Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o Nagradi "Ivan Filipović"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Elizabeta Živčić PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, podržavam donošenje ovog zakona jer se nagrađivanjem nastavnika još više ističe njihova uloga u stvaranju odgovornih i savjesnih članova društva. Elizabeta Živčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
2 Marijana Curić PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
3 Ksandra Sinožić PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
4 Tamara Brozović Jurišić PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, podržavam Nacrt prijedloga Zakona o nagradi "Ivan Filipović", no smatram da bi ga trebalo proširiti na više nagrada, posebice za životno djelo jer je jako puno kolegica i kolega svoj život posvetilo odgoju i obrazovanju djece u svim kategorijama. Ovakvih bi nagrada trebalo biti više. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
5 NEVENKA PAPAC PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, slažem se sa prijedlogom zakona o nagradi "Ivan Filipović" i općenito s idejom dodjeljivanja nagrada. Svaka nagrada je motivirajuća i poticajna i mišljenja sam da ih treba biti još više. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
6 Anamarija Didović Batinić PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt prijedloga Zakona o nagradi "Ivan Filipović". S poštovanjem Anamarija Didović Batinić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
7 Tina Parać PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, podržavam prijedlog zakona. Posebno ističem važnost dvije kategorije nagrada, godišnju i za životno djelo. Lijep pozdrav, Tina Parać Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
8 Borna Prkačin PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, smatram kako je ovakva nagrada iznimno potrebna i korisna kako bi potaknula amiciozne učenike koji žele postići više. Uvijek je dobro imati neki cilj kojim težimo, a ovo je izvrsni poticaj i motivacija pri ostvarenju tog cilja. Lijep pozdrav, Borna Prkačin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
9 Hana Burazin PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, Slažem se sa svime rečenim. Hana Burazin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
10 Luka Kovacevic PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, slažem se sa idejom dodjeljivanja nagrade te sa imenom koja ta nagrada nosi. Smatram da će ova odluka motivirati mnoge. Lijep pozdrav, Luka Kovačević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
11 Sanja Jambrovic Posedi PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona o Nagradi V.F. i mišljenja sam, da je svako priznanje, pa tako i ovo, dodatan motiv požrtvovnim, a nedovoljno cijenjenim, odgojno-obrazovnim djelatnicima. Srdačno, Sanja Jambrović Posedi Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
12 Vesna Krnčević PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, suglasna sam s prijedlogom zakona te smatram da je nagrada stručnjacima u odgojno-pedagoškom radu vrlo bitna i zaslužena. S poštovanjem, Vesna Krnčević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
13 Ivana Vojnović PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, slažem se s danim prijedlogom zakona o nagradi "Ivan Filipović" jer ima dosta prosvjetnih radnika, stručnjaka i znanstvenika čiji je doprinos u odgojno-obrazovnoj djelatnosti izuzetan. S poštovanjem, Ivana Vojnović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
14 Emina Mutabžija-Orešković PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, U cijelosti podržavam iznesene prijedloge zakona za nagradu "Ivan Filipović". Bilo bi dobro da imamo mogućnost dodjele i većeg broja nagrada jer u našim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, na fakultetima (ali i u drugim institucijama) vrijedno i uporno, savjesno i kvalitetno, kreativno i inovativno radi velik broj kolegica i kolega čiji je doprinos društvu u biti nemjerljiv. Žalosti me samo to što smatram da velik broj onih koji to zaslužuju (naročito nagradu za životno djelo) radi vlastite skromnosti nikada ne biva ni kandidiran za nagradu... Uz srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
15 Đurđa Milić PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, Slažem se i podržavam sve prijedloge zakona za nagradu " Ivan Filipović". Prijedlog: Ovaj plemeniti poziv zaslužuje iVIŠE od "jedne " godišnje promocije nagrada bilo za rad/ životno djelo , na kojima ne b8smo trebali štedjeti ! Svoju ljubav prema poslu koji je obavljao Ivan Filipović izrekao je rečenicom:  Cititam: našeg Ivana Filipovića: "Da se deset puta rodim, deset puta bio bih učiteljem."! Sa štovanjem, Đurđa Milić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
16 Tea Kompar Jerković PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona te ga smatram izuzetno vrijednim u našoj struci. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
17 Milena Janković PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona o nagradi "Ivan Filipović". Lp, Milena Janković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
18 Nika Bakmaz PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, slažem se s danim prijedlogom zakona jer istaknuti prosvjetni radnici, znanstvenici i stručnjaci, čiji je pedagoški ili znanstveni i stručni rad trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj, itekako zaslužuju nagradu. Srdačan podzrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
