Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Pravilnika o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mia Knezović PRAVILNIK Poštovani, smatram prijedlog Pravilnika o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju vrlo bitnim jer bi se olakšao rad te pristup i upravljanje informacijama. Lijep pozdrav, Mia Knezović Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
2 Anja Mugoša PRAVILNIK Poštovani, podržavam ovaj prijedlog jer danas informacijski sustavi imaju veliku važnost u organizaciji podataka, a ovim bi se pravilnikom uvelike olakšalo upravljanje tim podatcima. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
3 Paula PRAVILNIK Poštovani, Smatram kako se pravilnikom o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju olakšava rad. Također ga smatram izrazito bitnim i korisnim. Lijepi pozdrav, Paula Rubelj Primljeno na znanje Poštovana, zahaljujemo na sudjelovanju.
4 Mateo Kaloper Gjermek PRAVILNIK Poštovani, Smatram da se Pravilnikom o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju uvelike olakšava pristup i upravljanje informacijama dok se istovremeno maksimalizira njihova sigurnost. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 Tara Ogorelica PRAVILNIK Poštovani, smatram prijedlog Pravilnika o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju iznimno korisnim jer olakšava upravljanje informacijama. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
6 Luka Kovacevic PRAVILNIK Poštovani, smatram da je korištenje informacijskih sustava u visokom obrazovanju neizbježno te da je to ispravan korak naprijed. Lijep pozdrav, Luka Kovačević Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju.
7 Marina Pejić PRAVILNIK Poštovani, smatram prijedlog Pravilnika od iznimne važnosti zbog transparentnosti poslovanja i dostupnosti podataka svima uključenima. S poštovanjem, Marina Pejić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
8 Tara Matić PRAVILNIK Poštovani, smatram prijedlog Pravilnika o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju vrlo bitnim jer bi se olakšao pronalazak informacija i preglednost istih. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
9 Lorena Orešković PRAVILNIK Poštovani, Smatram kako se pravilnikom o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju uistinu olakšava pristup informacijama te njihova dostupnost. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
10 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK 1. Nazivi propisa moraju biti jednostavni, kratki i razumljivi. Sadržaj Pravilnika ionako je propisan u članku 1., a naziv je ono kako će se neki propis naći i pozivati pa zato treba biti i jednostavan. Stoga predlažem da se, ne samo za ovaj Pravilnik nego za sve buduće koji se donose na temelju novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, pridržavaju nomotehnički savjeti o kratkoći naziva (npr. Pravilnik o studentskoj prehrani, Pravilnik o Upisniku studijskih programa i sl.) Za ovaj Pravilnik predložio bih naziv: »Pravilnik o evidencijama u visokom obrazovanju« jer je velika većina ovog Pravilnika upravo posvećena evidencijama, a spominjanje sadržaja i korištenja informacijskih sustava nije potrebno u naslovu jer se to detaljnije razrađuje unutar odredbi. To što je u Zakonu eksplicitno navedeno da se donosi pravilnik o sadržaju i korištenju informacijskih sustava, to nikako ne određuje naziv pravilnika, već samo daje uputu što bi taj pravilnik morao sadržavati. 2. Vezano za vođenje evidencija i podataka u digitalnom obliku, to ne znači da se dosadašnji papirnati način samo izravno preslika 1:1 u digitalni oblik, već je moguće iskoristiti blagodati koje iz toga proizlazi. Pohvalno je što je to prepoznato u članku 7. Pravilnika, no više se ističe u odredbama gdje se spominje preuzimanje i dostavljanje određenih podataka. U papirnatom obliku, podatak (original) može biti samo na jednom mjestu (dakle u ovom slučaju kod visokog učilišta ili Ministarstva), dok se u digitalnom obliku isti podatak može istovremeno nalaziti na više mjesta pa nema potrebe za dostavom. Umjesto da visoka učilišta dostavljaju podatke Ministarstvu (i obrnuto), zašto se podatak odmah ne bi zapisao u evidenciju Ministarstva pa nema potrebe za dostavom? Na sličan način radi e-Dnevnik, gdje škole ne vode posebno evidenciju, nego izravno zapisuju ocjene i bilješke u sustav Ministarstva. Ako neko visoko učilište želi svoje evidencije voditi odvojeno od sustava Ministarstva (npr. možda sad postoje visoka učilišta koja nisu u sustavu ISVU) to može, no mislim da obaveza vođenja vlastite evidencije nije potrebna (pod tim mislim na vlastite poslužitelje, resurse i sl.). 3. U Prilozima su iscrpno navedeni podaci koji će se koristiti u sustavima i moguće je da su neki izostavljeni, što je i prepoznato odredbama određenih članaka gdje je dana ovlast ministru da donese odluku o proširenju podatkovnog sadržaja. S nomotehničkog stajališta mijenjanje (ili dopunjavanje) propisa nekim drugim propisom nije preporučljivo i može biti štetno. Problem se može pojaviti kod pozivanja na Pravilnik, gdje će biti zbunjujuće jer će se ispreplitati odredbe Pravilnika o dopunama/izmjenama te Odluka o dopuni Pravilnika. Ako je stajalište Ministarstva da će se podatkovni sadržaj (tj. Prilozi) često mijenjati, možda je bolje te Priloge propisati zasebnom odlukom ili uputom koja se onda normalno može dopunjavati ili mijenjati po potrebi. Također, moguće je i zadržati sadašnje stanje, gdje je podatkovni sadržaj propisan u ovom Pravilniku, no onda je dopunjavanje ili mijenjanje potrebno izvršiti mijenjanjem tog Pravilnika, a ne zasebnom odlukom. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen. Naziv ovoga pravilnika propisan je Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22). S obzirom na veliki broj dionika u sustavu visokog obrazovanja ovim pravilnikom potrebno je propisati sadržaj evidencija i korištenje informacijskih sustava i podataka unutar istih. Različite ustanove u sustavu imaju različitu nadležnost i različitu svrhu upotrebe podataka. U skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a koja podrazumijeva i neovlašteno korištenje tuđih osobnih podataka, podaci o svim studentima ne mogu se voditi u jedinstvenoj evidenciji Ministarstva. Svako visoko učilište, njegova sastavnica, Ministarstvo ili Agencija evidentiraju i vode podatke u skladu sa svojom nadležnošću i pravnom regulativom. Određeni setovi podataka se preuzimaju iz temeljnih registara javnopravnih tijela, a određeni setovi podataka nastaju kao autentični podaci. U središnju evidenciju visokog obrazovanja preuzimaju se (osobni) podaci ili setovi podataka koji su propisani pravnim aktima sa točno određenom svrhom u smislu utvrđivanja pojedinačnih prava i/ili sumarno s ciljem vođenja statistika i kreiranja daljnjih politika u visokom obrazovanju. U prilozima su propisani osnovni setovi podataka koji su nužni za vođenje evidencija u visokom obrazovanju i bez kojih se ne mogu voditi evidencije u visokom obrazovanju. U skladu s trendovima i politikama ostavljena je mogućnost propisivanja dodatnih podataka odlukom ministra, a po potrebi.
