Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA Hrvatski Telekom d.d. pozdravlja predložene izmjene i dopune Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra. U cilju jasnijeg definiranja načina obračuna budućih obveza plaćanja naknade za pravo uporabe brojeva i naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra, te ravnomjerne primjene istog na sve operatore javnih elektroničkih komunikacijskih mreža, predlažemo izmjenu članka 5. u predmetnom nacrtu prijedloga pravilnika na način da isti glasi kako slijedi: "(1) Obveznik plaćanja naknade, koji je platio godišnju naknadu u skladu s Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 151/22.) ili Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15., 77/16., 126/17., 55/18., 99/18., 64/19., 73/20. i 141/21.), za obračunsko razdoblje koje je bilo u tijeku na dan stupanja na snagu Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 151/22), ima pravo na povrat razlike između iznosa naknade uplaćene za to obračunsko razdoblje i iznosa naknade utvrđene ovim Pravilnikom. (2) Razlika u iznosu naknade iz stavka 1. ovoga članka smatra se preplatom uplaćene naknade i obračunat će se obvezniku plaćanja naknade u skladu sa stavcima 3. i 4. ovoga članka. (3) Obvezniku plaćanja naknade za pravo uporabe adresa i brojeva umanjit će se obveza po prvom jedinstvenom računu iz članka 15. stavka 5. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 151/22.) za iznos preplate uplaćene naknade iz stavka 2. ovoga članka. (4) Obvezniku plaćanja naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra, koju je obvezan platiti u skladu s Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 151/22.) ili u skladu s odlukom iz postupka javne dražbe, umanjit će se prva sljedeća obveza za cjelokupni iznos preplate uplaćene naknade iz stavka 2. ovoga članka te za preostali preplaćeni iznos naknade iz članka 19. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 151/22.)." Prihvaćen Prihvaćen na odgovarajući način.
2 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA, Članak 5. A1 Hrvatska d.o.o. podržava predložene izmjene i dopune Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra. Radi izbjegavanja bilo kakvih dvojbi vezano uz obračun povrata na koji operatori imaju pravo sukladno predloženim izmjenama, A1 Hrvatska d.o.o. predlaže izmjenu članka 5. predloženog Pravilnika na način da isti glasi: „(1) Obveznik plaćanja naknade, koji je platio godišnju naknadu za zadnje obračunsko razdoblje u skladu s Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 151/22.) ili Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15., 77/16., 126/17., 55/18., 99/18., 64/19., 73/20. i 141/21.), za obračunsko razdoblje, koje je bilo u tijeku na dan stupanja na snagu Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 151/22), ima pravo na povrat razlike između iznosa naknade uplaćene za zadnje obračunsko razdoblje i iznosa naknade utvrđene ovim Pravilnikom. (2) Razlika u iznosu naknade iz stavka 1. ovoga članka smatra se preplatom uplaćene naknade i obračunat će se obvezniku plaćanja naknade u skladu sa stavcima 3. i 4. ovoga članka. (3) Obvezniku plaćanja naknade za pravo uporabe adresa i brojeva umanjit će se obveza po prvom jedinstvenom računu iz članka 15. stavka 5. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 151/22.) za iznos preplate uplaćene naknade iz stavka 2. ovoga članka. (4) Obvezniku plaćanja naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra, koju je obvezan platiti u skladu s Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 151/22.) ili u skladu s odlukom iz postupka javne dražbe, umanjit će se prva sljedeća obveza za cjelokupni iznos preplate uplaćene naknade iz stavka 2. ovoga članka te za preostali preplaćeni iznos naknade iz članka 19. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 151/22.).“ Prihvaćen Prihvaćen.
3 Telemach Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA, Članak 5. Poštovani, Pozdravljamo prijedlog izmjena pravilnika kojima se umanjuju naknade za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra. Smanjenje naknada financijski će rasteretiti operatore te im omogućiti da ulože dodatna sredstva u izgradnju i razvoj mreže te poboljšaju kvalitetu usluge na dobrobit krajnjih korisnika. Međutim, smatramo da bi odredbe kojima se uređuje povrat naknade trebalo preciznije definirati kako bi bilo jasno da se smanjenje obuhvaća i na naknadu za uporabu spektra koja se odnosi na sva obračunska razdoblja koja su bila u tijeku na dan stupanja na snagu Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 151/22). Na taj način izbjeći će se mogućnost da iz razloga što svim operatorima obračunska razdoblja za pojedine dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra ne počinju teći u isto vrijeme neki od operatora budu stavljeni u neravnopravan položaj. Slijedom navedenoga predlažemo članak 5. izmijeniti na način da isti glasi: (1) Obveznik plaćanja naknade, koji je platio godišnju naknadu za zadnje obračunsko razdoblje u skladu s Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 151/22) ili Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 154/08, 28/09, 97/10, 92/12, 62/14, 147/14, 138/15, 77/16, 126/17, 55/18, 99/18, 64/19, 73/20 i 141/21), za obračunsko razdoblje, koje je bilo u tijeku na dan stupanja na snagu Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 151/22), ima pravo na povrat razlike između iznosa naknade uplaćene za zadnje obračunsko razdoblje i iznosa naknade utvrđene ovim Pravilnikom. (2) Razlika u iznosu naknade iz stavka 1. ovoga članka smatra se preplatom uplaćene naknade i obračunat će se obvezniku plaćanja naknade u skladu sa stavcima 3. i 4. ovoga članka. (3) Obvezniku plaćanja naknade za pravo uporabe adresa i brojeva umanjit će se obveza po prvom jedinstvenom računu iz članka 15. stavka 5. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 151/22) za iznos preplate uplaćene naknade iz stavka 2. ovoga članka. (4) Obvezniku plaćanja naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra, koju je obvezan platiti u skladu s Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 151/22) ili u skladu s odlukom iz postupka javne dražbe, umanjit će se prva sljedeća obveza za cjelokupni iznos preplate uplaćene naknade iz stavka 2. ovoga članka te za preostali preplaćeni iznos naknade iz članka 19. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 151/22). S poštovanjem, Telemach Hrvatska d.o.o. Prihvaćen Prihvaćen.