Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o opsegu i sadržaju podataka te načinu vođenja e-Kartona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jelena Jelaska PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 7. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. Prihvaćen Prihvaćen.
2 Jelena Jelaska PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 5. U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. Prihvaćen Prihvaćen.
3 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 5. U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. Prihvaćen Prihvaćen.
4 Ozren Pestić PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Članak 2 dodati 2 pojma: sekundarna upotreba zdravstvenih podataka Anonimizacija podataka Članak 3 dodaje se iza linija 1 i 2, linija 3 koja glasi: anonimizirane podatke o liječenju pacijenta, koji se mogu koristiti za sekundarnu upotrebu zdravstvenih podataka Članak 7 pod e) sva mjerenja Nije jasno zašto samo krvnog tlaka. Imamo još i očni tlak, mjerenja u spirometriji, mjerenja razvoja djeteta, mjerenje temperature, mjerenja izlučevina. Svi podaci postoje u sestrinskoj dokumentaciji. Da li će se i ona slati kao dio povijesti bolesti? U kojem formatu će se iskazivati. Još jedan razlog da se ubrza donošenje Pravilnika o procesnim, tehničkim, organizacijskim i semantičkim standardima....Proces je započeo 2019 godine i bilo bi dobro da je donosen prije ovog Pravilnika o kojem raspravljamo. Članak 11 Predlažem izmjenu teksta i dodajem: podatke koji se koriste u HZJZ (NICE) ( a da se vode po MBO-u) podatke koji se koriste u HZZO-u ( a da se vode po MBO-u) slikovne prikaze (koji su najčešće spremani u PACS ) Ovi podatci osiguravaju se povezivanjem CEZIH-a i ostalih sustava. Članak 12 Nadodati na postojeći tekst: Institucija odgovorna za funkcioniranje CEZIH-a u suradnji s HZJZ ( jer je to i zakonska obaveza HZJZ ), dužna je posebnim Pravilnikom definirati: -infrastrukturu za povezivanje različitih dijelova sustava koji se mogu koristiti kao dio e-Kartona -proces i algoritam anonimizacije -standarde za preuzimanje anonimiziranih podataka -ovlaštenja za korištenje anonimiziranih podataka -predložiti MZ sastav povjerenstva koje bi barem jedan put godišnje analiziralo sadržaj i opseg e-Kartona i predlagalo promjene. To povjerenstvo bi trebalo predložiti način i vremenski rok u kojem bi se s pdf oblika pohranjivanja podataka prešlo na strukturiranje podataka koristeći tehnologije kao što su HL7 FHIR, openEHR... Pravilnik donijeti najkasnije godinu dana od donošenja ovog pravilnika.   Članak 14 Da li to znači da će HZJZ prenositi podatke o registrima različitih bolesti u e-Karton ili će biti kreirana infrastruktura koja će osigurati povezivanje ovih dvaju sustava. Npr da li će onko listić biti dostupan liječnicima iz sustava HZJZ-a ili će se iz HZJZ-a slati u e-Karton što je dupliranje podataka. Isto pitanje odnosi se na HZZO, koji se izrijekom nigdje ne spominje iako je HZZO vrlo bogat izvor podataka o liječenju pacijenta ( u smislu koštanja, organizacije, pa i zdravstvenih podataka) Nije prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. Člankom 19. stavkom 1. Zakona propisano je da zdravstveni i drugi osobni podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih organizacijskih, tehničkih i sigurnosnih mjera, a stavkom 2. toga članka propisano je da se obrada zdravstvenih podataka provodi elektroničkim putem u zdravstvenoj informacijskoj infrastrukturi Republike Hrvatske, koja je obvezna koristiti zajedničku tehnološku osnovicu i komponente razvijene za potrebe državne informacijske infrastrukture. U zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske obvezno je korištenje izvornih zdravstvenih podataka, osim ako je tim Zakonom drugačije uređeno, a izvorni podaci prikupljaju se što bliže izvoru i vremenu njihova nastanka. Nadležnost HZJZ propisana je člankom 15. toga Zakona, a nadležnost HZZO člankom 16. toga Zakona, te su člankom 28. Zakona propisani korisnici CEZIH-a, a korisnik je I HZJZ, te je izrijekom propisana obveza da svi pružatelji zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj obvezno razmjenjuju zdravstvene podatke putem CEZIH-a.
5 Ozren Pestić PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA smatram da donošenje ovog Pravilnika nije samo tehničke prirode 'uvažavanja postojećeg stanja'. Želim iskoristiti priliku i reći da je e-Karton zajedno s izvorima iz HZJZ-a i HZZO-a, nepresušan izvor podataka koji se mogu koristiti ne samo za zdravstveni podatak o pacijentu, već za planiranje, statistiku, ishode liječenja, istraživački rad, sekundarbu obradu podataka. Ako e-Karton ostane u ovoj formi kakva je sad predložena, zauvijek će ostati zatvoreni sustav bez mogućnosti pristupa tim podacima za gore navedene potrebe. Zato moji prijedlozi idu u smjeru povezivanja svih sustava koji se mogu iskoristiti za obradu podataka, anonimizaciju podataka iz izvora: e-Karton, HZJZ,HZZO, i omogućavanje pristupa svima koji dobiju ovlaštenje za istraživanje, statistike i analize kao sekundarne obrade podataka. Nije prihvaćen Člankom 28. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisani su korisnici CEZIH-a, a to su ministarstvo nadležno za zdravstvo, HZZO, zdravstveni zavodi, svi pružatelji zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i druge ovlaštene pravne i fizičke osobe, u skladu sa zakonom.