19 Matija Hrgetić PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, slažem se sa prijedlogom zakona te smatram da je nagrada iznimnim radnicima u odgojno-obrazovnom području vrlo bitna i zaslužena. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
20 Igor Nikičić PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, u potpunosti sam suglasan s Prijedlogom Zakona. S poštovanjem, Igor Nikičić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
21 Ana Mesić PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona te ga smatram izuzetno vrijednim u našoj struci. Posebno podržavam dvije kategorije nagrade, godišnju i za životno djelo. Srdačan pozdrav, Ana Mesić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
22 TAIDA VALENTIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, slažem se sa datim prijedlogom zakona. Pozdrav, Taida Valentić prof. njemačkog jezika Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
23 MARIANNA JELICICH BUIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ« Poštovani, slažem se sa datim prijedlogom zakona. Srdačan pozdrav, Marianna jelicich buić, prof. talijanskog jezila i književnosti Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
24 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ«, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Predlažemo dopunu područja odgojno-obrazovnih djelatnosti uključivanjem obrazovanja odraslih. Izmijenjena rečenica bi glasila: „Budući da važeći Zakon propisuje kako za svako područje odgojno-obrazovne djelatnosti (rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje i stručni i znanstveni rad) Odbor osniva komisije, potrebno je dodati područje obrazovanja odraslih i definirati dodjelu nagrade za životno djelo u šest područja djelovanja. Time se mijenja broj dodijeljenih nagrada za životno djelo. „ Obrazloženje: Obrazovanje odraslih je dio obrazovnog sustava regulirano posebnim zakonom, pravilnicima, strateškim dokumentima na nacionalnoj, EU i globalnoj razini. Iz ovih zakona i strateških dokumenata su vidljive specifičnosti ovog područja te zbog toga zaslužuje zasebno mjesto unutar propisanih područja za koje se dodjeljuju Nagrade. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje sastavni je dio obrazovnog sustava Republike Hrvatske, a predlagatelji kandidata iz tog područja svoje prijave mogu podnijeti pod područjem za srednjoškolski odgoj i obrazovanje.
25 Vlatka Antolić PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI »IVAN FILIPOVIĆ«, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Ukoliko se daje nagrada za životno djelo onda nema potrebe stavljati naglasak na ostvarenje rezultata posljednje godine, taj dio bi se trebao odnositi na nagrađene godišnjom nagradom. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
26 Ured pučke pravobraniteljice DODJELA, OBLIK, PODRUČJA I KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE, Članak 3. Sadržaj odredbe stavka 3. Prijedloga Zakona i obrazloženja navedene odredbe se ne podudaraju. Naime, u stipulaciji odredbe stavka 3. je navedeno da se nagrada „može“ dodijeliti za područja predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visoko obrazovanja te znanstvenog i stručnog rada u području odgoja i obrazovanja. Iz navedene odredbe proizlazi da se nagrade za životno djelo, kao i svih 15 godišnjih nagrada može, ali ne mora dodijeliti za svaku od kategorija, nego, ovisno o okolnostima svi laureati mogu biti iz samo jednog područja, npr. srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. S druge strane, u obrazloženju članka 3. je navedeno da se njime propisuje broj i područja za koja se dodjeljuje nagrada, što na neki način implicira da se za svako od pet Zakonom predviđenih područja dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo i po tri godišnje nagrade. Kako bi se izbjegle moguće nedoumice smatramo da je, ukoliko je namjera predlagača Zakona da se nagrada za životno djelo i godišnja nagrada svake godine dodijeli za svako od njime pobrojanih područja djelovanja, u članku 3. stavcima 3., 4. i 5. Nacrta prijedloga Zakona predlažemo to i jasno napisati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
27 HGK DODJELA, OBLIK, PODRUČJA I KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE, Članak 3. S obzirom kako obrazovanje odraslih čini integralni dio cjeloživotnog obrazovanja, i kao takvo je regulirano posebnim zakonom, pravilnicima i strateškim dokumentima na različitim razinama, kako na području Republike Hrvatske tako i na europskoj i globalnoj razini, članice HGK, okupljene u Zajednicu za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanja odraslih predlažu uvođenje područja obrazovanja odraslih kao dodatno područje unutar kojega se dodjeljuju nagrade. Isto tako, specifičnost obrazovanja odraslih prepoznata je u različitim domenama kao što su kompetencije nastavnika, organizacija nastavnog procesa, upravljanje institucijama itd. koje se pronalaze u raznim dokumentima na području Europske unije čija je Republika Hrvatska članica. Nastavno na izneseno, predlaže se izmjena članka 3. stavka 3. kako slijedi: Članak 3. (3) Nagrada se može dodijeliti za sljedeća područja djelovanja: - za područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, - za područje osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, - za područje srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, - za područje obrazovanja odraslih - za područje visokog obrazovanja i - za područje znanstvenog i stručnog rada u području odgoja i obrazovanja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje sastavni je dio obrazovnog sustava Republike Hrvatske, a predlagatelji kandidata iz tog područja svoje prijave mogu podnijeti pod područjem za srednjoškolski odgoj i obrazovanje.
