Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vito Sabioni PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU, Članak 2. Smatram da bi cijena ribolova trebala biti manja s obzirom na činjenicu da se ulov pojedinih riba mora pustiti prije izvlačenja na plovilo. Nije prihvaćen Obaveza puštanja ribe prije izvlačenja na plovilo propisana je za sad samo za tunu, igluna i dugokrilu tunu obzirom na kompleksan sustav upravljanja koji proizlazi s međunarodne razine – od strane Međunarodne Komisije za zaštitu atlantske tune (ICCAT). Obzirom da su dozvole vezane za kalendarsku godinu, korekcija cijene dozvola u ovom trenutku nije moguća.
2 Udruga Biom PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU, Članak 3. Dostavljamo prijedlog na članak 3. stavka 1. točke 3., koja nije predmet trenutnog prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru, ali za koju smatramo da bi se svakako trebala uzeti u obzir. Točka 3. propisuje “posebne dozvole za športski ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora zaštićenim u kategoriji nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode u skladu s aktom javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem”. Tražimo nadopunu da športski i rekreacijski ribolovci, uz posebne dozvole u dijelovima mora zaštićenim u kategoriji nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode, imaju obvezu prijave svog ulova ali i slučajnog ulova zaštićenih i ugroženih morskih vrsta javnoj ustanovi koja upravlja zaštićenim područjem. Primljeno na znanje Zakon o morskom ribarstvu (Narodne novine br. 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23) člankom 7. stavkom 2. daje mogućnost da se podzakonskim propisom iz područja zaštite prirode uz prethodno mišljenje ministrice poljoprivrede utvrde dodatna ograničenja za obavljanje ribolova u zaštićenim područjima.
3 TONĆI MIROSAVAC PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU Kako znati i kontrolirati debljinu nailona kod lova velike ribe alatima koji ne koriste nužno štap i rolu, kao što je odmet, kančanica i panula. Cime mjeriti debljinu nailona, da bi znali njegovu nosivost dali je ispod ili preko 30lbs. 2. Dio komentar je vezan za kontrolu ribolovnih alata za koje je potrebna posebna dozvola kao što su parangal i vrše u rekreacijskom i sportskom ribolovu. Naime, oznacavanjem alata sa registarskom oznakom plovila nije nužno unijeti u dozvolu prilikom kupovine posebne dozvole, a ako zelimo mozemo unjeti 3 reg oznake. Ger oznake ne trebaju biti ujedno u vlasnistvu imaoca posebne dozvole za sportski i rekreacijski ribolov, pa je tako i nemoguce znati vlasnika gore navedenih alata. Napominjem kako nije nužno upisati reg broj plovila u posebnu dozvolu prilikom kupovine. Drugim rijecima, mozda bi trebalo pravilnikom propisati oznacavanje posebnih dozvola u sportskom i rekreacijskom ribolovu iskljucivo s brojem dozvole za posebnu dozvolu vrsama i parangalima, npr HR- 1234556-23. Lip pozdrav. Primljeno na znanje Alatom za veliku ribu smatra se upravo ribolovni pribor koji mora sadržavati štap i rolu, pri čemu nosivost štapa ili role iznosi najmanje 30lb. Slijedom navedenog, ukoliko se koriste udičarski alati kao što su odmet, kančenica ili panula bez upotrebe štapa i role, ne smatraju se „alatom za veliku ribu“ neovisno o debljini najlona. Pitanje i prijedlog vezano za označavanje alata nije predmet izmjene propisa. Ipak naglašavamo da je Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru propisana obaveza upisivanja registarske oznake plovila odnosno propis ne daje mogućnost osobi koja kupuje dozvolu da odabere želi li ovaj podatak ispuniti ili ne. Prijedlog označavanja ribolovnog alata u moru brojem dozvole razmotrit ćemo prilikom donošenja novog cjelovitog propisa.
4 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU, Članak 4. Prijedlog dostavljamo slijedom više zaprimljenih predstavki kojima se osobe s invaliditetom pritužuju na neravnopravan odnos koji postoji u pogledu ostvarivanja popusta prilikom plaćanja i kupnje godišnjih i drugih dozvola za rekreacijski i športski ribolov na slatkim vodama i moru, a koji se radi prema osnovi uzroka nastanaka invaliditeta. Naime, za rekreacijski i športski ribolov na moru predviđeni su popusti samo za Hrvatske ratne vojne invalide (HRVI). S obzirom da su među svim osobama s invaliditetom kao posebna skupina za ostvarivanje plaćanja različitih dozvola za različite vrste ribolova na slatkim vodama i moru prepoznati i priznati samo invalidi Domovinskog rata, navedenom odredbom je učinjena razlika među osobama s invaliditetom ne na primjer prema osnovi težine invaliditeta, nego s obzirom na uzrok nastanka invaliditeta. Mišljenja smo kako je pri tome neosnovano zanemareno da bi sva prava s osnove invaliditeta trebala biti jednaka za sve osobe s invaliditetom neovisno o vrsti i uzroku invaliditeta. Primljeno na znanje Obzirom da su ribolovne dozvole vezane za kalendarsku godinu izmjena potkategorija dozvola u ovom trenutku nije moguća te će se Vaš prijedlog uzeti u daljnje razmatranje za eventualne korekcije u kontekstu sljedećeg ciklusa izdavanja dozvola za sportski i rekreacijski ribolov za sljedeću kalendarsku godinu.
5 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU, Članak 4. Kod Dnevnih i višednevnih dozvola (vrijede 150 dana od dana izdavanja u kalendarskoj godini, ali najviše do kraja kalendarske godine, a kupnja je moguća u razdoblju od 2. ožujka do 30. studenoga) i kod Godišnjih dozvola predlaže se proširivanje predviđenih popusta za sve osobe s invaliditetom kao što je to trenutno određeno za invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (HRVI). Primljeno na znanje Isti odgovor kao i za prethodni komentar.