6 Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 19. Potrebno je specificirati obavezu suradnje institucija, umjesto neodređenog izraza ""prenijet će se", jer se podaci neće prenijeti sami po sebi. Potrebno je pažljivo navesti formulaciju, postoji rok od 3 godine, ali ne i konkretna obaveza realizacije kontinuiranog prijenosa informacija od institucija koje vode vanjske registre s obzirom da se ne radi o jednokratnom prijenosu, nego o potrebi kontinuiranog prijenosa informacija. Nije prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. Člankom 19. stavkom 1. Zakona propisano je da zdravstveni i drugi osobni podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih organizacijskih, tehničkih i sigurnosnih mjera, a stavkom 2. toga članka propisano je da se obrada zdravstvenih podataka provodi elektroničkim putem u zdravstvenoj informacijskoj infrastrukturi Republike Hrvatske, koja je obvezna koristiti zajedničku tehnološku osnovicu i komponente razvijene za potrebe državne informacijske infrastrukture. U zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske obvezno je korištenje izvornih zdravstvenih podataka, osim ako je tim Zakonom drugačije uređeno, a izvorni podaci prikupljaju se što bliže izvoru i vremenu njihova nastanka. Kontinuirane obveze su propisane Zakonom o podacima I informacijama u zdravstvu, pa su tako člankom 28. Zakona propisani korisnici CEZIH-a i izrijekom je propisana obveza da svi pružatelji zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj obvezno razmjenjuju zdravstvene podatke putem CEZIH-a.
7 Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 16. Predlažemo da nakon što osoba premine pristup njenom e-kartonu dobije i mrtvozornik, s ciljem točnijeg definiranja uzroka smrti. Predlažemo navesti kome je pristup informacijama inicijalno omogućen ukoliko pacijent ne mijenja postavke. Predlažemo da se uvid u e-karton omogući i zdravstvenim radnicima iz hitnih službi te u slučaju javnozdravstvenih ugroza i zdravstvenim radnicima iz epidemioloških službi. Nije prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani.
8 Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 3. Iako u nazivu Pravilnika stoji da se u njemu definira i opseg e-kartona u cijelom Pravilniku se niti jednom ne spominje navedeni opseg. Predlažemo definirati opseg. Nije prihvaćen Člankom 22. stavkom 3. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U člancima 3. do 11. Pravilnika naveden je sadržaj I opseg podataka e-Kartona.
9 Vedran Sušac PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 15. STAVAK 3 DOPUNITI: Za potpunost i vjerodostojnost izvornog elektroničkog zapisa zdravstvenog podatka prenesenog u e-Karton odgovoran je doktor medicine primarne zdravstvene zaštite i drugi ovlašteni pružatelj zdravstvene zaštite: ljekarnik, stomatolog i liječnik specijalist, odnosno svaki ovlašteni zdravstveni radnik koji je taj podatak upisao. OBRAZLOŽENJE: Uz potpuno slaganje sa prethodnim komentarom dodajem da sve skupa neće imati pravi učinak i smisao na reformu zdravstva ukoliko pristup ne bude omogućen direktno na radnim jedinicama zdravstvenih radnka koji rade sa pacijentom posebno misleći pri tome na ljekrnike, tim više što je sve češći dolazak pacijenata u ljekarne čak i zbog ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija. Ljekarnici moraju imati mogućnost uvida u karton i upisa ljekarničkog komentara, opažanja, savjeta, preporuke i postupka koji su učinili nad pacijentom. Nadalje, to se u CEZIH platformi, odnosno računalnim programskim rješenjima zdravstvenih ustanova može vrlo jednostavno riješiti postavljam linka E karton gdje se uz upis OIB-a ili MBO-a pacijenta te upisom HZZO šifre zdravstvenog radnika ili PIN-a, koji dodijeli platforma CEZIH, ljekarniku omogućuje pristup i unos navedenih podataka. Netko je spomenuo da bi bar spec. kliničke farmacije mogli imati pristup e-kartonu, ako se to ne želi omogućiti svim ljekarnicima. Smatram da to nema smisla jer za sada spec. kliničke farmacije većinom rade u jedinicama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i imaju minimalan, gotovo nikakav, kontakt sa pacijentima, osima ako se u dogledno vrijeme to ne promijeni u suprotnom smijeru što bi također imalo veliki stručni benefit za zdravstvo u RH. Nije prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 23. toga Zakona propisana je odgovornost za upis podataka. Osim toga u članku 4. stavku 1. dodan je OIB.
10 Slaven Falamić PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 15. e-Karton nema smisla ukoliko svi koji pružaju zdravstvenu skrb uključujući one izvan mreže zdravstvene zaštite nemaju pristup i obvezu/mogućnost unosa. Naime, jako veliki broj pacijenata prisiljen je ili želi obavljati preglede privatno, s anticipiranim porastom takve skrbi u budućnosti. Zbog sprječavanja neželjenih događaja ili primjerice duplikacija u terapiji i bolje kvalitete i mogućnosti praćenja liječenja od strane liječnika neophodno je osigurati pristup e-kartonu navedenima. Nije prihvaćen Člankom 28. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisani su korisnici CEZIH-a i obveza da svi pružatelji zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj obvezno razmjenjuju zdravstvene podatke putem CEZIH-a.
11 Mario Đurić PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Nije prihvaćen Proširenje korisnika e-Kartona ne može se prihvatiti izvan propisanog člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu, pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Doktor medicine primarne zdravstvene zaštite pristupa eKartonu i ima podatke o propisivanju lijeka te ima mogućnost kontaktirati ljekarnika kada je to potrebno, a isto tako i ljekarnik njega, u odnosu na aktivnu terapiju i povijest propisivanja lijeka, neovisno o platitelju. Doktor medicine primarne zdravstvene zaštite ovlašten je i obvezan voditi podatke o svim lijekovima koje uzima pacijent, pa tako i o bezreceptnim lijekovima.