28 Klementina Đurić DODJELA, OBLIK, PODRUČJA I KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE, Članak 3. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o nagradi "Ivan Filipović". Lp, Klementina Đurić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
29 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO DODJELA, OBLIK, PODRUČJA I KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE, Članak 3. Predlažemo dopunu područja za koja dodjeljuje Nagrada. Potrebno je dodati područje obrazovanja odraslih. Izmijenjena rečenica bi glasila: Članak 3. (3) Nagrada se može dodijeliti za sljedeća područja djelovanja: - za područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, - za područje osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, - za područje srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, - za područje visokog obrazovanja, - za područje obrazovanja odraslih i - za područje znanstvenog i stručnog rada u području odgoja i obrazovanja. Obrazloženje: Obrazovanje odraslih je dio obrazovnog sustava regulirano posebnim zakonom, pravilnicima, strateškim dokumentima na nacionalnoj, EU i globalnoj razini. Iz ovih zakona i strateških dokumenata su vidljive specifičnosti ovog područja te zbog toga zaslužuje zasebno mjesto unutar propisanih područja za koje se dodjeljuju Nagrade. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje sastavni je dio obrazovnog sustava Republike Hrvatske, a predlagatelji kandidata iz tog područja svoje prijave mogu podnijeti pod područjem za srednjoškolski odgoj i obrazovanje.
30 Kata Špika DODJELA, OBLIK, PODRUČJA I KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE, Članak 3. Podržavam prijedlog zakona o dodjeli godišnjih nagrada „Ivan Filipović“, a isto tako smatram da bi bilo dobro na nivou grada ili škole dodijeliti barem nekakvo priznanje istaknutim odgojno-obrazovnim radnicima, koji su dali doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u školi i/ili zajednici. Bio bi to još veći motiv za veliki broj obrazovnih djelatnika koji se uistinu trude i usavršavaju osobito u području novih digitalnih znanja i vještina. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
31 Hrvoje Šlezak DODJELA, OBLIK, PODRUČJA I KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE, Članak 3. U čl.3., st.3. predlažem dodati alineju "za područje cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih". Kako je područje obrazovanja odraslih vrlo važan dio odgojno-obrazovnog sustava, vjerujem da bi bilo primjereno i ovo područje uvrstiti u kategoriju mogućih prijavitelja i dobitnika nagrade. Ako se ovaj prijedlog prihvati valjalo bi promijeniti i stavak 2. ovoga članka u smislu da se svake godine može dodijeliti do šest nagrada za životno djelo jer bi, u slučaju prihvaćanja gore navedenog prijedloga, bilo 6 područja za koja se nagrada može dodijeliti. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje sastavni je dio obrazovnog sustava Republike Hrvatske, a predlagatelji kandidata iz tog područja svoje prijave mogu podnijeti pod područjem za srednjoškolski odgoj i obrazovanje.