11 ema bilos PRAVILNIK Poštovani, prijedlog Pravilnika o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u višem obrazovanju vrlo korisnim jer bi značajno olakšao pronalazak informacija. Lijep pozdrav, Ema Biloš Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
12 Matija Hrgetić PRAVILNIK Poštovani, podržavam ovaj prijedlog jer je pomoć tehnologije vrlo korisna u današnje vrijeme. Smatram da je posao znatno ubrzan i olakšan korištenjem informacijskih sustava. Informacijski sustavi bi uveliko olakšali pronalazak i usvajanje željenih podataka u mnoštvu informacija što ih visoko obrazovanje podrazumijeva. Primljeno na znanje Poštovani/a, zahvaljujemo na sudjelovanju.
13 Lara Kosty PRAVILNIK Poštovani, smatram da je Pravilnik važan zbog olakšavanja preglednosti i pronalaska informacija. Lp Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
14 BLAŽENKA BARJEKTAREVIĆ PRAVILNIK Poštovani, smatram da je ovaj Pravilnik važan zbog dostupnosti podataka sve na jednom mjestu. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
15 Sunčica Sabljak PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam donošenje ovoga pravilnika i smatram ga vrlo važnim zbog preglednosti i dostupnosti podataka te mi se čini da ide ukorak s vremenom. Srdačno, Sunčica Sabljak Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
16 magdalena mikac PRAVILNIK Poštovani, smatram da je ovaj Pravilnik izuzetno važan zbog olakšanja preglednosti i dohvata informacija. Lijep pozdrav, Magdalena Mikac Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
17 Ana Mesić PRAVILNIK Poštovani, smatram da je ovaj Pravilnik izuzetno nužan i važan u visokom obrazovanju. Na ovaj način bi se olakšala preglednost, ali i dohvat informacija što ponekad predstavlja problem. Srdačan pozdrav, Ana Mesić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
18 Vedran Lakovic PRAVILNIK Poštovani, pravilnik o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju smatram vrlo važnim jer je korištenje ovakvih sustava izuzetno bitno. Srdačan pozdrav, Vedran Laković Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju.
19 Anica Čorba PRAVILNIK Poštovani, prijedlog Pravilnika o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju smatram vrlo korisnim, temeljitim i relevantnim. Srdačan pozdrav, Anica Čorba Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
20 MARIANNA JELICICH BUIĆ PRAVILNIK Poštovani, Pravilnik je iscrpan i odgovara zahtjevima Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju.
21 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK PRAVILNIK Poštovani, prijedlog Pravilnika o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju smatram dobrim, preciznim i korisnim. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
22 Klementina Đurić PRAVILNIK , I. OPĆE ODREDBE Poštovani, u potpunosti podržavam ovaj Pravilnik. Usustavljivanje podataka pokazuje važnost istih. Podaci će biti klasificirani i dostupni svima kojima ih trebaju, a opet se vodi računa o sigurnosti - zaštiti osobnih podataka. Lijep pozdrav, Klementina Đurić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
23 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK , I. OPĆE ODREDBE I. U stavku 1. riječi: »Pravilnikom o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Pravilnik)« zamijeniti riječima: »Ovim Pravilnikom«. Obrazloženje: I. Ponavljanje naziva pravilnika, koji je već ionako predugačak i kompliciran, nije potrebno. Također, budući da se u tekstu samo na jednom mjestu koristi izraz: »Pravilnik« i to u članku 3. stavku 5., smatram da je točnije i preciznije koristiti izraz: »ovaj Pravilnik«, s velikim P kojeg nije potrebno dodatno definirati pa predlažem da se u ovom stavku, ali i svugdje drugdje gdje se poziva na ovaj Pravilnik prihvati ova primjedba. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Predloženo nije u skladu sa Jedinstvenim metodološkim nomotehničkim pravilima za izradu propisa.
24 Ena Radoš PRAVILNIK , I. OPĆE ODREDBE Poštovani, slažem se s Pravilnikom o korištenju informacijskih sustava u obrazovanju, smatram ga izrazito važnim. Bio bi olakšan pristup potrebnom materijalu. lijep pozdrav Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
25 ema brcic PRAVILNIK , I. OPĆE ODREDBE Poštovani, slažem se u vezi prijedloga pravilnika o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju. Sve bi bilo evidentirano na jednom mjestu, te bi olakšalo pristup svom potrebnom materijalu. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
26 Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK , II. OSNOVNI POJMOVI U čl. 2. pod (b) iza riječi "sastoji" dodati riječ "od". Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen.