12 Josipa Kern PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA S obzirom na to da su Pravilnikom definirani SADRŽAJI tj. zdravstveni podaci - u tekstu se ne govori ništa o OPSEGU - predlažem sljedeći naziv ovog pravilnika: PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Nadalje, sadržaj podataka je naveden vrlo općenito. Sigurno je da treba svaki sadržaj jasno opisati (numerički podatak i jedinice mjerenja, kategorije i šifre, tekstovi itd.). Zato je očekivano da ovaj Pravilnik dobije Aneks s jasno opisanim zdravstvenim podacima, a u samom Pravilniku treba dodati jedan članak koji će ukazivati na postojanje tog Aneksa. Nije prihvaćen Člankom 22. stavkom 3. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U člancima 3. do 11. Pravilnika naveden je sadržaj i opseg podataka e-Kartona.
13 Karmen Lončarek PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. Pod (2), dodati podatak, koji može upisati i mijenjati sam pacijent: Koga obavijestiti u slučaju da pacijent zbog zdravstvenog stanja nije sposoban sam odlučivati ili saopćiti svoju volju (npr. poremećaj svijesti, onemogućeno komuniciranje) - ime i prezime osobe, MBO, adresa, kontaktni telefon i/ili mobitel. Naime, za nas kliničare to bi bila i smjernica koga prvoga kontaktirati u slučaju iznenadne pacijentove smrti. Nije prihvaćen Ovo pitanje uređuje se zakonom te je u članku 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisano da e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Pacijent može dati podatke svojem izabranom doktoru obiteljske medicine, koji može upisati taj podatak, u skladu sa zakonom propisanom nadležnosti I odgovornosti zdravstvenog radnika za upis podataka.
14 Karmen Lončarek PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. Pod (2), dodati podatak, kojega može upisati i mijenjati pacijent sam: Uvjeti stanovanja (podstanar, u vlastitoj kući/stanu, kod roditelja itd.) te broj članova domaćinstva. Naime, ove socijalne odrednice su veoma važne kad se izrađuje plan skrbi za pacijenta (kod otpusta, kod uključivanja u palijativnu skrb itd.). Podsjećam da su, prema SZO, socijalne odrednice odgovorne za 80% zdravstvenih ishoda u populaciji. Nije prihvaćen Ovo pitanje uređuje se zakonom te je u članku 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisano da e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani.
15 Medicinski fakultet u Splitu PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Poštovani, Nastavno na Nacrt Pravilnika o opsegu i sadržaju podataka te načinu vođenja e-kartona koji je objavljen na portalu e-savjetovanja 22. veljače 2023. predlažemo izmjene i dopune u sljedećim odredbama: U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ sukladno Zakonu o lijekovima. Komentari na članak 6. stavak 6.: a) E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. b) E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. c) E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte), u suprotnom liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. Komentari na članak 16.: a) Potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a (uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze). b) Potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Nadamo se da ćete uvažiti naše prijedloge. S poštovanjem, Djelomično prihvaćen Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama i članku 6. u stavku 6. točki g) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, dok se proširenje korisnika e-Kartona ne može prihvatiti izvan propisanog člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu. Doktor medicine primarne zdravstvene zaštite pristupa eKartonu i ima podatke o propisivanju lijeka te ima mogućnost kontaktirati ljekarnika kada je to potrebno, a isto tako i ljekarnik njega, u odnosu na aktivnu terapiju, povijest propisivanja lijeka, neovisno o platitelju. Doktor medicine primarne zdravstvene zaštite ovlašten je I obvezan voditi podatke o svim lijekovima koje uzima pacijent, pa tako i o bezreceptnim lijekovima.
16 Ana Marija Caktaš PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 2. Nastavno na Nacrt Pravilnika o opsegu i sadržaju podataka te načinu vođenja e-kartona koji je objavljen na portalu e-savjetovanja 22. veljače 2023. predlažem izmjene i dopune u sljedećim odredbama: U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U članku 4. stavku 1. dodan je OIB. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
17 Marijana Briševac PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup samo ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U članku 4. stavku 1. dodan je OIB. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
18 ANA KLASIĆ PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: OIB Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: Naziv medicinskog proizvoda Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Petra Garaj 15.03.2023 15:404 0 U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. KATARINA ŠTERN KASA 15.03.2023 13:316 0 U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Emilija Horvat 15.03.2023 12:164 0 U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U članku 4. stavku 1. dodan je OIB. U članku 6. stavku 1. Pravilnika prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
19 ANA KLASIĆ PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 2. U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: OIB Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: Naziv medicinskog proizvoda Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Petra Garaj 15.03.2023 15:404 0 U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. KATARINA ŠTERN KASA 15.03.2023 13:316 0 U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Emilija Horvat 15.03.2023 12:164 0 U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U članku 4. stavku 1. dodan je OIB. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
20 NERA ENGLER PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U članku 4. stavku 1. dodan je OIB. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
21 SNEŽANA MECING MATOKOVIĆ PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U članku 4. stavku 1. dodan je OIB. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
22 Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. Osobne i druge podatke predlažemo zvati Administrativni podaci. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci - predlažemo dodati: OIB te iz drugih službenih izvora dopuniti statusne podatke korisnika kao što su datum smrti, status radnog mjesta (radno aktivan/umirovljenik, službeno prebivalište (adresa stanovanja iz evidencije MUP-a), boravište (unosi pacijent), razina i vrsta kvalifikacije (status prema evidenciji mirovinskog osiguranja), radno mjesto - status prema evidenciji mirovinskog osiguranja)...) Djelomično prihvaćen U članku 4. stavku 1. dodan je OIB.
