Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko Levak ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO Poštovani, Prije svega pozdravljam izmjenu i dopunu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete, međutim smatram da dopuna NIJE DOVOLJNA! S obzirom na nedostatak na tržištu rada diplomiranih inženjera, magistara inženjera te profesora elektrotehnike, informatike te strojarstva kao i cijelog niza kadra odgovarajućeg profila kojeg navodite u kadrovskim uvjetima, srednje strukovne škole nalaze se u teškoj situaciji, pa je potrebno višestruko prekovremeno opterećivati postojeće nastavnike, zapošljavati nestručni kadar te natječaje ponavljati u nedogled. Navedeno predstavlja problem organizaciji rada u školi, ali i nastavnicima koji ne mogu dobiti trajno zaposlenje. Studij mehatronike postoji na nekoliko fakulteta i visokih učilišta (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Bjelovaru, Sveučilište Sjever, Veleučilište u Karlovcu…). Zbog spomenutog predlažem da nadopunite kadrovske uvjete, tako da dodate izobrazbu stručni prvostupnik inženjer mehatronike kod svih nastavnih predmeta kod kojih je dovoljna izobrazba stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike, elektronike ili strojarstva. Također da se po vašoj stručnoj procjeni izobrazba stručni prvostupnik inženjer mehatronike nadopiše i na druge nastavne predmete. Prihvaćen Predložena kvalifikacija bit će uvrštena u popis kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave iz navedenih nastavnih predmeta strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku.
2 Tina Parać ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO Poštovani, možda bi trebalo uvažiti prijedloge kolega da se popis kadrovskih uvjeta proširi na magistre fizike i profesore fizike. Pogotovo što se dipl. ing. i magistri teško odlučuju za rad u školama. Lijep pozdrav, Tina Parać Nije prihvaćen U kadrovskim uvjetima nastavnih predmeta za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku nije uvršten profesor fizike, odnosno magistar edukacije fizike jer se ishodi učenja temelje na stručnim znanjima i vještinama, a koji su podloga za usvajanje povezanih stručnih sadržaja iz ostalih nastavnih predmeta tijekom strukovnog obrazovanja u predmetnom kurikulumu. Nastavni predmeti imaju sljedeće ishode: Obnovljivi izvori energije (ishodi: odabrati odgovarajući obnovljiv izvor energije, uskladiti komponente energetskog sustava, dimenzionirati pravilno komponente sustava, napraviti troškovnik za izradbu energetskog sustava i analizu isplativosti, spojiti energetski sustav, pustiti energetski sustav u pogon, izraditi tehničku i tehnološku dokumentaciju primjenjujući norme), Mehanika fluida (ishodi: opisati osnovne veličine i zakone mehanike fluida, razlikovati tipove strujanja fluida kroz cijevi i opisati popratne pojave, ustanoviti utjecaj ugrađenih elemenata na strujanje), Termodinamika (ishodi: opisati osnovne toplinske veličine i zakone znanosti o toplini, primijeniti zakone termodinamike u tehničkim sustavim, opisati osnovne veličine i zakone mehanike fluida, razlikovati tipove strujanja fluida kroz cijevi i opisati popratne pojave, ustanoviti utjecaj ugrađenih elemenata na strujanje). Ishodi učenja ukazuju na nemogućnost uvrštavanja profesora odnosno magistra edukacije fizike za izvođenje navedenih nastavnih predmeta.
3 JOSIP GLAVIĆ ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO Poštovani, slažem se predloženim izmjenama i dopunama. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
4 VEDRAN ŠARAC ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO Poštovani, mišljenja sam da u bi kadrovskim uvjetima trebalo razmotriti proširivanje i na magistre fizike i profesore fizike u predmetima Termodinamika, Obnovljivi izvori energije i Mehanika fluida. S poštovanjem, Vedran Šarac Nije prihvaćen U kadrovskim uvjetima nastavnih predmeta Termodinamika, Obnovljivi izvori energije i Mehanika u strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku nije uvršten profesor fizike, odnosno magistar edukacije fizike jer se ishodi učenja temelje na stručnim znanjima i vještinama, a koji su podloga za usvajanje povezanih stručnih sadržaja iz ostalih nastavnih predmeta tijekom strukovnog obrazovanja u predmetnom kurikulumu. Nastavni predmeti imaju sljedeće ishode: Obnovljivi izvori energije (ishodi: odabrati odgovarajući obnovljiv izvor energije, uskladiti komponente energetskog sustava, dimenzionirati pravilno komponente sustava, napraviti troškovnik za izradbu energetskog sustava i analizu isplativosti, spojiti energetski sustav, pustiti energetski sustav u pogon, izraditi tehničku i tehnološku dokumentaciju primjenjujući norme), Mehanika fluida (ishodi: opisati osnovne veličine i zakone mehanike fluida, razlikovati tipove strujanja fluida kroz cijevi i opisati popratne pojave, ustanoviti utjecaj ugrađenih elemenata na strujanje), Termodinamika (ishodi: opisati osnovne toplinske veličine i zakone znanosti o toplini, primijeniti zakone termodinamike u tehničkim sustavim, opisati osnovne veličine i zakone mehanike fluida, razlikovati tipove strujanja fluida kroz cijevi i opisati popratne pojave, ustanoviti utjecaj ugrađenih elemenata na strujanje). Ishodi učenja ukazuju na nemogućnost uvrštavanja profesora odnosno magistra edukacije fizike za izvođenje navedenih nastavnih predmeta.