27 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK , II. OSNOVNI POJMOVI U čl. 2. navodi da se: “U evidenciji studenata vode se podaci o studentima…” Predlažemo da se kod studenata u okviru osobnih podataka vodi i podatak o postojanju invaliditeta, odnosno da se u okviru članka definira koji će se sve osobni podaci prikupljati – koji su to podaci o studentima te pri tome svakako navesti i invaliditet. Obrazloženje: Kako bi se uspješno planirale potrebne potpore za studente s invaliditetom bitan je podatak o broju studenata s invaliditetom uključenih u visoko obrazovanje. Naime, u ovom trenutku navedeni cjelovit podatak nije dostupan već se vodi u odnosu na različite ostvarene potpore (upis izvan kvote, novčana potpora za prijevoz, stipendije i sl.). Stoga predlažemo da se podatak o invaliditetu uvede u odredbe ovog članka, a ne samo u obrasce koji su dio Pravilnika i to na način da se u ovom članku definira koji osobni podaci studenata se prikupljaju te u sklopu toga i podatak o invaliditetu. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen. Člankom 2. propisani su pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika te predloženo nije moguće uvrstiti u predloženi članak zbog nomotehničkih pravila.
28 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK , II. OSNOVNI POJMOVI II. U stavku 1. točki (a) riječi: »Ministarstvo znanosti i obrazovanja« zamijeniti riječima: »ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja«. III. U stavku 1. točki (c) riječ: »ministarstvo« zamijeniti riječi: »Ministarstvo«. Obrazloženje: II. Ovakav prijedlog formulacije preuzet je iz Zakona (članak 7. stavak 3.) pa ako se u Zakonu, koji je temelj ovog Pravilnika, ne spominje točan naziv tijela državne uprave, smatram da ga nije potrebno navoditi ni ovdje. III. Budući da se svugdje u tekstu pozivanje na Ministarstvo radi s velikim početnim slovom, smatram da je isto potrebno i ovdje. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen.
29 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK , III.  EVIDENCIJA OSOBA PRIJAVLJENIH ZA UPISNI POSTUPAK S REZULTATIMA POSTUPKA IV. U stavku 3. riječi: »se vode« zamijeniti riječima: »vode se«. V. Stavak 6. brisati. Obrazloženje: IV. Smatram da je ovako razumljivije i stilski neutralno. V. Ovaj Pravilnik donosi Ministar, a ovom odredbom otvara se mogućnost donošenja novog propisa kojim bi isti taj Ministar mogao dopunjavati ovaj Pravilnik za koji ionako već ima zakonsku ovlast. Postavlja se pitanje zašto bi se donosila posebna odluka o mijenjaju/proširivanju Priloga (a time i ovog Pravilnika), ako se može samo ovaj Pravilnik dopuniti. Koji je smisao onda Priloga ako je stajalište Ministarstva da će se često dopunjavati? Neka onda podatkovni sadržaji budu zasebna odluka/uputa ili neka ostanu dio ovo Pravilnika, ali neka se onda briše ova odredba. S nomotehničkog stajališta, neprihvatljivo je jednim propisom mijenjati neki drugi propis jer nastaje zbunjenost oko pozivanja na propis te koje su odredbe zapravo aktualne. Tim više ovo postaje opasno ako se navedene Odluke o proširivanju ne namjeravaju objavljivati u Narodnim novinama. Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Pravilnik će dodatno biti lektoriran i nomotehnički obrađen. U odnosu na prijedlog za Prilog Pravilniku naglašavamo da su prilozima su propisani osnovni setovi podatak koji su nužni za vođenje evidencija u visokom obrazovanju i bez kojih se ne mogu voditi evidencije u visokom obrazovanju. Kako bi se osigurala protočnost i ažurnost podataka u skladu s potrebama praćenja istih ostavljena je mogućnost propisivanja dodatnih podataka odlukom ministra.
30 Ivana Silić PRAVILNIK , IV. EVIDENCIJA STUDENATA U st 6 potrebno je pojasniti smjer dostavljanja ili preuzimanja podataka. (tko od koga što preuzima ili mu dostavlja). Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
31 Ivana Silić PRAVILNIK , IV. EVIDENCIJA STUDENATA Smatram da se u st. 5 nepotrebno traži da visoko učilište vodi podatke iz st. 3 i 4, od kojih neki podaci nisu u nadležnosti visokih učilišta. Osim toga, čl 4. kaže da podatke vodi Ministarstvo, a članak 5 da podatke iz članka 4 vode visoka učilišta. Predlažemo da visoka učilišta vode (unose i mijenjanju) one podatke nad kojima imaju kontrolu, a ne i podatke koji su pod nadležnosti drugih institucija. Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen.
32 Ivana Silić PRAVILNIK , IV. EVIDENCIJA STUDENATA Stavkom 3 obuhvaćeni su i neki podaci koji nisu u nadležnosti visokih učilišta, kao što su: subvencionirano stanovanje i studentski poslovi. Ove evidencije ne bi trebali voditi visoko učilište već institucije koje ta prava dodjeljuju. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen. Subvencionirano stanovanje i studentski poslovi u nadležnosti su visokih učilišta ili pravnih osoba osnovanih od visokih učilišta čijom se osnovnom djelatnošću ostvaruje misija sveučilišta te se zadovoljavaju potrebe studenata i visokih učilišta.
33 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK , IV. EVIDENCIJA STUDENATA U st. 5 i st. 8. je potrebno ostaviti samo podatke iz stavka 3. - podatke iz stavka 4. vodi Ministarstvo, pa nema smisla obvezivati visoka učilišta u tom smislu. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen.
