Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o izvanrednom prijevozu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Noa Ćuić PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZVANREDNOM PRIJEVOZU Poštovani, Smatram da nije dovoljno objašnjeno kakvo se rješenje izdaje ako se trenutni stavak 3. briše, te molim nadležne osobe da ostave objašnjenje. Primljeno na znanje Notorna je činjenica kako je člankom 74. Zakona o cestama ((„Narodne novine“, broj 84/2011., 22/2013., 54/2013., 148/2013., 92/2014., 110/2019., 144/21., 114/22. i 04/23.), propisano da pravna osoba koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionar obavlja javnu ovlast kada izdaje: dozvolu za izvanredni prijevoz iz članka 46. stavka 4. ovoga Zakona, rješenje o prekomjernoj uporabi iz članka 49. stavka 4. ovoga Zakona, suglasnost za priključak i prilaz na javnu cestu iz članka 51. stavka 3. ovoga Zakona, rješenje za prilagođavanje priključka i prilaza iz članka 52. stavka 1. ovoga Zakona. Protiv upravnih akta iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostave stranci. Posve je razvidno da pravna osoba koja upravlja javnom cestom ne obavlja javnu ovlast kada odlučuje o troškovima i naknadama koje je prijevoznik dužan platiti i to troškove kontrole i naknade izvanrednog prijevoza. Kako bi se osigurala zakonitost Pravilnika o izvanrednom prijevozu, pravna sigurnost te usklađenost s pravnom i sudskom praksom o pitanju upravne naravi takvog rješenja, za koje pitanje je, u pravno i činjenično srodnoj pravnoj stvari, Upravni sud u Zagrebu, kao i Visoki upravni sud Republike Hrvatske, presudio da upravitelja javne ceste ili koncesionar, ne obavlja javnu ovlast, da predmetno ne bi bilo upravna stvar te se ne može o izvan izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz odlučivati rješenjem, to je nužno izmijeniti navedeni Pravilnik kako je predloženo ovom izmjenom. Upravitelj javne ceste odnosno koncesionar će o troškovima i naknadama koje je prijevoznik dužan platiti i to troškove kontrole i naknade izvanrednog prijevoza odlučivati primjenom obveznog prava.