Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 BERNARDICA HOLJEVAC IZMJENA UGOVORA O NABAVI I OKVIRNOG SPORAZUMA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA, Članak 45. Čl 45. točka (4) Naručitelj može bez provođenja novog postupka nabave ugovoriti dodatne radove, robu ili usluge u odnosu na one iz ugovora o nabavi ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv Naručitelj nije mogao predvidjeti 2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora 3. svako povećanje cijene nije veće od 50 % vrijednosti prvotnog ugovora. Ovo je nerealan postotak. Polovina ugovorenoh radova, usluga, roba zahtjeva raspisivanje novog postupka javne nabave. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredba Pravilnika je u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.
2 BERNARDICA HOLJEVAC PRAVILNIK Čl 13. Ukoliko je intencija ovog Pravilnika, kako je navedeno u čl 1., u skladu s mjerama antikorupcijske zaštite u postupcima javne nabave roba, usluga i radova, tada izmjenite čl 12 Pravilnika na način da se propiše obveza objavljivanja SVIH postupaka putem EOJN- JEDNOSTAVNA NABAVA OBNOVA a ne da kanal dostave bude nečiji e- mail. To nije antikorupcijska zaštita, a imali smo i takvih slučajeva. Javna nabava mora biti dostupna svima, pod jednakim uvjetima, a ne može se bazirati na osobnim preferencijama bilo koga. To je jedini ispravni put. Riječ "može" zamijeniti riječju "mora". Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 BERNARDICA HOLJEVAC PRAVILNIK Čl 12 postaviti rok od 8 dana za objavu Prihvaćen Prihvaća se. Obveza Naručitelja je da Odluku o odabiru ili poništenju javno objavi na internet stranici u roku od 8 dana od dana donošenja.
4 BERNARDICA HOLJEVAC PRAVILNIK Ukoliko je intencija ovog Pravilnika, kako je navedeno u čl1., u skladu s mjerama antikorupcijske zaštite u postupcima javne nabave roba, usluga i radova, tada izmjenite čl 10 Pravvilnika na način da se propiše obveza objavljivanja SVIH postupaka putem EOJN- JEDNOSTAVNA NABAVA OBNOVA a ne da kanal dostave bude nečiji e- mail. To nije antikorupcijska zaštita, a imali smo i takvih slučajeva. Javna nabava mora biti dostupna svima, pod jednakim uvjetima, a ne može se bazirati na osobnim preferencijama bilo koga. To je jedini ispravni put. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 HGK PRAVILNIK Članica iz sektora graditeljstva primjećuje kako je ovim Pravilnikom o provedbi postupaka nabave, roba, usluga i radova za postupke obnove izostavljena mogućnost korištenja Zelene javne nabave kao instrumenta zaštite okoliša i održive potrošnje i proizvodnje pa tako ističe sljedeće: "U Europi i Hrvatskoj je provedeno nekoliko projekata kojima je cilj bio potaknuti nisko ugljičnu nabavu i time pomoći EU da postigne smanjenje stakleničkih plinova te da se pomogne lokalnim vlastima u micanju prepreka za provođenje zelena javne nabave; primjerice GPP 2020 i PRIMES. Postoje mnoge eko-oznake kojima je cilj pomoći kupcima u identificiranju, odabiru i kupnji održivih proizvoda ili usluga. Eko-oznaka EU Ecolabel je zajednička oznaka Europske unije kojim se označavaju zeleni proizvodi i usluge na europskom tržištu. Kroz ZeJN se žele upravo kupovati proizvodi koji nose oznaku EU Ecolabel ili eko-oznaku istog tipa. Potvrda da proizvod nosi eko-oznaku EU Ecolabel je dokaz da taj proizvod udovoljava mjerilima ZeJN. Još jedan alat koji može pomoći u ZeJN je LCC - Life Cycle Cost obuhvaća sve novčane izdatke povezane s korištenjem nekog proizvoda u njegovom životnom vijeku, počevši od trenutka kupovine. U upotrebi je čitav niz različitih implementacija LCC alata, no tipični LCC alat obuhvaća tri glavna elementa: trošak kupovine, trošak korištenja koji uključuje troškove održavanja i energenata te trošak zbrinjavanja." Također je razvijena metodologija izračuna uštede ugljikova dioksida za šest kategorija zelene nabave koje se najviše nabavljaju, a za koje postoje mjerila zelene javne nabave, a među njima je i energetska obnova zgrada. Time se dobiva kvantitativni pokazatelj pozitivnog učinka nabave roba, radova i usluga uz primjenu mjerila zelene javne nabave u odnosu na nabavu bez primjene mjerila zelene javne nabave. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zelena javna nabava (dalje u tekstu: ZeJN) predstavlja dobrovoljni instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja. Pravilnikom o provedbi postupaka nabave, roba, usluga i radova za postupke obnove nije izostavljena mogućnost korištenja ZeJN budući da je uključivanje mjerila ZeJN omogućeno kroz korištenje kriterija ENP kao kriterija za odabir ponude. Sukladno navedenom, Naručitelji su slobodni u postupcima nabave primjenjivati mjerila ZeJN kao dio tehničke specifikacije i/ili kriterija za odabir ponuda, a u mjeri u kojoj je to u skladu s tehničkom prikladnošću, troškovnom učinkovitošću, širom održivošću i dovoljnom razinom tržišnog natjecanja.