34 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK , IV. EVIDENCIJA STUDENATA VI. U stavku 3. iza riječi: »studentima« dodati riječi: »i studentskim ispravama«. VII. U stavku 3. riječi: »napredovanju studenta kroz studij, stečenim kvalifikacijama« zamijeniti riječima: »napredovanju studenta kroz studij te stečenim kvalifikacijama«. VIII. U stavku 5. riječi: »stavaka 3. i 4.« zamijeniti riječima: »stavka 3.« IX. U stavku 5. iza riječi: »interoperabilan« dodati riječ: »sa«. X. Stavak 6. brisati. XI. U stavku 8. riječi: »su dužna« zamijeniti riječima: »dužna su«. XII. U stavku 8. riječi: »stavaka 3. i 4.« zamijeniti riječima: »stavka 3.« XIII. Stavak 10. brisati. Obrazloženje: VI. U stavku 2. taksativno su navedeni koji se podaci vode u evidenciji pa bi identično (do u zareza) nazivlje radi preciznosti trebalo koristiti kroz cijeli tekst, ali i u Prilozima. VII. Objašnjeno u VI. VIII. Stavkom 4. propisano je da navedene podatke vodi Ministarstvo, a u ovom stavku propisano je da te iste podatke vodi visoko učilište. Nadalje, propisano je da te iste podatke mora voditi na način koji je interoperabilan sa središnjom evidencijom, koju opet vodi Ministarstvo. Postavlja se pitanje zašto bi visoko učilište moralo voditi podatke koje već vodi Ministarstvo i te iste podatke pružati Ministarstvu za koje ionako ono već vodi evidenciju. Također, nije najjasnije značenje izraza: »vođenje podataka« jer to može označavati samo prikupljanje (pregled), bez mogućnosti izmjena, a može značiti i unos, izmjenu, brisanje i sl. Koje god tumačenje Ministarstvo uzima, smatram da bi ovaj stavak trebalo malo izmijeniti. IX. Pravopisni zatipak. X. Smatram da je ovaj stavak nerazumljiv i pomalo zbunjujući. Kao prvo, u članku 2. definirani su pojmovi preuzimanje i dostave podataka putem programskog aplikacijskog sučelja pa ponovno navođenje da se podaci dostavljaju ili preuzimaju putem programskog sučelja u ovom stavku je nepotrebno jer je to već obuhvaćeno definicijom tih pojmova (no ovo nije jedino mjesto kroz tekst Pravilnika gdje se to ponavlja). Drugo, sama definicija tih pojmova je zbunjujuća jer nije definiran smjer dostave/preuzimanje podataka. Može biti da Središnja evidencija preuzima podatke iz visokog učilišta ili da visoko učilište preuzima podatke iz Središnje evidencije. Zašto onda koristiti pojam dostavljanje podataka, na isti način se podaci mogu dostavljati Središnjoj evidenciji, ali mogu se dostavljati i visokom učilištu. Ako se ovaj stavak ne bi obrisao, onda bi ga zbog preciznosti trebalo navesti i u svim ostalim člancima jer ispada da onda za npr. evidenciju diploma nije potrebno preuzimanje podataka. XI. Kroz cijeli tekst koristi se drugačiji, stilski neutralniji, redoslijed riječi. XII. Objašnjeno u VIII. XIII. Objašnjeno u V. Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je djelomično prihvaćen. Pravilnik će dodatno biti lektoriran i nomotehnički obrađen.
35 Anja Juršić PRAVILNIK , V. EVIDENCIJA SVJEDODŽBI, DIPLOMA I DOPUNSKIH ISPRAVA O STUDIJU Poštovani, podupirem ovu odluku jer će olakšati pristup svim svjedodžbama i diplomama te će omogućiti da se svi bitni dokumenti nalaze na jednom mjestu. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
36 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK , V. EVIDENCIJA SVJEDODŽBI, DIPLOMA I DOPUNSKIH ISPRAVA O STUDIJU XIV. U stavku 4. riječ: »s« zamijeniti riječi: »sa«. XV. U stavku 5. riječi: »Visoka su učilišta dužna podatke iz stavka 2.« zamijeniti riječima: »Visoka učilišta dužna su podatke iz stavka 3.« XVI. Stavak 7. brisati. Obrazloženje: XIV. Pravopisni zatipak. XV. U stavku 2. propisana je evidencija, u stavku 3. što ta evidencija sadrži i u stavku 4. poziva se na podatke iz stavka 3., da bi se u ovom stavku iz nekog razloga za te iste podatke pozvalo na stavak 2. Dakle, ako se u stavku 4. za podatke iz evidencije koristio stavak 3., smatram da bi se i u ovom stavku trebao koristiti stavak 3. Također mijenja se redoslijed riječi. XVI. Objašnjeno u V. Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen u dijelu koji se odnosi na XIV. U stavku 4. riječ "s" zamijeniti riječi: "sa".