23 Jelena Jelaska PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 6. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
24 Marina Marušić Fojs PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 6. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
25 Ivanka Živković PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: OIB Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: Naziv medicinskog proizvoda Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Petra Garaj 15.03.2023 15:402 0 U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. KATARINA ŠTERN KASA 15.03.2023 13:315 0 U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Sanja Ursula Herega 15.03.2023 17:512 0 U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: OIB Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: Naziv medicinskog proizvoda Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Petra Garaj 15.03.2023 15:403 0 U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U članku 4. stavku 1. dodan je OIB. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
26 TANJA VRUČINA KLARIĆ PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: OIB Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: Naziv medicinskog proizvoda Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Petra Garaj 15.03.2023 15:402 0 U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. KATARINA ŠTERN KASA 15.03.2023 13:315 0 U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup samo ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U članku 4. stavku 1. dodan je OIB. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
27 Sanja Ursula Herega PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: OIB Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu,  u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta.  U članku 6. stavku 7. dodati: Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta)  Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: Naziv medicinskog proizvoda Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U članku 4. stavku 1. dodan je OIB. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
28 Petra Garaj PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U članku 4. stavku 1. dodan je OIB. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
29 KATARINA ŠTERN KASA PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U članku 4. stavku 1. dodan je OIB. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
30 Emilija Horvat PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U članku 4. stavku 1. dodan je OIB. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
31 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 7. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. Djelomično prihvaćen U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
32 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 6. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
33 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima Djelomično prihvaćen U članku 4. stavku 1. dodan je OIB.
34 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Poštovani, Nastavno na Nacrt Pravilnika o opsegu i sadržaju podataka te načinu vođenja e-kartona koji je objavljen na portalu e-savjetovanja 22. veljače 2023. predlažemo izmjene i dopune u sljedećim odredbama: U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. U članku 4. Osobni podaci o pacijentu i drugi podaci dodati: - OIB - Prebivalište i boravište, ako ga ima U članku 5. Zdravstveni podaci o pacijentu, - u točki a) iza riječi „alergije i preosjetljivosti“ dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“; - u točki g) iza riječi „propisani i izdani lijekovi“ dodati „na teret HZZO-a i na teret pacijenta“; - u točki i) iza riječi „propisani“ dodati „i izdani“ medicinski proizvodi. U članku 6. stavku 1. dodati „i prijavljene nuspojave na lijekove“. U članku 6. stavku 5. potrebno je definirati što su veći medicinski postupci (a contrario i što su manji medicinski postupci). „Veći medicinski postupci“ nije zakonski termin, nisu nigdje definirani. Postoji li službeni popis većih medicinskih postupaka koji bi zdravstveni radnici mogli koristiti kao kriterij pri odlučivanju? Trebalo bi definirati ili izbaciti taj pojam iz pravilnika. U članku 6. stavku 6. točki b) potrebno je riječi „aktivni sastojci“ zamijeniti riječima „djelatna tvar“ jer je „djelatna tvar“ pravilan farmaceutski i zakonski izraz sukladno Zakonu o lijekovima. U članku 6. stavku 6. točki e) potrebno je nakon riječi „datum i vrijeme izdavanja“ dodati riječi „i mjesto izdavanja“. Komentar na članak 6. stavak 6.: E-karton bi morao sadržavati i podatke o svim propisanim lijekovima, neovisno o njihovom registracijskom statusu (receptni ili bezreceptni) i platitelju (HZZO ili pacijent) kako bi liječnik mogao pri propisivanju provjeriti kontaindikacije i interakcije. To je za pacijente sa zahtjevnim farmakoterapijama iznimno važno. Također, E-karton mora imati opciju da se bilježi svako izdavanje lijeka u ljekarni kako bi liječnik i ljekarnik imali informaciju o prekomjernom korištenju lijekova i eventualnoj zloupotrebi lijekova. Dodatno, E-karton bi trebao imati opciju bilježenja izdavanja receptnih lijekova u ljekarni čiji trošak ne snosi HZZO već u cijelosti snosi pacijent (receptni lijekovi koji se izdaju na tzv. privatne/bijele recepte) iz razloga što se ovakav način podizanja i uporabe receptnih lijekova trenutno ne bilježi u e-kartonu dosljedno i u potpunosti te liječnici nemaju uvid u cjelokupnu propisanu farmakoterapiju koju pacijent koristi, a što je iznimno važno za učinkovito liječenje pacijenta. U članku 6. stavku 7. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda ugrađenog u tijelo (implantanta) - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja/ugradnje U članku 6. stavku 8. dodati: - Naziv medicinskog proizvoda - Datum, vrijeme i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda Naime, za medicinske proizvode potrebno je dodati isti set podataka kao i za lijekove, potrebno je osigurati vidljivost i dinamiku preuzimanja medicinskih proizvoda i ortopedskih pomagala kako bi liječnik specijalist mogao vidjeti razinu samokontrole bolesti. U članku 7. stavku 1. točki c) iza riječi „liječenje u bolničkim zdravstvenim ustanovama“ dodati „i poliklinikama“. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Nadamo se da ćete uvažiti naše prijedloge. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani. Člankom 22. stavkom 3. toga Zakona propisan je sadržaj Pravilnika, te se Pravilnikom propisuje opseg i sadržaj podataka i način vođenja e-Kartona. U članku 4. stavku 1. dodan je OIB. Vezano uz članak 6. stavak 1. Pravilnika, prihvaćen je prijedlog o nuspojavama. U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”. U članku 6. stavku 6. točki b) Pravilnika prihvaćen je prijedlog, te je riječ „aktivni sastojci” zamjenjena riječju “djelatna tvar”, a u točki e) dodane su riječi “izdavatelj lijeka”, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja lijeka. Također su u članku 6. stavku 8. c) dodane riječi „izdavatelj medicinskog proizvoda“, temeljem kojeg podatka se može pratiti i mjesto izdavanja medicinskog proizvoda. U članku 7. stavku 1. točki c) riječi “bolničkim zdravstvenim ustanovama” zamjenjuju se riječima “zdravstvenim ustanovama”.
35 Josipa Kern PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. S obzirom na 1. stavak članka 14, u 1. stavak Članka 4. treba dodati OIB (radi povezivanja s drugim sustavima poput obrazovanja, uprave itd) Djelomično prihvaćen U članku 4. stavku 1. dodan je OIB.