32 Ured pučke pravobraniteljice DODJELA, OBLIK, PODRUČJA I KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE, Članak 4. U stavcima 1., 2. i 3. navedenog članka 4. propisano je da se godišnja nagrada i nagrada za životno djelo može dodijeliti „istaknutim odgojno obrazovnim radnicima, znanstvenicima i stručnjacima“ čiji je rad ostvario „trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti“ i koji su ostvarili „naročito zapažene rezultate“. Navedeni kriteriji vrlo su općeniti što može ugroziti transparentnost ili dovesti do percepcije netransparentnosti u postupku nominiranja. U članku 7. trenutno važećeg Zakona o nagradi Ivan Filipović (NN 61/91, 149/09) je propisano da se detaljni kriteriji i način predlaganja i dodjele nagrade uređuju pravilnikom kojeg donosi Ministar nadležan za obrazovanje. Međutim ovaj prijedlog ne sadrži sličnu odredbu koja bi predviđala donošenje pravilnika kojim bi se razradili navedeni kriteriji iz članka 4. stavaka 1., 2. i 3. Štoviše, u članku 8. stavku 2. ovog nacrta prijedloga Zakona je propisano da se kriteriji utvrđuju u natječaju. Uvažavajući navedeno, predlažemo da se kriteriji za dodjelu Nagrade definiraju prije raspisivanja natječaja, bilo samim Zakonom bilo posebnim pravilnikom. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Nacrt prijedloga Zakona o Nagradi „Ivan Filipović“ u članku 8. uređuje postupak dodjele Nagrade i sredstva za nagradu na način da se natječajem utvrđuju kriteriji za dodjelu Nagrade. Natječaj za dodjelu Nagrade, objavljen u Školskim novinama i na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje je transparentan s jasno definiranim kriterijima.
33 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO DODJELA, OBLIK, PODRUČJA I KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE, Članak 4. Predlažemo dopunu predlagatelja za dodjelu Nagrade dodavanjem ustanova za obrazovanje odraslih. Izmijenjena rečenica bi glasila: Članak 4. (4) Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu uputiti: dječji vrtići, osnovne i srednje škole, sveučilišta i fakulteti, ustanove za obrazovanje odraslih, strukovna društva i udruženja, pojedinci i ustanove koji su svojom djelatnošću povezani s odgojno-obrazovnom djelatnosti. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje sastavni je dio obrazovnog sustava Republike Hrvatske, a predlagatelji kandidata iz tog područja svoje prijave mogu podnijeti pod područjem za srednjoškolski odgoj i obrazovanje.
34 Vita Pučar DODJELA, OBLIK, PODRUČJA I KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE, Članak 4. Poštovani, slažem se s prijedlogom zakona o nagradi "Ivan Filipović" kao i s kriterijem za dodjelu Nagrade, gdje se kandidati ističu među odgojno-obrazovnim radnicima. S poštovanjem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
35 Hrvoje Šlezak DODJELA, OBLIK, PODRUČJA I KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE, Članak 4. Ako se prihvati prijedlog vezan uz prethodni članak o uvrštavanju obrazovanja odraslih kao područja za koje se može ostvariti nagrada, u čl. 4., st. 4. iza riječi "fakulteti" predlažem dodati riječi "ustanove za obrazovanje odraslih," a ostatak navedenog stavka ostaje nepromijenjen. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje sastavni je dio obrazovnog sustava Republike Hrvatske, a predlagatelji kandidata iz tog područja svoje prijave mogu podnijeti pod područjem za srednjoškolski odgoj i obrazovanje.
36 Ured pučke pravobraniteljice OBLIK PRIZNANJA I VRIJEME DODJELE NAGRADE, Članak 5. S obzirom na to da se nagrada, kako je propisano, dodjeljuje i u novcu koji se, sukladno članku 9. osigurava u državnom proračunu, smatramo da je istom odredbom potrebno definirati novčani iznos ili barem formulu njegova izračuna npr. određivanjem neke osnovice i koeficijenta, ili na bilo koji drugi način koji će kroz transparentnu i unaprijed poznatu formulu izračuna laureatima osigurati unaprijed poznatu visinu novčanog dijela nagrade. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Nacrt prijedloga Zakona o Nagradi „Ivan Filipović“ u članku 8. uređuje postupak dodjele Nagrade i sredstva za nagradu na način da se natječajem utvrđuju kriteriji za dodjelu Nagrade. Natječaj za dodjelu Nagrade, objavljen u Školskim novinama i na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje sadržavat će visinu novčanog dijela nagrade.