37 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK , VI. EVIDENCIJE ZAPOSLENIKA VISOKIH UČILIŠTA XVII. U stavku 2. riječi: »informacijskog sustava Centralne evidencije zaposlenih u javnim službama« zamijeniti riječima: »Registra zaposlenih u javnom sektoru«. XVIII. U stavku 3. riječi: »nastavnom« brisati. XIX. U stavku 4. riječi: »se vodi« zamijeniti riječima: »vodi se«. XX. Stavak 5. brisati. XXI. Stavak 8. brisati. Obrazloženje: XVII. Moguće je da se ovdje misli na Registar zaposlenih u javnom sektoru i Centraliziranom obračunu plaća, sustavu neovisnom o Ministarstvu te visokom obrazovanju, reguliran posebnim zakonom. XVIII. Mišljenja sam da je trenutačni izričaj pleonastički, tj. može biti ili »nastavno opterećenje« ili »opterećenje u nastavi«, ali ne i »nastavno opterećenje u nastavi«. XIX. Kroz cijeli tekst koristi se drugačiji, stilski neutralniji, redoslijed riječi. XX. Ponovno se postavlja pitanje značenja izraza: »vođenje podataka« te je na ovom primjeru to i savršeno. Zašto bi visoko učilište moralo voditi podatke iz Središnje evidencije ako to već vodi Ministarstvo? Visoko učilište ne bi trebalo imati svoje poslužitelje i koristiti svoje resurse za pohranu podataka koje vodi Ministarstvo, nego je samo potrebno omogućiti pristup tim poslužiteljima/evidenciji te ih na taj način mijenjati. Nije najjasnije iz ovog Pravilnika moraju li visoka učilišta voditi vlastitu evidenciju o određenim stvarima ili mogu koristiti evidenciju Ministarstva (dakle, svi podaci zapisani su u evidencijama Ministarstva/CARNET-a/SRCE-a, slično kao sustav e-Dnevnik, gdje škole ne vode nikakvu posebnu evidenciju o ocjenama nego sve podatke upisuju u taj sustav). Konkretno za zaposlenike, ovako ispada da Ministarstvo i svako visoko učilište vodi vlastitu evidenciju o zaposlenicima, umjesto da tu evidenciju vodi samo i isključivo Ministarstvo, a visoko učilište unosi podatke o svojim zaposlenicima u tu Središnju evidenciju. Naravno, ništa ne isključuje visoko učilište da, ako to želi, vodi vlastitu evidenciju o zaposlenima, ali zašto bi postojale dvije identične evidencije (jer visoko učilište ionako mora te podatke dostavljati Ministarstvu). XXI. Objašnjeno u V. Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Pravilnik će dodatno biti lektoriran i nomotehnički obrađen.
38 Ivona Labaš PRAVILNIK , VIII. VOĐENJE, ČUVANJE, RAZMJENA I ARHIVIRANJE PODATAKA U stavku 1 clanka 8 podrazumijeva se da se sve evidencije vode trajno. U slucaju evidencija osoba prijavljenih za upisni postupak iz clanka 3, cuvanje apsolutno svih posataka nije nuzno. Primjerice, podatci o uosobama prijavljenim za upisni proces bitni su samo ukoliko su se studenti upisali na studijski program a ukoliko studenti nisu ostvarili pravo upisa ovaj podatak nije nuzno trajno cuvati i potrebno je definirati kraci i razumniji rok. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen. Podatci će se koristiti u slučaju ponovljene prijave.
39 Vinka Ružić PRAVILNIK , VIII. VOĐENJE, ČUVANJE, RAZMJENA I ARHIVIRANJE PODATAKA U čl. 8. st. 8. zamijeniti "u Prilogu 4." sa "u Prilogu 3." Obrazloženje: Podatkovni sadržaj za isprave o završetku studija propisan je u Prilogu 3. ovog Pravilnika. Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen.
40 Vinka Ružić PRAVILNIK , VIII. VOĐENJE, ČUVANJE, RAZMJENA I ARHIVIRANJE PODATAKA U čl. 8. st. 7. zamijeniti "listopada" sa "studenoga" Obrazloženje: Prethodna akademska godinu završava 30. rujna. Rok do 1. listopada kosi se s rokovima koji su propisani u čl. 5. st. 5. ovog Pravilnika, ali i s rokovima koji su predviđeni u prijedlogu Pravilnika o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju kojeg je isto Ministarstvo stavilo u javnu raspravu. Uzimajući u obzir činjenicu da većina studenata završava studije u drugoj polovini rujna na svim fakultetima i da je u istom periodu prioritetno upisati ostale studente u višu godinu da ne ostanu bez prava iz studentskog standarda, smatram da bi predloženi rok bio primjereniji. Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen.
41 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK , IX. SVRHA, KORIŠTENJE I PRISTUP EVIDENCIJAMA XXII. Stavak 3. brisati. Obrazloženje: XXII. Ako je već stavkom 2. propisano da se osobni podaci vode u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, zašto bi se ovdje ponovno navodila obveza poštivanja propisa? Također, poštivanje propisa o zaštiti osobnih podataka se spominje i u članku 2. stavku 1. točki (i), dakle na tri mjesta se spominje nešto što se podrazumijeva (poštivanje drugih propisa nije potrebno posebno naglašavati) pa bi u idealnom slučaju najbolje bilo obrisati i stavak 2. ovog članka. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Predloženo nije u skladu sa nomotehničkim pravilima pisanja propisa.
42 Ivana Silić PRAVILNIK , X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE U Članku 10. potrebno je naznačiti za koje razdoblje/upisne godine su visoka učilišta dužna dostaviti u NISpVU podatke nakon stupanja na snagu Pravilnika. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Predlagatelj je predvidio da se odredba primjenjuje za buduće upise.
43 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK , X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE XXIII. Naslove počevši od članka 10. do članka 14. promijeniti, odnosno dodati redom: »Dostava podataka u NISpVU«, »Uspostava informacijskog sustava središnje evidencije«, »Prilagodba podatkovnog sadržaja«, »Prestanak važenja ranije važećeg pravilnika« i »Stupanje na snagu« te da se rimski brojevi u naslovima ostalih članaka ovog Pravilnika brišu. Obrazloženje: XXIII. Trenutačno je iznad svih članaka neka vrsta glave/poglavlja pa budući da oni već opisuju o čemu članak govori (jer je u svim, osim u zadnjih 5 samo jedan članak), smatram da se ti dosadašnji naslovi mogu upotrijebiti kao naslovi članaka koji ne sadržavaju rimske brojeve. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Poštovani, pravilnik će dodatno biti lektoriran i nomotehnički obrađen.