36 JOSIP VRANČIĆ PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA - Nedostaje opis primarne svrhe i drugih namjena eKartona. Primarna svrha bi trebala biti uvid medicinskog osoblja u zdravstvene podatke pacijenta koji su bitni za neplaniranu zdravstvenu skrb sukladno EU Patient summary. - U svjetlu EHDS (European Health Data Space) regulative potrebno je definirati upotrebu podataka iz eKartona u druge svrhe u anonimiziranom obliku (statistika, stručna i znanstvena istraživanja, proizvodnja zdravstvenih informacija za donošenje odluka i druge namjene) - Zbog velike količine podataka predviđenih da se vode u eKartonu, od kojih mnogi ne služe pružanju neplanirane zdravstvene skrbi, eKarton će postati nepregledan i tako neiskoristiv za svoju primarnu svrhu. - Nije definirano hoće li eKarton sadržavati sve ikad upisane slučajeve i postupke u kojem slučaju tekođer preglednost i iskoristivost za primarnu svrhu postaje upitna. Alternativa bi bilo uređivanje kronične terapije i kroničnih dijagnoza na razini obiteljske i kontrola kvalitete istih. - Nije predviđeno bilježenje kontraindiciranih lijekova (npr. lijekova na koje je pacjent razvio nuspojave koje ne spadaju u spektar anafilaktičkih/alergijskih reakcija). Dodati pod terapiju kao dodatnu stavku. - Članak 5. stavak „e“ - Nejasno je kako je definiran „veći medicinski postupak“. - Članak 6. stavci 3 i 4 – Nije definirano iz kojeg izvora i po kojim kriterijima se vrši razlikovanje podataka u povijesti bolesti i akutnim bolestima i zdravstvenom stanju - Članak 15. stavak 3: Za potpunost i vjerodostojnost izvornog elektroničkog zapisa zdravstvenog podatka prenesenog u e-Karton odgovoran je doktor medicine primarne zdravstvene zaštite i drugi ovlašteni pružatelj zdravstvene zaštite odnosno ovlašteni zdravstveni radnik koji je taj podatak upisao. Nije definirano tko je odgovoran za (ne)slanje izvornog elektroničkog zapisa u eKarton putem CEZIHa. Primjerice, postoji veliki udio izrađenih nalaza iz bolnica (mišljenje specijalista, laboratorijski nalaz, otpusno pismo) koji nikad nisu poslani u CEZIH niti vidljivi u eKartonu. Propust slanja može biti na razini autora, organizacijske jedinice u bolnici, informatičkog rješenja ili drugdje. Josip Vrančić, dr.med. Djelomično prihvaćen Člankom 22. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu propisan je e-Karton - središnji elektronički zdravstveni zapis kao dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u. e-Kartonu imaju pristup ovlašteni zdravstveni radnici koji sudjeluju u liječenju, zdravstvenoj njezi i skrbi za pacijenta te one ovlaštene osobe kojima je pacijent dao izričitu privolu. Uvid u podatke u e-Kartonu ima i sam pacijent putem sustava e-Građani U članku 6. stavku 5. Pravilnika riječi “većim medicinskim postupcima” zamijenjene su riječima “invazivnim kirurškim zahvatima”.
37 Marija Novak PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Podržavam prijedloge navedene od strane Hrvatske ljekarničke komore Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 Centar za mirovne studije PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 12. S obzirom na članke 69. Zakona o privremenoj i međunarodnoj zaštiti (NN 70/15, 127/17) te članak 21. Stavak 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18, 26/21, 46/22) koji propisuju da “azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom, stranac pod privremenom zaštitom te stranac – član obitelji azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i stranca pod privremenom zaštitom ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u istom opsegu kao osigurana osoba iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.” nužno je osigurati mogućnost vođenja e-Kartona za navedene osobe. Naime s obzirom da navedene osobe nisu osiguranici HZZO-a te kao takve nemaju MBO (osim u slučaju zaposlenja na području Republike Hrvatske i to isključivo za vrijeme trajanja zaposlenja) za navedene osobe nije osigurana mogućnost stvaranja e-Kartona. Stoga je nužno izmijeniti ovaj članak kako bi se omogućilo stvaranje i vođenje e-Kartona „u istom opsegu kao osiguranim osobama iz obveznoga zdravstvenog osiguranja“. Predlažemo dodavanje novih stavaka kojima bi se propisivalo sljedeće: „e-Karton, kao središnji elektronički zdravstveni zapis, nastaje za azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom, stranca pod privremenom zaštitom te stranca – člana obitelji azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i stranca pod privremenom zaštitom u roku od 15 dana od trenutka kada ministarstvo nadležno za zdravstvo dobije obavijest od nadležne policijske uprave, odnosno policijske postaje o odobrenju azila, supsidijarne zaštite, privremene zaštite, odnosno privremenog boravka sukladno posebnim propisima. Na zahtjev azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom, stranca pod privremenom zaštitom te stranca – člana obitelji azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i stranca pod privremenom zaštitom upućenom ministarstvu nadležnom za zdravstvo otvoriti će se e-Karton za osobu koja je podnijela zahtjev u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.“ Podsjećamo da na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj je već predviđen postupak obavještavanja Ministarstva zdravstva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 Slavica Čelar PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Podržavam sve prijedloge Hrvatske ljekarničke komore i smatram da ljekarnicima treba omogućiti uvid u e-karton ili dio e-kartona gdje će se evidentirati receptna terapija bilo da je plaća HZZO ili sam pacijent. Uvidom u te podatke ljekarnicima se omogućava bolja skrb za pacijente, moguće je izbjeći dupliciranje terapije i spriječiti neželjene interakcije lijekova. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 Antonio PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. Treba uvesti pacijenta s invaliditetom i gluhih osoba za e-Kartona da lakse pristup i upis da prednosti lakše za pregled Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 DAMIR ČAVLOVIĆ PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Podržavam sve navedeno od strane Hrvatske ljekarničke komore. Dostupan pristup e-kartonu ljekarnicima bi omogućilo kvalitetnije obavljanje ljekarničke skrbi Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
