Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o upisniku brodova, ispravama te najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis brodova u upisnik brodova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZVONIMIR CETINIĆ Označavanje brodice i čamca za javnu namjenu, Članak 88. Iz ovoga članka nije jasno da li brodice/i ili čamci za javnu upotrebu moraju isticati oznake iz članka 87. ovoga pravilika, pa stoga predlažem, u koliko moraju da se nadoda novi stavak koji će se na to pozvati ili u ovaj umetne nakon riječi " Brodica i/ili čamac za javnu namjenu, pored oznaka iz članka 87. , mora imati na obje strane trupa..... Prihvaćen Prihvaćen.
2 ZVONIMIR CETINIĆ Označavanje brodice, čamca, Članak 87. Članak 87. stavak 1. Gliser kao plovni objekt nije nigdje definiran u PZ ili Pravilnicima pa ostaje nejasno što je to gliser odnosno koja plovila spadaju pod navedenu kategoriju. Predlažem isto brisati. Prihvaćen Prihvaćen.
3 ZORAN ILIJANIĆ Tradicionalni plovni objekt, Članak 30. Na žalost, tradicionalni plovni objekt općenito u Pomorskom zakoniku nije dobro definiran (NN 17/2019. čl. 3 toč. 61): "tradicionalni plovni objekt jest originalni plovni objekt ili pojedinačna replika projektirana prije 1950. godine, građen pretežito od izvornih materijala", a u ovom se Pravilniku samo prepisuje definicija iz Pomorskog zakonika. Prvo, uzeti kao graničnu godinu 1950. je vrlo nespretno rješenje, jer odmakom vremena se ta granica u apsolutnoj starosti mijenja, daleko bolje bi bilo ograničiti na vrijeme prije 50 ili 60 ili 70 godina, a ovako sa 1950. godinom znači automatski isključiti sve drvene brodove i brodice koje su hrvatski kalafati izgradili na temelju originalne projektne dokumentacije izrađene nakon 1950. godine. Također se ne navodi što su vjerodostojni dokazi o projektiranju pa se to prepušta tumačenju same administracije što će dovesti do neuravnoteženog tumačenja od jedne do druge Lučke kapetanije ili Ispostave LK. Treba napomenuti i da se radi o projektiranju, a ne o polaganju kobilice ili gradnji pa se na taj način favorizira novoizgrađeni čelični brod ili brodica građena zavarom (jer čelik je također izvorni materijal korišten prije 1950. ne razmatrajući radi li se o načinu gradnje zakivanjem ili zavarom) kao nekakva replika (može biti i loša) nad izvornim čeličnim brodom koji je projektiran i izgrađen od čelika zakovicama npr. 1951. Da ne govorimo o drvenim brodovima i brodicama iz 50-ih, 60-ih pa i 70-ih godina prošlog stoljeća. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Zahtjevi Direktive 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon propisuju pravila za tradicionalni plovni objekt I kao takve implementirane su u hrvatsko zakonodavstvo.
4 Vito Čičić PRAVILNIK O VOĐENJU UPISNIKA BRODOVA, NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI I TEHNIČKIM UVJETIMA ZA UPIS U UPISNIK BRODOVA Poštovani, slažem se s prijedlogom u potpunosti. Lp. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Olja Grbin Porivni uređaj, Članak 11. Poštovani, kako će se urediti prvi upis brodica koje služe kao tender to brodicama u charteru, a čija snaga porivnog uređaja prelazi 5kW? Mogu li se tretirati kao zasebna kategorija prilikom prvog upisa obzirom da realno služe kao pomoćne brodice za prijevoz gostiju unutar određenog radijusa te se ne koriste samostalno? Hvala na odgovoru, s poštovanjem, Olja Primljeno na znanje Primljeno na znanje Tenderi to brodicama u charteru neće se upisivati u Upisnik brodova.
6 ANĐELKO DOLJANIN Prvi upis postojeće jahte duljine do 24 m ili postojeće brodice i čamca, Članak 38. koji je smisao stavka 3. čl.38. Prihvaćen Prihvaćen.