44 Ivana Silić PRILOG 1. PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE OSOBA PRIJAVLJENIH ZA UPISNI POSTUPAK S REZULTATIMA POSTUPKA , I. Osnovni podaci o osobi prijavljenoj za upisni postupak: Osobe prijavljene za upisni postupak u trenutku prijave nemaju nužno OIB (strani državljani), a dobivaju ga samo u slučaju da se upišu i zatraže po dolasku u Hrvatsku. Ovaj podatak može se tražiti za sve upisane, ali ne i prijavljene studente. Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen. U prilog I. Osnovni podaci o osobi prijavljenoj za upisni postupak će se uz OIB dodati: broj putovnice za osobe koje nemaju OIB.
45 Centar za mirovne studije PRILOG 1. PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE OSOBA PRIJAVLJENIH ZA UPISNI POSTUPAK S REZULTATIMA POSTUPKA , I. Osnovni podaci o osobi prijavljenoj za upisni postupak: Predlažemo da se doda nova točka 8. tako da uključuje kategorije zaštite sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, a na sljedeći način: „8. Poseban položaj u skladu s propisima o međunardnoj i privremenoj zaštiti: - Azilant; - Osoba pod supsidijarnom zaštitom; - Osoba pod privremenom zaštitom; - Član obitelji azilanta ili osobe pod supsidijarnom zaštitom; - Član obitelji osobe pod privremenom zaštitom.“ Obrazloženje: U postupku upisa na željeno visoko učilište postoje brojni problemi od kojih je bitno izdvojiti sljedeće: - Obvezni upis u informacijski sustav „Postani student“ potencijalnih studenata u kategoriji „državljani trećih zemalja“ što ograničava broj studija na koje se osobe pod međunarodnom zaštitom mogu upisati u RH s obzirom na činjenicu da još uvijek postoje fakulteti koji nemaju kvote za strance; - Prakse kršenja prava osoba pod međunardnom zaštitom prilikom upisa na visoka učilišta u pogledu traženja naknade za pohađanje studija, odbijanje priznavanja diploma i certifikata te rezulata državne mature o uspješno završenoj srednjoj školi u Hrvatskoj, itd. Uvođenjem ovih kategorija omogućilo bi se osobama pod međunarodnom zaštitom ostvarenje prava pod istim uvjetima kao i hrvatskim državljanima sukladno članku 70. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti jer bi se time naglasio njihov posebni položaj i prava koja iz tog položaja proizlaze. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen. Osobe s posebnim položajem u skladu s propisima o međunardnoj i privremenoj zaštiti obuhvaćene su točkom 18. poseban status. Predlagatelj smatra da kategorije unutar točke 18. ne treba propisati Pravilnikom jer su podložne promjenama.
46 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRILOG 1. PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE OSOBA PRIJAVLJENIH ZA UPISNI POSTUPAK S REZULTATIMA POSTUPKA , I. Osnovni podaci o osobi prijavljenoj za upisni postupak: Predlažemo dodati i 8. Invaliditet Obrazloženje: Studenti s invaliditetom s određenim stupnjem invaliditeta su do sada uvijek mogli ostvariti pravo upisa izvan odobrene kvote pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti. Stoga predlažemo da se uvede kategorija invaliditet. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen. Osobe s invaliditetom obuhvaćene su točkom 18. poseban status. Predlagatelj smatra da kategorije unutar točke 18. ne treba propisati Pravilnikom jer su podložne promjenama.
47 Ivana Silić PRILOG 1. PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE OSOBA PRIJAVLJENIH ZA UPISNI POSTUPAK S REZULTATIMA POSTUPKA , II. Podaci o uspjehu u prethodnom obrazovanju: U točki 8. traži se "naziv programa obrazovanja istovjetan e-matici" što neće biti moguće za kandidate koji su ranije obrazovanje završili u inozemstvu i čiji podaci ne postoje u e-matici. Točka 9. traži završenu razinu prema HKO, pa molimo pojašnjenje tko će tu razinu dodijeliti kandidatima koji dolaze iz zemalja izvan EU. U točki 10 traži se uspjeh prethodno stečenog obrazovanja zaokružen na dvije decimale. Molim pojašnjenje na koji će se način unositi prosjek za kandidate koji su obrazovanje završili u sustavima s ocjenjivanjem na skali drugačijoj od 1-5, ali i skalama koje ste oslanjanju na postotke, slovne ocjene, opisne ocjene i sl. Ovo je posebno važno definirati za kandidate koji se upisuju vam NISpVU. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen. AZVO-Središnji prijavni ured (SPU) svaki program može usporediti sa srodnim programom iz e-matice, dodjeljuje razinu po HKO-u i ima konvertibilne tablice za inozemne obrazovne sustave ocjenjivanja.
48 Vinka Ružić PRILOG 1. PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE OSOBA PRIJAVLJENIH ZA UPISNI POSTUPAK S REZULTATIMA POSTUPKA , II. Podaci o uspjehu u prethodnom obrazovanju: U točki 10. brisati "srednje škole" Obrazloženje: Besmisleno je za upis na više razine studija (diplomski, doktorski) dostavljati podatak o prosjeku ocjena srednjoškolskog obrazovanja. Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen. Iz točke 10. će se brisati srednje škole budući da se po potrebi podatak može preuzeti iz e-matice.
49 Ivana Silić PRILOG 1. PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE OSOBA PRIJAVLJENIH ZA UPISNI POSTUPAK S REZULTATIMA POSTUPKA , III. Podaci o prijavama za upisne postupke i rezultatima postupaka: Pod 16, traži se redni broj izbora. Kandidati koji se upisuju izvan NISpVU ne mogu imati pridružen redni broj izbora. Pod 19., plasman na rang listi također podrazumijeva da je kandidat na listi NISpVU. Pod 21. upisni broj ne dobivaju kandidati koji se ne upisuju kroz NISpVU. Molimo u cijelom zakonu uzeti u obzir kandidate koji se prijavljuju izvan NISpVU. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Sve razine visokog obrazovanja upisivati će se preko NISpVU a u skladu s propisima koji uređuju osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja i znanosti.