42 ZVEZDANA PETROVIĆ PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Podržavam sve navedeno od strane Hrvatske ljekarničke komore. Dostupan pristup e-kartonu ljekarnicima bi omogućilo kvalitetnije obavljanje ljekarničke skrbi čime bi se značajno moglo doprinijeti poboljšanim ishodima liječenja i sigurnosti pacijenata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
43 Zlatko Papeš PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Predlažem da se umjesto termina "e-karton" koristi neki primjereniji koji ne dovodi u zabludu o nositelju zapisa, npr, zdravstveni zapis ili sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
44 Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Predlažemo u e-karton uključiti podatke o Nacionalnim i drugim preventivnim pregledima za pacijenta. Smatramo da je neophodno Pravilniku dodati aneks s izvorima i opisom podataka (numerički podatak, jedinice mjerenja, kategorije i šifre, npr. što se misli pod statusom bolesti...). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
45 Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 17. Predlažemo da se pojedincu omogući i da zabrani pristup svom e-kartonu zdravstvenim radnicima sukladno UREDBI (EU) 2016/679 (GDPR). U članku 17 stavak 2 predlažemo unijeti ....a na njegov vlastoručno popisani zahtjev.... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
46 Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 9. Podatke iz članka 9. službeno preuzeti iz Registra osoba s invaliditetom. Ove podatke ne treba posebno ponovo upisivati, jer se već nalaze u službenim sustavima, a djelatnici primarne zdravstvene zaštite su već dovoljno sada (pre)opterećeni upisom podataka. Također je u pitanju i vjerodostojnost podataka, ako bi ovi podaci bili upisani temeljem izjave pacijenta, a ne temeljem službenog statusa iz postojećih registara. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
47 Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 14. Predlažemo u članak 14. kao službenu evidenciju izvora podataka navesti i Ministarstvo unutarnjih poslova. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
48 Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 2. U članak 2. dodati definiciju zdravstvenih radnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
49 Jelena Jelaska PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 16. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 Jelena Jelaska PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 2. U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
51 Marina Marušić Fojs PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 16. Podržavam stav HLJK: ljekarnici imaju kompetencije provjeriti interakcije lijekova, a često je teško dobiti točne informacije od pacijenta direktno jer se pacijenti ne sjećaju točnih naziva lijekova, doza, indikacija ili zaborave spomenuti dio terapije. Smatram da im to svejedno ne bi trebalo biti razlog za uskraćivanje te usluge ljekarničke skrbi u zdravstvenom sustavu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
52 Marina Marušić Fojs PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 2. U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
53 IVAN PAPIĆ PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 17. Trenutno je po automatizmu ''zaklikano'' da ljekarnici ne mogu pristupiti e-kartonu, već im to posebno treba dozvoliti pacijent. Barem cca 500.000 ljudi, mahom starijih pacijenta 60+, ne posjeduje način prijave u Portal zdravlja putem e građani, niti će to imati! Stoga je potrebno i ljekarnike staviti po automatizmu kako bi mogli što kvalitetnije raditi, posebice u sekundarnoj/tercijarnoj ZZ. E-karton je posebno zanimljiv ljekarnicima upravo u skupinama pacijenata koji koriste puno lijekova, a nemogu upamtiti koji su. Ukoliko ostane da pacijenti koji potencijalno mogu imati najviše koristi ne mogu dati privolu preko e-Građani, jer nemaju pristup e-Građanima, ljekarnicima je ovakav sustav gotovo neupotrebljiv u bolnicama. Te će pristup e-Kartonu vršiti preko kartica kolega liječnika. Što je besmisleno. Ivan Papić, spec. klin. farmacije Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
54 Slaven Falamić PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 16. Podržavam stav Hrvatske ljekarničke komore. Ukoliko e-Karton ne bude dostupan svim ljekarnicima minimalno treba razmotriti davanje pristupa barem specijalistima kliničke farmacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
55 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 16. U članku 16. potrebno je izričito navesti da ljekarnik ima pravo na uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Obrazloženje: Ljekarnici bi trebali imati uvid minimalno u sljedeće podatke pacijenta: Aktivna terapija, povijest propisivanja i izdavanja/preuzimanja svih lijekova, neovisno o njihovom registracijskom statusu i platitelju (receptni i bezreceptni lijekovi), kao i pravo uvida u laboratorijske nalaze. Također, potrebno je omogućiti ljekarnicima unos podataka o bezreceptnim lijekovima koji imaju značajne interakcije s drugim lijekovima te kontraindikacije za neka zdravstvena stanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
56 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 2. U članku 2. dodati značenje izraza ljekarnik: - Ljekarnik je magistar farmacije s važećim odobrenjem za samostalni rad koji radi u ljekarni na neposrednom pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
57 SUNČANA BILOGLAV PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Kod upisa spola, koji spol se upisuje za trans osobu koja je medicinski i pravno promijenila spol (Zakon o državnim maticama predviđa promjenu spola)? Piše li se biološki spol ili rod? Kako će specijalisti u bolnicama davati terapiju ljudima kojima u e-Kartonu piše rod, a ne biološki spol? Kako će se upisivati podaci za trans žene (muškarci koji su promijenili spol u ženu) u odjeljku o ginekološkom statusu, a kako za trans muškarce (žene koje su promijenile spol u muškarca)? Hoće li trans muškarac moći ići na porodiljni dopust i kako će se to evidentirati u e-Kartonu ako mu je zabilježen spol: "muško"? Prema nekim izjavama trans udruga, u Hrvatskoj ima 30-tak osoba koje su pravno promijenile spol, pa se ne bi trebalo zanemarivati i te aspekte zdravstvene zaštite. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
