zdravstvu temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, dalje ZZZ) dobili status zdravstvenih djelatnika, usklađivanje zakonskih propisa te regulacija statusa biologa u zdravstvu i definiranje ove profesije kao zdravstvene djelatnosti od interesa za RH, poglavito u kontekstu donošenja odgovarajućeg Zakona o djelatnosti, aktivnosti poput osnivanja komore biologa u zdravstvu, sustava licenciranja, kao i prikladnog specijalističkog obrazovanja još uvijek nisu provedena. Stoga je HDBUZ putem e-savjetovanja predložio Ministarstvu zdravstva da u plan normativnih aktivnosti za 2023.g. uključi i prijedlog Zakona o biološkoj djelatnosti u zdravstvu koji bi regulirao status naše profesije, posebice u kontekstu specijalističkog obrazovanja. Napominjemo da je HDBUZ 2019.g. dostavio Ministarstvu zdravstva prijedlog Zakona o djelatnosti biologa u zdravstvu u kojem su nedvojbeno definirane visoko diferencirane grane djelatnosti biologa u zdravstvu (citogenetika, molekularna genetika, imunogenetika transplantacije, imunohematologija, imunologija, tkivno bankarstvo i matične stanice, molekularna dijagnostika, klinička embriologija, andrologija, mikrobiologija i biologija okoliša, bioanalitika, analitička toksikologija, medicinska entomologija, te druga područja rada biologa u zdravstvu). Ističemo da je u sustavu zdravstva zaposleno oko 200 biologa različitih osnovnih bioloških struka. Stoga i ovom prilikom predlažemo što žurnije donošenje zakona koji bi regulirao djelatnost biologa u zdravstvu, kao i pripadajućeg pravilinika o specijalističkom usavršavanju biologa u zdravstvu. Također naglašavamo još jednom da je potrebno što hitnije sukladiti koeficijent složenosti poslova biologa u zdravstvu s drugim visokoobrazovanim zdravstvenim djelatnicima u R. Hrvatskoj. Navedeno pitanje je predmet pritužbe Hrvatskog društva biologa u zdravstvu i Hrvatskog društva za medicinsku fiziku Uredu pučke pravobraniteljice koja je još 20. srpnja 2020.g. uputilo Ministarstvu zdravstva Upozorenje o diskriminaciji po obrazovanju u sustavu zdravstva (Broj: P.P. – 25-3-42/20-13-3). Ističemo da navedeni problem institucionalizirane diskriminacije biologa u zdravstvu temeljem koeficijenta složenosti poslova još uvijek nije riješen. Stoga i u sklopu ovog e-savjetovanja molimo Ministarstvo za što hitnije rješavanje pitanja normativnih aktivnosti vezanih uz struku biologa u zdravstvu tj. donošenje Zakona koji bi regulirao navedenu djelatnost uključujući specijalističko usavršavanje kako bi se plan specijalističkog usavršavanja biologa u zdravstvu mogao uključiti u Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za period 2020-2024.g. Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku ODLUKU O DONOŠENJU DOPUNA NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020. – 2024.) Poštovani, ovim putem želimo ponovno naglasiti nužnost uvrštavanja Specijalizacije iz medicinske fizike u Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika. Iako su medicinski fizičari temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19) dobili status zdravstvenih djelatnika, usklađivanje zakonskih propisa o medicinskoj fizici kao zdravstvenoj djelatnosti, uvođenje specijalističkog usavršavanja i vrednovanje rada medicinskih fizičara usklađeno s ostalim zdravstvenim radnicima još uvijek nije provedeno. Trenutno je u zdravstvenom sustavu zaposleno oko 70 medicinskih fizičara, no s obzirom na evidentni porast broja onkoloških bolesnika, broja dijagnostičkih i terapijskih postupaka te uvođenje novih uređaja i postupaka u područjima radioterapije, nuklearne medicine te dijagnostičke i intervencijske radiologije, raste i potreba za zapošljavanjem fizičara u hrvatskim bolnicama. Već dugi niz godina ukazujemo na problem nepostojanja organizirane, strukturirane i mentorirane edukacije medicinskih fizičara koja bi našim zdravstvenim ustanovama osigurala licencirane stručnjake – specijaliste medicinske fizike. Time bi se postiglo usklađivanje s preporukama Europske komisije, Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i drugih međunarodnih stručnih institucija te u konačnici osiguralo povećanje kvalitete zdravstvenih usluga, sigurnosti bolesnika i napredak u gore navedenim područjima medicine koja su zbog primjene ionizirajućeg zračenja i najvažnija područja medicinske fizike. Naglašavamo da je RH posljednja članica EU u kojoj specijalizacija iz medicinske fizike nije uvedena. Stoga predlažemo hitno reguliranje djelatnosti medicinske fizike donošenjem odgovarajućeg zakona o djelatnosti medicinske fizike u zdravstvu i pravilnika o specijalizaciji iz medicinske fizike, kao i usklađivanje koeficijenata složenosti poslova s drugim visokoobrazovanim zdravstvenim djelatnicima te konačno uvrštavanje specijalističkog usavršavanja iz medicinske fizike u nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika. Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku Primljeno na znanje Primljeno na znanje.