50 LOVRO MAKOVEC PRILOG 1. PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE OSOBA PRIJAVLJENIH ZA UPISNI POSTUPAK S REZULTATIMA POSTUPKA , III. Podaci o prijavama za upisne postupke i rezultatima postupaka: XXIV. Dodati novi broj 22. koji glasi: »22. Broj bodova postupka«. Obrazloženje: XXIV. Naravno da se broj bodova izračunava na temelju ostalih podataka (ocjene iz srednje škole, državne mature i sl.), no ako se već rezultati toliko puta spominju u tekstu, smatram da bi ih trebalo dodati ovdje. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen.
51 Ivana Silić PRILOG 2. PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE STUDENATA , I. Podaci o studentu i pravima na teret javnih sredstava: Pod 19. Studenti koji nisu upisani kroz NISpVU nemaju upisni broj. Molimo uzeti u obzir. Djelomično prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Ostaviti će se mogućnost praćenja podataka za one studente koji su već upisani izvan NiSpVU-a (postojeći studenti).
52 Centar za mirovne studije PRILOG 2. PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE STUDENATA , I. Podaci o studentu i pravima na teret javnih sredstava: Predlažemo da se točka 10. preoblikuje tako da uključuje sve kategorije zaštite sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, a na sljedeći način: „10. Poseban položaj u skladu s propisima o međunardnoj i privremenoj zaštiti: - Azilant; - Osoba pod supsidijarnom zaštitom; - Osoba pod privremenom zaštitom; - Član obitelji azilanta ili osobe pod supsidijarnom zaštitom; - Član obitelji osobe pod privremenom zaštitom.“ Obrazloženje: U 2022. godini aktivirana je privremena zaštita za osobe raseljene s područja Ukrajine. U tom kontekstu smatramo korisnim vođenje evidencije o osobama pod privremenom zaštitom, a u cilju osmišljavanja i provođenja politika koje će uvažavati specifičnosti osoba pod zaštitom. Također smatramo bitnim izdvojiti posebne položaje koje imaju osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti s obzirom na prava koja za njih u području visokog obrazovanja proizlaze iz članaka 66. (pravo na spajanje obitelji) i 70. (pravo na obrazovanje). Nije prihvaćen Poštovani, Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15 i 127/17) propisano je da Vlada RH donosi odluku o uvođenju privremene zaštite temeljem odluke Vijeća EU o postojanju masovnog priljeva te osobe pod privremenom zaštito nemaju jednaki status kao i hrvatski državljani u području visokog obrazovanja. Međunarodna zaštita podrazumijeva da osobe ostavaruju jednaka prava kao i hrvatski državljani. Stoga se pod ovom stavkom evidentiraju osobe pod međunarodnom zaštitom. Osobe pod privremenom zaštitom evidentiraju se pod točkom 13. poseban status.
53 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRILOG 2. PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE STUDENATA , I. Podaci o studentu i pravima na teret javnih sredstava: Predlažemo kod 11. Invaliditet dodati: vrsta invaliditeta - moguće označiti više kategorija: motoričke teškoće, kronične bolesti, oštećenje vida, oštećenje sluha, specifične teškoće učenja (npr. disleksija, disgrafija, diskalkulija) poremećaji iz spektra autizma, oštećenja jezično-govorno-glasovne komunikacije, teškoće mentalnog zdravlja, deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADHD), višestruke teškoće (navesti sve teškoće) privremene teškoće (navesti koje) postotak oštećenja/stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti ako postoji (Nalaz i mišljenje tijela vještačenja/ Rješenje HZMO-a) - Obrazloženje: Više puta smo naznačili da je evidencija bitna za kreiranje politike obrazovanja i potpora pa tako i u odnosu na vrste invaliditeta Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen. U prilogu su navedeni osnovni podatkovni sadržaji evidencije studenata te nije opisana niti jedna točka ovoga priloga. Navedene kategorije nisu primjenjive za ovu vrstu i svrhu evidencije u okviru nadležnosti ministarstva znanosti i obrazovanja.
54 LOVRO MAKOVEC PRILOG 2. PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE STUDENATA , II. Podaci o studiranju, napredovanju studenta kroz studij, mobilnosti, i stečenim kvalifikacijama: XXV. Promijeniti naziv u: »Podaci o studiranju, mobilnosti, napredovanju studenta kroz studij te stečenim kvalifikacijama«. XXVI. U dijelu II, III., IV., V., VI. i Prilogu 3. dijelu II. promijeniti podtočke tako da se koriste arapski brojevi. Obrazloženje: XXV. Objašnjeno u VI. XXVI. U Prilogu 1. korišteni su arapski brojevi, u Prilogu 2. dijelu I. numeriranje je započelo ponovno arapskim brojevima, no iz nekog razloga su se u daljnjim dijelovima Priloga 2., sve do kraja, koristila slova. Nakon toga, Prilog 3. ponovno u dijelu I. koristi arapske brojeve, no nakon toga kreće ponovno sa slovima. Predlažem stoga da se, radi čitljivosti i jednostavnosti, svugdje koriste arapski brojevi. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Pravilnik će dodatno biti lektoriran i nomotehnički obrađen.