58 Krešimir Grgić PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Smatram da osobe koje trebaju na izdržavanje maksimalne zatvorske kazne ne bi trebali donositi niti predlagati bilo kakve zakone. Statistika umrlih u RH pokazuje da nije bilo nikakve epidemije, a statistika zauzetosti bolničkih kapaciteta pokazuje da su bolnički kapaciteti manje bili zauzeti 2020.g. nego 2019.g. čak i na respiratornom odjelu. Također, statistika ukupno umrlih u RH pokazuje da je najmanje 6000-7000 hrvatskih građana umoreno mjerama i cjepivom protiv tkz kovida: Statistika umrlih u RH: 2015.g. ..........55651 umrlih 2016.g. ............52454 umrlih 2017.g. ............54261 umrlih 2018.g..............52967 umrlih 2019.g............. 52327 umrlih 2020.g. ............56677 umrlih 2021.g. ............63.611 umrlih (najveći broj ljudi cij€pljen je u ovoj godini) 2022.g..............57.364 umrlih Stoga predlažem da se odustane od ovog zakona i da se malo bolje razmotri da li je u skladu sa Hipokratovom zakletvom koja kaže: "Što po svojem poslu budem saznao ili vidio, pa i inače, u saobraćaju s ljudima, koliko se ne bude javno smjelo znati, prešutjet ću i zadržati tajnu. Budem li održao ovu zakletvu i ne budem li je prekršio, neka mi bude sretan život i ugled ljudi do u daleka vremena; prekršim li ovu zakletvu i zakunem li se krivo, neka me zadesi protivno". Ono što se smije javno znati može odrediti samo pacijent i osobni liječnik, a nikako Svjetska zdravstvena organizacija niti državni aparat koji su u posljednje tri godine pokazali da su u stanju na veoma grubi način kršiti najosnovnija ljudska prava zbog izmišljene pandemije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
59 Željana Margan Koletić PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Nastavno "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Health Data Space (COM(2022)0197 – C9 0167/2022 – 2022/0140(COD))" koji omogućava korištenje podataka u svrhu sekundardne uporabe podataka za istraživanja temeljem odgovarajućeg zahtjeva i u anonimiziranom obliku, potrebno je isto regulirati i ovdje kako bi se omogućilo uključivanje RH u EU istraživanja, u koja najčešće nisu uključene zemlje istočne i južne EU, s obzirom na nesređenost i nemogućnost pristupa podacima/bazama u tim zemljama. Kako bi se osiguralo da su EU odluke koje se donose temeljem određenih istraživanja, posebice u zdravstvu i regulativi na području lijekova/medicinskih proizvoda primjenjive i za RH, potrebno je napraviti korake koji će omogućiti pristup podacima uz poštivanje zaštite osobnih podataka. Isto će omogućiti i sve veće uključenje RH tijela u EU projekte i financiranje iz istih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
60 Nina Pojatina PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Poštovani, Što se komunikacije tiče, postoji telefonska sekretarica otvorena 24 sata na koju se mogu ostavljati poruke, email adresa ordinacije, te fiksni telefon ordinacije. Mislim da nije potrebno da liječnici daju svoj broj mobitela ni pacijentima, ni bolničkim liječnicima za kontaktiranje obiteljskog liječnika jer to nije njihova dužnost izvan radnog vremena. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
61 Dunja Stolnik PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. Slažem se s kolegama koji su napisali i argumentirali da nije potreban broj mobitela obiteljskog liječnika, osim ako se to ne odnosi na službeni mobitel koji je u funkciji za vrijeme radnog vremena. Osim fiksnog telefona, postoje i drugi komunikacijski kanali kao što su e-mail i telefonska sekretarica. Također je upitno što bi se sve vidjelo iz povijesti bolesti, neke informacije koje obiteljski liječnik upisuje u karton pacijenta nisu za dijeljenje s drugim osobama (pacijenti nam nerijetko povjeravaju svoja najintimnija razmišljanja koja zapisujemo kako bismo imali podsjetnik, a to nije nešto što bi trebao vidjeti svatko tko ima pristup e-kartonu). Unatoč tome što smo najdostupniji pacijentima (što potvrđuje činjenica da mi se vlastiti pacijenti obraćaju zbog zubobolje jer im je stomatolog nedostupan ili zbog raznih ginekoloških problema jer im je ginekolog nedostupan ili jer bi dugo čekali na pregled, a o čekanju na preglede i pretrage u bolnici da ni ne spominjem), najopterećeniji nemedicinskim poslovima, kadrovski devastirani, i dalje mnogi misle da bismo se trebali preseliti u ordinacije i biti dostupni 24/7. Najbolje dati i privatni broj mobitela i kućnu adresu i pacijentima i drugim kolegama. Mi ionako nemamo pravo na privatni život i svrha našeg postojanja na ovome svijetu je da radimo dok ne umremo u ordinaciji, da budemo dostupni ama baš svima i u svakom trenutku. Ionako smo mi obiteljski liječnici inferiorni jer se na one "prave" bez pogovora čeka mjesecima. I nitko se ne bi usudio tražiti njihov broj mobitela. To što se mnogima od njih ne da poslati nalaz na CEZIH (što bi isto bio pravovremeni oblik komunikacije) također nitko ne propitkuje jer uvijek je rješenje svaliti sve na obiteljsku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
62 magdalena mikac PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Poštovani, smatram kako unošenje broja telefona liječnika nije nužno, niti bi trebalo biti, jer bi on tada bio dostupan i izvan radnog vremena što nije njegova dužnost. Postoje služene adrese i telefonski brojevi ordinacija koji su dostupni pacijentima. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