37 Ured pučke pravobraniteljice ODBOR ZA NAGRADU »IVAN FILIPOVIĆ«, Članak 7. Stavak 3. propisuje da članove Odbora za nagradu „Ivan Filipović“ imenuje Hrvatski sabor na vrijeme trajanja mandata saziva samog Sabora. Istovremeno, kriteriji koje bi morali ispunjavati članovi Odbora za nagradu nisu propisani, nije definirano koje bi kvalifikacije morao imati član Odbora čiji je osnovni zadatak procjena pristiglih kandidatura i odabir kandidata kojem će se Nagrada dodijeliti. Nadalje, Zakonom nije definirano kako se i iz kojih redova biraju članovi Odbora, nije predviđeno raspisivanje natječaja ili javnog poziva za njihovo imenovanje. Također, u stavcima 4., 5. i 6. istog članka nije definirano tko može biti član pojedine komisije koja se osniva unutar odbora, da li se biraju između članova Odbora ili se u komisije imenuju vanjski suradnici, kako i po kojim kriterijima, što također predlažemo precizirati. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Nacrt prijedloga Zakona o Nagradi „Ivan Filipović“ u članku 7. uređuje imenovanje Odbora i Komisija te je navedeno u nadležnosti Hrvatskog sabora i ministarstva nadležnog za obrazovanje.
38 HGK ODBOR ZA NAGRADU »IVAN FILIPOVIĆ«, Članak 7. Nastavno na prijedlog promjene članka 3. stavka 3. prijedloga ovoga Zakona, članice HGK, okupljene u Zajednicu za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanja odraslih predlažu izmjenu članka 7. stavka 4. na način da on glasi: Članak 7. (4) Odbor ima šest komisija za sljedeća područja: - ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, - osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, - srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, - obrazovanja odraslih, - visokog obrazovanja i - znanstvenog i stručnog rada u području odgoja i obrazovanja Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje sastavni je dio obrazovnog sustava Republike Hrvatske, a predlagatelji kandidata iz tog područja svoje prijave mogu podnijeti pod područjem za srednjoškolski odgoj i obrazovanje.
39 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO ODBOR ZA NAGRADU »IVAN FILIPOVIĆ«, Članak 7. Predlažemo dopunu područja za koja se formiraju komisije i promjenu broja komisija. Izmijenjena rečenica bi glasila: Članak 7. (4) Odbor ima šest komisija za sljedeća područja: - ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, - osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, - srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, - visokog obrazovanja - obrazovanja odraslih i - znanstvenog i stručnog rada u području odgoja i obrazovanja Obrazloženje: Obrazovanje odraslih je dio obrazovnog sustava regulirano posebnim zakonom, pravilnicima, strateškim dokumentima na nacionalnoj, EU i globalnoj razini. Iz ovih zakona i strateških dokumenata su vidljive specifičnosti ovog područja te zbog toga zaslužuje zasebno mjesto unutar propisanih područja za koje se dodjeljuju Nagrade. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje sastavni je dio obrazovnog sustava Republike Hrvatske, a predlagatelji kandidata iz tog područja svoje prijave mogu podnijeti pod područjem za srednjoškolski odgoj i obrazovanje.
40 Hrvoje Šlezak ODBOR ZA NAGRADU »IVAN FILIPOVIĆ«, Članak 7. U slučaju prihvaćanja prijedloga o uvrštavanju obrazovanja odraslih kao područja za koje se može ostvariti nagrada, potrebno je izmijeniti stavak 4. članka 7. na način da umjesto riječi "pet" piše "šest" i da se na kraju nadoda alineja "cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih". Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
41 Hrvoje Šlezak ODBOR ZA NAGRADU »IVAN FILIPOVIĆ«, Članak 7. S obzirom da čl. 2. počinje riječima "Nagradu dodjeljuje Republika Hrvatska..." članak 7., st.1. valjalo bi preformulirati u smislu da Odbor dodjeljuje nagradu u ime Republike Hrvatske. Ovako su čl. 2. i čl. 7. st.1 međusobno kontradiktorni. Predlažem da st.1. članka 7. glasi "U ime Republike Hrvatske nagradu dodjeljuje Odbor za Nagradu "Ivan Filipović" (u daljem tekstu: Odbor)." Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje sastavni je dio obrazovnog sustava Republike Hrvatske, a predlagatelji kandidata iz tog područja svoje prijave mogu podnijeti pod područjem za srednjoškolski odgoj i obrazovanje.