55 Ivana Silić II. Podaci o studiranju, napredovanju studenta kroz studij, mobilnosti, i stečenim kvalifikacijama:, a)Podaci o studiranju i napredovanju studenta kroz studij: ff. Iznos troškova studija po akademskoj godini - molimo pojasniti što sve ulazi u troškove studija i na koji način će se pratiti promjene u troškovima (godišnje, semestralno?) hh. Iznos troškova studija koju podmiruje student - Molim pojasniti je li podatak nužan voditi samo za javna ili i za privatna visoka učilišta te u slučaju da se obuhvaćaju i privatna visoka učilišta, pojasniti svrhu prikupljanja ovog podatka. Dodatno, trošak studija ne mora nužno pokrivati student (stipendiranja od strane kompanije i sl.) pa predlažemo promijeniti formulaciju. ii. Izravne i neizravne potpore studentu iz sredstava visokih učilišta - Molim pojasniti je li podatak nužan voditi samo za javna ili i za privatna visoka učilišta. Informacije o izravnim i neizravnim potporama studentu iz sredstava privatnih visokih učilišta ne bi trebale biti obuhvaćene ovim pravilnikom, jer nisu vezana uz javno financiranje. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Navedeno nije predmet javnog savjetovanja.
56 Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet II. Podaci o studiranju, napredovanju studenta kroz studij, mobilnosti, i stečenim kvalifikacijama:, a)Podaci o studiranju i napredovanju studenta kroz studij: Podtočka ss. zamijeniti riječ "studij" sa "studenta", budući da prema Zakonu, čl. 68. st. (1) student upisuje studij u redovitom ili izvanrednom statusu. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen.
57 LOVRO MAKOVEC II. Podaci o studiranju, napredovanju studenta kroz studij, mobilnosti, i stečenim kvalifikacijama:, a)Podaci o studiranju i napredovanju studenta kroz studij: XXVII. Podtočke t., u., v. i w. brisati. XXVIII. U podtočki cc. riječ: »AAI@Edu.hr« zamijeniti riječi: »AAI@EduHr«. XXIX. U podtočki ss. riječ: »redovni« zamijeni riječi: »redoviti«. Obrazloženje: XXVII. Uz pretpostavku da svaki prilog ovog Pravilnika predstavlja dio sustava, smatram da kao i u Prilogu 1., nije potrebno za svaki dio Priloga ponovno navoditi podatke o imenu, prezimenu i slično. Analogno, postavlja se pitanje zašto onda ime i prezime nisu navedeni u Prilogu 1. dijelovima II. i III. (i zašto je u Prilogu 1. ime i prezime predstavljeno kao jedan podatak, a u svim ostalima kao dva zasebna). Istaknuo bih da kod ovakvog iscrpnog navođenja podataka naravno da će se neke stvari zaboraviti i naravno da već sad nisu navedene sve moguće stvari (konkretno, ograničenja na pojedine prehrambene proizvode, tj. student ima pravo iskoristiti najviše 3 meni obroka u jednom danu pa negdje mora biti upisan podatak koliko je već obroka student iskoristio) te ih nije ni moguće navesti i bilo bi ih nepotrebno navoditi jer većinu stvari sustav sȃm generira. Nadalje, veliki broj podataka može se izostaviti ako se dohvaća iz drugih evidencija (Knjiga državljana, Matica rođenih, Registar birača i sl.) pomoću državne informacijske infrastrukture, što i jest propisano člankom 7. (naravno, ovo ne vrijedi za studente iz drugih država koji nisu u evidencijama RH). XXVIII. Možda se ovo čini pretjeranim, no ako se teži preciznosti i točnosti, naziv sustava je bez točke i s velikim slovom. XXIX. Zakon poznaje studente koji su u redovitom ili izvanrednom statusu pa smatram da je radi preciznosti potrebno koristiti pojmove iz Zakona, koji je temelj ovog Pravilnika. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Pravilnik će dodatno biti lektoriran i nomotehnički obrađen.
58 Agencija za znanost i visoko obrazovanje II. Podaci o studiranju, napredovanju studenta kroz studij, mobilnosti, i stečenim kvalifikacijama:, a)Podaci o studiranju i napredovanju studenta kroz studij: Smatramo da je bitno dodati "Kontaktni podaci elektroničke pošte koja nije na domeni visokog učilišta" ispod dd) za potrebe europskih i nacionalnih praćenja zapošljivosti osoba s diplomom (jer završetkom studija student gubi elektroničku poštu na domeni visokog učilišta) Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen. Predlagatelj će dodati točku kontaktni podatci e-pošte koja nije na domeni visokog učilišta. Podatak će se voditi za studente koji prihvate sudjelovanje u istraživanjima vezano uz praćenje zapošljivosti.
59 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRILOG 2. PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJE STUDENATA , V. Podaci o korisnicima državnih stipendija Predlažemo dodati i kategoriju Invaliditet i vrstu invaliditeta (u smislu stupnjeva funkcionalnih sposobnosti i stupnjeva oštećenja organizma u odnosu na odredbe pravilnika vezanih za stipendije). Obrazloženje: Podatak je bitan kako bi bio dostupan podatak o broju studenata s invaliditetom koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju te vrstu stipendije Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. U prilogu su navedeni osnovni podatkovni sadržaji studenata korisnika državnih stipendija. Podatak o ostvarenim bodovima prema uspjehu na studiju i/ili socio-ekonomskom statusu, a ovisno o vrsti stipendije, evidentirani su u sustavima državnih stipendija.
60 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRILOG 4. PODATKOVNI SADRŽAJ EVIDENCIJA ZAPOSLENIKA VISOKIH UČILIŠTA , I. Osnovni podaci (koji se preuzimaju iz osobnog kartona zaposlenika u slučaju javnih visokih učilišta): Predlažemo dodati 9. Invaliditet Obrazloženje: Podatak je bitan kako bi bio dostupan broj osoba s invaliditetom zaposlenih u sustavu visokog obrazovanja budući da su visoka učilišta obveznici kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen. Praćenje navedenog podatka nije svrha i predmet ovog Pravilnika te je praćenje kvote kao i izvještavanje o istoj određeno drugim propisima.