Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ANTE MARIĆ PRAVILNIK O UPISU SORTI U SORTNU LISTU Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_38_787.html , Grad Petrinja je bio obuhvaćen kao područje značajnog prirodnog ograničenja (ZPO). Međutim, prijedlogom novog Pravilnika koji se nalazi na e-savjetovanju https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23361 , Grad Petrinja više nije obuhvaćen područjem značajnog prirodnog ograničenja. Područje sa značajnim prirodnim ograničenjima obuhvaća one JLS koje na najmanje 60% poljoprivredne površine ispunjavaju kriterije i granične vrijednosti definirane u Prilogu III Uredbe (EU) br. 1305/2013.Na području Grada Petrinje preko 80 % poljoprivrednih površina obuhvaćeno je sa četiri od sedam mogućih kriterija (ograničena propusnost tla, plitka ekološka dubina, nepovoljna kemijska svojstva i nagib), što je jasno vidljivo u studiji „Agroekološko vrednovanje poljoprivrednog potencijala Petrinje“ koju je izradio Agronomski fakultet Zagreb, a i prema Pravilniku o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog i vrijednog poljoprivrednog zemljišta https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_04_531298.html , preko 80% poljoprivrednog zemljišta je P3 i niže kategorije.Smatram da Grad Petrinja mora biti uključen u područje ZPO. Nije prihvaćen Nije primjenjivo – ovdje se radi o komentaru koji nije povezan s ovim pravilnikom.
2 GSU Hrvatsko sjeme PRAVILNIK O UPISU SORTI U SORTNU LISTU, Članak 1. Ispred Udruge "Hrvatsko sjeme" i u ime svih predstavnika "hrvatske industrije sjemena" izražavamo oštro protivljenje upisu sorata na Nacionalnu sortnu listu za sve skupine bilja kao i kod Sortne liste RH. Naime, kroz svu dosadašnju komunikaciju i tijekom sudjelovanja u radu Povjerenstva za ovaj Pravilnik jasno je usuglašeno da Nacionalna lista služi upisu samo određenih grupe bilja kod kojih to ima smisla ili je uobičajeno kod nekih DČ. Konkretno, Nacionalna sortna lista zamišljena je kao opcija samo za povrtne biljne vrste i oko toga imamo konsenzus. Na nacionalnoj sortnoj listi nikako ne bi trebali biti upisani kultivari ratarskog bilja (žitarica, uljarica, krumpira, repa te predivog i krmnog bilja). Ovakvo rješenje nema niti jedna DČ EU - ne treba niti nama u Hrvatskoj. Predloženo će narušiti marketinške direktive, ugroziti OECD shemu proizvodnje, certifikacijsku shemu te promet sjemenom. U konačnici, ovakva mogućnost duboko negativno i prijeteći utječe na Hrvatsku industriju sjemena. Prihvaćen U Nacionalnu sortnu listu moći će se upisati povrtne vrste i krumpir.
3 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK O UPISU SORTI U SORTNU LISTU, Članak 14. Postupak registracije ratarskog bilja u Republici Hrvatskoj provodi prema međunarodnim standardima kao i sve ostale države članice. Niti jedna država članica nema mogućnost registracije ratarskog bilja na druge liste, a u ovom slučaju na nacionalnu sortnu listu. Jedino što EU propisi omogućuju za ratarsko bilje za stare, domaće i udomaćene, autohtone odnosno tradicijske sorte koje su prilagođene okolišnim uvjetima svojeg podneblja kojima prijeti genetska erozija je registracija ratarskog bilja kao čuvane sorte. Smatramo da će ako prođe ovaj prijedlog registracije ratarskog bilja doći će do devastacije i urušavanja sustava u kojemu je Republika Hrvatska u samom Europskom vrhu. Prijedlog za povrće podržavamo s obzirom da slični sustav postoji u nekim DČ." Prihvaćen Članak 14. stavak 7) Sorta koja je upisana u Nacionalnu sortnu listu može biti priznata kao sorta čije sjeme se može odobriti samo kao »standardno sjeme« za biljne vrste iz skupine povrtnih vrsta, a za krumpir može biti priznata kao sorta čije sjeme se može odobriti samo kao najniža kategorija u skladu s propisom kojim se utvrđuju kategorije krumpira.
4 GSU Hrvatsko sjeme PRAVILNIK O UPISU SORTI U SORTNU LISTU, Članak 14. Nastavno na komentar Članka 1. st. 3. u ime članova Udruge još jednom naglašavamo da podupiremo Nacionalnu sortnu listu za povrtne vrste (gdje ona ima svoj smisao), ali se protivimo registraciji ratarskog bilja na nacionalnu sortnu listu. Cilj i smisao Nacionalne sortne liste ne bi smio biti "paralelni" ili "incognito" komercijalni sustav sjemenarstva u RH, već alat koji će pomoći (zajedno s ostalim instrumentima poput "popisa čuvanih sorti") očuvanju genetske raznolikosti, ali bez komercijalnih aspiracija ili težnji. Osim toga, Nacionalna sortna lista nema niti puno smisla kod biljnih vrsta gdje imamo organizirano stvaranje kultivara (hrvatski oplemenjivači ratarskog bilja ovdje su zaista konkurentni) i gdje imamo zavidnu domaću sjemensku proizvodnju. Prihvaćen Članak 14. stavak 7) Sorta koja je upisana u Nacionalnu sortnu listu može biti priznata kao sorta čije sjeme se može odobriti samo kao »standardno sjeme« za biljne vrste iz skupine povrtnih vrsta, a za krumpir može biti priznata kao sorta čije sjeme se može odobriti samo kao najniža kategorija u skladu s propisom kojim se utvrđuju kategorije krumpira.