63 Iva Matanović PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. Pomalo je nevjerojatno da se predlaže dodavanje broja mobitela LOM-a u pacijentov karton, bilo da je dostupan samo drugom zdravstvenom osoblju ili i samim pacijentima. Malo tko ima službeni mobitel, a unos privatnog mi se čini popriličnom invazijom u privatnost. Nemamo ni mi LOM-ovi privatne brojeve mobitela liječnika u bolnicama koji liječe naše pacijente. Strah me pomisliti što će se sljedeće predložiti, možda da se dodaju i naše kućne adrese pa da nas se može u vrijeme kada ne radimo u ambulantama posjetiti kući za konzultacije ili nekakav oblik obrnutih kućnih posjeta gdje u svom domu primamo pacijente, druge kolege ili tko već želi naići jer što ne bi bili dostupni 24/7? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
64 Blanka Tonkovic PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Poštovani, Smatram da nije prihvatljivo unošenje broja mobitela doktora jer bi time on bio na raspolaganju u bilo koje doba dana, svaki dan u tjednu što nije njegova dužnost. Postoji službena adresa ordinacije te fiksni telefon ordinacije koji je dostupan pacijentima 24 sata, koji za to služe. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
65 Nataša Ban Toskić PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. U e kartonu već sada postoji komunikacijski kanal sa patronažnom službom koja teritorijalno pokriva adresu pacijenta. Komunikacija je vezana isključivo lokacijski a ne osobno. Stoga je nepotrebno unositi konkretne brojeve mobitela patronažnih sestara / tehničara budući da se oni mogu izmjenjivati. To je realna okolnost uslijed kadrovskih deficita koji su često nepredvidivi. Unošenje broja mobitela liječnika je moguće jedino u kontekstu unošenja broja mobitela svih liječnika koji su imali udjela u liječenju određenog pacijenta jer komunikacija u tom smislu može biti samo jedinstvena, ravnopravna i ujednačena. Dostupan izabrani liječnik mora imati jednako dostupne konzultante. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
66 Nataša Ban Toskić PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Nije jasno navedeno što će se od zdravstvenih podataka vidjeti u e kartonu glede anamneze i statusa. Zdravstveni karton pacijenata kojega vode izabrani liječnici sadrži niz podataka koji su povjerljivi i privatni te nema razloga da uvid u takve podatke ima itko drugi osim izabranog liječnika, autora zapisa. Opći uvid uveo bi cenzuru u zapise i tako uništio jedinstvenu ulogu izabranog liječnika. Potpuno je dovoljno da budu vidljivi podatci o krvnoj grupi, aktivnim bolestima i stanjima, aktivnim terapijama, implantatima, alergijama, antikoagulantnoj terapiji i hospitalizacijama. Neprihvatljiva je namjera upisa broja mobitela izabranog liječnika jer postoji dovoljan broj komunikacijskih kanala - fiksni telefon u ordinaciji, e pošta , Portal Zdravlje. Potrebno je osigurati dostavu svih Otpusnih pisama i konzilijarnih specijalističkih nalaza putem CEZIH-a u e karton. U slučaju da bi se ustrajalo u unosu broja mobitela izabranog liječnika, onda bi bilo , svakako, obavezno unijeti i broj mobitela svakog liejčnika koji je liječio ili pregledavao pacijenta Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
67 Josipa Kern PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 11. Po mom mišljenju e-Karton treba sadržavati i onu medicinsku dokumentaciju koja je nastala u privatnom sektoru. Stoga bi Članak 11. trebalo dopuniti, pa on treba glasiti ovako: "Osim podataka .... otpusna pisma i drugu medicinsku dokumentaciju bilo da je ona nastala u javnom ili privatnom zdravstvu)." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
68 Josipa Kern PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 16. Članak 16 (Stavak 1) - predlažem promjenu: Izabrani doktori primarne zdravstvene zaštite imaju uvid u podatke i dokumentaciju e-Kartona pacijenta putem CEZIH-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
69 Renata Pavlov PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA Ne dolazi u obzir davanje broja mobitela ni pacijentima niti bolnickim lijecnicima za kontaktiranje obiteljskog lijecnika. Postoji telefonska sekretarica otvorena 24 sata na koju se mogu ostavljati poruke, email adresa ordinacije, te fiksni telefon ordinacije. Sasvim dovoljno kanala za komunikaciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
70 Karmen Lončarek PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. Čl. 4, iza c) datum rođenja, za umrle pacijente treba stajati i datum smrti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
71 Karmen Lončarek PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. Pod (2), iza g) dodati i podatak o patronažnoj sestri nadležnoj za pacijenta. Naime, to je ključan podatak kod planiranja bolničkog otpusta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
72 Karmen Lončarek PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. Pod (2), podatak ima li pacijent zakonskog skrbnika, te podatci o zakonskom skrbniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
73 Karmen Lončarek PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. Uz g) radno mjesto, dodati i radni status (stalno ili privremeno zaposlen, samozaposlen, nezaposlen, umirovljen...). Također i podatak ako je pacijentu oduzeta poslovna sposobnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
74 Karmen Lončarek PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. Uz e) prebivalište, potrebno je i boravište. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
75 Karmen Lončarek PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. Pod g), potrebno je dodati i podatak o radnom vremenu izabranog liječnika obiteljske, te svih ostalih izabranih liječnika. Bilo bi korisno kad bi eKarton sadržavao broj mobitela izabranog liječnika koji bi bio vidljiv samo drugim liječnicima koji pregledavaju eKarton, ali ne i samome pacijentu. Na taj način bi se razdvojila komunikacijska linija između izabranog liječnika i njegovih pacijenata od profesionalne komunikacije između izabranog liječnika i drugih liječnika. Organizacijski je pogrešno da npr. liječnik iz bolnice kontaktira LOM-a na isti telefonski broj kao i dvije tisuće LOM-ovih pacijenata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
76 Karmen Lončarek PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA, Članak 4. Potrebno pojasniti da će kao i dosad, eKarton sadržavati i podatke o ostalim pacijentovim izabranim liječnicima: liječnik dentalne medicine, pedijatar, ginekolog itd. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.