5 BORIS CAPUT ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO Poštovani, podržavam izmjenu kadrovskih uvjeta, ali mišljenja sam da se u izmjene može uključiti i magistar edukacije politehnike i informatike koji može biti nastavnik predmeta Tehnička mehanika, Tehnički materijali, Tehničko crtanje i dokumentacija, Elementi strojeva, Termodinamika, Osnove elektrotehnike, Elektronički sklopovi, Mehatroničke konstrukcije, Složene mehatroničke konstrukcije, Mikro i nano mehatronika, Automatizacija procesnih postrojenja, Robotika, Upravljanje i regulacija, Vođenje procesa računalom, Senzorika, Digitalna elektronika, Električni strojevi i uređaji, PLC-ovi i mikroupravljači, Obnovljivi izvori energije, Radioničke vježbe te Praktičnu nastavu. Tijekom prve tri godine obrazovanja za prvostupnika inženjera politehnike i dodatnog dvogodišnjeg programa magistar edukacije politehnike i informatike studija položio je kolegije Materijali, Mehanika, Čvrstoća materijala, Elementi i mehanizmi strojeva 1, Programiranje 1, Termodinamika, Elektrotehnika 1, Kemijske osnove tehnologije, Energetika 1, Elektronika 1, Praktikum ručne obrade materijala, Praktikum elektrotehnike, Programski jezici, Elektrotehnika 2, Programiranje 2, Elementi i mehanizmi strojeva 2, Osnove digitalne tehnike, Energetika 2, Osnove umjetne inteligencije, Elektronika 2, Praktikum elektronike, Mikroračunala, Automatika, Praktikum elektromehanike, Praktikum strojne obrade materijala, Tehnološki sustavi i robotika, Mobilna robotika i Nuklearna i sunčeva energija te smatram da je kvalificiran za izvođenje prethodno navedenih predmeta. Djelomično prihvaćen Predložena kvalifikacija bit će uvrštena u popis kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave iz navedenih nastavnih predmeta osim nastavnog predmeta Praktična nastava budući da citirani nastavni predmet ne spada u popis nastavnih predmeta strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku.
6 Vedran Lakovic ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO Poštovani, slažem s navedenim. Srdačan pozdrav, Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
7 DRAGAN KARLUŠIĆ ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO Poštovani, podržavam izmjenu u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete, međutim smatram da se može proširiti. Mišljenja sam da bi stručni prvostupnik inženjer mehatronike mogao izvoditi nastavu iz nastavnih predmeta Mikroupravljači, Upravljanje i regulacija, Vođenje procesa računalom, PLC-ovi i mikroupravljači te Obnovljivi izvori energije. Tijekom studija je stručni prvostupnik inženjer mehatronike slušao i položio kolegije Materijali i proizvodni procesi, Osnove programiranja, Osnove primjene računala, Mehanika i čvrstoća, Mehatronički strojni elementi, Osnove elektrotehnike, Elektronički elementi i sklopovi, Elementi automatizacije, Konstruiranje primjenom računala, Pneumatika i hidraulika, Upravljanje i regulacija, Energetska elektrotehnika, Modeliranje i simuliranje sustava, Numerički upravljivi alatni strojevi, Procesna računala, Projektiranje ugrađenih računalnih sustava, Elektromotorni pogoni i Upravljanje proizvodnjom i projektima te sam mišljenja da bi mogao izvoditi nastavu iz prije navedenih predmeta. S poštovanjem, Dragan Karlušić, dipl. ing. strojarstva Prihvaćen Predložena kvalifikacija bit će uvrštena u popis kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave iz navedenih nastavnih predmeta strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku.
