Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih i/ili privremeno oduzetih domaćih životinja za 2023. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD SLUNJ PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH, IZGUBLJENIH I/ILI PRIVREMENO ODUZETIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA ZA 2023. GODINU GRAD SLUNJ- Obzirom na visoke troškove zbrinjavanja domaćih životinja koje je Grad Slunj imao tijekom 2022. godine te činjenicu da se zbrinjavanje tako napuštenih životinja nastavilo i tijekom 2023. godine molimo da se predloženim Programom omogući sufinanciranje i onih troškova koji su nastali tijekom 2022. godine, a ne samo 2023. godine. Mišljenja smo da je procedura provedbe izrazito kompleksna, a da određenu dokumentaciju iz točke 8. nije moguće osigurati. Konkretno, Grad Slunj ima slučaj gdje je zbrinjavanje izvršeno temeljem intervencije MUP-a koji je vezano uz kazneno postupanje, a u dogovoru s veterinarskom inspekcijom, naložio Gradu zbrinjavanje domaćih životinja. Stoga bi trebalo uzeti u obzir dokumentaciju koja je bila podloga za postupanje JLS-u jer s posebnim (pisanim) zapisnicima veterinarske inspekcije ili nekom drugom dokumentacijom koja se striktno u Programu navodi JLS ne raspolaže te to može biti problem kod pravdanja sredstava. Također, predlažemo da način financiranja bude po broju zbrinutih životinja (komadu) a ne prema uvjetnom grlu zbog kompleksnosti izračuna i utvrđivanja iznosa sufinanciranja. Djelomično prihvaćen Program potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih i/ili napuštenih životinja provodio se i u 2022. godini stoga nismo u mogućnosti prihvatiti predložene račune. Dokumentacija tražena u Programu za ostvarivanje potpore je zakonski propisana u slučajevima smještanja i premještanja grla, a započinje nekim od navedenih dokumenata u Programu izdanih od veterinarske inspekcije kojim se potvrđuje da je započeo postupak zbrinjavanja napuštenih i/ili izgubljenih domaćih životinja. Obzirom na veći broj vrsta domaćih životinja, dobnih i spolnih kategorija, iste nije moguće navoditi u tekstu Programa. Radi jednostavnijeg snalaženja JLS u ostvarivanja potpora u Programu u tekst Programa dodati će se tablica konverzije u uvjetna grla kao Prilog 2.
2 GRAD SINJ PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH, IZGUBLJENIH I/ILI PRIVREMENO ODUZETIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA ZA 2023. GODINU REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRA D S I NJ Upravni odjel za komunalni sustav Dragašev prolaz 24 21230 Sinj U Sinju 3. ožujka 2023. PREDMET: Komentar Grad Sinj – Nacrt prijedloga programa potpora za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih i/ili privremeno oduzetih domaćih životinja za 2023. godinu. Poštovani, Grad Sinj iznosi primjedbu na Nacrt prijedloga Programa potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih i/ili privremeno oduzetih domaćih životinja za 2023. godinu. Točkom 5. Nacrta prijedloga Programa potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih i/ili privremeno oduzetih životinja za 2023. godinu određen je najveći iznos bespovratnih sredstava po prihvatljivom korisniku do najviše 13 000 eura godišnje. Također, prihvatljivi troškovi usluge smještaja i njege (uključujući i rad) prihvatljivi su u iznosu 10 00 eura po UG/dan dok su troškovi hranidbe prihvatljivi u iznosu do 5 eura po UG/dan. Navedeni iznos sufinanciranja u iznosu 13 000 eura po jedinici lokalne samouprave držimo nedovoljnim s obzirom na zastupljenost ove problematike po pojedinim jedinicama lokalne samouprave pa tako i na području grada Sinja. To opravdavamo povećanim cijenama stočne hrane, većim troškovima smještaja životinja kao i velika brojnost životinja koju nalaže pojedini slučaj zbrinjavanja. Stoga predlažemo da se predviđeni iznos povisi na razinu iz 2022. godine kad je iznosio 3 milijuna kuna. Djelomično prihvaćen Najveći iznos bespovratnih sredstava po prihvatljivom korisniku iznosi do najviše 20.000,00 € godišnje. Prihvaća se prijedlog povećanja iznosa troškova zbrinjavanja po uvjetnom grlu, temeljeno na porastu troškova hranidbe, smještaja i brige za zbrinute životinje.
3 Anja Juršić PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH, IZGUBLJENIH I/ILI PRIVREMENO ODUZETIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA ZA 2023. GODINU, 1. UVOD Poštovani, predlažem formiranje internet stranice na kojoj bi bile objavljene slike izgubljenih životinja te bi uz te slike bila navedena imena mjesta/gradova gdje su životinje pronađene. Na taj bi način ljudi koji su izgubili svoju životinju na jednom mjestu mogli imati uvid u to je li njihova životinja pronađena te gdje se trenutno nalazi. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zbrinjavanje izgubljenih i bolesnih domaćih životinja koje su namijenjene ekonomskom iskorištavanju za prehranu ljudi se provodi po drugim zakonskim osnovama u odnosu za zbrinjavanje izgubljenih i bolesnih kućnih ljubimaca za koje je temeljem Zakona o zaštiti životinja u kojem je u članku 68. propisana objava izgubljenih životinja u Jedinstvenom informacijskom centru koji sadrži sve raspoložive identifikacijske podatke i koji su svi raspoloživi na uvid javnosti.
4 Barbara Komljenović PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH, IZGUBLJENIH I/ILI PRIVREMENO ODUZETIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA ZA 2023. GODINU, 1. UVOD Poštovani, smatram da bi izgradnja velikih farmi za čuvanje nezbrinutih i bolesnih domaćih životinja pomogla velikom broju životinja lutalica da pronađu svoj dom i skrb koja im je nedostajala. Potrebno je pružiti pomoć napuštenim životinjama, a njihovi prethodni vlasnici bi trebali odgovarati za nehumani potez ostavljanja životinja u prirodi. Nepravilna briga o životinjama može dovesti i do širenja zaraznih bolesti koje bi utjecale na poljoprivredne kulture, ostale životinje u prirodi te ljude. Zbog toga bi poticanje i stavljanje naglaska na doniranje i financiranje hrane i potrebne opreme za skrb životinjskih vrsta poboljšalo kvalitetu njihovih života. Volontiranje od strane zainteresiranih ljudi koji bi rado pripomogli bilo bi neizostavno, no samo je nužno promoviranje udruge kako bi se više ljudi odazvalo. S poštovanje, Barbara Komljenović Primljeno na znanje Zbrinjavanje izgubljenih i bolesnih domaćih životinja koje su namijenjene ekonomskom iskorištavanju za prehranu ljudi se provodi po drugim zakonskim osnovama u odnosu za zbrinjavanje izgubljenih i bolesnih kućnih ljubimaca za koje su temeljem Zakona o zaštiti životinja i Pravilnika kojim se propisuje način držanja životinja u skloništu za životinje.