8 Stefanija Malović Žmegač ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO Poštovani, slažem se predloženim izmjenama i dopunama. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
9 Klara Jasna Žagar ODLUKU o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO Poštovani, slažem se predloženim izmjenama i dopunama. Multidisciplinarna disciplina automehatronika treba multidisciplinarni pristup poučavanju. S poštovanjem, Jasna Žagar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
10 Andrea Bednjanec IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, 4. KADROVSKI UVJETI Poštovani, smatram da bi i osobe koje su završile stručni diplomski studij IT menadžmenta i stekle titulu magistar/magistra IT menadžmenta (mag.inf.) mogle predavati Tehničko crtanje i dokumentiranje i Vođenje procesa računalom. Nije prihvaćen Vaš prijedlog je razmotren, ali predložene promjene kadrovskih uvjeta ne mogu biti uvrštene u popis kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Tehničko crtanje i dokumentiranje i Vođenje procesa računalom u strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku. Tijekom studija osoba, koja je završila stručni diplomski studij IT menadžment, je slušala i položila predmete Sustavi baza podataka, Modeliranje procesa, Upravljanje organizacijskim sustavima, Kvantitativne metode u menadžmentu, Sigurnost informacijskih sustava, Dubinska analiza podataka, Upravljanje projektima, Mjerenje organizacijskih performansi, Arhitektura ERP sustava, Metodika stručnog i istraživačkog rada, Planiranje i projektiranje informacijskih sustava. Iz toga je vidljivo da nije moguće uvrštavanje u kadrovske uvjete za izvođenje nastave predmeta Tehničko crtanje i dokumentiranje i Vođenje procesa računalom.
11 Damir Purković IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, 4. KADROVSKI UVJETI S obzirom da svršeni prvostupnici-inženjeri politehnike i magistri edukacije politehnike i informatike na studijima koje su završili, a koji čine jedinstvenu vertikalu na studiju Politehnike Sveučilišta u Rijeci, imaju stečene kompetencije i ECTS bodove dovoljne za izvođenje većine ovih predmeta, smatram da i njih treba uključiti u popis. To se odnosi na predmete Tehničko crtanje i dokumentiranje, Elemeni strojeva, Tehnički materijali, Tehnička mehanika, Senzorika, Upravljanje i regulacija, Vođenje procesa računalom, Robotika, Kontrola i mjerenje, Automatizacija procesnih postrojenja, Termodinamika, Obnovljivi izvori energije, Numerički upravljani strojevi i Mehanika fluida. Po mojem mišljenju, iz popisa bi trebalo izbaciti nekadašnja zvanja profesora elektrotehnike i profesora strojarstva, jer se takva stručna zvanja u Hrvatskoj (a ni u Europi) ne stječu već 50 godina, što znači da osobe koje su to završile više nisu aktivne. Prihvaćen Predložene kvalifikacije bit će uvrštene u popis kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave iz navedenih nastavnih predmeta strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku. Kadrovski uvjeti propisani su Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i strukovnim kurikulumom te se isti uzimaju u obzir prilikom definiranja odgovarajuće kvalifikacije za izvođenje nastave iz odgovarajućeg nastavnog predmeta.
12 VEDRAN ŠARAC IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, 4. KADROVSKI UVJETI Poštovani, mišljenja sam da u bi kadrovskim uvjetima trebalo razmotriti proširivanje i na magistre fizike i profesore fizike u predmetima Termodinamika, Obnovljivi izvori energije i Mehanika fluida. S poštovanjem, Vedran Šarac Nije prihvaćen U kadrovskim uvjetima nastavnih predmeta Termodinamika, Obnovljivi izvori energije i Mehanika u strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku nije uvršten profesor fizike, odnosno magistar edukacije fizike jer se ishodi učenja temelje na stručnim znanjima i vještinama, a koji su podloga za usvajanje povezanih stručnih sadržaja iz ostalih nastavnih predmeta tijekom strukovnog obrazovanja u predmetnom kurikulumu.
13 Vicko Marušić IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, 4. KADROVSKI UVJETI Poštovani, čitajući koju izobrazbu moraju imati nastavnici koji mogu predavati stručno-teorijske predmete, malo sam skeptičan u pogledu širine izobrazbe nastavnika. Raspon izobrazbe je jako velik i govori o različitim kompetencijama nastavnika. Nadam se da razlog nije taj što imamo manjak dipl. ing. i magistara elektrotehnike i strojarstva u školstvu. Srdačan pozdrav, Vicko Marušić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
14 Tatjana Šimundić IZMJENE I DOPUNE STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKCIJE TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, 4. KADROVSKI UVJETI Poštovani, smatram da predmete poput Tehničkog crtanja i dokumentacije i Tehničkih materijala također može predavati stručni specijalist inženjer strojarstva s obzirom da je kao kadar naveden diplomirani inženjer strojarstva i magistar inženjer strojarstva. Tatjana Šimundić Prihvaćen Predložena kvalifikacija bit će uvrštena u popis kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave iz navedenih nastavnih predmeta strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku.